Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Bělá pod Bezdězem

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Mladá Boleslav
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1786
Divadlo se zde podle ústního podání patrně hrálo už počátkem 19. stol. Nález bohatého a jedinečného divadelního archivu pod radniční věží z roku 1920 doložil bělskou divadelní historii až do roku 1786. Viz. Bibliografie.
1830 ustavena Ochotnická jednota, s drobnými přestávkami činná do 1950.
Nejvýznamnější, nejdéle pracující soubor ve městě.
Hráli U českého lva na náměstí, U orla, U věnce, U Kopšů.

1886–1888 Ochotnické divadlo řemeslnické besedy, 1886 poprvé letní divadlo v zahradě restaurace Střelnice.

1906 byl založen Katolický vzdělávací spolek Vlast, hrál na jevišti v sále zámku. Poslední zmínka o činnosti souboru je datována 1935.

1916 Ochotnická jednota bělské mládeže Svatopluk Čech sehrála společné div. představení s Ochotnickou jednotou (zal. 1830), 1922 členem ÚMDOČ.

1918-1922 Studentský kroužek – divadelní, loutková a maňásková představení, spolupráce, scénografie sochař Josef Mařatka, který sem jezdíval na letní byt.

192x Orel zařizoval divadelní jeviště.

Ve 20. letech v Podolí (část Bělé) vznikl Dělnický vzdělávací spolek Sbratření. Hrál ve 30. letech i ve 2. svět. válce, po 1945 asi do 1950.

1930 hrál Spolek divadelních ochotníků Havlíček.

1942 vznikl Soubor mladých Ochotnické jednoty, hrál do 1950. První tři představení po osvobození 1945 uvedl pod hlavičkou tehdy ještě nepolitického Svazu českosl. mládeže.

1948-1950 v části Bělá - Podolí činný Spolek divadelních ochotníků Baráčník.

1954 divadelní soubor při ZK ROH Stavostroj, jeho jádro nejprve tvořili bývalí členové Souboru mladých.
1959 jako soubor Osvětové besedy, též spolupráce s dětmi osmiletky, činný ještě počátkem 60. let. Činoherní divadlo v 60. letech sláblo, až v jejich 2. polovině zcela ustalo.

LOUTKOVÉ DIVADLO
První loutkové divadlo patrně na počátku 20. století v hostinci U lva. Domácky vyrobené loutky.

1918-1922 Studentský kroužek – loutková a maňásková představení, spolupráce, scénografie sochař Josef Mařatka.

193x činné Sokolské loutkové divadlo, za 2. svět války se LD nehrálo. Po válce obnoveno.

1954 Loutkové divadlo převedeno pod ZK Stavostroj, později pod ZK ROH Sepap, poté bylo majetkem Městského kulturního střediska.

199x bylo loutkové divadlo v majetku MěKS přemístěno do Základní školy – Dětský loutkoherecký kroužek, 2012 činný.

2011 Základní škola.
Bibliografie:
BOLESLAVSKÝ, Mikuláš: O důležitosti a potřebě českého divadelního listu. Divadelní ochotník II, sv. 6. Praha, Slovanské kněhkupectví 1863, s. III.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 116, 128.

Časopis Československé divadlo, Praha 30. 11. 1929, ročník XII. (VII.), č. 18, Program a jeho náplň (Z činnosti menší venkovské ochotnické jednoty), str. 284.

ČERNÝ, František: Diváci českého divadla v 19. století. In: Kapitoly z dějin českého divadla. Praha, Academia 2000, s. 123 a poznámka 52.

DĚJINY českého divadla II. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968, s. 290.

DÍLNY moderních jevišť Pepa Máca. Nabídkový katalog. Újezd u Brna, vl. n., s. a., s. 55-57.

DISMAN, Miloslav: Tři doby českého ochotnického divadla k 130. výročí založení ochotnického divadla v Bělé pod Bezdězem. OD 1960, č. 1, s. 14-15.

DISMAN, Miloslav: Stoleté jubileum Ochotnické divadelní jednoty v Bělé pod Bezdězem. Bezděz I 1930.

DUBSKÁ, Alice: Informace pro MČAD. Rkp. 2000. PC ART.

HRUBÁ, Eva, MKZ Bělá p. B.: Informace pro MČAD - dopis 2000, 1 s.

LOUTKOVÉ divadlo v Bělé p. B. ? Fotokopie. 1 s. kART.

LOUTKOVÉ divadlo v Bělé p. B. Neidentifikovatelný jednostránkový text z r. 1983 (V záhlaví strany: "K roku českého divadla". (Patrně z místního zpravodaje.) kART.

LS Studentské divadlo maňáskové od roku 1919. ČLS 1940/41, s. 28.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 55–56. 1 foto: Obr. č. 13 - Scéna ze hry Broučci - "Véna Pružina za pomoci malířského kumštu svého otce věrně napodobil scénu, kterou pro Intimní divadlo navrhl Mistr Jiří Trnka."

PAMĚTI Ochotnické jednoty v Bělé pod Bezdězem. Vydáno u příležitosti 500. představení. Bělá pod Bezdězem, vl. n. 1926, 32 s.

SMÉKALOVÁ, Jana: Ochotnické hudební divadlo. Opera a opereta v letech 1862-1918. Rkp. Kabinet dějin českého divadla DÚ.

SOUBOR mladých. Vzpomínky na bělské divadlo mladých za války a po ní. Sepsáno k 50. výročí vzniku SM. Na základě podkladů z archivu SM a vzpomínek pamětníků zpracoval Zdeněk Hofmann ve spolupráci s Otou Lauermanem a Milošem Nohlem. Bělá pod Bezdězem 1992, 28 s. kART.

ŠIMÁČEK, Ferdinand: Divadlo v Bělé pod Bezdězem od r. 1830 do r. 1928. In: Od Ještěda k Troskám 1995/96, č. 7. KK.

ŠIMÁČEK, Ferdinand: Paměti města Bělé pod Bezdězem. Bělá pod Bezdězem 1937, s. 341.

ŠIMONEK, Jan: Soubor informací o ochotnickém divadle v okrese Mladá Boleslav. Rkp. pro MČAD 1998, 23 s. PC ART. Viz Texty.

TÁBORSKÝ, Vojta STEIN: Ochotnické divadlo v Bělé pod Bezdězem. Praha 1930. Rkp.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 253–263. (Zde též statistické údaje z dotazníkových akcí, pořádaných M. Dismanem o kulturních a společenských aktivitách severních Čech).

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 153.

ZAHRÁDKOVÁ, Zdenka (SOkA): Excerpce pro MČAD (1946 DS SČM, Ochotnická jednota. (Zahrádková) - Stráž Severu, č. 113, s. 5, č. 116, s. 2, 4.

ZPRÁVA Městských kulturních zařízení v Bělé pod Bezdězem pro Místopis. 2000, 2 s. Rkp. kART.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1922. Praha, ÚMDOČ 1923. Seznam členů. kART.

Loutkář 1921, č. 22; č. 8, s. 113.

Ochotnické divadlo 1932, č. 1, 3. s. ob.; 1958, č. 9, s. 215; 1958, č. 10, s. 236 (DS ZK Stavostroj); 1959, č. 5, s. 103; 1959, č. 6, s. 141; 1959, č. 8, s.190-191; 1959, č. 11, s. 261.

Stráž Severu, č. 113, s. 5; č. 116, s. 2, 4.

WEBOVÉ str. města - Základní škola: http://mubela.cz/2009/page.php?74 - exc. 12. 7. 2012.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/1990/1940, Div. OJ.

Národní muzeum, divadelní odd.: sbírka plakátů -
C 13.368-71, 4 Pl 1886-1888 např. Velká silvestrovská merenda.

Státní okresní archiv Mladá Boleslav:
OkÚ Mnichovo Hradiště, ka 243, kn 112, ONV Mnichovo Hradiště, ka 106, 107. Ochotnická jednota: 3 ka divadelní hry tištěné a psané, 2 ka korespondence 1895-1935, schůze 1900-1933, zprávy 1896-1925, seznamy členů, pokladní doklady 1935-1937.

Státní okresní archiv Mladá Boleslav:
Ochotnická jednota, ka 2 - zápisy ze schůzí 1921-22.
Paměti Ochotnické jednoty, Rkp. B. Tieftrunk.

Státní okresní archiv Mladá Boleslav, ka ŠO 2 :
plakáty 1929-1936.
plakáty 1927-1938, 1943.

Státní okresní archiv Česká Lípa:
Spolky ka 74, 75.

Související Organizace

Související Obrázky

Bělá p. B., Soubor mladých,  Žena nejsou housle, scéna na jevišti v sokolovně, 1944
Bělá p. B., Soubor mladých, Giaroze: Manžel milencem své ženy, 1943
Bělá p. B., ZK Stavostroj, W. Shakespeare:  Večer tříkrálový
Bělá pod Bezdězem, Ochotnická jednota, Je Mary Duganova vinna - plakát, 1930
Bělá pod Bezdězem, Ochotnická jednota, Paměti Ochotnické jednoty, 1926
Bělá pod Bezdězem, Ochotnická jednota, Stilmondský starosta - plakát, 1930
Bělá pod Bezdězem, OP, 1962
Bělá pod Bezdězem, OP, 1962
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, 2. sál, 40. panel, Beroun, Unhošť, Rakovník, Dobrovice, Mnichovo Hradiště, Bělá pod Bezdězem, Slaný
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, 2007
Miloslav Disman v rozhlasovém studiu 12. března 1941.
Štein-Táborský, Praha-Smíchov, Bělá pod Bezdězem, Fr. Francl, Společný letní byt v Bělé, s. 1, 1923
Štein-Táborský, Praha-Smíchov, Bělá pod Bezdězem, Fr. Francl, Společný letní byt v Bělé, s. 2, 1923
Štein-Táborský, Praha-Smíchov, Bělá pod Bezdězem, Fr. Francl, Společný letní byt v Bělé, s. 3, 1923
Štein-Táborský, Praha-Smíchov, Bělá pod Bezdězem, Fr. Francl, Společný letní byt v Bělé, s. 4, 1923


Mapa - Bělá pod Bezdězem

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Bělá p. B., Soubor mladých, Giaroze: Manžel milencem své ženy, 1943
Bělá p. B., Soubor mladých,  Žena nejsou housle, scéna na jevišti v sokolovně, 1944
Bělá p. B., ZK Stavostroj, W. Shakespeare:  Večer tříkrálový


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.