Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Soubor mladých, při OJ / Svaz české mládeže

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1942
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 195x
Působení: 194x, 195x
1942 za německé okupace v českém městě ležícím na samé hranici Protektorátu a k Německu připojených Sudet vznikl Soubor mladých (SM). Navázal na tradici počátku českého divadla ve zněmčelém městě před více než 110 lety, opět chtěl působit k udržení českého jazyka a postupnému vítězství českého živlu.

Oficiálně působil při skomírající Ochotnické jednotě, využíval její jevištní zařízení, umělecky se vyhraňoval vůči ní (a v poslední době především líbivému repertoáru) snahou o moderní, umělecky hodnotné divadlo. Vzorem mu byly pražské scény, zejména Intimní divadlo, v němž působil bělský rodák Václav Trégl.
Vyvrcholením činnosti SM byla účast na Jiráskově Hronově 1947 s Hilbertovou Vinou. Do té doby 27 premiér s 30 reprízami, 19 zájezdů.

První organizátorkou a režisérkou byla Libuše Hakenová, většina členů souboru s divadlem začínala. Také V. Růta ml. (říkalo se mu Véna Pružina), který stavěl scénu (i když se mohl opřít o rady otce, dlouholetého bělského divadelního mistra).
Zahájili hříčkou se zpěvy Písně, dcery ducha mého (J. Horský), patrně vedeni snahou v té době aktuální národní notou přilákat publikum. L. Hakenová opustila Bělou, jako režisér ji nahradil M. Nodl, poté i další členové. Následovala detektivka Vrah jsem já (Bohumír Polách), Sluneční paseka (A. J. Urban). Týž rok při studiu Princezny Pampelišky (J. Kvapil, režie Míla Nohl), začala spolupráce s Miloslavem Dismanem (ved. Dismanova rozhlasového dětského souboru -DRDS, rodák z Bělé). Na Dismanův návrh sehráli hru Děvče s hraběcí korunkou (F. Gribitz).

1943 uv. Šrámkovo Léto, Manžel milencem své ženy (G. Glarose), jh. Soběslav Sejk, člen Intimního divadla) a Ženichové (Macháček).
Soubor mladých se spolu s žáky bělských škol podílel na vystoupení DRDS s Broučky (J. Karafiát), s velkým úspěchem hranými 5x, za širší účasti herců Intimní scény.
Dále Hadrián z Římsů (jh. Trégl, Soběslav Sejk, Jarmila Májová), Malostranská humoreska (Neruda), Čekanky (Svoboda), Na valdštejnské šachtě (Stroupežnický).
1944 Poslední muž (Svoboda), Žena nejsou housle (S. Kadlec), O rozmazlené Pamele (opět s DRDS, hrál též M. Disman), Měsíc nad řekou (Šrámek), Příklady táhnou (Smíšek).
1944 po veselohře Příklady táhnou (J. Snížek) zabrána sokolovna, v celém protektorátu zákaz hraní divadla.
Z členů se stal spontánně literární kroužek, v bytech semináře s pořady české poezie.

Po osvobození 1945 Soubor mladých Ochotnické jednoty neúspěšně obnovil Lucernu, dále Velbloud uchem jehly (F. Langer), Sadová třída č. 13 (A. Ivers)- tato tři představení sehrál SM pod hlavičkou (ještě nepolitického) Svazu českosl. mládeže. Křest sv. Vladimíra byl programovou součástí prvního sokolského Silvestra po skončení války.
1946 už na plakátech uveden Soubor mladých Ochotnické jednoty, úspěšně uvedli Oblaka (Jaroslav Kvapil) – též na 1. ročníku festivalu Máchův máj v Doksech; Večer aktovek, Peg mého srdce (J. H. Manners), (Vrchlický, Preissová, Averčenko), Posel (Dyk), Vrah jsem já (Bohumír Polách).

1947 vyvrcholením jeho činnosti účast na XVII. Jiráskově Hronově – Vina (J. Hilbert).
Léto, Čertík Mičula (B. Sílová).
Po 1948 Obrácení Ferdyše Pištory (Langer).
1947 a také 1948 členem Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ: Suchý: Blázen a princezna.
1950 po Morálce paní Dulské (v rámci oslav 120. výročí vzniku ochotnického divadla v místě) Soubor mladých ukončil činnost Večerem Jaroslava Ježka, jh. Inka Zemánková.
Repertoár a herci - viz Související Texty.
Bibliografie:
MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 55–56. 1 foto: Obr. č. 13 Scéna ze hry Broučci "Véna Pružina za pomoci malířského kumštu svého otce věrně napodobil scénu, kterou pro Intimní divadlo navrhl Mistr Jiří Trnka."

SOUBOR mladých. Vzpomínky na bělské divadlo mladých za války a po ní. Sepsáno k 50. výročí vzniku SM. Na základě podkladů z archivu SM a vzpomínek pamětníků zpracoval Zdeněk Hofmann ve spolupráci s Otou Lauermanem a Milošem Nohlem. Bělá pod Bezdězem 1992. 28 s. kART.

ŠIMONEK, Jan: Soubor informací o ochotnickém divadle v okrese Mladá Boleslav. Rkp. pro MČAD 1998, 23 s. PC ART. Viz Texty.

ZAHRÁDKOVÁ, Zdenka (SOkA): Excerpce pro MČAD (1946 DS SČM, Ochotnická jednota. (Zahrádková) - Stráž Severu, č. 113, s. 5, č. 116, s. 2, 4.
Archivy:
Státní okresní archiv Česká Lípa: Spolky ka 74, 75.

Související Organizace

Související Obrázky

Bělá p. B., Soubor mladých + DRDS, Broučci, scéna ze hry, 1943
Bělá p. B., Soubor mladých,  Žena nejsou housle, scéna na jevišti v sokolovně, 1944
Bělá p. B., Soubor mladých, Giaroze: Manžel milencem své ženy, 1943
Bělá p. B., Soubor mladých, Hadrián z Římsů, v tit. roli jh. Václav Trégl, 1943
Bělá p. B., Soubor mladých, Hribitz: Děvče s hraběcí korunkou, scéna, 1943
Bělá p. B., Soubor mladých, Sv. Kadlec: Žena nejsou housle, 1944
Bělá pod Bezdězem, Mladá družina, Vina, 1947
Bělá pod Bezdězem, OJ DDS, Ševc a čert - program
Bělá pod Bezdězem, Soubor mladých, logo
Doksy, Máchův máj, 1. ročník, programový leták 1946


Mapa působení souboru - Soubor mladých, při OJ / Svaz české mládeže

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Bělá p. B., Soubor mladých, Hadrián z Římsů, v tit. roli jh. Václav Trégl, 1943
Bělá p. B., Soubor mladých, Sv. Kadlec: Žena nejsou housle, 1944
Bělá pod Bezdězem, Soubor mladých, logo
Bělá p. B., Soubor mladých, Giaroze: Manžel milencem své ženy, 1943
Bělá p. B., Soubor mladých, Hribitz: Děvče s hraběcí korunkou, scéna, 1943