Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Sokol / Přerovský Kašpárek LD / ZK Přerov. strojírny, LD

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1915
Působení: 192x, 193x, 194x, 195x, 196x, 197x, 198x, 199x, 200x, 201x, 202x
Předehra:
1915 se dohodla skupina obětavých ldií a začala pravidelně připravovat loutková představení.
Zakladateli byli Sokolové bratr Josef Hornek a bratr Artur Gleich, kteří začali loutkové divadlo hrát s Alšovou výpravou. Loutky měly 25 cm, hrálo se podomácku.
Od roku 1919 již zkoušeli v sále tehdejšího hotelu Praha za denního světla a při poměrně malé účasti dětských diváků.

Sokolské loutkové divadlo
1921 založeno Loutkové divadlo TJ Sokol, hrálo v pronajaté místnosti v tehdejší Palackého (Komenského) škole.
První představení sepsal J. Vršovický - Dlouhý, Široký a Bystrozraký.
Principálem bratr Hornek, Artur Gleich se stal výtvarníkem souboru - kreslil plakáty, poutače, navrhoval a vytvářel dekorace, scény i rekvizity.
Každou neděli od října do Velikonoc 2 pravidelná představení.
Zhotoveno pevné jeviště včetně vodičské lávky, hodnoceno jako jeden z nejmodernějších projektů ve střední Evropě.
1922 nové loutky 50 cm od firmy Modrý a Žanda z Prahy. Stavitel bratr Andrlík zpracoval návrh a vystavěl nové stupňovité hlediště.
Zahájili pohádkou
1927 první představení pro dospělé. Činnost ukončil (ze služebních důvodů odešel z Přerova) Hornek (který hrával s Gleichem v Přerově na domácí scéně od 1915).
1929 rezignoval J. Vítěz a ved. A. Kostíková. Noví členové Jindř. Knap a Růžena Široká.

1930 vedoucí Knap, režie Růž. Široká a Gleich.
1936 se stěhovalo divadlo z Palackého školy do vlastníc místností v nové sokolovně, poradce, návrh zařízení Jan Malík, vzniklo jedno z nejmodernějších LD v republice. Jh. Skupa. Sál loutkového divadla otevřen hrou Sůl nad zlato (Baldessari Plumlovská), pro dospělé Lucerna a V sudě Diogenově (Vrchlický).
1937 funkce režiséra, scénáristy a elektrikáře se ujal Jan Široký, tehdy student mediciny (do 1963), noví členové Jos., Emílie a Vl. Cmíralovi (posléze i tvůrce výprav, např. k Broučkům). Soubor pod vedením MUDr. Širokého a zasloužilé loutkářky Růženy Široké vzkvétal.
1937 Jan Malík: Míček Flíček, r. J. Široký, hrálo se destkrát.
1938 Jan Malík: Pohádka a kouzelné obálky, hrálo se desetkát.
Fr. Wenig, Josef Skupy: Hurvínek (Kašpárek) se učí čarovat, hrálo se šestnáctkrát.
Dále byly uvedeny hry: F. Ptáček: Princezna Nafta, A. Jirásek: Lucerna, Driml: Šuki a Muki, Suchardová: Tři zlaté vlasy Děda Vševěda, Kučera: O zlaté rybce, Cinybulk: Ostraov splněných přání, Tittlbachová: Vejce mezi černochy, Tittlbachová: Jak se uhlí pohněvalo, Matvěvov: kouzelná galoše, Kainar: Zlatovláska, Cinybulk: Kaimovo dobrodružství, a další.

1940 předsedou Široká.
1941 zákaz činnosti. Vybavení divadla Němci zabaveno a dáno k dispozici německé mládeži. Artur Gleich za války zemřel.
1945 účast některých členů v přerovském povstání (zahynul osmiletý nadšený loutkář St. Polášek).
Působil zde župní důvěrník pro LD Sokola Fr. Knop.

Po 2. svět. v. obnoveno LD Sokola, zah. Kašpárkův první krok do života.
1946 40 členů, sokolské divadlo oslavilo 25 let pravidelné činnosti.
1947 1000. představení Broučci, režie Vl. Cmíral; J. Široký, člen souboru: Ubrousku, prostři se.

Po zhlédnutí hostování Obrazcovova souboru v Olomouci
1951jeviště přestaveno, aby se na něm dalo hrát vedle marionet i maňásky a vajangami.
Od 1952 divadlo bezprávně odebráno Sokolu, zřizovatelem LS ZK ROH Přerovské strojírny - až do 1993, kdy se Sokolu opět vrátilo.
Do 1953 cca 1250 představení.
1956 11. 11 Václav Vaňatka, K. Hacker: Kocour v botách, r. Jiří Kratochvíl, scéna Jan Široký, v soutěži LUT. Široká zlatý odznak Matěje Kopeckého.
1957 7. duben, J. Malík: Míček Flíček, r. Drah. Pospíšilové, scéna J. Široký,
Ukončení sezóny 1956-1957. V ní sehrál soubor 42 představení, která navštívilo 7892 dětí a 1363 dospělých.Sněhurka a sedm trpaslíků, O zlém sněhuláku Sněhuráku, Červený kvíteček, O pyšné koze, a jiné...
1958 noví členové.

1961 - Loutková scéna vzpomínala 40 let od svého založení
1961 pravidelně v soutěžích LUT a STM. Na přehlídkách ve Šternberku, Frýdku-Místku, Novém Jičíně.
1964 zemřela R. Široká (1957 získala titul Zasloužilá loutkářka a Zlatý odznak Matěje Kopeckého), ved. Zd. Karas, činnost ukončil režisér Široký. Šípková Růženka.
1966 souboru udělena pamětní medaile J. A. Komenského.
1967 družební styky s Świetlochowicemi (Polsko), první zahraniční zájezd.
1968 vedoucí M. Vodicová.

1970 modernizace zařízení, nové loutky, opona. Ved. Jan Kučera.
1971 zájezd do NDR, tzv. varietní představení, kdy loutkáři používali jen hudbu, doprovodné slovo obstarával Kašpárek.
1973 - Petr Slunéčko: Džinovo království noci. Ůčast na ObP Čechova Olomouc.
1975-1976 vedoucí E. Svobodová (Černá).
1976 A. Vylíčil, do 1988 J. Kučera a E. Opavská. K 60. výročí 1981 Dalskabáty, hříšná ves.

Soubor se dostával do nesnází, úroveň klesala.
1988 Loutkové divadlo Závodního klubu ROH Přerovských strojíren Přerov, 31 členů, vedoucí Eva Opavská.
1988-1989 pravidelně pohádky. Nedostatek herců. Soubor členem SAL SČDO, ocenění medailí J. A. Komenského.

1990-2000 zlom v historii souboru. Zpočátku dále pod ZK odborové organizace, ved. Přidal, ale ekonomická samostatnost a snaha o přežití. Dotace MěÚ. Odešli členové, kteří se snažili LD změnit na soukromou scénu.
1993 opět majetek Sokola. Oživení a zkvalitnění činnosti, spolupráce se zpěvákem Pavlem Novákem.
1995 M. Veřmiřovská členem ÚV České obce sokolské, na Čechově Olomouci prohlášení, že se LS přerovského Sokola zasloužila o české loutkářství.
Za sezonu 1996-1997 při kapacitě 160 míst v hledišti 4 600 dětí.
1996 - J. Malík: Míček Flíček. Účast Loutkářské letnice 1996.
1997 vybavení zničeno záplavami.

2000 - slavnostní otevření zrekonstruovaného divadla Sokol.

Po povodni 1997 byl v roce 2000 provoz divadla obnoven. V sobotu
16. prosince 2000 byla premiérou pohádky " Trampoty Ferdy Mravence " zahájena činnost pro širokou veřejnost.

2002 - J. Malík: Míček Flíček. Účast Loutkářské letnice 2002.
2003 - J. Skupa: Kašpárek mezi broučky. Účast 1.CP sokolských LD.
2003 - Václav Vaňátko: Kocour v botách. Účast na Čechova Olomouc.
2004 - E. Širok: Sněhurka a sedm trpaslíků. Účast Loutkářské letnice 2004.
2005 - Jan Karafiát: Broučci. Účast 2. CP sokolských LD.
2005 - František Čech: Kašpárkův první krok do života. Účast na Čechova Olomouc.
2007 - Pohádka naruby, Čechova Olomouc.
2007 - K. Vaňátko: Kocour v botách. Účast na CP sokolských LD, Přerov.
2008 - Petr Douda a Denisa Zdražilová: Červená Karkulka, LCH, finále soutěže individuálních výstupů s loutkou.
2008 - Petr Douda a Jakub Navařík: Klauni, LCH, finále soutěže individuálních výstupů s loutkou.
2008 - Alena Miklíková a Gábina Řehová: O KOBLÍŽKOVI, individuální výstup, NP LCH, první cena ve II. kategorii. Účast MP Přelet, Praha. Zapomenutý čert. Účast na Loutkářských letnicích 2008.
2008 - 26. 6. - 7. 9. - výstava Přerovský Kašpárek 10 a 1 rok po povodni.
2009 - Pohádka z kouzelné obálky LD. Účast na CP sokolských LD, Přerov.

2010 - Přerovský Kašpárek, Ostrov splněných přání. Účast na Loutkářských letnicích, Přerov.
2010 - Sokol, Petr Douda a Jakub Navařík: Velký kulový. Účast na Finále 9. ročníku individuálních výstupů s loutkou Třetí kategorie (dvou a tří členné skupiny) na 59 NP LCH.
2011 - Kašpárek, LD Sokol, Vojtěch Cinybulk: Kaimovo dobrodružství. Účast na CP sokolských LD, Přerov. Účast na Čechově Olomouci.
2011 - Přerovský Kašpárek, Pláštěnka (fraška pro dospělé). Účast na Dostavníčko s divadlem, Přerov.
2012 - Přerovský Kašpárek, ČERVENÁ KARKULKA; PĚTIFOUSEK. Účast na Loutkářských letnicích, Přerov.
2013 - Přerovský Kašpárek, Kašpárkovo čarování., r. Mgr marie Veřmiřovská. Účast na CP sokolských LD, Přerov.
2013 - Přerovský Kašpárek - dětský soubor, Kocour Pětivousek. Účast na Čechově Olomouci 2013 a 2019.
2014 - Budulínek na prázdninách, r. Mgr. Marie Veřmiřovská a Alena Miklíková. Účast na Loutkářských letnicích, Přerov.
2015 - Přerovský Kašpárek, Kašpárkův první krok do života. Účast na CP sokolských LD, Přerov.
2015 - KAŠPÁREK, STRAŠIDO A KOZA, r. Petr Douda. Účast na Čechova Olomouc.
2015 - František Čech: Kašpárek vaří živou vodu, Vojtěch Cinybulk: O pyšné base, r. Jakub Navařík.
2016 - Sokol, Zlatovláska. Účast na Loutkářských letnicích, Přerov.
2017 - Přerovský Kašpárek, František Malík: O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku, r. Alena Miklíková. Účast na CP sokolských LD - Přerovský Kašpárek.
2018 - LD Sokol, Přerovský Kašpárek, O chytré princezně. Účast na Loutkářských letnicích, Přerov. Účast na Letnice, Rakovník.
2019 - Vojtěch Cinybulk (úprava Petr Douda): Kaimovo dobrodružství. Účast na CP sokolských LD - Přerovský Kašpárek.
2021 - LD Sokol, Přerovský Kašpárek, SKÁKAVÁ PRINCEZNA. Účast na CP sokolských LD - Přerovský Kašpárek.
2022 - LD Sokol, Přerovský Kašpárek, O zakleté labuti. Účast na Loutkářských letnicích, Přerov.
2023 - LD Sokol, Přerovský Kašpárek, KAŠPÁREK A ČERTI. Účast na CP sokolských LD - Přerovský Kašpárek.
Bibliografie:
E. K, Jubileum přerovských loutkářů. Čs. loutkář 1957, č. 1, s. 20 - 21.

BLECHA, Jaroslav: Přelet nad loutkářským hnízdem mýma očima. Loutkář 2008, č. 6, s. 276 - 277.

PAVLOVSKÝ, Petr: Finis coronat opus. Loutkář 2008, č. 6, s. 277 - 279.

BALOGH, Géza překlad Tatiana Dimitrová: Přelet zletilých. Loutkář 2008, č. 6, s. 280 - 282.

JURKOWSKI, Henryk: Listopadové létání. Loutkář 2008, č. 6, s. 282 - 283.

DĚRDA, J.: Loutkové divadlo nad Bečvou. (65. výročí souboru.) Přisp. J. Široký, E. Opavská. Kulturní měsíčník 1986, č. 12, s. 22–23.

DĚRDA, J.: Nejstarší umění v divadle nad Bečvou. Šedesát pět let loutkové scény. Nové Přerovsko 25. 7. 1986, s. 5.

DĚRDA, J.: Pro radost dětí. (65. výročí loutkářství v Přerově, nynějšího LS ZK ROH Přerovské strojírny.) Nová svoboda 25. 10. 1986, příl. Magazín, č. 38, s. 6.

KNÍŽÁK, Milan: Encyklopedie výtvarníků loutkového divadla. (Cmíral, Vl.) 1. díl A-L. Nucleus HK, 2005, s. 15Z.

KUČERA, J.: Půlstoletí pro děti. ČsL 1971, č. 10.

KUČERA, Jan: 60 let loutkového divadla závodního klubu ROH Přerovských strojířen Čs. loutkář 31, 1981, s. 261

NOVÁK, Jan: ČECHOVA OLOMOUC 2003. AS 2003, č. 6, s. 22-23.

NOVÁK, Jan: Fenomén českého loutkářství. Nejstarší amatérské loutkářské soubory. Praha, KANT 2016, s. 150.

NOVÁK, Jan: Loutky se střechou nad hlavou. Loutkář 2007, č.

PADESÁT let loutkového divadla v Přerově. ZK ROH Přerovských strojíren, 1971.

PRO dětský úsměv. (Výstava 50 let loutkářství.) Nová svoboda, 2. 11. 1971, s. 5.

PŘEROV. Loutkářské letnice 2004. AS 2004, č. 4, s. 38 Zprávičky. (Loutkář, č. 3, 2004).

-psl- LOUTKÁŘSKÉ letnice. Loutkář 2008, č. 4, s. 181.

-psl-: SAL NA 57. LCH finále VIII. Přehlídky individuálních výstupů s loutkou. Loutkář 2008, č. 4, s. 181.

RICHTER, Luděk: Soutěž individuálních výstupů s loutkou po dvaceti letech. Loutkář 2008, č. 5, s. 234 - 235.

RICHTER, Luděk. Finále 9. ročníku individuálních výstupů s loutkou. Loutkář 2010, č. 4, s.177 - 178.

SEZNAM LD Sokola, 1929–1930. Rkp. 9 s. SÚA: Sokol, ka 183. Kopie kART.

SLUNEČKO, Petr: Koutek SAL SČDO. Loutkář 1/2001. Loutkář, roč. 2001, č.1, 5.3.2001, s 7, 1 obr. - Podepsáno -psl-. Zpráva o obsahu zpravodaje Rolnička 5/2000, o výstavě Z tvorby Vojtěcha Cinybulka, o slavnostním otevření zrekonstruovaného loutkového divadla Sokol v Přerově a o festivalu pražských amatérských loutkářů.

ŠIROKÝ, J. : Sokolské loutkové divadlo v Přerově. Stavba sokolského loutkového divadla v Přerově. Loutkář 1937/38, s. 25.
ŠIROKÝ, Jan: Osvětlení sokolské scény v Přeřově, loutkář 1937/38, s. 27n.

VERMIŘOVSKÁ, Marie: 80 let činnosti loutkového divadla. In: Lidová kultura na Hané. Sborník příspěvků ze IV. odborné konference 22.-23. 11. 1995. Olomouc, Vlastivědné muzeum1996, s. 56-58.

VEŘMÍŘOVSKÁ, Marie: Celostátní přehlídka sokolských loutkových divadel 2009. Loutkář 2009, č.4, s.155.

-psl- 18. ČECHOVA Olomouc. SAL SČDO. Loutkář 2008, č. 1, s. 10.

VIDLAŘ, Jaroslav: V Olomouci bylo zece fajn. Loutkář 2008, č. 1, s. 8.

Loutková scéna 1947/1948, č. 10, 15. 6. 1948, s. 151. Přefotografováno.

Ze života našich souborů, Čs. loutkář 1957, č. 5, s. 117.

Rolnička 2/2003
Rolnička 2/2004.
Rolnička 2/3 2005.
Zprávy Loutkářského soustředění 1947, č. 1, s. 7.
Archivy:
kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Hanácký a středomoravský den, 9.2.2000

Související Ročníky přehlídek

Související Organizace

Související Obrázky

, Přerovský Kašpárek, Sokol, Alena Miklíková a Gabriela Řehová: O koblížkovi, Chrudim Přehlídky individuálních výstupů s loutkou 2008
Petra Punčochářová-Veřmiřovská, Zlatý odznak J. K. Tyla, 2015
Přerov,  Přerovský Kašpárek, Sokol, LD, členové souboru, 2002
Přerov, Kašpárek, Pohádka z kouzelné obálky, CP sokolských divadel 2009
Přerov, LD ZK Přerovských strojíren, Kocour v botách, 1957
Přerov, LD ZK ROH Přerovských strojíren, soubor při svém 35 jubileu, 1956
Přerov, Loutkové divadlo Sokola, Broučci, 1947
Přerov, Přerovský Kašpárek, budova divadla
Přerov, Přerovský Kašpárek, členové souboru
Přerov, Přerovský Kašpárek, členové souboru 1940
Přerov, Přerovský Kašpárek, členové souboru 1961
Přerov, Přerovský Kašpárek, členové souboru 1976
Přerov, Přerovský Kašpárek, hlediště
Přerov, Přerovský Kašpárek, LD Sokol, členové souboru při slavnostním otevření divadla po povodních, 2000
Přerov, Přerovský Kašpárek, LD Sokol, Hlediště sokolského LD v Palackého škole
Přerov, Přerovský Kašpárek, LD Sokol, zakladatel a 1921-1928 principál bratr Hornek
Přerov, Přerovský Kašpárek, Míček Flíček, 2002
Přerov, Přerovský Kašpárek, Míček Flíček, 2002
Přerov, Přerovský Kašpárek, Míček Flíček, 2002
Přerov, Přerovský Kašpárek, můstky
Přerov, Přerovský Kašpárek, Sokol, LD, Kulisy na jevišti sokolského LD v Palackého škole
Přerov, Přerovský Kašpárek, Sokol, LD, Povodeň v roce 1997 zničila vybavení i budovu divadla
Přerov, Přerovský Kašpárek, Sokol, LD, Růžena Široká, dlouholetá vedoucí souboru divadla
Přerov, Přerovský Kašpárek, Sokol, O koblížkovi, Chrudim Přehlídky individuálních výstupů s loutkou 2008
Přerov, Přerovský Kašpárek, Sůl nad zlato, 2007
Přerov, Přerovský kašpárek, Sůl nad zlato, vodiči, 2007
Přerov, Přerovský Kašpárek, Trampoty Ferdy Mravence, 2000
Přerov, Přerovský Kašpárek, v zákulisí
Přerov, Sokol LD, Kašpárek vaří živou vodu - O pyšné base - plakát, 2015
Přerov, Sokol LD, novinový článek, 2006
Přerov, Sokol, sokolovna, 1937
Přerov, Sokol, sokolovna, 1946
Přerov, Sokol, výstava, 1981


Mapa působení souboru - Sokol / Přerovský Kašpárek LD / ZK Přerov. strojírny, LD

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Přerov, Přerovský Kašpárek, budova divadla
Přerov, LD ZK ROH Přerovských strojíren, soubor při svém 35 jubileu, 1956
Přerov, Přerovský Kašpárek, členové souboru
Přerov,  Přerovský Kašpárek, Sokol, LD, členové souboru, 2002
Přerov, Přerovský Kašpárek, členové souboru 1940
Přerov, Přerovský Kašpárek, členové souboru 1961
Přerov, Přerovský Kašpárek, členové souboru 1976
Přerov, Přerovský Kašpárek, Trampoty Ferdy Mravence, 2000
Přerov, Přerovský Kašpárek, Sokol, LD, Povodeň v roce 1997 zničila vybavení i budovu divadla
Přerov, Přerovský Kašpárek, Sůl nad zlato, 2007
Přerov, Sokol LD, Kašpárek vaří živou vodu - O pyšné base - plakát, 2015
Přerov, Přerovský Kašpárek, Míček Flíček, 2002
Přerov, Přerovský Kašpárek, hlediště
Přerov, Přerovský Kašpárek, můstky


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.