Databáze českého amatérského divadla

Osobnosti: MALÝ, Jiří, Brno

Datum narození: 27.11.1929
Místo narození: Brno
Datum úmrtí: 30.1.2019
Jiří Malý
Narodil se v Brně jako Jiří Kolbaba v rodině obchodního zástupce a švadleny. Rodiče se záhy rozvedli.
Po sňatku přijal příjmení manželky.

Ačkoliv v mládí neprojevoval výtvarné ani umělecké vzdělání, celý život prožil kolem kultury.
Zájem o divadlo ale měl již jako dítě, jako člen Sokola Brno IV pravidelně navštěvoval místní sokolské loutkové divadlo.
Po roce 1942, po zrušení Sokola začal se svým mladším bratrem vyrábět loutky i kulisy a hrát skeče pro vrstevníky v domě.
Po ukončení měšťanské školy nastoupil do zaměstnání v Hasičské pojišťovně a současně navštěvoval Obchodní školu.

Po skončení 2. světové války byl svým zaměstnavatelem uvolněn na celostátní dlouhodobé brigády v zemědělství a v uhelných dolech.
Během vojenské základní služby se ve volném čase věnoval činností v kulturních souborech u útvaru natolik, že druhý rok zastával funkci zástupce náčelníka Klubu vojskového tělesa.

1954 na počátku roku přišel do Závodního klubu KSB, kde začal pracovat jako osvětlovač, technik a dekoratér Divadla hudby ZK, které pod vedením Otakara Blažka sklízelo úspěchy nejen na brněnské scéně (viz).
Krátce nato se stal také členem souboru Dělnického divadla ZK (viz).
Na scéně DD vystupoval nejprve v malých rolích (asi patnácti), ale hlavně pomáhal technicky, časem propadl scénografii. Na základě této své činnosti byl přijat k 1. 12. 1956 do podnikové propagace KSB jako výtvarník – aranžér.
V DD nejdelší čas pracoval jako scénograf, vždy vedl kolektiv pracovníků, který se podílel na výrobě scény, pracoval jako zvukař, později i hospodář.
1958 navrhl svoji první scénu na hru Aladinova kouzelná lampa a potom následovalo dalších 28 jevištních výprav.
Byl vyslán do scénografického kurzu do Prahy, kde pod vedením architekta Svobody získal mnoho zkušeností, které na ochotnické scéně uplatňoval. Inscenace souboru také fotografoval.
1963 při elektro havárii v provazišti Semilassa projevil svůj vztah k jevišti i k jeho zákulisí. Přestože budova nepatřila Královopolské, přece se mu podařilo dosáhnout generální opravy elektroinstalace (hrozilo uzavření budovy).
1966 předal funkci scénografa DD mladému Petru Hlaváčovi a pro jiné povinnosti ukončil členství v souboru DD.

K 1. 12. 1977, po příležitostných spolupracích v budově Domu kultury KSB, byl na návrh rady DK pověřen vedením podniku funkcí ekonoma - vedoucího technického provozu Domu kultury KSB. Tam postupně také došlo ke generální opravě budovy, hlavně jeviště, sálu, technického zázemí, kluboven a podobně. V této funkci setrval až do odchodu do důchodu v roce 1989.

Jeho spolupráce a podpora Malého divadýlka DK (viz) i Klubu mladých DK (viz) byla významnát i pro tyto kroužky, mj.
od 1954, kdy přišel do ZK KSB, až do odchodu do důchodu v roce 1991 psal ručně plakáty pro všechny soubory a kroužky ZK (DK) KSB.

Po celou dobu svého působení v ZK, později Domě kultury KSB, zejména v Dělnickém divadle, sbíral a archivoval podklady o činnosti souborů a kroužků, kterým byl Dům kultury zřizovatelem.
Po odchodu do důchodu se věnuje třídění shromážděného archivního materiálu, který stále doplňuje studiem dalších materiálů získaných od žijících osobností nebo z pozůstalosti členů DD nebo od bývalých členů kroužků DK.

Související Obrázky

Brno, Dělnické divadlo ZK KSB, Filosofská historie, 1960
Brno, Dělnické divadlo ZK KSB, Létající koberec, 1959
Brno, Dělnické divadlo ZK KSB, Marie Octobre, 1965
Brno, Dělnické divadlo ZK KSB, Pasáček vepřů, 1961
Brno, Dělnické divadlo ZK KSB, Past, 1963
Brno, Dělnické divadlo ZK KSB, Šerif se vrací, 1961
Brno, Dělnické divadlo ZK KSB, Tygří kožich, 1960
Brno, Dělnické divadlo, Ďáblova nevěsta, Jiří Malý v roli rychtáře, 1960
Brno, Dělnické divadlo, J. K. Tyl: Lesní panna, Jiří Malý jako vyplácený mladý Taussig, 1956
Brno, Dělnické divadlo, Jiří Malý - scénograf 30 inscenací v letech 1958-1965
Brno, Dělnické divadlo, P. Kohout: Taková láska, Jiří Malý jako vrchní, 1958
Brno-Černovice, LD Sokola Brno IV, kronika, 2004
Brno-Černovice, LD Sokola Brno IV, scéna Rybičky a vodník, asi 1947


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Brno, Dělnické divadlo, P. Kohout: Taková láska, Jiří Malý jako vrchní, 1958
Brno, Dělnické divadlo, J. K. Tyl: Lesní panna, Jiří Malý jako vyplácený mladý Taussig, 1956
Brno, Dělnické divadlo, Jiří Malý - scénograf 30 inscenací v letech 1958-1965