Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Osobnosti: ŠTEIN-TÁBORSKÝ, Vojta (též Táborský, Štein, STEIN-TÁBORSKÝ,Vojta), ing.

Datum narození: 12.6.1860
Místo narození: Smrkov u Borotína
Datum úmrtí: 8.1.1940
Místo úmrtí: Praha
Vojta Štein-Táborský
Povoláním inženýr chemie, majitel chemicko-analytické laboratoře.
Od táborských studentských dob náruživý divadelník: divadlo hrál, později režíroval, o divadle přednášel a psal.
Středoškolská studia absolvoval na reálném gymnáziu v Táboře, kde také začal hrát v ochotnických souborech,
1880 pokračoval při studiu na pražské technice, v té době vystupoval v Akademickém čtenářském spolku.

Po odchodu z techniky zaměstnán jako technický chemik v Ratboři u Kolína, poté v Háji u Opavy, a dlouho ve Zvoleněvsi u Slaného, kde se rovněž angažoval v ochotnickém divadle. Pak přeložen do Brnek u Klecan nad Vltavou.

1896 jako soudní znalec a uznávaný odborník v oboru chemie si otevřel vlastní chemicko-analytickou laboratoř v Praze v Nekázance.
Byl autorem několika chemických pojednání v Cukrovarnických listech i jiných odborných časopisech.

Po návratu do Prahy působil jako herec a režisér (Pokrok, Hálek, Volné jeviště, Česko-židovský čtenářský kroužek - spoluzakladatel), autor divadelních her a překladatel, vychovatel mladé ochotnické generace, autor odborných textů o ochotnickém divadle a divadle vůbec.
Čestný člen Besedy Stankovský, spoluzakladatel (1898) a dlouholetý režisér DrO Česko židovského kroužku, zasadil se o uvádění významných dramatických novinek, zvláště židovských autorů.
Spoluzaložil Kafkův časopis Divadlo 1903-1914, kam psal odborné statě teoretické, historické i metodické, stejně jako do starších ročníků časopisu ÚMDOČ České divadlo. Pod pseudonymem A. Vojta působil jako spoluredaktor.
Aktivně působil v Matici divadelní a v ÚMDOČ, ve 30. letech jako místopředseda, čestný člen.

Z odborných textů:
Základy režie dramatické reprodukce, Masky, Stručný přehled českého divadla, Dějiny venkovských divadelních společností, Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého, studie o divadelním režiséru Faltysovi a spisovateli J. J. Staňkovském.
Řadu statí publikoval v časopise Ústřední matice divadelního ochotnictva českého České divadlo.
Z vlastních divadelních her:
Kouzlo kulis, Nový pán, Pan Alter, Procitnutí, Ratejny, Ghetto, Společnost slečny Máši, Pavouk lapil mušku, Sedávej panenko v koutě, Manželství rozvádí se na zemi (s Janem Pakostou), libreto Kainovo znamení (pro skladatele J. Karbulku).
Z překladů:
Ganghofer: Světélkování moře, Juškěvič: Dina Glankova, Andrejev: Anathema.
Bibliografie:
Autorské práce:
Divadelní hry:
Kouzlo kulis, Nový pán, Pan Alter, Procitnutí, Ratejny, Ghetto, Společnost slečny Máši, Pavouk lapil mušku, Kainovo znamení…

Překlady: Světélkování moře (Ganghofer), Dina Glankova (Juškevič), Anathema (Andrejev)…

ŠTEIN-TÁBORSKÝ, Vojta: Dějiny venkovských společností. Divadlo.
ŠTEIN-TÁBORSKÝ, Vojta: Josef Jiří Stankovský, jeho život a dílo. Praha, Bes. Stankovský 1923.
ŠTEIN-TÁBORSKÝ, Vojta: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva českého. Praha, ÚMDOČ 1931.
ŠTEIN-TÁBORSKÝ, Vojta: Stručný přehled dějin českého divadla. Divadlo 1907. 32 s.
ŠTEIN-TÁBORSKÝ, Vojta: Stručný přehled dějin divadla venkovského. Divadlo.
ŠTEIN-TÁBORSKÝ, Vojta: Základy režie dramatické produkce. Divadlo.

BIBLIOGRAFIE českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 1999, č. 164, 390, 391, 392, 393, 403, 752, 1016.

Životopisné:
LEXIKON české literatury, 4/I, S-T, eš: Vojta Štein Táborský. Praha, Academia 2008, s. 742-744.

RYDVAN, J: Zemřel jeden z prvých ochotnických teoretiků. České divadlo 1940, č. 1, s. 6.

ŠTEIN-TÁBORSKÝ, Vojta: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 86-87.

VE SLUŽBÁCH Thalie II, kap. Tomu věnec budiž dán - Ing. Štein–Táborský Vojta, Praha. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ, s. 114.
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv, Nový Bydžov, Jirásek, Korespondence souboru, nezpracováno

Pardubice, Státní okresní archiv, Holice, Klicpera, Kar. 7

Praha, Národní muzeum, Div. odd.:
Pozůstalost po Vojtovi Šteinovi-Táborském, č. př. 405/62 (dar Viktora Nejedlého). Zpracoval Jiří Valenta, duben 2012.
Obsahuje: dopisy 96 kusů o 99 listech, programy 2 kusy, životopis 1 kus
Celkem 102 kusy
Chronologické řazení zpracovaných dokumentů a excerpcí:

1888 Střelohoštice (Střelské Hoštice), Dopis neurčeného autora 20.10.1888: Podrobný popis situace ochotnického divadla v obci. Z dopisu vyplývá, že VŠT ještě v roce 1886 působil v této obci.
http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=multimedia&id=65089
http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=multimedia&id=65102
http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=multimedia&id=65103
http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=multimedia&id=65104
http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=multimedia&id=65105
http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=multimedia&id=65106
http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=multimedia&id=65107
http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=multimedia&id=65108

1888 Divišov, dopis učitele Borčiokého 19.6.1888 děkuje za návštěvu Vojty Šteina-Táborského v Divišově, dojednává napsaní referátu. O učiteli Procházkovi, jednateli spolku.
1900 Praha-Žižkov, Pokrok, poděkování Táborskému za dary
http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=multimedia&id=65136
1903 dopis ÚMDOČ, zvolen členem komise pro posuzování dram. děl
http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=multimedia&id=65119

1904 Bohušovice, dopis Jos. Novotného 28.9.1904: Popis jeviště v Bohušovicích, žádost o rady při budování nového jeviště. Táborský zřejmě po letech na dopis připsal: Co jsem pro divadlo v Bohušovicích udělal! A za to mě později přítel Novotný, stav se ředitelem cukrovaru… neznal (?). Nebyl první ani poslední!

1904 Bohušovice, dopis malíře Pipenberga 1.12.1904, přijímá objednávku malby kulis pro OČB v Bohušovicích – prospekt les, dům s balkónem, salón, dodá v lednu 1905
1904 Bohušovice, malíř Jar. Flanderka, dopis 5.12.1904, přijímá objednávku namalování opony a kulis pro OČB v Bohušovicích za 800 K
http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=multimedia&id=65059

1905 dopis ÚMDOČ 30.6.1905 žádá, aby přednášel v kurzu režisérů. http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=multimedia&id=65069
http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=multimedia&id=65073

1910 dopis ÚMDOČ, 8.2.1910, nabídka na funkci člena výkonného výboru jubilejních slavností
http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=multimedia&id=65111
http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=multimedia&id=65112
http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=multimedia&id=65113

1910 dopis ÚMDOČ, 1910 zvolen členem osvětového odboru
http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=multimedia&id=65114
1910 Slaný, Sokol, žádost o rady ke stavbě jeviště, 1910
http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=multimedia&id=65139
http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=multimedia&id=65140

1912 Pražský okrsek ÚMDOČ žádá příspěvek do publikace pro Šibřinky
http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=multimedia&id=65115
http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=multimedia&id=65116

1917 č.j. 636 7.12.1917 Jindřich Jíra ml. Omluva. „ z Vašeho dopisu vyznívá proti redakci trpkost“. Nepřítomnost Vojty Šteina-Táborského na valné hromadě ÚMDOČ.

1919 Bohdan Skála Táborskému o odkladu sjezdu ochotnictva
http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=multimedia&id=65141
http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=multimedia&id=65142
1919 Jarmila Svobodová neznámo odkud 18.12.1919 děkuje za milou kritiku. VŠT si připsal na její dopis: Výborná herečka (viděl ji v Hermanově hře Proti vlastní krvi), kterou jsem bohužel nemohl nikde na velké scéně umístit. Nabízel jsem ji i Hilarovi (Vinohrady).

1923 Dopis Františka Francla 9.8.1923: Společný letní byt s VŠT v Bělé pod Bezdězem, vzpomínání na setkání, seznámení s p. Balcarem, VŠT na dopis připsal: Co ten papír všechno snese.
http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=multimedia&id=65083
http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=multimedia&id=65087
http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=multimedia&id=65088

1923 Dopis Františka Francla 29.10.1923: „Do Matice nechodím, poněvadž se mi to již tak nelíbí. Jak jsem se dozvěděl máme již dva časopisy! Nedej Bůh, aby se někomu z těch „činovníků“ zachtělo redigovati, neboť pak bychom museli míti časopisy 3 a snad ještě více."
Tamtéž: Byl jsem požádán Malostranským sokolem, abych jim vedl divadlo. Mají kryté a pak přírodní v zahradě pod Petřínem.

1924 Dopis Františka Francla 14.2.1924: pozvání na inscenace her, které napsal, nabídka spolupráce, obdiv, vděčnost
1924 Matice divadelní, č. j. 1438, pozvání na poradu před Mezinárodním sjezdem, předseda Táborský, jednatel Jar. Petr.
http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=multimedia&id=65143

1924 28.11., ÚMDOČ, starosta F. Herman, gen. taj. Weinert: redaktor Pražského Věstníku Pokorný vystoupil na schůzi výkonného výboru s nemístným příspěvkem, Vojta Štein-Táborský rezignoval na funkci náměstka starosty, Pokornému odňato povolení zúčastnit se schůzí, starosta a gen. taj . žádají, aby VŠT rezignaci odvolal.
1924 Matice divadelní, č. j. 1438, pozvání na poradu před Mezinárodním sjezdem, předseda Táborský, jednatel Jar. Petr.
http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=multimedia&id=65143

1924 Plzeň, II.Tylův okrsek žádá o příspěvek do časopisu, 1924
http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=multimedia&id=65122

192x Plzeň, Maska, pozvání Táborského na premiéru jeho hry Pavouk, 192x
http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=multimedia&id=65123
logo,
http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=multimedia&id=65132

1925 26.6. členové výkonného výboru (všichni podepsáni, žádají o vysvětlení letní nehody Vojty Šteina-Táborského, „ Vzhledem k sympatiím, které se u členstva i výk. výboru těšíte, bylo usneseno, vyšetřiti pravdivost této zprávy“.
http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=multimedia&id=65077
1926 Praha, Stankovský, poděkování Turnovskému za článek o Stankovském, 1926
http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=multimedia&id=65134
http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=multimedia&id=65135

1926 Dopis Miloše Šimáčka 19.9. 1926 o rukopise „Přehledu činnosti“.
Po letech VŠT na dopis připsal: "A když jsem mu řekl, že bych byl práci jinak upravil, vyskočil jako když ho na nože bere! Leč přece jsem mu byl nápomocen."

1927 Tábor, Otto Findejs, jednatel SDO a předseda Emanova okrsku. Dopis 5.10.1927. Mnohomluvná omluva, žádost o příspěvek pro věstník Táborský kraj, který vydává spolu s dalšími Emanův okrsek. O. Findejs je jeho redaktorem. 12.10.1927 o příspěvek do Sborníku paměti SDO, které připravuje k 70 výročí trvání spolku. 12.11.1928, o publikování textů ve Věstníku. VŠT připsal: "Vše hezké, ale vzdor slibu mi nezahrál ani jedinkou hru, ač hráli vedle větších, ba, mnohem slabší hry!"

1929 Jičín, DrO Akademické čtenářské jednoty, podklady k Dějinám
http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=multimedia&id=65120
http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=multimedia&id=65121

1930 14.6. Karel Dvořák zve na večírek v Národní kavárně zřejmě k narozeninám, kam VST nechtěl přijít a oznámil to PO dopisem. „Bylo usneseno zakoupiti větší počet Vašich Dějin, neboť tím prý způsobí Vám větší radost, než jakýmkoli dárkem jiným. Pozdější přípisek VST: Lituji, že jsem si zkazil dovolenou!!
1930 11.11. Dopis Matice divadelní: připomínky redakce (Jar. Petr) k rukopisu Příspěvků k dějinám...,
http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=multimedia&id=65109
1930 odpověď VŠT Matici divadelní, redakce, připomínky k Příspěvkům k dějinám…,
http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=multimedia&id=65110

1931 Jar. Lahulek z Ústí nad Orlicí líčí divadelní poměry ve městě. V a W jako propadák, Orel hraje podřadné hry.

1932 Dopis Miloše Šimáčka o vydání Příspěvků k dějinám…... http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=multimedia&id=65138

1933 9.9. má v hlavičce dopisních papírů „Člen Masarykova lidovýchovného ústavu“.
1936 ÚMDOČ zasílá pozdrav z jubilejní valné schůze
http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=multimedia&id=65117
1936 rkp. konceptu poděkování za pozdrav z jubilejní schůze ÚMDOČ
http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=multimedia&id=65118


Štein-Táborský, Vojta, životopis, s.a. (pravděpodobně zpracoval VŠT)
http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=multimedia&id=65144
http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=multimedia&id=65145

Nevstupuje do chronologie VŠT:
Praha, Tylův kroužek
v soutěži ÚMDOČ, program Zkažená krev (Stroupežnický) s.a.
http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=multimedia&id=65163
http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=multimedia&id=65159

Související Organizace

Související Obrázky

Holice, Klicpera, Dějiny venkovských divadelních společností, 1930
Holice, Klicpera, Dějiny venkovských divadelních společností, 1930
Nový Bydžov, Jirásek, Korespondence souboru
Štein-Táborský, Vojtěch, portrét a věnování Příspěvků...Frant. Heidlerovi, 1931
Štein-Táborský, životopis, s. 1
Štein-Táborský, životopis, s. 2
Táborský Vojta, Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Holice, Klicpera, Dějiny venkovských divadelních společností, 1930
Holice, Klicpera, Dějiny venkovských divadelních společností, 1930
Táborský Vojta, Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.