Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Čelakovský, SDO / ZK Fezko / JKP Českých závodů motocyklových / Divadelní soubor Čelakovský, o.s. a jeho součást Scéna mladých / Tvůrčí skupina pokročilých

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1945
Působení: 194x, 195x, 196x, 197x, 198x, 199x, 200x, 201x, 202x
1945 (9. července) svolali prokurista Kovář a prof. Polívka schůzku zájemců o ochotnické divadlo a byl zvolen přípravný výbor: Josef Barnáš, J. Kovář, Miroslav Kraus, ing. Hofmeister, K. Černý, Brabec a Hromádka.

Hrálo se ale hned po skončení války a během příprav k ustavení spolku Čelakovský pod hlavičkou tzv. Sdružených dramatických odborů (členem byl i ve válce úředně rozpuštěný dramatický odbor Sokola), které byly základem připravovaného Spolku divadelních ochotníků Čelakovský.

1945 v červenci – Alois Jirásek: Lucerna. Hráno 3x, z toho 1x ve Vimperku.

1945 v září mohla být svolána valná hromada SDO Čelakovský, kde byli zvoleni:
advokát dr. Jar. Moravec – předseda, prokurista Josef Kovář – místopředseda, drogista B. Bajer – jednatel, Jan Beneš – pokladník, učitel J. Barnáš – kronikář, dal. členové S. Zeman, K. Černý, F. Skolek, J. Vondrys, F. Grumlík, J. Řezanka, F. Trávníček, B. Voženílek, L. Nedvěd, St. Pelouch.
Umělecké vedení – Josef Štrunc (tajemník OOR) – vedoucí režisér, režisérská rada – Kraus, František Pondělíček, Antonín Hajn, Černý, Půhonný, Marie Břízová.

1945
v říjnu pro děti – Čeněk Habart: Princezna Zlatohvězdka, režie Antonín Hajn, hra pro úspěch opakována pro mládež i dospělé;
v listopadu – Moliére: Lakomec, režie František Pondělíček, v roli Lakomce p. Sedl;
o Vánocích – Rudolf Piskáček: Perly panny Serafinky.

Zpočátku hrál soubor v různých provizorních prostorách. Zkoušelo se po hostincích a školních třídách, hrálo se např. v sále hotelu Bílý vlk nebo ve spolkovém domě. Poté získali novou zkušební místnost s klavírem v zámku.
Hned po svém ustavení začal SDO Čelakovský také činit opatření k získání finančních prostředků pro stavbu kulturního domu. Byl značně podporován a sebrána částka 280 000,– Kčs (? kronika uvádí "skoro čtvrt milionu").

1946
Vilém Werner: Červený mlýn (v hlavní roli Marie Břízová);
v březnu – Popelka, pro děti, režie Sláva Zeman; František Langer: Velbloud uchem jehly, režie František Pondělíček, hráli slečna Havlovičová, paní Jindráková, p. Opava a p. Fišer;
v květnu – Josef Barnáš (člen spolku, místní autor): Lidé v bouři, režie František Pondělíček;
v září – Jaroslav Kvapil: Princezna Pampeliška, režie František Pondělíček, herecky vynikli prof. Kepková a učitel Švarc;
v říjnu – Karel R. Krpata: Mistr ostrého meče, režie Zdeněk Cedl (debut);
v listopadu – Natan S. Rybak a Igor A. Savčenko: Letadlo má zpoždění 24 hodin, režie Fr. Pondělíček;
o Vánocích – Bruno Corra: Jedenáctý v řadě (hudební veselohra), režie Truhlář.

1946 zásluhou SDO Čelakovský ustaven ve Strakonicích Prácheňský okrsek ÚMDOČ. Pro zájezdy do okolních obcí nastudovali členové Čelakovského hru Stanislava Przybyszewského: Pro štěstí. Režii měl František Pondělíček, okrskový režisér Prácheňského divadelního okrsku, s cílem "ukazovat venkovským ochotníkům dobré podání a propracování rolí".

Spolek organizoval i různé vzpomínkové, oslavné a společenské večery.

1947
v únoru – Dalibor C. Faltis (Vačkář): Veronika, režie František Talián, hráli nejmladší členové souboru, vynikla Jitka Cheníčková;
o Velikonocích – Jaroslav Vrchlický: Noc na Karlštejně, j. h. vystoupil Otomar Korbelář;
v květnu – Zdeněk Němeček: Rukopis času, režie Fr. Pondělíček;
4. července – Jan Karafiát: Broučci, režie František Talián, hrály též děti;
v říjnu – Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša, režie Fr. Pondělíček, v hlavní roli j. h. hrála Jiřina Štěpničková; Jevan Brandon Thomas: Charleyova teta, režie Zbyněk Švarc, hrál také hlavní roli;
v prosinci – Josef Barnáš: Slovo dělá muže, režie Fr. Pondělíček.

1947 se osamostatnil Dramatický odbor Sokola, někteří členové z SDO Čelakovský do něj přestoupili.

Od 1947 převzal místo vedoucího režiséra SDO Čelakovský František Pondělíček, nově byl zvolen dramaturg – Josef Barnáš.

1948
v dubnu – Jan Drda: Jakož i my odpouštíme, režie Zbyněk Švarc;
v květnu – Gabriela Zapolska: Morálka paní Dulské, režie František Pondělíček;
v červnu zorganizovali 4 kursy líčení (vedl Fr. Pondělíček) a kursy jevištní řeči (Josef Barnáš, Jar. Moravec);
v srpnu – Peter Karvaš: Meteor, režie Ivo Pondělíček (* 17. června 1928 Strakonice, český sexuolog, malíř a filmový teoretik);
v září – hudební veselohra Jean (autor nezjištěn), režie Ant. Hajn, který také se sl. Havlovičovou sehrál hlavní roli;
v říjnu – Karel Čapek: RUR, režie František Pondělíček;
o Vánocích – Josef Kaj. Tyl: Paní Marjánka, matka pluku, režie František Pondělíček.

1949
v únoru – Jan Drda: Hrátky s čertem, režíroval nový člen souboru Šmejkal, hlavní roli Káči hrála H. Vaněčková.
v březnu(?) – Alois Jirásek: Vojnarka, režie František Pondělíček;
v dubnu – Jiří Verner: Souboj talárů, režie Jaroslav Vopršal, v hlavních rolích hostovali členové OS Tyl z Katovic – Kašpírková a Křivánek;
v květnu – Arnaud D'Usseau a James Gow: Hluboké kořeny, režie Zbyněk Švarc; pro děti – Viktor Nejedlý: Čtverák hastrman;
na konci srpna – František X. Svoboda: Poslední muž, v hlavní roli hostoval člen Městských div. pražských Jaroslav Marvan, režie Zbyněk Švarc;
v září – Agatha Christie: Deset malých černoušků, režie Zbyněk Švarc;
v říjnu – Parta brusiče Karhana, režie Z. Švarc;
Místo vedoucího režiséra převzal v tomto roce Zbyněk Švarc.

Často jezdili na zájezdy do okolí, byla to i součást činnosti Prácheňského okrsku.

Další záznamy (1950–1952) v digi kronice nejsou přístupné.


Od 1950 byl soubor úředně zrušeného SDO Čelakovský součástí Dramatického odboru ZK ROH FEZKO.

Kromě klasických titulů uváděl hry dobové, např.
1951 – Ján Skalka: Kozí mléko,
1952 – Howard Fast: Třicet stříbrných, Vašek Káňa: Parta brusiče Karhana, Arnaud D'Usseau: Hluboké kořeny, Miloslav Stehlík: Mordová rokle, Anna Świrszczyńska: Výstřely v Dlouhé ulici,

1959 působily ve Strakonicích 3(?) divadelní soubory, ve kterých většinou hráli stejní herci:
Divadelní soubor ZK Fezko,
Divadelní soubor ZK ROH Českých závodů motocyklových (viz),
Divadelní soubor ZK ROH Pramen (?).
Byla vytvořena společná režisérská rada v Domě osvěty.

Do 1961 hráli v sokolovně.
1961 otevřen nový dům kultury, uvedeno – Agatha Christie: Deset malých černoušků, režie Šťastný; Peter Karvaš: Půlnoční mše; Josef Kaj. Tyl: Strakonický dudák.

1962 se spojily divadelní soubory Závodního klubu FEZKO a Závodního klubu ČZM Strakonice v Jednotném závodním klubu ROH Českých závodů motocyklových (ČZM) Strakonice.

V repertoáru starší česká klasika, hry meziválečné, současná tvorba, hry se zpěvy (Jaroslav Vrchlický, František X. Svoboda, Alois a Vilém Mrštíkové, Josef Kaj. Tyl, Alois Jirásek, Karel Hašek, Karel Čapek, Jan Werich, Jiří Voskovec, Miloslav Stehlík, Jaroslav Dietl, Žák, Ján Solovič, Moliére, Lope de Vega, Henrik Ibsen, George B. Shaw, Anton P. Čechov, Hans Pfeiffer, Arnaud D'Usseau...), hry pro děti, scénická pásma poezie i autorské práce členů souboru (Josef Barnáš, Karel Šmejkal, Zdeněk Žákovec, J. Sichinger).

1962 – Karel Čapek: Ze života hmyzu; Lope de Vega: Až k smrti milovat, režie Karel Lebeda; Vojtěch Cach: Moje teta, tvoje teta, režie F. Pondělíček a J. Dvořák; Zdeněk Žákovec (člen souboru, též režisér): Za minutu dvanáct.
1966 – Jaroslav Dietl: Senohrabské grácie.
1967 – Karel Šmejkal (člen souboru): Zmoudření Jardy Štiky, režie autor.

Úspěšná účast na přehlídkách Jablonci nad Nisou (1967), Vodňanech, Volyni, Prachaticích,v recitační části Jiráskova Hronova 1956 atd.

V 80. letech 20. stol. Divadelní soubor Českých závodů motocyklových Strakonice.

Hráli většinou 4 inscenace ročně, 4–5 repríz.

1987 – Karel Čapek: Matka. Upravený monolog matky – Jitka Smutná, účast na přehlídce v Hlinsku, na KP O pohárek ČSOD v Želči, náhradnice na NP.

1988 měl soubor 40 členů, umělecký vedoucí Karel Šmejkal, organizační vedoucí D. Kubíčková.

V 80. letech působila při DS Čelakovský také Scéna mladých – divadelní soubor ZK ROH ČZM Strakonice, 8 členů, vedoucí Jiří Zeman. Její činnost skončila 1989.

Ke kmenovým režisérům souboru v průběhu činnosti náleželi František Pondělíček, Zbyněk Švarc, K. Koželuh, Talián, J. Kovář, M. Malíková, K. Černý, M. Burian a j. Scénografií se zabývali Polívka, Kovář, Šťastný.

Od 90. let 20. stol. Divadelní soubor Čelakovský, občanské sdružení.

1998 – Jiří Verner: U pokladny stál, r. Zdeněk Fál. Účast na KP Volyňské divadelní jaro.
1999 – Antonín Procházka: Klíče na neděli, r. Jiří Zikmund a Miloslav Pikolon. Účast na KP Volyňské divadelní jaro; Jan Drda: Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert.

2000 – Zdeněk Podskalský: Žena v trysku století, nesoutěžně na KP ves. souborů ve Vyšším Brodě.
2001 – William Shakespeare: Veselé windsorské paničky, účast na Dačickém kejklování; Aleš Fuchs: Příběhy z Dekameronu.
2002 – Carl Laufs & Wilhelm Jacoby: Penzion Schöller. Účast na KP Dačické kejklování. Účast na Dačické Thálii.

2002 byla založena Studentská scéna jako součást Divadelního spolku Čelakovský.
Sdružovala studenty a postupně i mladé lidi Strakonicka se zájmem o ochotnické divadlo.

STRAKONICE (25 tis. obyv.): Ve strakonickém Městském domě kultury se 13. 2. svou první inscenací představí nově založená Studentská scéna při Divadelním souboru Čelakovský. (Listy Strakonicka, 13. 02. 2003)

2002/2003 – Studentská scéna – Jan Duda: Útěky, premiéra 13. 2. ve strakonickém Městském domě kultury, autorské divadlo, KP Dačice, účast na Náchodské Prima sezoně a na Náchodská Prima sezóna, CP studentského divadla 2003 - ocenění Václavu Slanařovi za snahu o ztvárnění aktuálních společenských témat: "Na první pohled problém squatu, postoje mladých lidí ke světu, prvoplánová předloha." Hrána 8x.

2003 – patrně DS Čelakovský – Jiří Žáček: Jak se čerti ženili, režie M. Mrázová, hráno ještě 2005.

2003/2004 – Studentská scéna – David Drábek: Jana z parku. S touto hrou DS již tak úspěšný nebyl a po 6 odehraných představeních hru předčasně ukončil, na veřejnosti se moc neujala.

2004/2005 – Studentská scéna – Antonín Procházka: Klíče na neděli. Dvougenerační hra, upravená do současnosti a přizpůsobená kategorii herců, byla inscenována studenty ve věku 17 až 25 let, kteří si zahráli postavy o generaci či dvě starší, byla vřele přijata publikem nejen ve strakonickém regionu.

Ze souboru Studentská scéna začali odcházet maturanti a noví studenti přicházeli jen výjimečně. Proto se soubor pro příští sezónu dohodl, že bude vystupovat pod názvem
Scéna mladých při DS Čelakovský Strakonice (občanské sdružení), která vedle studentů sdružuje i další mladé lidi do třiceti let.
Režisér Scény mladých – ing. Václav Slanař.
Scéna mladých má svoje vlastní webové stránky (viz).

2006 – Scéna mladých
– Marc Camoletti: A do pyžam! Režie Markéta Mrázová. Účast na Budějické Thalii, na KP ves. souborů.
– Maurice Hennequin: Lhářka, účast na Třešťském div. létě.

2007 – Scéna mladých
– Marc Camolleti: Na správné adrese, r. Alena Barborková. Účast na přehl. Honzlův Humpolec, KP Trhové Sviny (jako host).Účast na KP Dačické kejklování 2008.
– Robin Hawdon: Úžasná svatba. Účast na KP Třešťské divadelní jaro.
– Miroslav Pikolon: Trampoty vodníka Česílka. Účast na KP Český Krumlov.

2008 – Scéna mladých – Kate Atkinsonová: Opuštěnost, r. Václav Slanař. Účast na KP Třešťské divadelní jaro.

2009 – Scéna mladých
– Olga Šubrtová a Martin Glaser (podle novely Jaroslava Havlíčka): Muž sedmi sester, r. Václav Slanař (cena za vedení souboru k tvůrčí činnosti). Účast na KP Dačické kejklování – cena Petru Záleskému za roli doktora, cena Kamile Klimešové za roli Boženy, cena Miloslavě Balouškové za roli Terezy. Doporučení výběrové komisi celostátní přehlídky studentského divadla Mladá scéna Ústí nad Orlicí.
– M. Mrázová (na motivy báchorek J. K Tyla): O víle Pomněnce, r. M. Mrázová. Účast na KP pro děti, Český Krumlov.

2010 – Scéna mladých – Didier Caron: Opravdové štěstí. Účast na KP Dačické kejklování.

2011 – Scéna mladých – Eric Assous: Švagřičky. Účast na KP Dačické kejklování.

2012 – DS Čelakovský – Pavel Němec: Amant, r. Petr Záleský. Účast na KP Dačické kejklování – čestné uznání Kamile Klimešové za herecký výkon v roli Emilky, cena za herecký výkon Petru Záleskému v roli policisty, Evě Vávrové za roli Katky, Josefu Smetanovi v roli Radka a Mírovi Hadrabovi v roli lékaře Moulinota, cena za režii Petru Záleskému a cena souboru za inscenaci – doporučení do širšího výběru na NP Piknik, Volyně.

2012 – Scéna mladých – Georges Feydeau: Dámský krejčí, představení netradičně koncipované ve stylu dell' art, variabilní scénu navrhl J. Zikmund, realizace M. Hadraba. Účast na KP Dačické kejklování – čestné uznání Lence Břicháčkové za herecký výkon v roli Zuzany a Renatě Knetlové Kudějové za herecký výkon v roli Madame Aigreville. Účast na ObP Horažďovice (nesoutěžní představení).

2012 – DS Čelakovský – Josef Samec: O svatém Mikuláši, r. Josef Samec; Pavel Němec: Amant, r. Petr Záleský. Účast na Budějcké Thálii (obě inscenace).

2013 – DS Čelakovský – Robert Thomas: Mandarinkový pokoj. Účast na KP Dačické kejklování – čestné uznání Mírovi Hadrabovi za roli Rogera, Milušce Balouškové za roli Denisy a Renatě Kudějové-Knetlové za roli Klarisy.

2014 – Scéna mladých – Zdeněk Zelenka: Přípitek všem láskám (povídky z Boccacciova Dekameronu), r. V. Slanař, účast na KP Dačické kejklování, účast na ObP Horažďovice (nesoutěžní představení).

2015 – Scéna mladých – Roman Vencl: Dovolená po česku. Účast na KP Dačické kejklování – čestné uznání Lence Břicháčkové za herecký výkon v roli Evy a Nině Růžičkové v roli Aleny.

2016 – Scéna mladých – Jakub Zindulka: Od Silvestra do Silvestra aneb Ach ti muži, ach ty ženy. Účast na KP Dačické kejklování. Účast na KP Horažďovice 2017 (nesoutěžní představení).

2017 – Scéna mladých – Marie Janíčková: Taková nesmělá provokace. Účast na KP Dačické kejklování.

2018 – Scéna mladých – Aldo de Benedetti: Milostné dostaveníčko. Účast na KP Dačické kejklování – čestné uznání Romanu Chytilovi za roli Massima Lariho a lvaně Přibové za roli Marcelly, cena Lence Břicháčkové za roli Lucie Damiani. Účast na KP Horažďovice (nesoutěžní představení).

2019 - Miroslav Horníček: DVA MUŽI V ŠACHU. Účast na festivalu Stříbrný vítr, Písek.

2019 - Jean-Christophe Barc: Víkend ve výtahu. Účast na KP Dačické kejklování - čestné uznání Lence Břicháčkové za herecký výkon v roli Roxany a Ivaně Přibové za herecký výkon v roli Yvety.

2020 - Scéna (stále) mladých, F. Zeller: Pravda, r. Václav Slanař. Účast na KP POPAD, Praha - čestné uznání Ivana Přibová za roli Laurence.

2020.2.19. - Kazimír Lupinec: UPOKOJENKYNĚ, r. Eduard Krček. (původní hra amatérského divadla V.A.D. Kladno - http://www.amaterskascena.cz/kalendar/detail/2182). Účast na KP Dačické kejklování 2022 - čestné uznání Helena Zimmerová za roli Marie Ptáčkové a Marie Hájková za roli Marcelky – zdravotní sestry a cena Kristina Kubíčková za roli Anny Vrbičkové. Účast na festivalu Stříbrný vítr, Písek 2022.

2022 - Scéna mladých, Jan Paulů: Tři kostky cukru, r. Václav Slanař. Účast na KP Dačické kejklování - čestné uznání Ivana Přibová za dvojroli Marcely a Adriany.

2023 - Scéna mladých, John Chapman, Jeremy Lloyd: (Ne)prodejné manželky, r. Václav Slanař. Účast na KP Dačické kejklování - čestné uznání Lenka Břicháčková za roli Hildy, Josef Kouba za roli Stanleyho.

2024 - Tvůrčí skupina pokročilých při DS Čelakovský, Eduardo Rovner: Vrátila se jednou v noci, r. Eduard Krček. Účast na festivalu Stříbrný vítr, Písek. Účast na KP Dačické kejklování - čestné uznání Drahomíře Tylové za herecký výkon v roli Simony, Jaromíru Tomanovi za herecký výkon v roli Martina, cena Kristině Klimáčkové za herecký výkon v roli Matky. Účast na přehlídce O štít měst Prachatic.
Bibliografie:
ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993, s. 110.

BRŮČEK, Josef: Dačické kejklování na jihu Čech podeváté. Amatérská scéna 2009, č. 2, s. 23–25.

ČERNOCH, J.: Přehlídka divadelního fandovství. Palcát 18. 3. 1987.

DIVADLA v království Českém r. 1905. Zprávy Zemského statistického úřadu království Českého XIV/1. Praha 1910, s. 184–190.

HLÁVKA, Petr: Soupis divadelních her a dramatizací Miloše Hlávky (1907–1945), dramaturga ND, které byly hrány ochotníky v době protektorátu. Pro DČAD listopad 2016.

HRUŠKA, Jaromír: Pohádkový víkend Český Krumlov 2009. Amatérská scéna 2009, č. 2, s. 27–28.

HUMPOLEC – Festival amatérských divadelních představení – Honzlův Humpolec. Internet.

CHMELÍK, Jan: Ochotníci kontra profesionálové na návštěvnost jedna : jedna. Amatérská scéna 1967, č. 2, s. 5–6.

KODEŠ, Jaroslav, ČERNÍKOVÁ, Jarmila: Vyšebrodské divadelní dny. AS 2000, č. 3.

KRAJSKÉ přehlídky činoherního divadla pro děti s postupem na POPELKU Rakovník 2007. POPAD Praha. (Z podkladů odborných porot připravila Simona Bezoušková). AS 2007, č. 3, s. 52.

-ps-: Dačické kejklování 2012 suma sumárum – Amant. AS 13. 3. 2012 – činoherní. (viz Texty)

-ps-: Dačické kejklování 2012 suma sumárum – Dámský krejčí. AS 13. 3. 2012 – činoherní. (viz Texty)

PUČELÍK, Petr: Švagřičky nám umožňují zablbnout si. Listy Strakonicka 3. 2. 2011.

TOMAS, Karel: Náchodská prima sezóna – město studentů plné – bude alespoň napřesrok? AS 2003, č. 3, s. 4–6.

VRCHOVSKÝ, Ladislav: Letošní Dačické kejklování nabídlo dramaturgický objev. Amatérská scéna 2010, č. 2, s. 20.

ZAJÍC, Vladimír: Prvé Dačické kejklování, 9.–11. března A. D. 2001. Amatérská scéna, 2001, č. 2, s. 9–10.

ZAJÍC, Vladimír: I když erbem byla sněženka… AS 2007, č. 2, s. 29–30.

ZAJÍC, Vladimír: Jubilejní 45. Třešťské divadelní jaro. Amatérská scéna 2006, č. 2, s. 31–33.

ZAJÍC, Vladimír: Dačické kejklování – Jihočeská krajská přehlídka. AS 2008, č. 2.

ZÁLESKÝ, Petr: Pohledem z hlediště (Švagřičky). Týdeník Strakonicko, ročník III, číslo 6, 9. 2. 2011.

ZAVŘELOVÁ, Marta: Současné amatérské divadelní soubory jižních Čech. České Budějovice, Jihočeské M 1988, s. 95. kART.


Listy Strakonicka, 13. 02. 2003.

WEBOVÉ stránky Scény mladých DS Čelakovský – http://www.scenamladychdsc.wz.cz/ – 2013, 18. 6. 2018.
Archivy:
kART (knihovna ARTAMA):
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Praha, Národní archiv:
Fond ZÚ 1941-1947, i. č. 428/2844/1941, SDO Čelakovský (podaná žádost o ustavení spolku byla okupačními úřady zamítnuta – viz Kronika SDO Čelakovský 1945–1952, exc. IT).
Fond ZÚ 1941-1947, i. č. 428/1723/1945, SDO Čelakovský.

Strakonice, Státní okresní archiv:
DS Čelakovský, Strakonice, 1945-1958. Ev. č. pomůcky 59.

Třeboň, Státní oblastní archiv – digitální archiv:
Strakonice, kronika Divadelního spolku Čelakovský 1945–1952,
https://digi.ceskearchivy.cz/130217/4
Strakonice, kronika města 1916–1950,
https://digi.ceskearchivy.cz/1734/155/1110/1244/74
Poznámka:
Informace z historie souboru v období 2. svět. války a po ní poskytl Milan Hankovec.
Obor činnosti:
činohra
opereta
Jiné2
Typ souboru:
spolek, občanská sdružení
soubor kulturního zařízení

Související Ročníky přehlídek

Související www odkazy

Související Obrázky

Písek, Stříbrný vítr, 1. ročník festivalu ochotnického divadla - plakát, 2019
Strakonice, Čelakovský, Pravda, KP Popad, 2020
Strakonice, Čelakovský, Pravda, KP Popad, 2020
Strakonice, DS Čelakovský, Klíče na neděli, 1999
Strakonice, Scéna mladých DS Čelakovský, Dámský krejčí – plakát, 2012
Strakonice, Scéna mladých DS Čelakovský, Dámský krejčí – plakát, 2012
Strakonice, Scéna mladých DS Čelakovský, Dámský krejčí – program, 2012
Strakonice, Scéna mladých DS Čelakovský, Muž sedmi sester, 2009
Strakonice, Scéna mladých DS Čelakovský, Opravdové štěstí, 2010
Strakonice, Scéna mladých DS Čelakovský, Opuštěnost, 2008
Strakonice, Scéna mladých DS Čelakovský, Švagřičky, rozhovor s režisérem, 2011


Mapa působení souboru - Čelakovský, SDO / ZK Fezko / JKP Českých závodů motocyklových / Divadelní soubor Čelakovský, o.s. a jeho součást Scéna mladých / Tvůrčí skupina pokročilých

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Strakonice, DS Čelakovský, Klíče na neděli, 1999
Strakonice, Scéna mladých DS Čelakovský, Opuštěnost, 2008
Strakonice, Scéna mladých DS Čelakovský, Muž sedmi sester, 2009
Strakonice, Scéna mladých DS Čelakovský, Opravdové štěstí, 2010
Strakonice, Čelakovský, Pravda, KP Popad, 2020
Strakonice, Čelakovský, Pravda, KP Popad, 2020


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.