Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Klicpera, SDO / ZK ROH Orbis / Osvětová beseda / Střediskové kulturní centrum / Kulturní a informační centrum města Sadská

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1908
Působení: 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 196x, 197x, 198x, 199x, 200x, 201x
dáms1908 byl založen Spolek divadelních ochotníků Klicpera.
Podle některých zdrojů se název Klicpera začal v zápisech ze schůzí ochotnického spolku objevovat až 1913.
1911 - 25. 12. - A. a V. Mrštíkové: Maryša, představení ve prospěch vánočního stromku pro děti; 26. 12. - Tereza Kepková-Novotná: Dýchánek paní doktorové, veselohra o 3 jednáních.
Do 1914 hráli v hostincích, kde vystupovaly i divadelní společnosti. Ochotníci měli 50 členů, ročně hráli více než 10x.
Během 1. svět. války 1914–1918 se hrálo méně, klasický repertoár, výtěžek na sociální účely, ale i brněnskému ND.
V repertoáru klasika:
Ladislav Stroupežnický: Zvíkovský rarášek; Franz von Schönthan: Únos Sabinek; válečná tematika – Ferdinand Oliva: Památka z válečného lazaretu; ale i plytké veselohry – Gustav von Moser: Naše roztomilá Baruška; Jan Baptist Kühnl: Následky dostaveníčka.

1918 návrh na spojení se Sokolem, ale neprošel.
1919 spolek měl 37 členů, uvedl 12 her. Při představeních spoluúčinkovaly i hudební soubory.
1920 nové jeviště. Půjčovaly si ho Sokol, Pochodeň, škola, Sdružení katolické mládeže, Čs. strana socialistická, Čs. strana lidová, Orel a kočovné společnosti.
Ve 20. letech max. 61 členů, převážně muži, hráli až 8x do roka, hostovali v okolí, z výtěžků pomáhali mj. ochotníkům v jiných městech a také přispěli na Národní divadlo v Bratislavě.
V repertoáru např. Jevan Brandon Thomas: Charleyova teta; F. F. Šamberk: Jedenácté přikázání; operety.
Od 1921 na jevišti elektrické osvětlení.
1922 SDO Klicpera členem ÚMDOČ.
1923 zadáno malíři Janu Novotnému z Nymburka obnovení kulis, přemalování opony a obnovení portálu.
1924 úvaha o postavení divadelní budovy.
1925 – Eduard Rada: Vrah, rež. Václav Trávníček; Mikuláš Boleslavský / Hanuš Cimr: Chudý písničkář, režie Jan Šírek; Josef Štolba: Po letech, režie Jan Šírek.
1926 v zápise uvedeno, že "žádná členka nesmí více býti připuštěna k režii."

30. léta nebyla pro spolek příliš úspěšná. Hráli též v Serbusově hostinci.
1931 – Zdeněk Štěpánek: Monastýr nad tajgou. Spoluúčinkovali členové divadelních kroužků Církve československé, Orla a studentů. Režie V. Kyncl a J. Jirásek.
Po 1935 hráli v Šubrtově hostinci, jeviště půjčovali i skautům. Podporovali nezaměstnané a 1938 vyhnané z pohraničí. Soudobější repertoár se neprosadil.
1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.
1938–1945 se hrálo každý rok, byť omezeně, v repertoáru operety, zábavní hry i klasika.
Např.: Ruda Nížkovský: Maryna ze mlýna, Moje zlatá holčička; Eva nechce do školy; Slávka Grohmannová (nebo František Balej): Pod našima okny, ale i od bratří Mrštíků Maryša; Jiráskova Lucerna nebo Muzikantská Liduška podle Vítězslava Hálka. Dvojjazyčné plakáty.

1941 sál U Šubrtů obsazen vojskem, sehrána byla pouze opereta Karla Melíška Petříček a Pavlíček.
1942 vstoupila do spolku Mládež Národního souručenství, počet členů se zvýšil na 90. Renovace vybavení malířem J. Bokem.
1944 3. místo v soutěži okrsku ÚMDOČ.
1945–1951 hráli max. 10x ročně.

1948–1958 stagnace souboru.

1950 se jeviště přestěhovalo do hostince Dvořákových.

1951 po zrušení spolků byl soubor zařazen do Závodního klubu ROH Orbis jako jeho divadelní odbor (DO Klicpera ZK Orbis, n. p., závod 4).

Koncem 50. let zkvalitnění repertoáru, mj. Karel Čapek: Bílá nemoc, J. K. Tyl: Fidlovačka, aneb, Žádný hněv a žádná rvačka, Henrik Ibsen: Nora, Julius Zeyer: Radúz a Mahulena, L. Stroupežnický: Naši furianti, Olga Scheinpflugová: Guayana.

Od 1959 Klicpera, divadelní soubor Osvětové besedy.

1961 se v Sadské hrálo naposledy před dvanáctiletou pauzou.
1962–1974 město bez scény.

1973 na podzim byla obnovena přerušená divadelní tradice v místě – opět vznikl divadelní soubor Osvětové besedy.

1974 byla upravena klubovna a akustický divadelní sál s jevištěm v kulturním středisku, 31. května uvedl Klicpera v premiéře Hrátky s čertem od Jana Drdy. Režie Adolf Řehák ml. a Miroslav Jirásek.

V 70. a 80. letech byl soubor účastníkem okresních a krajských přehlídek.

1975 – Jaroslav Dietl: Muž na talíři, r. Miroslav Jirásek, Adolf Řehák. Účast na okresní přehlídce.
1975 – Marie Holková: Královnin prsten, r. Adolf Řehák ml., hráli mladí členové. Dále detektivní skica Vlastimila Šubrta: Hrdinům slzy nesluší.
1976 – Claude Magnier: Věno slečny Laury, r. Adolf Řehák ml. OP; Pavel Hajný: Domácí víno, hra ze současnosti, r. Adolf Řehák ml., 1976OP.
1977 – Aldo Benedetti: Jelen v laguně.
1978 – J. K. Tyl: Strakonický dudák, r. Adolf Řehák ml. a I. Bensch OP. Dosud nejúspěšnější hra v počtu odehraných představení - celkem 13.
1978 - Oldř. Daněk: Svatba sňatkového podvodníka
1979 – Osvald Zahradník: Sonatina pro páva, r. Jindřich Čtverák. 1. místo v kategorii vesnických a zemědělských DS. OP.
1979 – B. Němcová-R. Lošťák: Sůl nad zlato, r. I. a A. Řehákovi. Účast na krajské přehlídce.

1980 – S. K. Macháček: Ženichové, r. Karel Lebduška j. h. OP.
1981 – Aldo Nicolaj: Únos v Neapoli, r. Adolf Řehák. OP.
1982 – J. K. Tyl: Lesní panna aneb Cesta do Ameriky, r. Adolf Řehák. OP.
1983 – Miroslav Horníček: Malá noční inventura, r. Adolf Řehák. OP.
1983 - Z. Horynová: ZKOUŠKY ČERTA BELÍNKA. Účast na OP Dny dětského divadla, OP DDS a DS hrajících pro děti, Libice nad Cidlinou.
1984 – Jiří Hubač: Dům na nebesích, r. Oldřich Houžvička. OP.
1984 – Gernot Schulze: Čertovy zlaté vlasy, r. Josef Němeček. OP.

1986 byla zrušena Osvětová beseda a zřizovatelem souboru Klicpera se stalo Střediskové kulturní centrum Sadská.

1986 - DS Klicpera, SKZ, Vlastimil Venclík: Dušičky aneb Setkání v sádře, r. Adolf Řehák. Účast na OP, Sadská.

1987 - DS Klicpera, SKZ, Vlastimil Novák - Stanislav Oubram: O Honzovi a víle Verunce, r. Josef Němeček. Účast na OP, Sadská - nesoutěžní představení.

1988 měl soubor 30 členů, vedoucí Slavomír Pospíšil.
Následující 3 sezony v repertoáru pohádky.

1959–1990 uvedeno 45 inscenací (154 představení).

1990 vstoupil soubor do nové éry uvedením crazy komedie Strašidlo Cantervillské v režii A. Řeháka ml.
Slavilo se 175 let od vzniku souboru.

1991 se změnil název zřizovatele souboru Klicpera na Kulturní centrum města Sadská.

1993 vedoucí Pavel Procházka.
V repertoáru komedie Jana Drdy Dalskabáty, hříšná ves. (6 repríz)
1994 - Jan Drda: DALSKABÁTY, HŘÍŠNÁ VES ANEB ZAPOMENUTÝ ČERT. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
1995 po roční přestávce pohádka O brejlatý princezně v režii Z. Piskáčka.
1997 po dvouleté pauze premiéra hry J. Tomana Slovanské nebe.
1998 – M. Stránský: Kašpárkovy čertoviny, rež. Z. Piskáček.
1999 – Miroslav Horníček: Dva muži v šachu, režie A. Řehák ml., cena za režii, účast na KP - Klicperových divadelních dnech Sadská, nominace na Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou - P. Procházka - cena za nejlepší mužský herecký výkon.
1999 – Miloš Bílek: Malé příhody letní, režie Z. Piskáček, ceny za nejlepší mužský herecký výkon J. Slavíček a F. Černý, 2000 KP.

2000 – Aldo Benedetti: Jelen v laguně, režie Z. Piskáček. Na KP nejlepší inscenace, cena za režii, Z. Piskáček také za herecký výkon, doporučení na KDP Ve Vysokém.
Pravidelně také inscenace pro děti, účast na přehl. Zámecké jeviště.
2001 – Vlastimil Novák, Stanislav Oubram: O Honzovi a víle Verunce, účast na přehlídkách, např. Divadlo dětem Mělník.

Od 2001 se zřizovatel divadelního spolku Klicpera jmenuje Kulturní a informační centrum Sadská.

2003 – Vlastimil Venclík: Druhá míza, režie Zdeněk Piskáček. Klicperovy div. dny – ceny za herecký výkon Z. Piskáček, L. Hušnerová a nominace na Krakonošův div. podzim. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
2003 – Vlastimil Novák, Stanislav Oubram: Vodník Mařenka. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
2003 – Karel Jaromír Erben – J. Tureček Jizerský: Sládci. Režie Jaroslav Jansta.
2004 – H. Lisická, J. M. Bourek: Ženich pro čertici, režie A. Uhlířová a J. Kynclová. 1. doporučení na NP ve Vysokém. Uvedeno na Minifestivalu her pro děti v Benátkách nad Jizerou. Účast na XLVIII. LDL. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
2005 – Zdeňka Horynová: Zkoušky čerta Belínka. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
2005 – Petr Yelgham / Donald Churchill: Moje přítelkyně slečna Flintová. "Text, který je situační komedií s prvky detektivky, by si zasloužil razantní úpravu především ve druhé půli, k té ale nedošlo." (Baranowská) Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
2005 – H. Lisická, J. M. Bourek: Ženich pro čertici.
2005 - J.K.Tyl: Čert na zemi, r. Z. Piskáček a Sylva Triantafillou. Na KP Sadská A. Fiurášková cena za nejlepší ženský výkon a F. Černý za trojroli. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice 2006.
2007 – Georges Feydeau: Dámský krejčí, r. Sylva Triantafillou. Účast na KP Sadská. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
2008 – Otto Zelenka: Věčně tvůj, režie Sylva Triantafillou. Účast na KP Klicperovy div. dny Sadská. Účast na Krakonošově divadelním podzimu, Vysoké nad Jizerou, cena poroty Gabriele Šimkové za roli Heleny Vávrové.
2009 – Alan Ayckbourn: Kdes to byl(a) v noci?, r. Sylva Triantafillou. Účast na KP Klicperovy div. dny Sadská (cena za nejlepší ženský herecký výkon – Dana Vaníčková, cena za herecký výkon – František Černý a Jiří Vetešník, čestné uznání Sylvě Triantafillou za režii) – doporučení na NP KDP. Účast na Pojizerských hrách Dobrovice.
2009 – Vladislav Vančura: Kubula a Kuba Kubikula. Účast – Pojizerské hry, Dobrovice; minifestival Hvězdičky nad Jizerou (Benátky n. J.).
2010 – Jaroslav Koloděj: Jak čert vyletěl z kůže. Účast na KP Klicperovy div. dny Sadská. Účast na Pojizerských hrách Dobrovice.
2010 – Tobis, Špilar, Mírovský, Rohan: Na tý louce zelený, režie Zdeněk Piskáček Účast – Pojizerské hry, Dobrovice. 2011 KP Klicperovy div. dny Sadská – čestné uznání Zdeňku Piskáčkovi za herecký výkon, cena za herecký výkon Jaroslavu Janstovi.
2011 – Zdenka Hamerová: Jak Honza pásl králíky. Účast – Pojizerské hry, Dobrovice.
2012 – Radim Keith: Čertova babička (pohádka). Účast na KP Klicperovy divadelní dny, Sadská – Cena za herecký výkon Zdeňku Piskáčkovi a Čestné uznání za herecký výkon Jaroslavě Kynclové a Janu Pleskačovi.
2013 – Ray Cooney, přeložil Břetislav Hodek: 1a1 = 3, r. Zdeněk Piskáček, cena za herecký výkon. Účast na KP Klicperovy divadelní dny, Sadská – doporučení na NP Krakonošův divadelní podzim, cena za nejlepší herecký výkon Jiřímu Jeníkovi, čestné uznání za režii Zdeňku Piskáčkovi, čestné uznání souboru za inscenaci.
2014 Divadelní spolek Klicpera činný.
----
Pozn. red.: Podrobný soupis her uvedených DS Klicpera obsahuje brožura 190 let ochotnické divadelní činnosti v Sadské. Divadelní spolek --
Klicpera 2006. Viz Související Přílohy.

2014 - Josef Beran: Dva pod mostem a zbytek na něm, r. Zdeněk Piskáček. Účast na KP Klicperovy divadelní dny, Sadská - cena za nejlepší inscenaci, cena za nejlepší herecký výkon František Černý a Jiří Jeník a čestné uznání za režii Zdeněk Piskáček - doporučení na NP KDP. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice 2015.

2015 - DS Klicpera, Vlastimil Novák – Stanislav Oubram: O Honzovi a víle Verunce, r. Eva Serbusová. Účast na KP Klicperovy divadelní dny, Sadská - cena Zdeněk Piskáček za herecký výkon v roli Ježidědka a čestné uznání Petra Vávrová za roli Kejklířky Matyldy. Účast na Louňovická letní divadelní aktivita. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.

2016 - DS Klicpera, Vladimír Čort: ČERT MAKRELA, r. Jiří Jeník a Jan Pleskač. Účast na KP Klicperovy divadelní dny, Sadská - čestné uznání Jan Pleskač a Jiří Jeník za práci s mladým kolektivem.

2018 - Norman Robbins: Hrobka s vyhlídkou, r. Jan Pleskač. Účast na KP Klicperovy divadelní dny Sadská - čestné uznání Julii Růžičkové za výkon v roli Dory Tombové, Norbertu Hamerovi za výkon v roli Marcuse Tomba a Janu Pleskačovi za práci s mladým kolektivem.

2018 - Marc-Gilbert Sauvajon, William Douglas Home: Kachna na pomerančích, překlad Jaromír Janeček, režie, scéna a kostýmy Sylva Triantafillou. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice. Účast na KP Klicperovy divadelní dny Sadská 2019 – čestné uznání Františku Černému za herecký výkon v roli Hugha Prestona. Účast na KP POPAD Praha 2019 - čestné uznání Iva Skříčková za roli Liz.

2019 - Jiří Jahoda: Třetí do páru, r. Jan Pleskač. Účast na KP Klicperovy divadelní dny Sadská.

2022 - podle divadelní hry Konference ve Wansee - Vladimír Čepek: KONFERENCE. Účast na KP POPAD, Praha - čestné uznání Janu Pleskačovi za hledání současného tématu, Julii Růžičkové za koncept scény a Štěpánovi Desenskému za roli Eichmanna.

2023 - Tomáš Čivrný: O statečném rytíři, r. Tomáš Čivrný. Premiéra 16.4.2022. Účast na KP Klicperovy divadelní dny Sadská - čestné uznání soubor za scénografii.

2024 - Michael A. „Sasha“ Miller: Není důvod umírat. Překlad Marie Hamerová, režie Jan Pleskač. Účast na KP Klicperovy divadelní dny Sadská – nominace na CP KDP Vysoké n. Jiz., cena souboru za dramaturgický přínos, cena Julii Růžičkové za roli Niny Kaplanové, čestná uznání Janu Pleskačovi za režii, Janu Novákovi za roli Tomáše, Štěpánu Desenskému za roli Alberta a Marii Hamerové za roli Kláry. Účast na KP Klicperovy divadelní dny Sadská - cena souboru za dramaturgický přínos, cena Julii Růžičkové za roli sousedky Niny Kaplanové, čestná uznání Jan Novák v roli dramatika Tomáše a Marie Hamerová v roli manželky Kláry, nominace na CP Krakonošův divadelní podzim, Vysoké nad Jizerou.
Bibliografie:
175 let divadelní ochotnické činnosti v Sadské 1815–1990. Divadelní spolek Klicpera 1991 (podrobné informace o repertoáru, seznamy herců, fotografie, plakáty, programy atd.)

190 let ochotnické divadelní činnosti v Sadské. Divadelní spolek Klicpera 2006, 58 s (obsahuje též seznamy členů a uvedených her v různých obdobích, účast na přehlídkách, plakáty, fotografie).

Poslední desetiletí dvěstěleté historie ochotnického divadla v Sadské. Vydal Divadelní spolek Klicpera Sadská u příl. oslav výročí dvousetleté ochotnicé divadelní činnosti v Sadské.

Adresář ARTAMA 1993.

BARANOWSKÁ, Kateřina: Klicperovy divadelní dny Sadská 2005. AS 2005, č. 3, s. 38. Foto.

BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV: Zámecké jeviště – nesoutěžní přehlídka divadelních amatérských souborů. AS 2001, č. 4, s. 35. Zprávičky. (Zpravodaj města Brandýs nad Labem-Staré Boleslavi, č. 5, 2001 – MG)

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, 357 obr. v textu., s. 181.

CÍSAŘ, Jan: Popis jedné přehlídky. XXXIV. národní přehlídka venkovských divadelních souborů ve Vysokém nad Jizerou, 2003. AS 2003, č. 6, s. 3–6.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968–1983, II. díl.

DROBNÁ, Jarmila: Historie ochotnického divadla v Poděbradech a Sadské v období 1. poloviny 19. stol.–1945. Diplomová práce. Hradec Králové, VŠP, Ústav historických věd 1994.

FELZMANN, Rudolf: Dvě poučení ze Sadské. Amatérská scéna 2009, č. 3, s. 26–27.

INFORMACE KIC Sadská pro MČAD. Rkp. 2001, 2 s. kART.

KRÁTKÁ, Drahomíra: Fakta o divadelních ochotnících v Sadské (1817–1996). Rkp. 1996, 1 s. kART.

KRÁTKÁ, Drahomíra, Městské muzeum, a KRÁTKÝ, Jiří: Ochotnické divadlo v Sadské. Rkp. 1997, 12 s. kART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 426–427.

ŘEHÁK, Adolf ml.: Co víte a nevíte o divadelním spolku ochotníků Klicpera v Sadské. In: Sadské posvícenské noviny, srpen 1993.

ŘEHÁK, Adolf: 175 let divadelní ochotnické činnosti v Sadské. 1815–1990. Divadelní soubor Klicpera v letech 1959–1988. Rkp. Nestr. kART.

STROTZEROVÁ, Miluše: Zase o krok dál. (OP o. Nymburk 1983) AS 1984, č. 3, s. 3.

VALEŠ: Klicperovy divadelní dny v Sadské. Amatérská scéna 2000, č. 3. s. 4.

VONDRUŠKA, Jaroslav: Klicperovy divadelní dny Sadská 2010. Amatérská scéna 2010, č. 4, s. 38–39.

VOSÁHLOVÁ, B.: V Sadské ožívá divadlo. AS 1974, č. 1, s. 15.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 78.


Sadská. Besedník 1872, r. 1, č. 18, s. 236. NK.

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 6, 5. 1. 1912, s. 72.

Týdeník Nymbursko, č. 18, 1998.

Internet – 9. ročník Klicperovy divadelní dny 2007. Průběh a program.

WEBOVÉ stránky DS Klicpera – http://www.dsklicpera.wz.cz/ – 27. 1. 2014.
Archivy:
kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3301, sg 30/447/58, SDO Klicpera 1908.
Fond ZÚ 1938-1940, i. č. 415/1489/1940, SDO Klicpera.

Sadská, Muzeum města Sadská:
plakáty

Související Ročníky přehlídek

Související Pojmy

Související www odkazy

Související Obrázky

Krakonošův divadelní podzim, Vysoké nad Jizerou, loučení se soubory v divadle Krakonoš, 2003
Nymburk, Kulturní informace OKS, březen 1977
Nymburk, Kulturní informace OKS, březen 1977
Sadská, Klicpera a další spolky, Monastýr nad tajgou, plakát, 1931
Sadská, Klicpera, 1 a 1 = 3, KP Klicperovy divadelní dny Sadská 2013
Sadská, Klicpera, Čert Makrela, KP Klicperovy divadelní dny Sadská 2016
Sadská, Klicpera, Čert Makrela, KP Klicperovy divadelní dny Sadská 2016
Sadská, Klicpera, Čert na zemi, KP Klicperovy divadelní dny Sadská 2006
Sadská, Klicpera, Čert na zemi, KP Klicperovy divadelní dny Sadská 2006
Sadská, Klicpera, Čertova babička, KP Klicperovy divadelní dny Sadská 2012
Sadská, Klicpera, Chudý písničkář, plakát, 1925
Sadská, Klicpera, článek  Adolfa Řeháka ml., kopie
Sadská, Klicpera, Dámský krejčí, 2007
Sadská, Klicpera, Dámský krejčí, KP Klicperovy divadelní dny Sadská 2007
Sadská, Klicpera, Dámský krejčí, KP Klicperovy divadelní dny Sadská 2007
Sadská, Klicpera, Druhá míza, 2003
Sadská, Klicpera, Druhá míza, 2006
Sadská, Klicpera, Dva muži v šachu, 1999
Sadská, Klicpera, Dva pod mostem a zbytek na něm, KP Klicperovy divadelní dny Sadská 2014
Sadská, Klicpera, Dva pod mostem a zbytek na něm, KP Klicperovy divadelní dny Sadská 2014
Sadská, Klicpera, Hrátky s čertem, 1974
Sadská, Klicpera, Hrátky s čertem, plakát, 1974
Sadská, Klicpera, Hrobka s vyhlídkou, KP Klicperovy divadelní dny Sadská 2018
Sadská, Klicpera, Hrobka s vyhlídkou, KP Klicperovy divadelní dny Sadská 2018
Sadská, Klicpera, Jak čert vyletěl z kůže, 2010
Sadská, Klicpera, Jak čert vyletěl z kůže, KP Klicperovy divadelní dny Sadská 2010
Sadská, Klicpera, Kachna na pomerančích, KP Klicperovy divadelní dny 2019
Sadská, Klicpera, Kachna na pomerančích, KP Klicperovy divadelní dny 2019
Sadská, Klicpera, Kachna na pomerančích, Popad 2019
Sadská, Klicpera, Kachna na pomerančích, Popad 2019
Sadská, Klicpera, Kdes to byl(a) v noci, 2009
Sadská, Klicpera, Kdes to byl(a) v noci, KP Klicperovy divadelní dny Sadská 2009
Sadská, Klicpera, Kdes to byl(a) v noci, KP Klicperovy divadelní dny Sadská 2009
Sadská, Klicpera, Konference, KP Popad, 2022
Sadská, Klicpera, Konference, KP Popad, 2022
Sadská, Klicpera, Konference, KP Popad, 2022
Sadská, Klicpera, Moje přítelkyně slečna Flintová, KP Klicperovy divadelní dny Sadská 2005
Sadská, Klicpera, Moje přítelkyně slečna Flintová, KP Klicperovy divadelní dny Sadská 2005
Sadská, Klicpera, Moje přítelkyně, 2005
Sadská, Klicpera, Na tý louce zelený, KP Klicperovy divadelní dny Sadská 2011
Sadská, Klicpera, Není důvod umírat, KP Klicperovy divadelní dny Sadská 2024
Sadská, Klicpera, Není důvod umírat, KP Klicperovy divadelní dny Sadská 2024
Sadská, Klicpera, Není důvod umírat, KP Klicperovy divadelní dny Sadská 2024
Sadská, Klicpera, O Honzovi a víle Verunce, KP Klicperovy divadelní dny Sadská 2015
Sadská, Klicpera, O Honzovi a víle Verunce, KP Klicperovy divadelní dny Sadská 2015
Sadská, Klicpera, O statečném rytíři, 2022
Sadská, Klicpera, O statečném rytíři, 2022
Sadská, Klicpera, O statečném rytíři, 2022
Sadská, Klicpera, O statečném rytíři, KP Klicperovy divadelní dny Sadská 2023
Sadská, Klicpera, O statečném rytíři, KP Klicperovy divadelní dny Sadská 2023
Sadská, Klicpera, Po letech, plakát, 1925
Sadská, Klicpera, Sládci, program, 2003
Sadská, Klicpera, stanovy spolku, str. 1
Sadská, Klicpera, Strakonický dudák, 1978
Sadská, Klicpera, Třetí do páru, KP Klicperovy divadelní dny Sadská 2019
Sadská, Klicpera, Třetí do páru, KP Klicperovy divadelní dny Sadská 2019
Sadská, Klicpera, Večer aktovek, plakát, 1921
Sadská, Klicpera, Věčně tvůj, 2008
Sadská, Klicpera, Věčně tvůj, KP Klicperovy divadelní dny Sadská 2008
Sadská, Klicpera, Věčně tvůj, KP Klicperovy divadelní dny Sadská 2008
Sadská, Klicpera, Vrah, plakát, 1925
Sadská, Klicpera, Ženich pro čertici, KP Klicperovy divadelní dny Sadská 2004
Sadská, Klicpera, Ženich pro čertici, KP Klicperovy divadelní dny Sadská 2004


Mapa působení souboru - Klicpera, SDO / ZK ROH Orbis / Osvětová beseda / Střediskové kulturní centrum / Kulturní a informační centrum města Sadská

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Sadská, Klicpera, Večer aktovek, plakát, 1921
Sadská, Klicpera, Hrátky s čertem, 1974
Sadská, Klicpera, Strakonický dudák, 1978
Sadská, Klicpera, Dva muži v šachu, 1999
Sadská, Klicpera, Druhá míza, 2003
Sadská, Klicpera, Ženich pro čertici, KP Klicperovy divadelní dny Sadská 2004
Sadská, Klicpera, Ženich pro čertici, KP Klicperovy divadelní dny Sadská 2004
Sadská, Klicpera, Moje přítelkyně slečna Flintová, KP Klicperovy divadelní dny Sadská 2005
Sadská, Klicpera, Moje přítelkyně slečna Flintová, KP Klicperovy divadelní dny Sadská 2005
Sadská, Klicpera, Čert na zemi, KP Klicperovy divadelní dny Sadská 2006
Sadská, Klicpera, Čert na zemi, KP Klicperovy divadelní dny Sadská 2006
Sadská, Klicpera, Druhá míza, 2006
Sadská, Klicpera, Dámský krejčí, KP Klicperovy divadelní dny Sadská 2007
Sadská, Klicpera, Dámský krejčí, KP Klicperovy divadelní dny Sadská 2007
Sadská, Klicpera, Věčně tvůj, 2008
Sadská, Klicpera, Věčně tvůj, KP Klicperovy divadelní dny Sadská 2008
Sadská, Klicpera, Věčně tvůj, KP Klicperovy divadelní dny Sadská 2008
Sadská, Klicpera, Kdes to byl(a) v noci, KP Klicperovy divadelní dny Sadská 2009
Sadská, Klicpera, Kdes to byl(a) v noci, KP Klicperovy divadelní dny Sadská 2009
Sadská, Klicpera, Jak čert vyletěl z kůže, KP Klicperovy divadelní dny Sadská 2010
Sadská, Klicpera, Na tý louce zelený, KP Klicperovy divadelní dny Sadská 2011
Sadská, Klicpera, Čertova babička, KP Klicperovy divadelní dny Sadská 2012
Sadská, Klicpera, 1 a 1 = 3, KP Klicperovy divadelní dny Sadská 2013
Sadská, Klicpera, Dva pod mostem a zbytek na něm, KP Klicperovy divadelní dny Sadská 2014
Sadská, Klicpera, Dva pod mostem a zbytek na něm, KP Klicperovy divadelní dny Sadská 2014
Sadská, Klicpera, O Honzovi a víle Verunce, KP Klicperovy divadelní dny Sadská 2015
Sadská, Klicpera, O Honzovi a víle Verunce, KP Klicperovy divadelní dny Sadská 2015
Sadská, Klicpera, Čert Makrela, KP Klicperovy divadelní dny Sadská 2016
Sadská, Klicpera, Čert Makrela, KP Klicperovy divadelní dny Sadská 2016
Sadská, Klicpera, Hrobka s vyhlídkou, KP Klicperovy divadelní dny Sadská 2018
Sadská, Klicpera, Hrobka s vyhlídkou, KP Klicperovy divadelní dny Sadská 2018
Sadská, Klicpera, Kachna na pomerančích, KP Klicperovy divadelní dny 2019
Sadská, Klicpera, Kachna na pomerančích, KP Klicperovy divadelní dny 2019
Sadská, Klicpera, Kachna na pomerančích, Popad 2019
Sadská, Klicpera, Kachna na pomerančích, Popad 2019
Sadská, Klicpera, Třetí do páru, KP Klicperovy divadelní dny Sadská 2019
Sadská, Klicpera, Třetí do páru, KP Klicperovy divadelní dny Sadská 2019
Sadská, Klicpera, Konference, KP Popad, 2022
Sadská, Klicpera, Konference, KP Popad, 2022
Sadská, Klicpera, Konference, KP Popad, 2022
Sadská, Klicpera, O statečném rytíři, 2022
Sadská, Klicpera, O statečném rytíři, 2022
Sadská, Klicpera, O statečném rytíři, 2022
Sadská, Klicpera, O statečném rytíři, KP Klicperovy divadelní dny Sadská 2023
Sadská, Klicpera, O statečném rytíři, KP Klicperovy divadelní dny Sadská 2023
Sadská, Klicpera, Není důvod umírat, KP Klicperovy divadelní dny Sadská 2024
Sadská, Klicpera, Není důvod umírat, KP Klicperovy divadelní dny Sadská 2024
Sadská, Klicpera, Není důvod umírat, KP Klicperovy divadelní dny Sadská 2024


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.