Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: JDO Jaroslav, Och.-čten. jednota / SDO / ZK ROH Gottwaldovy státní léčebny / OB / KaSS

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1867
Působení: 186x, 187x, 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 196x, 197x, 198x, 199x, 200x, 201x
1867 Ochotnicko-čtenářská jednota Jaroslav.
Každoročně 10 i více premiér, např. Tyl, Klicpera, Nestroy, Neruda.

V 80. letech hrál trvale v hostinci u poutního chrámu na Chlumku.
Ved. Jan Šisler (bratr J. K. Š.).
1886 starostou Jan Salášek, ředitel J. A. Krupka.

1890 ředitelem J. A. Krupka, režisér Jan Šisler.
1892-1893 zřízeno stálé jeviště.

Za to, že ochotnická jednota pořídila svým nákladem jeviště, zavázal se hostinský Emanuel Veselský, že propůjčí bezplatně a navždy jeviště a sál ke zkouškám a představením. Ochotnický spolek opět ponechal hostinskému bezplatně užívati inventář: židle, stoly atd. Zřízením stálého jeviště počíná nová éra ochotnického divadla v Luži. Z pamětní knihy.

1893-1909 režie J. Leníček,
1895 ředitelem Veselský.
např. 1896 Peníze, Maloměstští diplomati (Štolba),
1896 uv. Carův kurýr (Verne, Pešková), Palackého tř. č. 27 (Šamberk), Peníze (Štolba), Maloměstští diplomaté (Štolba).
1897 uvedena Paličova dcera, U jezera, Jiříkovo vidění.
1898 Kulatý svět (Šamberk), Podskalák, Archa Noemova.
1899 Vina (Hilbert), Kontrolor spacích vagonů, Kulatý svět.

1900 ředitelem spolku Veselský.
1902 Písmákova dcera, Srážka vlaků, Přítěž.
1903 Bohatá holka (A. Lokay),
1905 ředitelem spolku Veselský.
1905 F. A. Šubert: Drama čtyř chudých stěn, Fr. Hamza: Duše lidská, (1868-1930, zakladatel dětské tuberkulozní léčebny na Košumberku) ad. Jar. Hilbert: Staří páni.
Obecenstvo lákalo především nové elektrické osvětlení divadla.
1909 ředitelem E. Veselský, režiséři Josef Sužíček, B. Tichý.

Tímto zařízením zbavena jednota nepříjemné potíže s osvětlováním, a to nedocenitelnou obětavostí starosty města pana Dr. Hamzy, který zdarma místnosti divadelní osvětluje. Dojem světla elektrického při divadle byl úchvatný. Obecenstvo bralo s povděkem zařízení toto na vědomí, seznavše, že to vše činí jednota pro jeho pohodlí a dobré jméno jednoty i města. Z pamětní knihy.

1911 - 5. 6. Jar. Kvapil: Oblaka, režie E. Kozlík.
1912 - 27. 10. - Karel Rožek: Červ, drama.

Ztráta dlouholetých pracovníků za 1. svět. v. ohrozila činnost OS Jaroslav.

1913 Josef Štolba: Staré hříchy.
1915 předsedou A. Walter.
1915 10 her, z nich některé umělecky významné, např. Salome (Wilde),
1916 Gabriel Borkman (Ibsen), Majitel hutí (Ohnet), V nížině (Quimer), Lucerna, Maryša.
Po 1918 zah. Pasekáři,
1919 Strašidla (Ibsen).

1920 předsedou Josef Leníček, režiséry E. Pelc, P. Karel.
1922 11 premiér se 7 reprízami.
1923 předsedkyní spolku Marie Šislerová.
1924 12 her, mj. Maryša na nádvoří hradu Košumberk.
1925 Předsedkyní M. Šislerová, režiséry E. Pelc, ?.
1926 poslední hrou na Chlumku Jaro v podzámčí (Preissová), poté otevřely Sokol a OS Jaroslav společnou budovu sokolovny a divadla Lucernou.
Současně výstava o 125 letech ODi, poté Hra o lásce a smrti (Rolland), R. Gignoux: Nezralé ovoce.

1930 Předsedkyní M. Šislerová režiséry Jindřich Čerký, K. Janeček, K. Miklas.
1930 Zamilovaná Scampolo, režie Míla Mellanová.
Ročně přes 10 premiér nejrůznějšího žánru českých i cizích autorů.
1932 spojení s dramatickým odborem Sokola.
1933 Předsedkyní M. Šislerová.
1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.
1939-1945 Jeho holčička (Elis), r. K. Janeček, Zlatovláska, r. M. Hospodář, Škola základ života, r. M. Langer, Čekanky (F. X. Svoboda), V českém ráji (Fořt), uvedeno v amfiteátru na Košumberku. Cenzurou zakázán, ale odehrán byl Červený mlýn (Werner), Škola, základ života (Žák). Navzdory represivním opatřením velký počet inscenací, hl. česká klasika a veselohry.

1940 předsedou Dr. L. Trnka.
1940 Čekanky.
1945 modernizace sokolovny.
Po 1945 prvním představením Matka.
K 60. výročí ÚMDOČ 1946 Ženitba.
1949 J. B. Pristley: Inspektor se vrací, r. M. Langer.

1950 Josef Štolba: Vodní družstvo, r. K. Janeček.
1951 Jaroslav pod ZK ROH Gottwaldovy státní léčebny, Hrátky s čertem.
Za prvního rozmachu TV zvýšil DS uměleckou náročnost a omezil novinky na max. 3 ročně.
1953 zemřel dlouholetý režisér Karel Janeček.
1953-1979 Jaroslav v OB, výlučně činohra.
1958 předsedou Ladislav Trnka.

1960 Poslední dějství (Remarque).
Při 160. výročí ODi Drahomíra a její synové (Tyl).
1961, 1962, 1963 okr. přehlídka DS. Dále 1963 Hledání v oblacích (Bukovčan); Jak přišla basa do nebe (Kubátová), Ze života hmyzu, Jeppe z Vršku (Holberg).
1968 Matka.
Od 1968 se rozšířily MJF. Konkurence TV vedla k náročnější práci inscenační i h. a omezení premiér. Pravidelně se účastnili přehlídek.
1975 předsedou Karásek.
Oceněné inscenace:
1976 Miroslav Švandrlík: Honorace z pastoušky, režie Jarmila Daňková, účast na OP, účast na okresní přehlídce Měsíc divadel, Klamoš 1977.

1977 - Cornelieu Leu: Šťastná žena, režie Miloslav Langer, OP Chrudim.
1978 - Jakub Oberva (Havlásek).
1979 ustaveno KaSS, kam Jaroslav zařazen.

1979 - O. Starý: Pekelný mariáš, pohádka pro děti, účast na OP a KP venk. souborů.
1983 - J. Šotola: Možná je na střeše kůň, r. Karel Kučera. 4x KDP.Účast na OP v Lomnici n. Popelkou. Účast na XIV. přehlídce ve Vysokém nad Jizerou.
1984 - J. Mencl: Tři v tom, r. J. Daňková. Účast na Setkání amatérských divadelních souborů Vysočiny, Havlíčkův Brod.
1987 - 1989 - J. N. Nestroy: Lumpacivagabundus, dramaturgická úprava Zd. Bittl, reže Blahoslav Pelc, Jarmila Daňková. Účast na KP VDS Malé Svatoňovice, na OP Chrudim v Proseči.
1989 - J. N. Nestroy: Lumpacivagabundus; J. Šotola: Možná je na střeše kůň. Alex Koenigsmark: Profesionálové, r. Jiří Roubínek.


V 90. letech účast v kraj. přehlídkách.
1991 - Jan Bor: Zuzana Vojířová, r. Jarmila Daňková. Účast na KP VDS Malé Svatoňovice - doporučení na Krakonošův divadelní podzim. Účast na NP KDP ve Vysokém nad Jizerou.

K 195. výročí ODi 1996 Pravdivý příběh Antonie Pařízkové, lehké holky s dobrým srdcem (Aškenazy).

1996 výstava archivních dokumentů a kostýmních návrhů archivovaných od 2. pol. 19. stol. Doplněna besedami pro děti i dospělé.
1996 Lužsko-košumberské hrátky, různorodá představení loutkohereckých i činoherních kolektivů z celé ČR.

DK Jaroslav obdržel jako jeden z nejstarších českých DS cenu Nadace Místa v srdci.

1983 Účast na XIV. přehlídce ve Vysokém nad Jizerou.

1988 Jaroslav - divadelní soubor Kulturního a společenského střediska Luže, 48 členů, vedoucí scénograf a režisér Aleš Němeček.
1993 vedoucím Aleš Němeček.

1998 - Slawomir Mrožek: Na pustém…?, r. Jiřina Pištorová. Absolventské představení kurzu praktické režie ARTAMA 1993-1998. Doporučení k výběru do programu NP Vysoké nad Jizerou. Účast na KP Luže. Účast na XLI. LDL.

Nepřetržitou tradici si zachovalo sdružení po celá další období ať jako Jednota divadelních ochotníků, později kroužek Osvětové besedy či Kulturního a společenského střediska. Po zrušení KaSS byl na základě zákona Federálního shromáždění ČSSR o sdružování občanů soubor z iniciativy herců a hudebníků, vyvíjejících společné aktivity, obnoven název
21. ledna 2001 Jednota divadelních ochotníků (JDO) Jaroslav. Navazujeme tak na tradici i pojmenování z obrozenecké doby. Amatérští divadelníci zůstali věrni svému poslání po všechna údobí, která naše vlast prožívala, tedy i v dobách nesvobody, obou světových válek a totalitních režimů.

2004 - N. V. Gogol: Ženitba. Z KP venk. DS v Brněnci doporučení do širšího výběru na NP Krakonošův div. podzim. Účast (2005) Košumberk, Zlom vaz v Ústí n. O. - Doporučení na NP FEMAD Poděbrady/ Divadelní Třebíč.
2004 - Milan Kundera: Jakub a jeho pán, r. Jana Roubínková ml. Účast Erbenův Miletín.
2005 - JDO Jaroslav, N. V. Gogol: Ženitba, r. Jiří Roubínek. Účast na Meziměstské divadelní hry, Meziměstí. Účast na přehlídce vyspělých DS, XXXIV. Symposion, Třebechovice. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice 2007.
2006 - John Steinbeck: O myších a lidech, režie Jana Roubínková. Z KP doporučení pro postup na NP Vysoké nad Jizerou, diplom za herecký výkon v roli Lennieho Janu Roubínkovi a Jiřímu Roubínkovi za roli Georgeho; ČU za roli Slima Jiřímu Kudláčkovi, za roli Správce Milanu Zlesákovi. Účast Košumberské léto, Erbenův Miletín.
2008 - John Steinbeck: O MYŠÍCH A LIDECH, r. Jana Roubínková ml. Účast na KP VIII. Zlom vaz v České Třebové - doporučení na celostátní přehlídku Divadelní Třebíč / Divadelní Děčín. Účast na FEMAD Poděbrady.

2011 - JDO Jaroslav, W. Shakespeare: Zkrocení zlé ženy, r. Jana Hrubá. Účast na KP Zlom vaz, Ústí nad Orlicí - čestné uznání Jiřímu Roubínkovi za role sluhů a Janě Hrubé za scénu a kostýmy. Účast na Klicperův Chlumec. Účast na Meziměstské divadelní hry, Meziměstí.
2012 Shakespeare: Zkrocení zlé ženy

2019 - Carlo Goldoni: POPRASK NA LAGUNĚ. Režie: Jana Hrubá. Účast na KP Sněhový Brněnec 2019. Doporučení na KDP Vysoké nad Jizerou. Cena Janě Hrubé za režii, Tomáši Havlisovi za herecký výkon v roli Vyšetřujícího, mimořádná cena poroty za herecký objev přehlídky Slavomíru Peterkovi v roli Toffola. ČU Kateřina Rouse za herecký výkon v roli Libery, Aneta Jiráňová za herecký výkon v roli Luciety, JDO Jaroslav Luže za scénografii inscenace. 2. místo v Anketě diváka.
Bibliografie:
Luže, DS Jaroslav výstava 200 let - info o souboru - viz www odkazy.

Luže, 200 let divadla v Luži - info o souboru - viz www odkazy.

ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993, s. 174.

EXNAROVÁ, Alena: Krakonošův divadelní podzim. Amatérská scéna 1992, č. 1, s. 18.

GREGAR, Saša: Starý pes s mladou režisérkou. Divadelní HROMADA 2006 - léto.

KUDLÁČEK, Jiří: Košumberské léto 2006. Divadelní HROMADA 2006 -léto.

KULTURNÍ léto Košumberk 2005. Program divadelní části. Divadelní HROMADA 2005, č. XLIV, s. 17.

LÁZŇOVSKÁ, Lenka: Pátý Zlom vaz v Ústí nad Orlicí. AS 2005, č. 2, s. 22-23.

NĚMEČEK, Aleš: Bibliografie ohlasů práce dramatického kroužku Jaroslav 1861-1999. Rkp. 2000. 3 s. kART.

NĚMEČEK, Aleš: Dramatický kroužek Jaroslav jubiluje. In: Lužský zpravodaj leden 1996. kART.

NĚMEČEK, Aleš: Informace a popis archiválií dramatického kroužku Jaroslav - dopis ARTAMA z října 1996. kART.

NĚMEČEK, Aleš: Chronologie změn scénografických technik (podle skutečnosti v Dramatickém kroužku Jaroslav z Luže). Rkp. 1998. 11 s. Příloha soubor scénických návrhů a foto. kART.

NĚMEČEK, Aleš: 200 let ochotnického divadla v Luži. Luže 2001. 168 s. kART.

ZAKOPAL, Dušan: Zlom vaz po VIII. standardně i nadstandardně. AS 2008, č. 2.

ZÁVODSKÝ, Vít: Sněhový Brněnec se zrodil pod šťastnou hvězdou. AS 2004, č. 3, s. 46–47, též foto.

ZÁVODSKÝ, Vít: Sněhový Brněnec ve slunečné pohodě. AS 2006, č. 3, s. 48-49. Foto.
---

Thalie 1896-7, č. 2, s. 28, č. 5, s. 74, č. 17-18, s. 219, č. 19-20, s. 234.
Thalie 1897-8, č. 3, s. 22, č. 5, s. 39, č. 22, s. 176.
Thalie 1898-9, č. 5, s. 40, č. 22, s. 174.
Thalie 1899-1900, č. 4, s. 33; č. 8, s. 67; č. 21, s. 167.

Divadelní listy 1902-3, č. 1, s. 20, č. 2, s. 36, č. 5, s. 92.

Divadlo roč. 9, 1910-1911, č. 18, s. 432.
Divadlo roč. 11, 1912-1913, příl. 3, s. 25.
Divadlo, roč. 4, 1905-1906, č. 5, s. 125.

České divadlo 1940, č. 4, s. 71, 72.
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv:
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Vysoké nad Jizerou, Krakonošův divadelní podzim, 1983, Ka 41, i. č. 122
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, KP vesnických divadelních souborů, 1977, Ka 54, i. č. 143

Chrudim, Regionální muzeum, Arch. č. 8236

Chrudim, Státní okresní archiv:
Luže, Divadelní kroužek Jaroslav, č. př. 117/11
Luže, Divadelní kroužek Jaroslav, ka 1 N, č. 1 - 6
Chrudim, Státní okresní archiv, Chrudim, Okresní úřad, u. č. 959

kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.(Celkem 2 evid. karty v kART.)
ZLOM VAZ - po VIII. Česká Třebová. Pozvánka a plakát

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3294, sg 30/224/2/1901, Ochotnická čtenářská jednota.

Svitavy, Státní okresní archiv se sídlem v Litomyšli, Polička, Spolek divadelních ochotníků, Přehled obcí a spolků, Ka 4/46

Související Přehlídky

Související Ročníky přehlídek

Související Pojmy

Související Obrázky

Choceň, Jirásek, Jubilejní divadelní týden - program, 1948
Chrudim, Okresní přehlídka amatérských souborů - plakát, 1977
Chrudim, Okresní přehlídka divadelních souborů o. Chrudim - plakát, 1979
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Vysoké nad Jizerou, NP Krakonošův divadelní podzim, 1983
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Klamoš, KP vesnických divadelních souborů, 1977
Hroubovice, Klicpera, Kniha plakátů, Chrudim, Luže,  Jaroslav, Vodní družstvo - plakát, 1950
Hroubovice, Klicpera, Kniha plakátů, Luže, Jaroslav, Inspektor se vrací - plakát, 1949
Luže,  JDO Jaroslav, Ženitba 2003
Luže, dramatický kroužek Jaroslav při Kulturním a společenském středisku, Zuzana Vojířová, 1991
Luže, Jaroslav - plakáty Aleše Němečka
Luže, Jaroslav, 200 let ochotnického divadla v Luži, 2001
Luže, Jaroslav, 200 let ochotnického divadla v Luži, 2001
Luže, Jaroslav, 200 let ochotnického divadla v Luži, 2001
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1983
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1983
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1985
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1943-1990 / 1989
Luže, Jaroslav, Album fotografií od roku 1991 - 1998
Luže, Jaroslav, Cestující študent - Karla XII. navrácení se do vlasti - plakát, 1859
Luže, Jaroslav, Deník, 1922 - 1925
Luže, Jaroslav, Denník pokladniční, 1869 - 1909
Luže, Jaroslav, Dotazník o divadelní činnosti, 1926
Luže, Jaroslav, Hlavní kniha, 1913 - 1915
Luže, Jaroslav, Inventář divadelních ochotníků
Luže, Jaroslav, Kniha divadelních oznámení, 1924 - 1965
Luže, Jaroslav, Kniha dobročinnosti, 1897 - 1916
Luže, Jaroslav, Kniha památní, 1890 - 1909
Luže, Jaroslav, Kniha zvací, 1901 - 1914
Luže, Jaroslav, Knihovna
Luže, Jaroslav, Lumír, č. 13, ročník XI., 1861
Luže, Jaroslav, Lumpacivagabundus, 1986
Luže, Jaroslav, Možná je na střeše kůň, 1982
Luže, Jaroslav, Možná je na střeše kůň, 1983
Luže, Jaroslav, Na dušičky - plakát, 1883
Luže, Jaroslav, Na pustém ..., 1998
Luže, Jaroslav, Nezralé ovoce, 1926
Luže, Jaroslav, O myších a lidech, 2006
Luže, Jaroslav, Oběžník, 1936 - 1950
Luže, Jaroslav, Ochotnická knihovna
Luže, Jaroslav, Ochotnická knihovna, 1940
Luže, Jaroslav, Ochotnická knihovna, Zařízení jeviště
Luže, Jaroslav, otevření hospody Na Linduši - plakát, 1930
Luže, Jaroslav, oznámení o ukončení války - plakát, 1945
Luže, Jaroslav, oznámení o ukončení války - plakát, 1945
Luže, Jaroslav, Památní kniha, 1909 - 1932
Luže, Jaroslav, Pamětní kniha ochotnického divadla I., 1801 - 1925
Luže, Jaroslav, Pamětní kniha ochotnického divadla I., 1801 - 1925
Luže, Jaroslav, Pamětní kniha ochotnického divadla I., 1801 - 1925
Luže, Jaroslav, Pamětní kniha ochotnického divadla II., 1926 - 1983
Luže, Jaroslav, Poslední dějství - scéna, 1975
Luže, Jaroslav, Poslední dějství, 1970
Luže, Jaroslav, Příjem a vydání jednotlivých představení, 1906 - 1926
Luže, Jaroslav, Profesionálové, 1989
Luže, Jaroslav, Protokoly o schůzích, 1873 - 1901
Luže, Jaroslav, Režijní kniha, 1859 - 1880
Luže, Jaroslav, šablona pro výrobu plakátu Ďáblův mlejn
Luže, Jaroslav, Seznam členů, 1886
Luže, Jaroslav, Seznam členů, 1886
Luže, Jaroslav, smlouva o pronajmutí hostince, 1931
Luže, Jaroslav, smlouva o pronajmutí hostince, 1931
Luže, Jaroslav, Spolková kniha
Luže, Jaroslav, Spolkové stanovy, 1869
Luže, Jaroslav, Staré hříchy, 1913
Luže, Jaroslav, vysvědčení Františka Halvy, 1838
Luže, Jaroslav, Z divadla do divadla - plakát, 1921
Luže, Jaroslav, Zápisy o schůzích, 1933 - 1976
Luže, Jaroslav, záruka za divadelní činnost, 1854
Luže, Jaroslav, Ženitba, 2003
Luže, Jaroslav, Zkrocení zlé ženy, 2012
Luže, JDO, Ženitba - program, 2003
Luže, o. Chrudim, DS Jaroslav, herečka Marie Němečková
Luže, Okresní přehlídka divadelních souborů - plakát, 1963
Luže, Okresní přehlídka divadelních souborů - plakát, 1982
Luže, Pozvánka na oslavy 200 let divadla
Meziměstí, Krajská přehlídka vesnických a zemědělských divadelních souborů Vč kraje - plakát, 1979
Miletín, Muzeum 4/11a, Němeček, Luže, Nejkrásnější válka, maketa
Miletín, Muzeum 4/11a, Němeček, Nejkrásnější válka, návrh scény
Miletín, Muzeum 4/11a, Němeček, Svatba I. K. Harachové, návrh scény
Panel Jarmily Daňkové - nositelky Zlatého Tyla, JH 2003
Prachovice, Okresní přehlídka divadelních souborů o. Chrudim - plakát, 1978
Proseč, Okresní přehlídka divadelních souborů - plakát, 1987
Titulní list stanov
ÚMDOČ, seznem členů Arbesova okrsku v Pardubicích
Vysoké Mýto, Chrudim, kniha zápisů okrsku Emanuela Veselského, 1913 - 1920
Vysoké nad Jizerou, Krakonošův divadelní podzim – plakát, 1983


Související Alba

Mapa působení souboru - JDO Jaroslav, Och.-čten. jednota / SDO / ZK ROH Gottwaldovy státní léčebny / OB / KaSS

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Luže, Jaroslav, Pamětní kniha ochotnického divadla I., 1801 - 1925
Luže, Jaroslav, Pamětní kniha ochotnického divadla I., 1801 - 1925
Luže, Jaroslav, Pamětní kniha ochotnického divadla I., 1801 - 1925
Luže, Jaroslav, 200 let ochotnického divadla v Luži, 2001
Luže, Jaroslav, Lumír, č. 13, ročník XI., 1861
Luže, Jaroslav, Na dušičky - plakát, 1883
Luže, Jaroslav, Možná je na střeše kůň, 1983
Luže, dramatický kroužek Jaroslav při Kulturním a společenském středisku, Zuzana Vojířová, 1991
Luže, Jaroslav, Ženitba, 2003
Luže,  JDO Jaroslav, Ženitba 2003
Luže, JDO, Ženitba - program, 2003
Panel Jarmily Daňkové - nositelky Zlatého Tyla, JH 2003
Luže, Jaroslav, Profesionálové, 1989
Luže, Pozvánka na oslavy 200 let divadla
Luže, Jaroslav - plakáty Aleše Němečka
Luže, Jaroslav, O myších a lidech, 2006
Luže, Jaroslav, Zkrocení zlé ženy, 2012


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.