Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Česko-židovský kroužek, DrO / Českožidovské společenské sdružení, DrO

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1898
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1934
Působení: 189x, 190x, 191x, 192x, 193x
1898 založen DrO Česko-židovského kroužku (později Českožidovské společenské sdružení),
zakladatelem známý divadelník MUDr. Jaroslav Prager,
delší dobu řídil představení V. Štein-Táborský, za občasného spoluúčinkování známých pražských ochotníků a žákyň školy Sklenářové-Malé, R. Budila, Otty Čermáka, Jos. Mikšovského, Fr. Římsy, J. Hlaváče ad. vytvořil kvalitní ochotnický soubor, který kromě domácích prací uváděl na jeviště i významné dramatické novinky.

Hrál v Národním domě na Vinohradech a ve Švandově divadle.
1907, 1909, 1910 DrO Česko-židovského kroužku hrál též v div. sále Řemeslnicko-živnostenské besedy v Karlově ulici na Starém Městě.
1907 Leda: U dědečka a babičky.
1910 F. X. Svoboda: Směry života

Kroužek přinášel novinky z židovského prostředí, např. hry Ahasver (Heyermanns), Židé (Čiřik), Málka Schwarzenkopfová (G. Zapolská).
1911 - K úspěšným představením patřila i dramatizace povídky Modche a Rézi (Vojt. Rakous), kterou upravili a na scénu uvedli Rudolf Brumlík a režisér Milda Körper. Měla zde premiéru a poté byla hrána na mnoha ochotnických i profes. jevištích, např. též v Karlíně.
1912 - 30. 3. - F. Filippi: Dobrodinci lidstva, drama o 3 jednáních, přel. B. Frída, režie M. Körper.

Dramatický odbor Českožidovského ochotnického sdružení
1925 Vojtěch Rakous: Modche a Rézi, dramatizace Brumlík a Körper spolu s autorem - tři aktovky Záselky, Rézina poslední hodinka, Modche na svobodě, režie spisovatel Markus, hráno na scéně holešovické Uranie, velmi dobrý temperamentní výkon pí Kohnové v Rézi.

Dlouholetým předsedou kroužku byl H. Stránský, předsedou DrO Rud. Brumlík, režisérem M. Körper, členem mj. spisovatel Richard Weiner.
Činný patrně i na přelomu 20. a 30. let 20. století.

1934 V. Rakous: Modche a Rezi.
Bibliografie:
SMRČEK, Otto: Praha podle částí. Podklad pro Místopis. Rkp. 14. s. 1999-2000. PC ART.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 86-87.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl I. Divadla, s. 243


Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 2, listopad 1911, s. 20; č. 5, 20. 12. 1911, s. 62; č. 12, 5. 4. 1912, s. 152.
Československé divadlo 1925, č. 11, s. 176 (kritika Em. Janský).
Archivy:
Národní muzeum, divadelní odd.: sbírka plakátů -
DNM P-6-A-280-i C 13765

Související Organizace

Související Obrázky

Praha, Českožidovské společenské sdružení, Modche a Rezi - plakát, 1934
Praha-Vinohrady, Česko-židovské sdružení, Modche a Rézi, v Divadle Na Slupi - plakát, 1934
Praha-Vinohrady, Česko-židovský kroužek, Modche a Rezi, 1925
Praha-Vinohrady, Česko-židovský kroužek, Směry života (Svoboda) - plakát, 1910
Praha-Vinohrady, Česko-židovský kroužek, U dědečka a babičky - plakát,1907


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Praha-Vinohrady, Česko-židovský kroužek, Modche a Rezi, 1925
Praha-Vinohrady, Česko-židovský kroužek, U dědečka a babičky - plakát,1907
Praha-Vinohrady, Česko-židovský kroužek, Směry života (Svoboda) - plakát, 1910
Praha-Vinohrady, Česko-židovské sdružení, Modche a Rézi, v Divadle Na Slupi - plakát, 1934
Praha, Českožidovské společenské sdružení, Modche a Rezi - plakát, 1934