Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Loutka, LD ZK Chemické závody (Stalinovy závody Záluží u Mostu)

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1949
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1991
Působení: 194x, 195x, 196x, 197x, 198x, 199x
1949 založení Loutkářského souboru ( od 1970 Loutka) ZK ROH Stalinových (později Chemických) závodů ČSSP.
1952 - Záluží u Mostu (Litvínov), LO ZK ROH Stalinovy závody, Robenková–Novotný, Oldřich Vlk, Kamil Horák: Sirky, Chudák sedlák, Křivulka kontra Zubatá, r. Vlastimil Pavlín, Vlastimil Daněk, Václav Kešner, scénografie V. Pavlín, V. Daněk, účast na LCH.
1954 si postavili vlastní divadlo, ve své době jedno z nejmodernějších.
V 50. letech také účast na přehlídkách, zájezdová představení.

1957 Vlastimil Daněk (člen souboru): Obrázková knížka, účast na krajské přehlídce kategorie B v Ústí nad Labem. Třetí místo.

Zakladatel a vedoucí (do 1979) Jaroslav Nováček, loutkoherec, technolog, připravil 57 inscenací.
Oporou LS do pol. 60. let výtvarník a autor Vlast. Daněk, poté spolupráce s profesionálními výtvarníky (R. Zezula, R. Lander, M. Stejskalová).
Hráli se všemi typy loutek, většinou pohádky pro předškolní a školní děti.

1961-1991 byla Loutka zakladatelem a pořadatelem Litvínovského festivalu loutek.
Pravidelná účast na krajské přehlídce.

1965 část souboru se v čele s Vlastimilem Daňkem oddělila a při Loutce vedla dětský loutkářský soubor Budulínci (viz),

Od poč. 70. let název souboru Loutka.
Zakladatel a ved. (do 1979) J. Nováček, loutkoherec, technolog, r. 57 inscenací.
Oporou LS do pol. 60. let v. a autor Vlast. Daněk, poté spolupráce s profes. v. (R. Zezula, R. Lander, M. Stejskalová).
Hráli se všemi typy loutek, většinou pohádky pro předškolní a školní děti, např.

1952 Robenková - Novotný: Sirky; Vlk: Chudák sedlák, Horák: Křivulka kontra zubatá, agitk, poprvé účast na Loutkářské Chrudimi (LCH)
1962 Daněk: Kouzelný vláček, LCH - cena za tvořivou dramaturgii a použití nových inscenačních prostředků
1967 Januszewská: Tygřík Petřík, LCH
1968 Wiedeová - Šnajdrovi: Sluneční hodiny, LCH
1970 soubor už pod názvem Loutka, Urbán: Bleděmodrý Petr, LCH
1972 Malík: Míček Flíček, LCH
1973 Lvíčkova dobrodružství (Sekyrová).
1974 Domeček plný koleček.
1975 Preobraženskij - Obrazcov: Velký Ivan - kultovní titul loutkářského repertoáru 50. let se "stal ne právě šťastným epilogem původní skupiny, na LCH cena za uvedení sovětské hry

1979-1984 vedoucím souboru Milan Čuban.
V 80. letech také inscenace pro dospělé,
např. 1987 Poslední zemře zítra.

1984-1987 režisérka Jana Lavičková,
Omlazená skupina 80. let šla cestou vlastních adaptací a netradičního divadla:
1983 - Iva Peřinová: Pohádky na draka, Litvínovský festival louek.
1983 - Elena Čepčeková: Král a myš, 6. - 9. října zájezd do NDR.
1983 - Zezula: Hurá na jeviště, 6. - 9. října zájezd do NDR.
1984 Marie Stejskalová, a Milan Čuban: Tři pohádky, texty písní Jiřina Doležalová, I. FLS v Ústí nad Labem, Litvínovský festival loutek, KP v Žatci, NP LCH.

1985 LS Pešek při SPgŠ při LS Loutka ZK ROH, Olga Hejná: povídám pohádku nebo dvě, vedoucí Jana Lavičková, KP Klášterec nad Ohří.

1985 Hlávka - Lavičková: Ale, ale, otče Hájku aneb Co v kronice nebylo, parodická inscenace pro dospělé, KP LD v Lounech, LCH - ceny Jana Lavičková za autorsko-dramaturgický přínos ke hře, Marie Stejskalová za výpravu, Litvínovský festival loutek.
1985 Trápení s princeznou Tralalinkou, Litvínovský festival loutek.
1986 Loutka, Novák: Jak si permoníci vytancovali lomikámen, Litvínovský festival loutek, KP Loutkářské Louny, druhé místo se Stálým LD.LCH
1987 LCH - Divadlo U hodin, Loutka, Maeterlinck - Lavičková: Poslední zemře zítra, symbolistická inscenace pro dospělé.
1988 Jan Werich a Oldřich Vycpálek: Fimfárum, r. Oldřich Vycpálek, KP Louny.

1988 - O Červené Karkulce, režie a scénografie hrající Ivana Valtová, NP LCH - finále soutěže individuálních výstupů s loutkou.
1989 - O Červené Karkulce, režie a scénografie hrající Ivana Valtová inspirativní představení na KP Skupovy Strakonice.
1989 - Josef Brukner a Ivana Valtová a Marie Stejskalová: O Jeníčkovi a Mařence, když začalo pršet a zhaslo světlo, KP Louny, Litvínovský festival loutek. - Pod názvem O Mařence a Honzovi, když zhaslo světlo a když pršelo, r. Ivana Valtová, výprava a loutky Marie Stejskalová, Čechova Olomouc 1989.

1987-1988 opět M. Čuban,
1988-1989 MUDr. Oldřich Vycpálek, 11 členů,
poslední sezónu vedoucím zase M. Čuban.
1991 J. Lada, J. Křešnička: O líném Honzovi. Účast na Litvínovském festivalu loutek, NP.

Skupina mladších vedená J. Lavičkovu se profesionalizovala jako Divadlo rozmanitostí Most.

1991 Loutka zanikla, když zbouráno divadlo.
Bibliografie:
ANTHON, Ivan. I. FLS ROH, aneb V Ústí znovu od jedničky. Čs. loutkář 1984, č. 7, s. 164.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 237, 324, 325, 343, 384, 404; obr. s. 343: Karel Hlávka, Jana Lavičková: Ale, ale, otče Hájku, aneb Co v kronice nebylo, soubor Loutka DK ROH Chemických závodů ČSSP Litvínov, režie Jana Lavičková, výprava Marie Stejskalová, 1985.

CÍSAŘ, Jan: Dvě Chrudimi. Československý loutkář 1986, č. 9, s.194-201.

BEZDĚK, Zdeněk: Litvínovské dvojí jubileum. ČsL 1974, č. 4, s. 89.

Po pětadvacáté v Litvínově - Ze života souborů. Čs. loutkář 1986, č. 5, s. 116.

ČESAL, Miroslav: Loutkářství a loutkářská soutěž na Ústecku. Čs Loutkář 1957, č. 4, s. 74-78.

HANŽLÍKOVÁ, Eva. Louny 4. - 6. března. Čs. loutkář 1988, č. 7, s. 155 - 157.

HANŽLÍKOVÁ, Eva. Otazníky nad Litvínovským festivalem. Čs. loutkář 1989, č. 9, s. 212.

(hrou) K Žateckým hrátkám na nitích. Čs. loutkář 1984, č. 6, s. 129.

PRO dětský úsměv aneb Třicet let činnosti souboru Loutka Litvínov. Litvínov, Loutka (1979). 55 s., obr. příloha. MLK.

PROVAZNÍK, Jaroslav. Loutkářské Louny poprvé. Čs. loutkář 1985, č. 6, s.127 - 128.

PROVAZNÍK, Jaroslav. Louny ´89. Čs. loutkář 1989, č. 8, s. 177 - 179

PROVAZNÍK, Jaroslav: Kladení otázek, hledání odpovědí. Čechova Olomouc 1989. Loutkář, roč. 40, č. 3, 8.3.1990, s. 50-53.

PROVAZNÍK, Jaroslav. 2 1 1 Louny 1986. Čs. loutkář 1986, č. 5, s. 101 - 102.

PROVAZNÍK, Jaroslav. Cesty, cestičky a pěšinky ke KDL 1985 aneb Kaplická a předkaplická mozaika. Čs. loutkář 1985, č. 11, s.147 - 249.

RICHTER, Luděk: 50 loutkářských Chrudimí. Vývoj českého loutkového divadla v zrcadle festivalu. Praha, DDD a IPOS-ARTAMA 2001, s. 40, 65-66, 77, 79, 84, 89, 97-98, 122-124, 125, 127, 129.

ROLEČKOVÁ, Eva. Loutka bez divadla je mrtvá loutka. Čs. loutkář 1988, č. 12, s. 272 - 273.

ROLEČKOVÁ, Eva. O Červené karkulce. Čs. loutkář 1988, č. 12, s. 288.

(tt). Z Litvínova. Čs. loutkář 1984, č. 1, s. 20.

VÍT, Arnošt. Festival draků v Litvínově. Čs. loutkář 1983, č. 5, s. 104 - 105.
VÍT, Arnošt. Festival mládí v Litvínově. Čs. loutkář 1984, č. 5, š. 105 - 106.

ZBORNÍK, František: Dvacáté čtvrté Skupovy Strakonice s dodatečným stínem. Čs. loutkář 1989, č. 8, s. 175. - 176.

(zv). 24. Litvínovský festival loutek. Čs. loutkář 1985, č. 6, s, 140.
Archivy:
kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Související Ročníky přehlídek

Související Obrázky

Jana Lavičková: Ale, ale otče Hájku aneb Co v kronice nebylo, 1985.
Litvínov,  Loutka ZK ROH Chemické závody ČSSP, Míček Flíček, LCH 1972
Litvínov, Divadlo U hodin- Loutka, Poslední zemře zítra
Litvínov, Loutka DK ROH CHZ ČSSP,  Tři pohádky, LCH 1984
Litvínov, Loutka DK ROHCHZ ČSSP, Jak si permoníci vytancovali lomikámen
Litvínov, Loutka Stalinovy závody, Obrázková knížka, 1957
Litvínov, Loutka ZK ROH Chem. závodů ČSSP, Bleděmodrý Petr, LCH 1970
Litvínov, Loutka, Ale, ale, otče Hájku
Litvínov, Loutka, Ale, ale, otče Hájku
Litvínov, Loutka, Ale, ale, otče Hájku ...
Litvínov, Loutka, Ale, ale, otče Hájku, LCH 1985
Litvínov, Loutka, Ale,ale, otče Hájku, LCH 1985
Litvínov, Loutka, Ale,ale, otče Hájku, LCH 1985
Litvínov, Loutka, Jak si permoníci vytancovali lomikámen
Litvínov, Loutka, Lvíčkova dobrodružství, 1973
Litvínov, Loutka, Lvíčkova dobrodružství, 1973
Litvínov, Loutka, NOVÁČEK, Jaroslav, portrét
Litvínov, Loutka, O Červené Karkulce
Litvínov, Loutka, O Červené Karkulce
Litvínov, Loutka, O Honzovi a Mařence, když pršelo a zhaslo světlo, 1989
Litvínov, Loutka, O Jeníčkovi a Mařence, když začalo pršet a zhaslo světlo
Litvínov, Loutka, O Mařence a Honzovi
Litvínov, Loutka, Pohádky na draka, 1983
Litvínov, Loutka, Poslední zemře zítra
Litvínov, Loutka, Trápení s princeznou Tralalinkou, 1985
Litvínov, Loutka, Třebíč, Zdravíčko, IV. Kutnohorské loutkářské dny - program, 1972
Litvínov, Loutka, Tři pohádky
Litvínov, Loutka, Tři pohádky
Litvínov, Loutka, Tři sněhuláci, 1982
Litvínov, Loutka, Tygřík Petřík, 1967
Litvínov, Loutka, Velký král a malá myš, 1982
Litvínov, Loutková scéna DK CHZ ČSSP, Fimfárum
Litvínov, LS ZK ROH Chemické závody, Tygřík Petřík, LCH 1967
Maurice Maeterlinck, Jana Lavičková: Poslední zemře zítra, 1987.
Praha, Artama, Vykřičník, listopad 1992
Výjev z insc.  Tři pohádky


Mapa působení souboru - Loutka, LD ZK Chemické závody (Stalinovy závody Záluží u Mostu)

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Litvínov, Loutka, Velký král a malá myš, 1982
Litvínov, Loutka, Lvíčkova dobrodružství, 1973
Litvínov, Loutka, Tygřík Petřík, 1967
Litvínov, Loutka, Lvíčkova dobrodružství, 1973
Litvínov, Loutka, Tři sněhuláci, 1982
Maurice Maeterlinck, Jana Lavičková: Poslední zemře zítra, 1987.
Výjev z insc.  Tři pohádky
Litvínov, Loutka, Pohádky na draka, 1983
Litvínov, Loutka, NOVÁČEK, Jaroslav, portrét
Jana Lavičková: Ale, ale otče Hájku aneb Co v kronice nebylo, 1985.


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.