Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Organizace: ÚMDOČ, Polička, okrsek bratří Mrštíků

Rok založení: 1920
Rok ukončení činnosti: 1951
Skupina organizací:
1920 na popud ochotnického spolku Tyl založen Okrsek bratří Mrštíků ÚMDOČ se sídlem v Poličce.
V témže roce poličský okrsek ÚMDOČ uspořádal zájezd do Náchoda a Pardubic na prohlídku divadelních budov. Šlo o to si ujasnit představu pro zamýšlenou novou divadelní budovu ve městě. Okrsek zastupovali ochotníci Slezák, Červený, Fr. Martinů a Fr. Pražan.

1920 probíhaly postupné oslavy ke 100 letému výročí divadelnictví v Poličce, které byly zahájeny divadelním cyklem her již v říjnu 1919, kdy byla uvedena Zákrejsova Anežka. Vyvrcholily 14.8.1920 ve dvoraně sokolovny, kde byla sehrána Šimáčkova hra Jiný vzduch. Při představení účinkovala mládežnická kapela. V neděli 15.8.1920 se dopoledne konala jubilejní valná hromada spolku za účasti domácích i cizích hostí, zástupců ochotnických spolků okrsku i úřadů. Z Prahy přijel generální tajemník ÚMDOČ Rudolf Weinert, který pronesl proslov. Odpoledne se na letním cvičišti konala lidová slavnost s bohatým programem. Fondu pro stavbu divadla bylo odevzdáno 17.000 Kč. Účast spolků z Bystrého, Borovnice, Jimramova, Javorku, Lezníku, Nedvězího, Oldříše, Poličky, Rybné, Rohozné, Skutče, Sádku a Svitav.

1921 na valné hromadě zvoleni první předseda Antonín Slezák, ředitel och. spolku Tyl, místopředseda MUDr. Jan Drůbek, jednatel Fráňa Janele.
Krátce po ustanovení poličského okrsku ÚMDOČ v něm bylo sdruženo 17 divadelních spolků, které pravidelně hráli a jejich zástupci se pravidelně jednou měsíčně scházeli ke společným besedám.
1926 předseda MUDr. J. Drůbek.

1934 - v červenci - další účast zástupce ÚMDOČ z Prahy M. Lederera obohatila jubilejní valnou hromadu ke stoletému výročí založení divadelního spolku Tyl. Poličský spolek dostal k této příležitosti čestné uznání ÚMDOČ, stejné uznání bylo uděleno zasloužilým členům Marii Březovské, Antonínu Slezákovi, nejstaršímu členovi spolku Václavu Ripplovi (77 let) a Branislavě Altnerové.

1940 k předním funkcionářům okrsku a členům širší redakční rady Českého divadla (vyd. ÚMDOČ) patřil poličský učitel Fr. Andrle, od 1937 předseda Tyla.

1943 sdruženo 12 jednot.

Z činnosti:
kursy pro ochotníky a režiséry

1941-1942 dva ročníky divadelní soutěže - 1941 v rámci divadelní soutěže okrsku ÚMDOČ bratří Mrštíků v Poličce spolek nastudoval hru Fr. F. Šamberka: J. K. Tyl a uvedl ji 11.5.1941. Divadelní soutěž okrsku ÚMDOČ v Poličce pokračovala i v roce 1942. Poličský spolek sehrál hru M. Hlávky Výlet do hor v režii Karla Poláka a umístil se na 1. místě.

1943 ÚMDOČ - povinné školení ochotníků ze všech jednot okrsku. (přednášející mj. Rudolf Walter z Brna), 10 témat - kurzy líčení, jevištní mluvy, kutura pohybu, režijní příprava, práce výtvarníka, organizace divadelního představení ad. Z okrsku se účastnilo 64 ochotníků, z nich 55 získalo osvědčení.

1944 - před zákazem divadelní činnosti německými okupačními orgány - 1944 Okrskové divadelní představení div.okrsku bratří Mrštíků v hostinci u Netuků v Sádku: F. X. Svoboda: Směry života.
1944-1945 v posledním roce války zákaz divadelní činnosti a znemožněna práce pro veřejnost i divadelního okrsku.
Spolek divadelních ochotníků Tyl však založil recitační kroužek, v němž se sdružili především mladí členové.
---
1939-1945 byla řada aktivistů ze spolků sdružených v okrsku vězněna v koncentračních táborech: František Daněk, Josef Hlavsa (ředitel škol), Jaroslav Petr, Helena Vraspírová, tovární dělnice, Stanislav Česák, sochař (člen Dramatického odboru sv. Josefské jednoty v Poličce), Josef Bača, jenž v koncentráku zemřel (člen Spolku divadeních ochotníků Vlast v Rohozné), František Černý (člen Spolku divadelních ochotníků Klicpera v Sádku).
---
Po druhé světové válce -
1945 Okrsek ÚMDOČ bří Mrštíků byl obnoven po úspěšné krajské divadelní soutěži v Poličce. Poličtí pro ni nacvičili Dykova Posla, který měl mít pokračování na Jiráskově Hronovu. Předsedou okrskového výboru byl zvolen František Martinů.
František Martinů dal podnět k nacvičení okrskového představení Most nejkrásnější, na němž se podílely soubory ze Sádku, Lezníka, Kamence a Sebranic.
---
Dochovány jsou plakáty z činnosti jednotlivých členských souborů
1945 - 30.12 - Spolek v Širokém Dole sehrál Štolbovy Staré hříchy,
23.3.1946 - Dykův Posel sehrán v sokolovně v Bystrém.
1949 - 4. a 5. 5. - Okrskové oslavy se uskutečnily na hradě Svojanově. Spolek Jirásek Oldříš uvedl Vojnarku.
1949 - Vzpomínkové oslavy dne 18.9. Alois Jirásek: M.D.Rettigová.

Dochoval se okrskový oběžník z 20.9.1949, v němž jsou metodické pokyny pro soubory, které měly po dohodě určenou hru k nastudování.
Okrsek k tomuto datu sdružoval 14 ochotnických spolků.
1951 došlo k reorganizaci ochotnického divadelnictví a ukončení činnosti ÚMDOČ. Tehdy bylo v okrsku registrováno 30 divadelních souborů.
Bibliografie:
BRATŘÍ Mrštíků okrsek ÚMDOČ v Poličce. In: Ve službách Thalie II, České divadlo ochotnické, Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ, s. 41.

MATOUŠ, Jan, sen.: Rozšiřující podklady k heslu, pro DČAD březen 2014.

České divadlo 1940, č. 2, s. 29.
Archivy:
kART/obálka ÚMDOČ:
Pokyny ÚMDOČ k likvidaci okrsku, dopis 13.2.1951
Poznámka:
Od: ing.Jan Matouš.
Email: jansenior@seznam.cz
Okrsek ÚMDOČ bří Mrštíků byl obnoven až v roce 1945 po úspěšné krajské soutěži div.ochotníků v Poličce,kdy poličtí nacvičili Dykova:"Posla",který měl mít pokračování na Jiráskově Hronovu. Poličský okrsek ÚMDOČ sdružoval ochotnické soubory z okolí-Sádku,Lezníka,Kamence,Sebranic. Pod jeho hlavičkou byla uvedena hra:"Most nejkrásnější".Podnět ke společnému nastudování dal předseda divadelního okrsku Fr.Martinů.

Dochovány jsou plakáty z činnosti jednotlivých členských souborů: 23..3.1946 "Posel" v sokolovně v Bystrém.Okrskové oslavy na hradě Svojanově 4.a 5.5.1949. Spolek v Š.Dole 30.12.1945"Staré hříchy". Spolek Jirásek Oldříš:"Vojnarka" Vzpomínkové oslavy dne 18.9.1949: M.D.Rettigová.Dochovaný okrskový oběžník z 20.9.1949,kde jsou metodické pokyny pro soubory,které po dohodě měly určenou hru k nastudování.Okrsek k tomuto datu sdružoval 14 ochotnických spolků.V prvorepublikové době,krátce po ustanovení poličského okrsku bylo pod hlavičkou ÚMDOČ sdruženo 17 divadelních spolků,které předváděly pravidelná představení a jejich zástupci se pravidelně jednou měsíčně scházeli ke společným besedám. V roce 1956 došlo k reorganizaci ochotnického divadelnictví a tehdy bylo registrováno 3O divadelních souborů.
Skupiny organizací:
Regionální součásti centrálních organizací

Související Osobnosti

Související Obrázky

ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1946
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1946


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1946
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1946


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.