Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Osobnosti: NĚMEČEK, Aleš, Luže

Datum narození: 8.4.1923
Místo narození: Luže
Datum úmrtí: 27.9.2001
Místo úmrtí: Luže
Aleš Němeček
Narodil se v rodině tesařského mistra, odborně zaměřeného na úkoly spojené s renovací kostelů a historických budov i s výstavbou konstrukčně náročnějších objektů. Ve výtvarném oboru se nejvíce prosadil bratranec Zdeněk Němeček, akademický sochař.
Kreslení a malování se věnoval od nejútlejšího mládí, znalosti získal u profesorů kreslení Ferdinanda Pochobradského, Václava Linky a Svatopluka Havrlíka.
1942 – ukončení studia Státního koedukačního učitelského ústavu v Chrudimi maturitou.
Po praxi hospitanta na obecné a měšťanské škole ve svém rodišti pracoval do konce války na pile a v zemědělství svých rodičů.
1951 – získal aprobaci k vyučování matematiky, deskriptivní geometrie a výtvarné výchovy na středních školách.
Učil na škole v Štokách na Havlíčkobrodsku a odtud přešel do osmiletky a následně devítiletky při dětské léčebně v Košumberku a později byl jmenován zástupcem ředitele školy v Chroustovicích, kde od roku 1951 s rodinou bydlel.
1955-1958 absolvoval u akademického malíře Jiřího Hrušky tříleté dálkové studium kresby a malby organizované Ústředním domem lidové tvořivosti v Praze.
1960 – účastník kurzu divadelních výtvarníků v Jindřichově Hradci (scénograf Karel Šálek).
1957, 1963, 1964, 1966 – účastník kreslířských kurzů Krajského pedagogického střediska Pardubického kraje.
Od roku 1962 se podílel na přípravě a organizaci divadelních přehlídek v Luži a Lužsko-košumberských hrátek.
1970 – v rámci konsolidačního procesu zbaven funkce ředitele školy, byl mu zrušen vedlejší pracovní poměr v Lidové škole umění v Luži.
1974 – byl propuštěn z učitelské služby a stal se pomocným dělníkem stavebního oddělení, později samostatným výtvarníkem v dělnické profesi v n.p. BOTANA Skuteč
1990 – rehabilitován výnosem Okresního národního výboru v Chrudimi

V zájmové umělecké činnosti pokračoval v rodinné tradici – otec dlouholetý jednatel, kronikář, herec a scénograf se podílel na 205 inscenacích, matka vytvořila na lužské scéně 154 rolí. S bratrem vytvářel první samostatné výpravy her a postupně modernizoval technické vybavení mateřské scény.
Od roku 1942 – scénografem v DS Jaroslav v Luži
Od 1945 – v Jednotě divadelních ochotníků Jaroslav v Luži se vedle výtvarné práce uplatnil také jako kronikář,
od 1970 byl jednatelem.
1951-1975 – scénografem v Divadelním souboru v Chroustovicích,
1954-1975 vedoucím kina v Chroustovicích.
1977-1991 vedoucím kina v Luži,
1984-1985 členem Poradního sboru pro divadlo Okresního kulturního střediska Chrudim,
1984-1989 členem Poradního sboru pro divadlo Krajského kulturního střediska v Hradci Králové,
1990-1998 členem redakční rady Lužského zpravodaje.

Pro lužský soubor navrhl a realizoval celkem 119 výprav, pro jiné soubory více než 40.
Výtvarná díla – plakátovou tvorbu, scénografii i obrazy představil v řadě výstav (samostatných i hromadných), naposledy krátce před svou smrtí v Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi.

Na krajských a regionálních přehlídkách obdržel ocenění za scénografii k inscenacím Honorace z pastoušky (1976), Jakub Oberva (1978), Možná je na střeše kůň (1983) a Pravdivý příběh Antonie Pařízkové, lehké holky s dobrým srdcem (1996).
Kromě toho obdržel ocenění za scénografii a výtvarnou činnost v dramatickém kroužku Jaroslav v Luži od Okresního kulturního střediska v Chrudimi (1984) a uznání za dlouholetou obětavou práci pro amatérské divadlo na Východočeské přehlídce venkovských divadelních souborů v Luži (1998).

Od druhé poloviny 90. let 20. století se zapojil do přípravných prací k vydání dvousvazkového Místopisu českého amatérského divadla, pro nějž zpracoval podklady o divadelních souborech v Luži a v okolních obcích na Chrudimsku.

2001 – vyšla jeho publikace 200 let ochotnického divadla v Luži. Vydání této knížky se již nedočkal.
Bibliografie:
ALEŠ Němeček - scénograf & legenda z Luže. Rozhovor vedl Vladimír Zajiíc. Amatérská scéna 1998, č. 6, s. 25;

ČESKÁ amatérská scénografie. Katalog výstavy pořádané SČDO ve spolupráci s DÚ, Městskou knihovnou, Kulturním domem hl. m. Prahy jako součást Pražského quadriennale 83 v Divadle na Vinohradech 9. 6. - 9. 7. 1983, nestránkováno.

EXNAROVÁ, Alena: Heslo pro DČAD, říjen 2011.

LL (Lenka Lázňovská): Za Alešem Němečkem. Amatérská scéna 2001, č. 5, s. 36.


Hromada 1992, č. VI, s. 165; 1993, č. VII, s. 199, 1998, č. 21, s. 24; 2001, č.XXXII, s.46.

Související Osobnosti

Související Obrázky

Kašparová, Alena
Luže, Jaroslav - plakáty Aleše Němečka
Luže, Jaroslav - plakáty Aleše Němečka
Luže, Jaroslav, 200 let ochotnického divadla v Luži, 2001
Luže, Jaroslav, 200 let ochotnického divadla v Luži, 2001
Luže, Jaroslav, 200 let ochotnického divadla v Luži, 2001
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1943
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1944
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1944
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1944
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1944
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1944
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1944
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1944
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1948
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1953
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1956
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1959
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1959
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1960
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1960
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1961
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1962
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1962
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1962
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1962
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1962
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1963
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1963
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1963
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1963
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1963
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1963
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1963
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1963
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1963
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1965
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1965
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1965
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1965
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1966
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1966
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1966
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1966
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1967
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1967
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1967
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1967
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1967
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1967
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1967
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1967
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1967
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1967
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1967
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1968
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1968
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1969
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1969
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1969
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1969
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1969
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1969
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1969
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1969
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1971
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1971
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1971
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1971
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1971
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1971
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1971
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1971
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1971
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1971
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1971
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1972
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1972
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1972
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1973
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1973
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1973
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1973
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1973
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1973
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1974
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1975
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1975
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1975
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1975
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1975
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1975
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1975
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1975
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1976
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1976
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1976
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1976
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1976
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1976
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1976
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1976
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1977
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1977
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1977
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1977
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1978
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1978
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1978
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1978
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1978
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1979
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1979
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1979
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1979
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1979
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1979
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1979
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1979
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1979
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1979
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1980
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1980
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1980
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1981
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1981
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1981
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1981
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1981
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1982
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1982
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1982
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1982
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1982
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1982
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1982
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1982
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1982
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1982
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1982
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1982
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1982
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1982
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1982
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1982
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1984
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1984
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1985
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1985
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1986
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1986
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1986
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1986
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1986
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1986
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1986
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1986
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1986
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1989
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1989
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1989
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1989
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1989
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1989
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1989
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1989
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1989
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1989
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1989
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1990
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1990
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1990
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1990
Luže, Jaroslav, Dalskabáty - plakát, 1960
Luže, Jaroslav, Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert - plakát, 1960
Luže, Jaroslav, Divadelní estráda k MDŽ, 1954
Luže, Jaroslav, Drahomíra - plakát, 1961
Luže, Jaroslav, Jak přišla basa do nebe - plakát, 1963
Luže, Jaroslav, Kolébka - plakát, 1960
Luže, Jaroslav, Neočekávaný host - plakát, 1963
Luže, Jaroslav, Noc na Karlštejně - plakát, 1962
Luže, Jaroslav, novinové články, 1962
Luže, Jaroslav, Poslední dějství - plakát, 1960
Luže, Jaroslav, Stromy umírají vstoje - plakát, 1962
Luže, Jaroslav, Ze života hmyzu - plakát, 1963
Miletín, Muzeum 4/11a,  ukázky scénografie, Němeček, Luže
Miletín, Muzeum 4/11a, Němeček, Luže, Nejkrásnější válka, maketa
Miletín, Muzeum 4/11a, Němeček, Nejkrásnější válka, návrh scény
Miletín, Muzeum 4/11a, Němeček, Svatba I. K. Harachové, návrh scény
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, úvodní expozice Kouzelný svět divadla, 14,  kulisy, scénografie
Návrh scény Aleše Němečka Pekelný mariáš
Němeček Aleš, 2007
SČDO, Klub scénografů, výstava Česká amatérská scénografie, PQ 1983, charakteristika účastníků výstavy Maťátková (pokrač.), Mourek, Němeček, Peroutková


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Němeček Aleš, 2007
Luže, Jaroslav - plakáty Aleše Němečka
Návrh scény Aleše Němečka Pekelný mariáš
Luže, Jaroslav, Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert - plakát, 1960
Luže, Jaroslav, 200 let ochotnického divadla v Luži, 2001


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.