Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Anfas / Atlas

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1978
Působení: 197x, 198x, 201x
1978 založen DS ANFAS (původně Atlas, od 1978).

Z rozsáhlého experimentu postupně autorské, otevřené divadlo, vedoucí Eva Zajícová, režie Vladimír Zajíc.
Základem divadelního výrazu pohyb těla, organizující dramatický prostor.

1978 Zahájili hrou Z tajností žižkovského podsvětí (Rada, Žák),
Hry vánoční a kolední.
1979 N-tá odmocnina prvního pádu, účast na pražské přehlídce MJF pořádané v Divadélku v Nerudovce.
1980 FEMAD - Divadlo Anfas, Zajícovi dle Haška: Hurááá na Viking, účast Libčický div. podzim.
1981 Zajícovi: Theseus, účast Libčický div. podzim, 1982 účast KP WR ŠP.
1983 - DS Anfas, O. Dvořák / V. Zajíc: Horečka aneb Modelování, r. Eva a Vladimír Zajícovi. Účast na KP WR - čestné uznání Jiřímu Holubovi za roli Zimmermanna a Ivaně Říhové za roli Lory Šomkové.
1984 E. a V. Zajícovi/E. Krejčová: Jak přeplavat ulici, r. V. Zajíc. Účast KP WR.
1985 Šolochov-Zajícovi: Štvanec na hlavní třídě světa (Tichý Don), NP RSDH, KP divadelní klasiky v Žebráku.

"1985 soubor Anfas z Černošic, vedený Vladimírem Zajícem, pod názvem Štvanec na hlavní třídě rozvinul zcela netradičními prostředky některé “existenciální” situace hlavní postavy Šolochovova Tichého Donu." - Jan Císař, CČAD, s. 310. Účast KP Wintrův Rakovník.
1986 FEMAD - Divadlo Anfas, Zajícovi: Kotel, pásmo poezie, hostování v pražské Viole apod. Účast a ocenění na přehlídkách.
např. Wintrův Rakovník.

1987 Kotel. Účast na Rampa, Praha.

1988 ANFAS - divadelní soubor Městského kulturního střediska Černošice, 15 členů, vedoucí Miloš Lešikar.

1988 Anfas, Mezi kotli. Účast na Jílovském divadelním festivalu.

1989 - DS ANFAS Městského kulturního střediska, Kolední hry vánoční, r. Vladimír a Eva Zajícovi. Účast KP a KP div. klasika.
V tomto roce soubor ukončil činnost (viz M. Strotzer).


2018 - ANFAS - profi soubor, Evžen Oněgin, r. Pavel Khek. Účast na CP JH - doprovodný program.
Bibliografie:
Adresář ARTAMA 1993.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 295, 310, 401; obr. s. 295: William Shakespeare: Macbeth, Anfas Černošice, r. Eva a Vladimír Zajícovi, 1979.

ČAŇKOVÁ, Markéta: Jubilejní FEMAD. Amatérská scéna 1987, č. 11, s. 5-6, foto.

ČERNÍKOVÁ, Jarmila: Z krajských přehlídek. Středočeská / Rakovník, Nymburk. Amatérská scéna 1982, č. 6, s. 2.

DIVADLA svítící do tmy II. Nesoustavné nahlédnutí do historie malých/autorských naprofesionálních scén 80. let 20. století. (Strotzer, Milan: ANFAS ČERNOŠICE) Praha, NIPOS 2007, s. 209-211.

HRANÍM ke hře v Jílovém (šin). AS 1989, č. 1, s. 5. Foto: Jílové, Sen smíchovské noci.

KODEŠ, Jaroslav: Historie Wintrova Rakovníka - statistické přehledy. Rkp. leden 2007.
(včetně rozdělených ročníků – SDH Nymburk)

KŘIVÁNKOVÁ, Marie zprac. INFORMACE pro MČAD dle vyprávění pamětníků a zápisové knihy OB v Dobřichovicích. Rkp. 1998. 1 s. kART. Viz Texty.

LÁZŇOVSKÁ, Lenka: Je jedno, proč divadlo začíná, důležité je, kam dojde, říká Vladimír Zajíc. (Rozhovor.) Amatérská scéna 2006, č. 3, s. 74, 3 fota.

LEŠIKAR, Miloš: Přehled činnosti divadelního souboru ANFAS. Rkp. pro MČAD 1999. 2 s. kART.

LIBČICKÝ divadelní podzim 1981. Amatérská scéna 1982, č. 2, s. 8.

MALOSTRANSKÝ Maratón. (Podepsáno K.) Amatérská scéna 1979, č. 7, s . 13, 1 foto.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 141-142.

PODĚBRADSKÉ impulzy. (Podepsáno K. a B.) Amatérská scéna 1980, č. 12, s. 13.

PRCHAL, Petr: Šrámkův Písek čtvrtstoletý. Co jsme viděli. Amatérská scéna 1982, č. 9, s. 2.

PROGRAMOVÁ brožura 13. Národní přehlídky ruských a sovětských her ve Svitavách 1985.

PROGRAMOVÁ brožura 15. FEMAD v Libici n. C. 1987, s. 6, 1 foto.

PROGRAMOVÁ brožura 8. FEMAD Poděbrady 1980. Hurááá na Viking.

PROGRAMOVÉ brožury a ZPRAVODAJE Wintrova Rakovníka 1982, 1983, 1984, 1985 a 1987, fota.

RUMIJA FESTRČE: Přehlídka cílevědomosti, tvořivosti a apelativnosti. Amatérská scéna 1985, č. 6, s. 2, 1 foto.

STROTZER, Milan: Schopnost soudobé reflexe. Amatérská scéna 1987, č. 7, s. 6.

STROTZER, Milan: Středočeská přehlídka. Poctivá a kvalitní práce. Amatérská scéna 1983, č. 5, s. 5.

STROTZER, Milan: Úspěchy a problémy jedné velké přehlídky. Amatérská scéna 1984, č. 7, s. 2, 1 foto.

(šin): Žebrák 1985: Hledat dnešní smysl včerejšího díla. AS 1986, č. 2, s. 5.

TVÁŘÍ v tvář. (Podepsáno pk.) Amatérská scéna 1985, č. 3, s. 4, 5 foto.

VEDRAL, Jan: Svitavská národní přehlídka. Amatérská scéna 1986, č. 1, s. 3.
Archivy:
kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988. (Celkem 2 evid. karty v kART.)

Související Obrázky

Černoch, Pavel, Anfas Praha/Černošice, N-tá odmocnina z 1. pádu, 1978–1979
Černoch, Pavel, Anfas Praha/Černošice, N-tá odmocnina z 1. pádu, 1978–1979
Černošice,  ANFAS Městského kulturního střediska, Kolední hry vánoční, 1989
Černošice, ANFAS Městského kulturního střediska, Kolední hry vánoční, 1989
Černošice, Anfas, Horečka aneb Modelování
Černošice, Anfas, Horečka aneb Modelování - program
Černošice, Anfas, Hurááá na Viking
Černošice, Anfas, Jak přeplavat ulici
Černošice, Anfas, Jarmareční morytáty - program
Černošice, Anfas, Kolední hry vánoční
Černošice, Anfas, Kolední hry, program
Černošice, Anfas, Kotel
Černošice, Anfas, Kotel - program
Černošice, Anfas, Macbeth, 1979
Černošice, Anfas, Mokré duše, program
Černošice, Anfas, N-tá odmocnina z prvního pádu
Černošice, Anfas, Štvanec na hlavní třídě světa - program, 1984
Černošice, Anfas, Štvanec na hlavní třídě světa, 1984
Černošice, Anfas, Theseus
Černošice, Anfas, Theseus - program
Černošice, Anfas, Ulice - program
Černošice, Anfas, Větrná revue, 1989
Černošice, ANFAS, Z tajností žižkovského podsvětí, 1984
Poděbrady, FEMAD, plakát, 1980
Praha, Divadlo ANFAS, Evžen Oněgin, CP Jiráskův Hronov 2018
Praha, Divadlo ANFAS, Evžen Oněgin, CP Jiráskův Hronov 2018
Rampa, červen 1987 - plakát
Žebrák, KP divadelní klasika, Soubor ANFAS a Vl. Zajíc – stojící, 1989


Mapa působení souboru - Anfas / Atlas

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Černošice, Anfas, Jak přeplavat ulici
Černošice, Anfas, Štvanec na hlavní třídě světa, 1984
Černošice, Anfas, Hurááá na Viking
Černošice, Anfas, Horečka aneb Modelování
Černošice, Anfas, Kotel
Černošice, Anfas, N-tá odmocnina z prvního pádu
Černošice, Anfas, Theseus
Černošice, Anfas, Kolední hry vánoční
Černošice, Anfas, Macbeth, 1979
Černošice, ANFAS, Z tajností žižkovského podsvětí, 1984
Černošice, Anfas, Větrná revue, 1989
Černošice, Anfas, Mokré duše, program
Černošice, Anfas, Kolední hry, program
Černošice, ANFAS Městského kulturního střediska, Kolední hry vánoční, 1989
Černošice,  ANFAS Městského kulturního střediska, Kolední hry vánoční, 1989
Praha, Divadlo ANFAS, Evžen Oněgin, CP Jiráskův Hronov 2018
Praha, Divadlo ANFAS, Evžen Oněgin, CP Jiráskův Hronov 2018