Databáze českého amatérského divadla

Osobnosti: KRÁL, Josef F., Vamberk

Datum narození: 29.7.1860
Datum úmrtí: 1934
Místo úmrtí: Praha
Josef František Král byl původním povoláním učitel.
45 let žil ve Vamberku.
Za svého působení byl několik let předsedou Občanské besedy.

1880-1920 byl kronikářem Zdobničanu, hercem a režiserem. byl i spoluautorem druhých stanov Zdobničanu z roku 1889.
1885 na první valné hromadě byl Josef Král zvolen jednatelem a knihovníkem spolku.
1894-98 byl dokonce ředitelem spolku, od 1898 několik let voleným režisérem.

V roce 1903, kdy spolek oslavoval 100 leté trvání ochotnických her ve Vamberku slavnostním představením Stroupežnického Naši furianti, sepsal knihu Památník ochotnického divadla ve Vamberce, kterou vytiskla společnost Unie Praha.
Publikace byla česlou veřejností přijata velmi kladně, jak dokládají články uveřejněné v časopisu Zvon, Máj a Zlatá Praha.

15. 8. 1924 spolek uspořádal večírek na rozloučenou s dlouholetým členem, řídicím učitelem J. F. Králem, který odcházel do Prahy.

1926 u příležitosti otevření nové scény ve dvoraně hotelu Kubias, napsal o historii Zdobničanu další publikaci,
nazvanou Lístek do památníku Ochotnicko-divadelnímu spolku Zdobničan ve Vamberce (vytiskla ji Česká grafická Unie a.s. Praha 1926).

Stal se lokálním historikem Vamberka, jak dokládají
1927 vydané Paměti města Vamberka nad Zdobnicí.
V úvodním slově píše:
\"Po 45 letém pobytu ve Vamberku odevzdávám tyto paměti veřejnosti. Jen kvůli snadnějšímu pochopení a porozumění rozvedl jsem šířeji některé kapitoly z dějin českých.
Obecnímu zastupitelstvu se starostou p. Lad. Uhlířem v čele.jež s obětavostí nevšední ujalo se vydání těchto pamětí vzdávám díky nejsrdečnější. V Praze v měsíci květnu 1927.

Josef František Král byl význačnou osobností města Vamberka.
Bibliografie:
KRÁL, Josef F.: Lístek do památníku Ochotnicko divadelnímu spolku Zdobničan ve Vamberce k otevření nové scény 1926. Vamberk, Ochotnicko divadelní spolek Zdobničan 1926. kART, KK, DNM: T 2624.

KRÁL, J. F.: Památník ochotnického divadla ve Vamberku. Vamberk, SDO Zdobničan 1903. 236 s.
Obsahuje: Král, J. F.: Dějiny ochotnického divadla ve Vamberku, s. 1-61.
Král, J. F.: František Hajniš. Vzpomínka životopisná, s. 65-66.
Šubert, F. A.: O významu divadla pro výchovu lidu, s. 66-69.
Lašek, G. J.: August Vyskočil. Vzpomínka životopisná, s. 70-74.
Kubias, Ant.: O výběru her divadelních, s. 74-75.
Přehled divadelních her od let čtyřicátých do konce r. 1902
Vzpomínky, s. 97-151, mj. J. R. Vilímek, s. 105-106.

KRÁL, J. F.: Paměti města Vamberka nad Zdobnicí. Vydalo město Vamberk, vytiskla Česká grafická unie Praha, 1927.

---

VZPOMÍNKY zůstanou. Vamberk - Ochotnické divadlo 1803-2003. Vamberk, 2003.
Archivy:
Archiv Zdobničanu:
Zápisy ochotnického spolku Zdobničan z let 1969-1901 a 1903-1908,zapůjčené muzeu v Miletíně.

Kronika města Vamberka.

Související Obrázky

Obálka publikace J. F. Krále k historii spolku Zdobničan, 1926
Vamberk, J. F. Král Paměti města... , 1927
Vamberk, KRÁL, J.F.: Památník ochotnického divadla ve Vamberku. 1903


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Obálka publikace J. F. Krále k historii spolku Zdobničan, 1926
Vamberk, KRÁL, J.F.: Památník ochotnického divadla ve Vamberku. 1903
Vamberk, J. F. Král Paměti města... , 1927