Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Zdobničan, SDO / ŽAZ Vamberk

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1883
Působení: 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 196x, 197x, 198x, 199x, 200x, 201x
1881 dokončena nová radnice, přeneseno sem do zvláštního sálu jeviště, hry zahájeny s nemalým úspěchem Egmontem (Goethe), začala pravidelná představení.

1883 se ochotníci rozhodli založit ochotnický spolek,

1885 schváleny stanovy Spolku divadelních ochotníků (SDO) Zdobničan, ředitelem spolku Jan Stöhr, vrchní pořadatel Jos. Kubias.

V 80. letech byly kromě div. představení pořádány literární dýchánky s různými přednáškami, s recitacemi básní a např. Nerudových fejetonů. Také před představeními bývaly přednášky o hře.

1885-1890 sehráno asi 35 divadelních her, z nichž bylo asi 37% původních - z autorů např. Štolba, Jeřábek, Stroupežnický, Jirásek, Vrchlický, Šubert, Štech, Ruth.

1893 Zdobničan členem ÚMDOČ.
1896 uv. Fr. Ruth: Ideal, M. A. Šimáček: Pomluva, L. Treptow: Naši záletníci, J. Hilbert: Vina.
1897 Jan Vávra: Konkursy pana notáře.
1898 opět divadlo přestěhováno do nových místností na Hradě - E. Blum: Nervosní ženy, A. Jirásek: Emigrant.
Po poklesu aktivity
1898 zah. opět Al. Jirásek: Otec, poté Emigrant.

1890-1901/2 provedeno 52 div. her, z nich 56% původních - Ruth, Štolba, Šamberk, Stroupežnický, Vrchlický, Jirásek, Štech, Distl, Vávra, Sokol-Tůma, Hilbert.
1899 - Ant. Lokay: Archa Noemova, Domov, Josef Štolba: Mezi umělci, Jar. Distl: Modrá krev, El. Pešková dle Světlé: Kříž u potoka, Valabreque: Trampoty vzorného manžela, F. V. Jeřábek: Magdalena našeho věku.
1902 uv. Jan Ladecký: Esperanto aneb Nervosní muži, El. Krásnohoprská: Přišla do rozumu, V. Pittermann: Pan obecní tajemník, Jan Ladecký: Dva světy.
1903 oslavy 100 let ODi ve Vamberku L. Stroupežnický: Naši furianti, vydání památníku (J. F. Král, režisér a kronikář spolku). Když slavíček do lesa zaletí, Zákony, F.X. Svoboda: Lapený Samsónek, J. Gregor Tajovský: Nový život.
1904 Paní Marjánka, matka pluku, Závrať, Drama čtyř chudých stěn, Tylův Jan Hus k slavnosti odhalení pomníku Husovi, v titulní roli Boh. Hajniš, při 4. představení režiséru MUDr. Fr. Němcovi předán vavřínový věnec za dlouholetou obětavou činnost pro Zdobničan; poté další 3 hry.
1905-1914 36 her., např. 1905 k otevření nové školy Chudý písničkář, 3. 12. – L. Archleb: Osudný manévr, hráno v div. sále na Hradě. 26. 12. - Nušič: Pustina.
1906 - 1. 11. - Josef Štolba: Závěť, drama o 3 aktech.
1908 ke 100. výročí narození J. K. Tyla Paličova dcera,
1909 k oslavě 50leté ochotnické činnosti Josefa Kubiase ve spolku Zdobničan a k jeho 70. narozeninám uvedena Vojnarka, v níž si oslavenec zahrál starého Vojnara; dále mj. O. Faster: Pražské švadlenky, fraška se zpěvy.

1910 - 27. 11. - A. Jirásek: Vojnarka, drama.
1911 opět zvolen předsedou továrník Antonín Bednář (člen spolku od 1881, aktivním členem výboru od 1885, předsedou od 1898), který pak spolek vedl ještě téměř 30 let.
1911- 26. 12. - O. Faster: Zázračný talisman, fraška se zpěvy o 5. jednáních.
1912 - 8. 4. - F. A. Šubert: Žně; 26. 5. J. J. Kolár: Monika, tragédie; B. Viková-Kunětická: Neznámá pevnina - 25. 12. - K. Tůma: Svědomí aneb Žertva na Balkáně.

1895 zahájena akce k postavení divadla, ale až 1925 postavili pouze jeviště v Kubiasově hotelu na náměstí, kde
1929 Staré hříchy, Muži nestárnou, Dědečkovy housle ad.

1915-1928 bohatá činnost., např.
1918 F. F. Šamberk: J. K. Tyl, k 50. výročí položení základního kamene k ND.

1928 zavedeno první předplatné na 10 her; v létě sehráni v přírodě v Merklovicích Cikáni, společně s místními ochotníky.

1930 Zdobničan - A. Jirásek: Vojnarka, J. Balda libreta, hudba Rud. Piskáček: Perly panny Serafínky a dalších 7 her,
1931 K. Horký: Loupežníci na Chlumu,
1932 8 div. představení,
1933 opereta z Tylova života Podzimní píseň lásky uvedena při příležitosti 70. narozenin dlouholetého předsedy spolku Ant. Bednáře, Emigrant a dalších 9 představení.
1934 Palackého třída 27, Fr. Sokol-Tůma: Gorali, Slovácká princezka, Tyl, Škroup: Fidlovačka, aneb, Žádný hněv a žádná rvačka, J. K. Tyl: Pražský flamendr ad.
1935 František Langer: Jízdní hlídka a 8 představení.
1936 Hej rup, Jiří Balda libreto, Jar. Jankovec: opereta Odtroubeno, Zd. Štěpánek: Kamaráde, kde jsi.
1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.
1937 Adolf Zeman: Zborov, ad.
1938 Láska, jh. E. Kohout.
1939 v přírodě Josef Štolba: Na letním bytě, F. F. Šamberk: Podskalák, V. Štech: Třetí zvonění.

1940 Jean Sarment: Oči ze všech nejkrásnější, jh. E. Kohout, A. Ridley: Půlnoční vlak, Olga Scheipflugová: Hra na schovávanou.
V nové sokolovně, na kterou soubor poskytl velkou půjčku 100000 Kč, zahájili Tylovým Strakonickým dudákem, dále Nezbedný bakalář, jh. autor a herec Zd. Štěpánek.
1941 zastavena činnost.
1942 v sokolovně Sedlák svým pánem, Vrah jsem já, Tažní ptáci a další 4 představení v restauraci Helgoland.
1943 - Jitřenka, jh. autor hry, člen Švandova divadla, Národního divadla v Brně a Lublani, spisovatel F. Bohuslav, Bobří kožich.
1944 - U. Falena: Poslední vévoda, jh. V. Plachý-Tůma, Začalo to nevinně, jh. G. Nezval, ad.
1945 ustaveno Městské divadlo ze spolku Zdobničan, DrO Církve čs. a Dro Sdružení katolických spolků - katolické mládeže. Zdobničan zpočátku marně usiloval o to, aby Městské divadlo neslo tradiční název Zdobničan.
1945 DS Zdobničan Čekanky, Život není sen, Malajský šíp.
1946 Revizor, Matka (Čapek), Filozofská historie, Ruští lidé, Jan Hus, Manon Lescaut.
1947-1949 21 insc. , mj. Čapkové: Ze života hmyzu, režie Fr. Řehák, scéna: J. Řehák, výprava J. Divíšek, v říjnu účast na Jubilejním divadelním týdnu v Chocni.
1949 - Vamberk, Zdobničan, J. K. Tyl: Kutnohorští havíři, r. J. Divíšek. Účast na Choceňských divadelních hrách.

1950 DS přejmenován na Městské divadlo Zdobničan, 6 insc., Sen noci svatojánské, nejlepší insc. okrsku. 1951-1954 18 insc., včetně pohádek pro děti,
1953 Strýček Váňa, 1954 Zuzana Vojířová, jh. Marie Glázrová.
1954 soubor převeden pod ZK ŽAZ.
1955 pohádka F. Kožíka Meluzína, v přírodě Sen noci svatojánské, opereta Záhořanský hon.
1955-1965 součástí Zdobničanu estrádní soubor s kapelou DIXI. 1956 Othello, 1957 3 insc.,
1958 Deník Anny Frankové, Sněhová královna.
1959 Podzimní zahrada, Zkoušky čerta Belínka.

1960 7x Filozofská historie, 5x Vrabčí hory (Simukov), 6x Srpnová neděle (Hrubín),
1961 6x Dalskabáty, hříšná ves (Drda), Jejich den (Topol).
1961 - ZK ROH ŽAZ, Fr. Frýda: Strážní domek číslo 15. Účast na Polické divadelní hry, Police nad Metují.
1965 Tyl: Strakonický dudák. Účast na přehlídce vyspělých DS, Třebechovice.
1966 Kishon: Oddací list

60. léta Deník Anny Frankové, nominace na JH.
Oblíbený žánr hry se zpěvy, operety, např. Uličnice, Na tý louce zelený, Jaroslav Mottl: To byl český muzikant.

Sokolovna uzavřena pro generální opravu, soubor se po letech vrátil do sálu restaurace Helgoland,
v němž ochotníci brigádnicky obnovili jeviště i jeho technické vybavení a opravili sociální zařízení. Rekonstrukci fanancoval ZV ROH ŽAZ Vamberk.
1968 R. Rolland: Hra o lásce a smrti, režie po delší odmlce Fr. Šimeček, scéna Vl. procházka za výtvarné spolupráce J. Divíška; poté Shakespeare: Sen noci svatojánské, již 4. inscenace hry ve Zdobničanu, tantokrát v režii Ot. Vejsady, na scéně Jos. Divíška, světla i tentokrát Zd. Jánský.
1968 hudební komedie F.a P. Schönthana v úpravě J. Tuwima: Únos Sabinek, režie Vl. Procházka, scéna Zd. Přijal, hud. spolupráce J. Malý, sbory nacvičil Mir. Urban.
První hrou po 21. srpnu 1968 byl v prosinci Tylův Jan Hus v režii Zd. Přibyla.
1969 Na tý louce zelený, poté opět zpěvohra Saši Razova a Jiřího Červeného (podle knihy Jaroslava Mottla): To byl český muzikant (20 let předtím ve Vamberku uvedeno pod názvem Kolíne, Kolíne).

V 70. letech zájezdy po Čechách i Slovensku, Lucerna, Babičky jedné generace. Hry pro děti a s dětmi, např. Princezna se zlatou hvězdou na čele, Jak se stal Rumcajs loupežníkem (1975, režie Divíšek),
1971 Z operety do operety.
1972 F. Valdauf, B. Nádvorník: Nejlíp je u nás, Aldo De Benedetti: Třicet vteřin lásky, r. B. Přibyl, Pod rudou zástavou, r. L. Frejvald.
1973 soubor měl 36 členů, oslava 170 let ochotnického divadla ve městě přehlídkou spřátelených souborů.
1973 Bylo nás pět, Slovanské nebe, režie B. Přibyl; Veselé paničky windsorské v režii Fr. Šimečka;
1977 Výtečníci, Naše drahé děti.

Obnova činnosti poč. 80. let, Matka, Čechovovy povídky.
1983 Vodník Mařenka, k Roku českého divadla Každý něco pro vlast (inscenace bezprostřední, radostná, početný a s chutí hrající soubor), touto hrou skončil aktivní činnost herec a režisér Vlast. Procházka.
1988 Zdobničan - činoherní divadelní soubor Sdruženého klubu ROH Vamberk, 35 členů, vedoucí Václav Podolský.

1993 vedoucí Václav Podolský.
1994 - DS, Byl jednou jeden drak. Účast na Dospělí dětem, Havlíčkův Brod.
1996 - Jak se Honza naučil bát. Účast Štronzo.

DS Zdobničan i v 90. letech,
2000 - Helena Lisická, Josef Miroslav Bourek: Ženich pro čertici,
2001 - pro děti Princezna Žofinka a drak Dynamit.
2002 - J. a H. Lamkovi: O veselém hrobaři. Účast na KP Dospělí dětem, Havlíčkův Brod.

2003 div. spolek Zdobničan si připomněl 200. výročí svého založení. V Městském klubu byla 30.11. otevřena výstava o historii spolku. Vydána kniha věnovaná dějinám ochotnického divadla ve Vamberku.

2004 - Jan Werich: Královna Koloběžka. Účast Jaroměřské divadlení, KP Dospělí dětem.
2005 - SDO (Spolek divadelních ochotníků), G. Boccaccio: Příběhy z Dekameronu, Divadlo v trávě.
2005 Vamberk, DS Zdobničan, člen souboru Petr Župa: O BEZHLAVÉM TEMPLÁŘI, režie Pavla Nekvindová. "Základem byla opakovaná teze, že „štěstí přeje připraveným“, ale jinak předloha i sama inscenace trpí některými nelogičnostmi ve vedení příběhu i jeho žánrovém ukotvení." (Exnarová). Účast na KP Miletínské divadelní jaro 2005.
2005 - Stanislav Tomko: Dorotka a Pentlička. Účast: Dospělí dětem, KP.
2007 - Jaroslav Koloděj: O princezně, která snášela zlatá vejce. Účast KP Dospělí dětem, Havlíčkův Brod.
2008 - O ševci Matoušovi a komtesce Julince. Účast na KP Dospělí dětem, Havlíčkův Brod.
2007 - Divadelní spolek, F. F. Šamberk: JEDENÁCTNÉ PŘIKÁZÁNÍ, r. Alena Joachimsthalerová. Premiéra 26. prosince 2007. Účast KP Miletínské divadelní jaro 2008.
2009 - Jaroslav Koloděj: Ježibaby z Babína, r. Miroslava Sojková. Účast na KP Dospělí dětem, Havlíčkův Brod - začínající režisérka Miroslava Sojková dostala cenu za čerstvý vítr projevený v inscenaci. Účast Erbenův Miletín. Účast na Týnišťský divadelní podzim.

2008 - Ladislav Smoček: PODIVNÉ ODPOLEDNE DR. ZVONKA BURKEHO, r. Oldřich Doležal. Účast na KP Miletínské divadelní jaro 2009 - čestné uznání Oldřichu Doležalovi za režii, cena Oldřichu Plašilovi za postavu Burkeho.

2009 - Noel Coward: ROZMARNÝ DUCH, r. Alena Joachimsthalerová. Premiéra: 26. prosince 2009. Účast na KP Miletínské divadelní jaro 2010 (čestné uznání Renatě Vašátkové za postavu Madame Arcati; cena Miroslavě Sojkové za postavu Ruth, Blahoslavě Kašparové za postavu Elvíry, Oldřichu Plašilovi za postavu Charlese a Aleně Joachimsthalerové za režii; cena za inscenaci souboru) - nominace na národní přehlídku Krakonošův divadelní podzim. Účast na NP KDP. Účast na Klicperův Chlumec - 3. místo v divácké soutěži, ceny za pozoruhodné herecké i jiné výkony: Blahoslava Kašparová jako Elvíra, Renata Vašátková jako madam Arkati a Oldřich Plašil jako Charles. Účast na Meziměstské divadelní hry, Meziměstí. Účast na přehlídce vyspělých DS, XXXIX. Symposion, Třebechovice 2010.

2010 - Zdobničan, KTERAK SE ČERT O PRINCEZNU POKOUŠEL. Účast Erbenův Miletín. Účast na Meziměstské divadelní hry, Meziměstí.

2010 - Johan Nepomuk Nestroy: LUMPACIVAGABUNDUS, r. Oldřich Doležal. Premiéra: 26.12.2010. Účast na KP Miletínské divadelní jaro 2011 - čestné uznání Karlu Uhlířovi za postavu Jehličky a Milanu Bůžkovi za postavu Klížka a cena Oldřichu Plašilovi za postavu Knejpa.

2011 - NEVĚSTA PRO HASTRMANA. Účast na KP Dospělí dětem, Havlíčkův Brod.

2011 - Robert Thomas: PAST NA OSAMĚLÉHO MUŽE, r. Alena Joachimsthalerová. Premiéra 26. prosince 2011. Účast na KP Miletínské divadelní jaro 2012 - čestné uznání ak.malíři Vladimíru Hanušovi za návrh scény, Karlu Uhlířovi za postavu Komisaře a cena souboru za inscenaci, Oldřichu Plašilovi za postavu Daniela Corbana, Blahoslavě Kašparové za postavu Florence a Aleně Joachimsthalerové za režii - doporučení na NP KDP.

2012 - DS Zdobničan, Josef Lada: BYL JEDNOU JEDEN DRAK, r. Mirka Sojková. Účast na KP Dospělí dětem, Havlíčkův Brod - ocenění Mirce Sojkové za úpravu a režii. Účast na Erbenův Miletín.

2012 - DS ZDOBNIČAN, na motivy hry Jana Havláska: MANŽELKA SE NEPŮJČUJE, r. Miroslava Sojková (úsměvná situační komedie). Premiéra 26. prosince 2012. Účast na KP Miletínské divadelní jaro 2013 - čestné uznání Oldřichu Plašilovi za postavu Jana Plachého, Karlu Uhlířovi za postavu Franty Kořínka, Renatě Vašátkové za postavu Jitky Kořínkové a Janě Sojkové za postavu Veroniky Vyskočilové.

2013 - DS Zdobničan, Petr Richter, Jiří Burián: TŘI RUDÁ BRKA NÁČELNÍKA VŠEVĚDA, r. Milan Perger. Účast na KP Dospělí dětem, Havlíčkův Brod. Účast na festivalu Divadelní Potštejn.

2014 - Marc Camoletti: NA SPRÁVNÉ ADRESE, r. Alena Joachimsthalerová. Účast na KP Miletínské divadelní jaro - čestné uznání kolektivu za ztvárnění postav a cena Aleně Joachimsthalerové za režii a za roli Georgette a cena za inscenaci - doporučení na Krakonošův divadelní podzim. Účast na Divadelní pohoda ve Valu u Dobrušky.Účast na KP Orlická maska, Ústí nad Orlicí 2015 - čestné uznání Aleně Joachimsthalerové za herecký výkon v roli Georgette a Oldřichu Plašilovi v roli Paula. Účast na přehlídce vyspělých DS, XLIII. Symposion.

2014 - Stanislav Tomek: O HONZOVI A KOUZELNICI BAMBULÍNĚ, r. Pavla Nekvindová, představení pro děti. Účast na Divadelní pohoda ve Valu u Dobrušky. Účast na festivalu Divadelní Potštejn. Účast na KP Dospělí dětem, Havlíčkův Brod 2015.

2015 - Agatha Christie (Deset malých černoušků): A PAK UŽ TAM NEZBYL ANI JEDEN aneb Deset malých černoušků, r. Alexandr Gregar a Alena Joachimsthalerová. Účast na KP Červený Kostelec - čestné uznání Alexandru Gregarovi za scénografii, Karlu Uhlířovi za herecký výkon v roli Sira Lawrence Wargrava a Alexandru Gregarovi a Aleně Joachimsthalerové za režii. Účast na přehlídce vyspělých DS, XLIV. Symposion, Třebechovice. Účast na KP Miletínské divadelní jaro 2016.

2015 - Robert Thomas: TURECKÁ KAVÁRNA. Režie Alena Joachimsthalerová, scéna ak.mal. Vladimír Hanuš. Premiéra 26.12.2015. Účast na KP Orlická maska Ústí nad Orlicí 2016 - čestné uznání Aleně Joachimsthalerové za režii a Karlu Uhlířovi za herecký výkon v roli Adriena de Beaumanta a cena Oldřichu Plašilovi za herecký výkon v roli komisaře. Účast na přehlídce vyspělých DS, XLV. Symposion, Třebechovice 2016. Účast na KP Miletínské divadelní jaro 2017. Cena za režii Aleně Joachimsthalerové, Oldřichu Plašilovi za herecké výkony v rolích Felixe Lombarda a Komisaře Pellisséra, Karlu Uhlířovi za herecký výkon v roli Adriena de Beumanta. ČU Petru Barvínkovi za herecký výkon v roli Richarda. Nominace na KDP 2017. Účast na festivalu Pernštejn(l)ove, Pardubice 2017. Účast na Klicperův Chlumec 2017. Účast na NP Krakonošův divadelní podzim 2017 - čestné uznání Petru Barvínkovi za roli Richarda, hlavní čestné uznání Aleně Joachimsthalerové za režii, cena Oldřichu Plašilovi za role Felixe Lombarda a komisaře Pellissiéra.

2017 - Marc Camoletti: LÉTAJÍCÍ SNOUBENKY, r. Alena Joachimsthalerová. Premiéra 26.12.2017. Jak může zkomplikovat život muže, který se schází se svými vyvolenými podle letových řádů, nečekaná bouře nad Atlantikem, uvidíte v komedii Marca Camolettiho v překladu Evženie Janků. Účast na KP Orlická maska 2018. ČU Jaroslavě Brodinové za výpravu inscenace Létající snoubenky Divadelního spolku ZDOBNIČAN, Vamberk, Slávce Kašparové za herecký výkon v roli Jane. Cena Aleně Joachimsthalerové za režii inscenace a za herecký výkon v roli Berty, Oldřichu Plašilovi za herecký výkon v roli Roberta v inscenaci Létající snoubenky Divadelního spolku ZDOBNIČAN, Vamberk. Cena za inscenaci. Doporučení na CP Divadelní Piknik Volyně 2018. Účast na Meziměstské divadelní hry, Meziměstí 2018. Účast na KP Miletínské divadelní jaro 2019 - ČU Slávce Kašparové za roli Jane, Aleně Joachimsthalerové za roli Berty, Cena Oldřichu Plašilovi za roli Roberta, Aleně Joachimsthalerové za režii, nominace na Krakonošův divadelní podzim 2019. Účast na KDP, Vysoké nad Jizerou 2019 - čestné uznání Aleně Joachimsthalerové za roli Berty. Účast na KP Červený Kostelec 2021 - čestné uznání Aleně Joachimsthalerové za herecký výkon v roli Berty a Oldřichu Plašilovi za herecký výkon v roli Roberta, cena Aleně Joachimstahlerové za režii a Slávce Kašparové za herecký výkon v roli Jane.

2018 - Petr Barvínek: JAK SE ČERT NAUČIL DĚKOVAT, r. Petr Barvínek. Premiéra 26.12. 2018. Účast na KP Dospělí dětem Havlíčkův Brod 2019 - Cena Jaroslavě Brodinové za stylově jednotnou scénografii. Účast na Meziměstské divadelní hry, Meziměstí 2019.

2023 - Robert Thomas: Past na osamělého muže, r. Alena Joachimsthalerová. Účast na KP Červený Kostelec.

2024 - Pam Valentine: LÁSKA MEZI NEBEM A ZEMÍ. Režie Alena Joachimsthalerová. Účast na HROM do Police, Police nad Metují 2024 - cena Oldřichu Plašilovi za herecký výkon v roli Jacka Camerona, Blahoslavě Kašparové za herecký výkon v roli Susie Cameronové, DS Zdobničan Vamberk za inscenaci, hlavní cena sponzora MycoMedica, nominace na KDP Vysoké nad Jizerou 2024.
Bibliografie:
ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993, s. 187, 2003, s. 164.

ALBRECHTOVÁ, Jana: Místopis okresu. Rkp. 1998-2000. kART.

ALBRECHTOVÁ, Jana: Nekrolog o Václavu Podolském. Hromada 2001, č. XXXII, s. 46.

BARTOŠ, Antonín: Milí přátelé ochotnického divadla. Zpravodaj. Vamberk květen 2002, s. 11-14.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 47, 85, 205.

ČERNÝ, František: Divadelní tradice východních Čech. Listy katedry historie a Historického klubu, pobočka Hradec Králové 1995, č. 9.

ČERNÝ, František: Diváci českého divadla v 19. století. In: Kapitoly z českého divadla. Praha, Academia 2000, s. 127.

EXNAROVÁ, Alena: Miletínské divadelní jaro 2005. AS 2005, č. 3.

EXNAROVÁ, Alena: Miletínské divadelní jaro. Amatérská scéna 2009, č. 3, s. 30 - 32.

GREGAR, Alexandr: Jak to bylo v Miletíně. Amatérská scéna 2010, č. 4, s. 44 - 45.

HERMANNOVÁ, Marta: Dospělí zahráli dětem již počtrnácté. Paralelně organizované akce při KP. AS 2005, č. 3, s. 51.

KRAJSKÉ přehlídky činoherního divadla pro děti s postupem na POPELKU Rakovník 2007. Havlíčkův Brod - Dospělí (pro radost) dětem.(Z podkladů odborných porot připravila Simona Bezoušková). AS 2007, č. 3, s. 56-57.

KRÁL, Josef F.: Lístek do památníku Ochotnicko divadelnímu spolku Zdobničan ve Vamberce k otevření nové scény 1926. Vamberk, Ochotnicko divadelní spolek Zdobničan 1926. kART, KK, DNM: T 2624.

KRÁL, Josef F.: Dějiny ochotnického divadla ve Vamberku. In: Památník ochotnického divadla ve Vamberku. Vamberk 1903, s.1-61, DNM: T 3495.

LAKMAYER, J.: Pokračujeme v dějinách vambereckého divadla, jak nám je připravil p. Václav Podolský. In: Zpravodaj města Vamberka. Č. 1-12/1995. SVK Hradec Králové.

MELIŠ, E.: Průvodce hudební a divadelní. Seznam ochotnických divadel v Čechách a na Moravě. Praha, Mikuláš a Knapp 1868, s. 102. A DS Erben, Miletín. Kopie kART.

MEZIMĚSTSKÉ divadelní hry - zpracoval Mgr. Jan Souček.

PAMÁTNÍK ochotnického divadla ve Vamberku. Vamberk, Spolek divadelních ochotníků Zdobničan 1903. 235 s., fot. OM Rychnov nad Kněžnou. kSÚA, UK.

PODOLSKÁ, Helena: O její práci. Hromada 1997, č. 19, s. 21.

PODOLSKÝ, Václav: O jeho práci. Hromada 1996, č. 16, s. 511; 2001, č. XXXI, s. 45.

PODOLSKÝ, Václav: Vamberecká Thespidova kára. Zpravodaj města Vamberka 1994, č. 5, č. 10.

PODOLŠTÍ, Václav a Helena: O jejich práci. Hromada 1994, č. X, s. 302.

PROCHÁZKA, Vlastimil a kol.: 200 let ochotnického divadla ve Vamberku. Vamberecký zpravodaj 2002, č. 4-9. kART, PC ART.

PRŮŠA, Petr: Jak vzniká kruh. Amatérská scéna 1967, č. 3, s. 4.

RICHTER, Luděk: Dospělí dětem. Zdobničan. Princezna Žofinka a drak Dynamit. Hromada 2001, č. XXXI, s. 33-36.

RICHTER, Luděk: Dospělí pro radost dětem v Havlíčkově Brodě. Amatérská scéna 2009, č. 3, s. 41 - 42.

RICHTER, Luděk: Dospělí (pro radost) dětem 2012 - Byl jednou jeden drak. AS 3/2012, s. 45-47. (viz Texty)

STAREČKOVÁ, Gabriela: Dospělí (pro radost) dětem 2005 v Havlíčkově Brodě. AS 2005, č. 3, s. 50-51.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 210-216.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 340-341.

VOSTÁREK, Karel: Perunova tráva aneb Bechyňská přehlídka Divadlo v trávě. AS 2005, č. 5, s. 38-40.

VZPOMÍNKY zůstanou. Vamberk - Ochotnické divadlo 1803-2003. Vamberk, 2003.
---


Thalie 1896-7, č. 14, s. 177, č. 16, s. 204, č. 17-18, s. 219, č. 19-20, s. 234.
Thalie 1897-8, č. 5, s. 39.
Thalie 1898-9, č. 18, s. 144, č. 20, s. 159, č. 22, s. 174.
Thalie 1899-1900, č. 2, s. 15, č. 4, s. 33, č. 15-16, s. 131, č. 17, s. 139, č. 18-19. s. 149, č. 21, s. 168.
Divadelní listy 1902-3, č. 1, s. 20, č. 3, s. 56, č. 5, s. 92, č. 11, s. 200, č. 112, s. 216, č. 19, s. 343, 344.

Divadlo, roč. 4, 1905-1906, č. 6, s. 147.
Divadlo 1904, č. 12-13, s. 291.
Divadlo, roč. 4, 1905-06, č. 4, s. 105.
Divadlo roč. 5, č. 3, s. 83.
Divadlo roč. 7, 1908-1909, číslo 11, s. 288.
Divadlo roč. 9,1910-1911, č. 4, 114.
Divadlo roč. 11, 1912-1913, příl. 6, s. 55.
Divadlo roč. 11, 1912-1913, příl. 1, s. 8.

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 6, 5. 1. 1912, s. 75; č. 16, 10. 6. 1912, s. 205

České divadlo 1940, č. 4, s. 72.

Noviny Rychnovska, 01.12.2003.

Vamberk, Zdobničan - www stránky souboru - viz www odkazy.
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv:
Hradec Králové, Klicpera, Korespondence souboru, ka 6
Třebechovice pod Orebem, SDO, Festival Symposion, přírůstek
Krajské kultulní středisko, Impuls, Lidová konzervatoř Východočeského kraje, Materiály vzdělávání 1972 - 1979, 1981 - 1987, ka 37, i. č. 120
Litomyšl, Okresní úřad, policejní záležitosti, Kn 240

Praha, NIPOS, kART: Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1709, sg 30/266/25, SDO.
Fond ZU Spolky 1911, i. č. 361/398/1911, OS Zdobničan.
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 416/11734/1939, Ochotnický div. spolek Zdobničan.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/3218/1946, Městské divadlo Zdobničan.

Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou:
Název fondu (sbírky): Zdobničan - městské ochotnické divadlo Vamberk
Časový rozsah: (1868)1885-1969
Původce fondu (sbírky): Zdobničan - městské ochotnické divadlo Vamberk 14. 8. 1885 - Zdobničan - ochotnický divadelní soubor Vamberk
Tematický popis: Inventář divadla 1881, plakáty 1868 - 1969.
Archivní pomůcky
JUZA J.: MĚSTSKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO ZDOBNIČAN VAMBERK, (1868) 1885 - 1969. Sdružený a skupinový inventář (část), 1985, s. 1, ev.č. 19/20.


-------------------
Přepis orientační nálepky umístěné na deskách souboru dokumentů (viz Obrázky DbČAD 09887)
200 let ochotnického divadla ve Vamberku
Soubor dokumentů Zdobničan
Převzaty 14.3.2002 od Oldřicha Doležala, předsedy och. spolku Zdobničan.

Evid.č. Název Období Zapsal

1. Zápisy 1869 – 1901 Víšek,Novotný,Vyskočil, Král

2. Zápisy 1903 – 1908 J.F.Král, řídící učitel

3. Zápisy 1910 – 1919 Merkvart, L.Bednář, Plocek

4. Zápisy 1929 – 1941 Plocek

5.X Zápisy 1941 – 2003 Plocek, Vejsada, Kubíčková, Procházka

6. Zápisy (footokronika) 1967 – 1975 zal. Vl. Rozínkem, taj. ZK

7. Zápisy 1924 – 1929 Plocek

8. X Kronika, loutková, soukromá 1927 – 1964 Freivald, Švestková, Procházka

9. Pokladní kniha 1945 -1954 Černý, L.Jánek st., M.Divišková

10. Korespondence „Zdobničan“ 1945, 40 listů A. Plocek, jednatel

11. Kniha plakátrů 1882 – 1910

12. Kniha plakátů 1914 – 1932

13. Kniha plakátů 1933 – 1944
1948 - 1983 1952 – 1983 zal. Vl. Procházka

14. Kronika ochot. spolek PEKLO 1906 – 1965 Štúr,Antuška,Luháček,Rozum

Předal dne 24.6.2003
Převzal dne 24.6.2003 Bárta
Razítko
200 let ochotnického divadla ve Vamberku.
Přípis: V roce 2003 evidoval(?) Vl. Procházka.
Web souboru: www.dszdobnican.cz

Související Texty

Související Přehlídky

Související Ročníky přehlídek

Související Pojmy

Související www odkazy

Související Obrázky

Antoním Bednář, 1928
Červený Kostelec, KP Červený Kostelec, rozborový seminář
Choceň, Jirásek, Jubilejní divadelní týden - prohram, 1948
Hradec Králové, Klicpera, Korespondence souboru
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Lidová konzervatoř Východočeského kraje,  Materiály LKVČ 1972 - 1979, 1981 - 1987
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Lidová konzervatoř Východočeského kraje,  Materiály LKVČ 1972 - 1979, 1981 - 1987
Litomyšl, Okresní úřad, Policejní záležitosti, Kn 240
Obálka publikace J. F. Krále k historii spolku Zdobničan, 1926
První stránka knížky Lístek do památníku
Strana 13 Lístku z památníku
Třebechovice pod Orebem, SDO, Festival Symposion
Val u Dobrušky, Festival Divadelní pohoda  2014 - plakát
Vamberk, Členové přípravného výboru pro oslavy 200 let ochotnického divadla ve Vamberku, 2002
Vamberk, Kopie části projektu Divadla na nové radnici, 1881
Vamberk, Na vernisáži výstavy k 200 letům divadla ve Vamberku, 2003
Vamberk, Obal knihy vydané k výročí 200 let divadla ve Vamberku, 2002
Vamberk, soupis archivních materiálů
Vamberk, Zdobničan B. Thomas Charleyova teta, 1954
Vamberk, Zdobničan,  Zuzana Vojířová, 1954
Vamberk, Zdobničan, A pak už tam nezbyl ani jeden, KP Červený Kostelec 2015
Vamberk, Zdobničan, Antoním Bednář byl celých 42 let předsedou, 1892
Vamberk, Zdobničan, Babička, 1970
Vamberk, Zdobničan, Cop, 1926 - plakát
Vamberk, Zdobničan, Dalskabáty, hříšná ves, 1961
Vamberk, Zdobničan, Dana Frejvaldová a Jaroslav Kotlář, Nejlíp je u nás
Vamberk, Zdobničan, Deník Anny Frankové,1958
Vamberk, Zdobničan, E. Kishon Oddací list, 1967
Vamberk, Zdobničan, Hrátky s čertem, 1958
Vamberk, Zdobničan, Jan Hus, 1968
Vamberk, Zdobničan, Jára Beneš Na tý louce zelený, 1969
Vamberk, Zdobničan, Každý něco pro vlast, 1983
Vamberk, Zdobničan, Kříštálová noc, 1961
Vamberk, Zdobničan, Krysař, 1987
Vamberk, Zdobničan, Létající snoubenky, CP KDP Vysoké nad Jizerou 2019
Vamberk, Zdobničan, Létající snoubenky, CP KDP Vysoké nad Jizerou 2019
Vamberk, Zdobničan, Létající snoubenky, KP Červený Kostelec 2021
Vamberk, Zdobničan, Létající snoubenky, KP Červený Kostelec 2021
Vamberk, Zdobničan, Létající snoubenky, KP Miletínské divadelní jaro 2019
Vamberk, Zdobničan, Létající snoubenky, KP Miletínské divadelní jaro 2019
Vamberk, Zdobničan, logo, 192x
Vamberk, Zdobničan, Lucerna, 1978
Vamberk, Zdobničan, Nebe na zemi, 1954
Vamberk, Zdobničan, Nestroy Lumpaci Vagabundus, 1986
Vamberk, Zdobničan, Oddací list, 1967
Vamberk, Zdobničan, Othello, 1956
Vamberk, Zdobničan, Památník, 1903
Vamberk, Zdobničan, Past na osamělého muže, KP Červený Kostelec 2023
Vamberk, Zdobničan, Past na osamělého muže, KP Červený Kostelec 2023
Vamberk, Zdobničan, Past na osamělého muže, Miletínské divadelní jaro 2022
Vamberk, Zdobničan, Past na osamělého muže, Miletínské divadelní jaro 2022
Vamberk, Zdobničan, Rozmarný duch Lumpacivagabundus, KDP 2010
Vamberk, Zdobničan, Rozmarný duch, 2010
Vamberk, Zdobničan, Sbor režisérů, 1959
Vamberk, Zdobničan, Sládci, 1967
Vamberk, Zdobničan, Sládci, 1967
Vamberk, Zdobničan, Slovanské nebe,1974
Vamberk, Zdobničan, Sněženka, 1952
Vamberk, Zdobničan, Strakonický dudák - plakát, 1940
Vamberk, Zdobničan, Strýček Váňa, 1953
Vamberk, Zdobničan, Talenty a ctitelé, 1951
Vamberk, Zdobničan, To byl český muzikant,  1969
Vamberk, Zdobničan, Turecká kavárna, CP KDP Vysoké nad Jizerou 2017
Vamberk, Zdobničan, Turecká kavárna, CP KDP Vysoké nad Jizerou 2017
Vamberk, Zdobničan, Účinkující v operetě Polská krev, 1950
Vamberk, Zdobničan, Únos Sabinek, 1968
Vamberk, Zdobničan, Únos Sabinek, 1968
Vamberk, Zdobničan, Vojnarka, vpravo Fr. Šimeček, 1951
Vamberk, Zdobničan, Vrabčí hory, 1961
Vamberk, Zdobničan,Třetí zvonění, 1952


Mapa působení souboru - Zdobničan, SDO / ŽAZ Vamberk

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Vamberk, Zdobničan, Antoním Bednář byl celých 42 let předsedou, 1892
Vamberk, Zdobničan, Památník, 1903
Vamberk, Zdobničan, logo, 192x
Antoním Bednář, 1928
Vamberk, Zdobničan, Účinkující v operetě Polská krev, 1950
Vamberk, Zdobničan, Talenty a ctitelé, 1951
Vamberk, Zdobničan, Vojnarka, vpravo Fr. Šimeček, 1951
Vamberk, Zdobničan, Sněženka, 1952
Vamberk, Zdobničan,Třetí zvonění, 1952
Vamberk, Zdobničan, Strýček Váňa, 1953
Vamberk, Zdobničan B. Thomas Charleyova teta, 1954
Vamberk, Zdobničan,  Zuzana Vojířová, 1954
Vamberk, Zdobničan, Nebe na zemi, 1954
Vamberk, Zdobničan, Othello, 1956
Vamberk, Zdobničan, Deník Anny Frankové,1958
Vamberk, Zdobničan, Hrátky s čertem, 1958
Vamberk, Zdobničan, Sbor režisérů, 1959
Vamberk, Zdobničan, Dana Frejvaldová a Jaroslav Kotlář, Nejlíp je u nás
Vamberk, Zdobničan, Dalskabáty, hříšná ves, 1961
Vamberk, Zdobničan, Kříštálová noc, 1961
Vamberk, Zdobničan, Vrabčí hory, 1961
Vamberk, Zdobničan, E. Kishon Oddací list, 1967
Vamberk, Zdobničan, Oddací list, 1967
Vamberk, Zdobničan, Sládci, 1967
Vamberk, Zdobničan, Sládci, 1967
Vamberk, Zdobničan, Jan Hus, 1968
Vamberk, Zdobničan, Únos Sabinek, 1968
Vamberk, Zdobničan, Únos Sabinek, 1968
Vamberk, Zdobničan, Jára Beneš Na tý louce zelený, 1969
Vamberk, Zdobničan, To byl český muzikant,  1969
Vamberk, Zdobničan, Babička, 1970
Vamberk, Zdobničan, Slovanské nebe,1974
Vamberk, Zdobničan, Lucerna, 1978
Vamberk, Zdobničan, Každý něco pro vlast, 1983
Vamberk, Zdobničan, Nestroy Lumpaci Vagabundus, 1986
Vamberk, Zdobničan, Krysař, 1987
Vamberk, Členové přípravného výboru pro oslavy 200 let ochotnického divadla ve Vamberku, 2002
Vamberk, Na vernisáži výstavy k 200 letům divadla ve Vamberku, 2003
Vamberk, Zdobničan, Rozmarný duch Lumpacivagabundus, KDP 2010
Vamberk, Zdobničan, Rozmarný duch, 2010
Vamberk, Zdobničan, A pak už tam nezbyl ani jeden, KP Červený Kostelec 2015
Vamberk, Zdobničan, Turecká kavárna, CP KDP Vysoké nad Jizerou 2017
Vamberk, Zdobničan, Turecká kavárna, CP KDP Vysoké nad Jizerou 2017
Vamberk, Zdobničan, Létající snoubenky, CP KDP Vysoké nad Jizerou 2019
Vamberk, Zdobničan, Létající snoubenky, CP KDP Vysoké nad Jizerou 2019
Vamberk, Zdobničan, Létající snoubenky, KP Miletínské divadelní jaro 2019
Vamberk, Zdobničan, Létající snoubenky, KP Miletínské divadelní jaro 2019
Vamberk, Zdobničan, Létající snoubenky, KP Červený Kostelec 2021
Vamberk, Zdobničan, Létající snoubenky, KP Červený Kostelec 2021
Vamberk, Zdobničan, Past na osamělého muže, Miletínské divadelní jaro 2022
Vamberk, Zdobničan, Past na osamělého muže, Miletínské divadelní jaro 2022
Vamberk, Zdobničan, Past na osamělého muže, KP Červený Kostelec 2023
Vamberk, Zdobničan, Past na osamělého muže, KP Červený Kostelec 2023


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.