Databáze českého amatérského divadla

Soubory: SDO / Družstvo div. ochotníků / Dramatický soubor divadelních ochotníků / Botana

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1820
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1987
Působení: 182x, 183x, 184x, 185x, 186x, 187x, 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 196x, 197x, 198x
1820 první představení v Panském domě, později ve staré škole pod kostelem, poté u pernikáře Holého a v hostincích U zlatého lva a u A. Konečného.

Dobové záznamy lékaře J. Melichara uvádějí mj. repertoár od 1828, zahrnující v podstatě všechny tehdy hrané obrozenské české či překladové hry, mj. Berounské koláče, Loupežníci na Chlumu, Rohovín Čtverrohý, Čech a Němec, Smíření, Divotvorný klobouk, Lhář a jeho rod, Žižkův meč, Loketský zvon, Husité u Naumburku, Domácí lékař.

1836-1946 se nehrálo.

1846 opět nové divadlo, Monika, Debora, Sládkova dcera, Husička z Podháje, Čech a Němec, Karl August Görner: Ženské slzy, Galejní otroci aj.

1847 Z iniciativy magistratního rady Václava Hruše hrála skupina ochotníků: Lépe malým, nežli velkým pánem býti; Domácí lékář; Paní Marjánka, matka pluku; Pašerové, Vévodův rozkaz

1862 v čele ochotníků p. Jehlička
1864 opraveno jeviště a dekorace
1866 uvedeny hry: Bankrotář, Obžinky, Stará místo mladé, První den po svatbě, Řemeselnická merenda, Doktor Žvanil, Dědkův kalmuk, Opička, Inserát, Statek Lhota.
1867 uvedeny hry: Pan domácí, Veseloha, V. K. Klicpera: Dobré jitro, J. K. Tyl: Sládkova dcera. Hráli: paní Pražanová, sl. Přibyslavská, sl. Charausová, Rybišková, Racková, Kalinová, Opletalová, Hlinecká pánové Holý, Pražan, Přibyslavský, Strašák, Štěpánkové, Teplý, Zvěřina.
Okresní úřad ochotníkům ztěžoval jejich činnost, mj. zakázal představení Husičky z Podháje.
1867-1868 - Učenec, Karl August Görner: Ženské slzy, Hluchý podomek, Čeleď, Poslední Mohykán, Mlynář s jeho dítě - 2x, Stehlík strnadem, Čech a Němec, Starý manžel, Paní Kastelánová, Zakletý princ - 2x, Klín klínem, Paličova dcera, Husička z Podháje, Ona mne miluje, Braniboři v Čechách, Také kousek bilance, Posvícení v Malčicích, Divotvorný klobouk, Katovo poslední dílo, Bratr Honák.
Smrtí Anny Pražanové, choti okr. tajemníka a pořadatele ochotnického divadla a neblahým požárem v srpnu byla ochotnická činnost přes 4 měsíce přerušena.
1868 hráli poprvé v přírodě, v údolí sv. Anny. Na vánoční svátky ochotníci uchystali hru Matka a dcera v překladu J. K. Tyla.
1868-1874 Družstvo divadelních ochotníků 21 představení, 28 členů.

1870 zal. Družstvo div. ochotníků, téhož roku první představení Paličova dcera, výtěžek na stavbu železnice.
1876 Loupežníci.
1881 Družstvo zakládajícím členem Matice divadelní, poté ÚMDOČ, téhož roku studenti ve prospěch ND Vévodův rozkaz (Töpfer)
1881 Představení Telegram (G. Pfleger-Moravský), Jen po proudu (M. Ernestová, přel. J. V. Frič.), hl. role Kleinová, Novotná, Přibyslavská, Tocháčková, Novotný, Přibyslavský, Šlema, Tocháček ad., dále Zapovězené ovoce (Štolba).

1881 ve prospěch Národního divadla představení hry Vévodův rozkaz aneb Před bitvou a po bitvě (Töpfer).
1883 oslavili hrou otevření ND, uvedli Naše ženy (Moser -Schönthan).
1883 Na valné hromadě zvolen nový výbor, ředitel Jan Přibyslavský, náměstek J. Rybička, knihovník Štěpánek. Uvedeno představení Vzdory na vzdory (Rosen).
1883 dále uveden Sirotek Lowoodský (Birch-Pfeifferová), Těžké ryby (Balucki), Muzikanti (Stankovský). Veselohra (Jeřábek). Výnos věnován knihovně ve Skutči a na Nár. divadlo v Brně. "Původní hry, šlechetný a vlastenecký účel: takový směr ochotnického spolku zasluhuje veškeré uznání." (DL/1883).

1897 v sokolovně nové jeviště a první představení Služebník svého pána (Jeřábek), Palackého třída číslo 27. Pořádány "dramatické večírky" forma školení ochotníků.
1898 Paličova dcera, Pan farář a jeho kostelník, Emigrant, Na statku a v chaloupce, Pan Měsíček, obchodník.
1899 na valné hromadě SDO zvolen předsedou spolu V. Jedlička, režisérem Ad. Fidler.
1899 uvedeno Po smrti tetině, Muž národa, Přátelé, Kříž u potoka.

1900 ředitelem Družstva DO Václav Jednička.
1900 K uctění osmdesátin místního rodáka, vlasteneckého a kulturního aktvisty dr. Jana Melichara (v té době jediného žijícího svědka po prvé zpívané národní hymny Kde domov můj) uvedeno slavnostní představení Vlastenecké povinnosti (Menhard), režie Sahula.
1902 Návrat (Želenský - v hl. rolích Polák, Zvěřina, Poláková, Vítek, Novák.
1903 Jenom ne písemně, Námluvy.
1905 na stálém jevišti v sokolovně uskutečněna 4 ochotnická představení.
Skuteč – valná hromada SDO zvolila ředitelem V. Jehličku, JUC Jehličku režisérem. V min roce (1905) sehrány hry Peníze, O Helenu, Vzorný vlastenec, Tažní ptáci, Holčička, Maroušek, Rozklad a Jiskra.
Pečlivá režie těchto her zaslouží uznání.

1902 Maloměstské tradice (Štech), Vychovatel (Fastr), Prodaná láska (Neruda), Návrat (Želenský) - v hl. rolích Polák, Jehlička, Poláková, Jadrný. Avšak: " Jako smutný úkaz, budiž zde veřejně přibito, že naše intelligence až na několik málo činně divadlo nepodporuje, ba ani do divadla nepřijde." (DL)
1906 - 14. 1. – Édouard Pailleron: Jiskra, jednoaktová veselohra; Valná hromada SDO zvolila ředitelem V. Jehličku, JUC Jehličku režisérem. V min. roce (1905) sehrány hry Peníze, O Helenu, Vzorný vlastenec, Tažní ptáci, Holčička, Maroušek, Rozklad a Jiskra.
Pečlivá režie těchto her zaslouží uznání.


1912 - Ant. Antonín Lokay: Kandidáti ženitby, aneb, Nevěsty od 500 do 50.000, stejně jako předchozí hry Lokálka a Representntka domu (dle kritika Ochotnického divadla) dokládají úpadek místního repertoáru stejně jako úrovně herců.

1920 v divadle v přírodě Jan Výrava (Šubert), přes 150 herců.
1922 Dr. div. ochotníků členem ÚMDOČ.
1925 Charleyova teta.
1928 Vilém Werner: Choulostivá historie, J. Patrný: Muži nestárnou.

1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.
1939 Ladislav Stroupežnický: Naši furianti.

Do 1943 470 představení. Repertoár klasický i soudobý, český. Jh. Zd. Štěpánek, R. Šlemrová, J. Urbánková.
1940 Pec (Vachek), Směry života (Svoboda), Divný chlap, Paličova dcera (/Tyl), Vojnarka (Jirásek).
1941 - Jaroslav Kvapil: Oblaka - 1942 1. místo v soutěži Nerudova okrsku ÚMDOČ; Ladislav Stroupežnický: Naši furianti, r. Rudolf Panský.
1942 F. E. Šaman: Slunečný den, r. Karel Paukert.
1946 - Družstvo divadelních ochotníků při odhalení pamětní desky padlým za války uvedli hru Jaroslava Máchy Princ s rudou hvězdou na čele.
1946 při Družstvu div. ochotníků zal. Scéna mladých, pohádky, Skutečtí studující.

1952 Družstvo 30 představení. Začleněni do SKP jako Dramatický soubor divadelních ochotníků KP.
1953 oba spolky opět spojeny s názvem Družstvo div. ochotníků ZK Botana Skuteč.
1961 DS ZK Botana Poslední dějství (Remarque), režie m. Ostádal a M. Rouček, dali vyniknout zkušeným hercům - prvenství na IX. ročníku Týdne ochotnického divadla v Ronově n. Doubravou.
1963 - Al. Parnis: Ostrov Afrodity, účast na OP v Luži.

Pod původním názvem Družstvo do 1987, poslední insc. Zdeněk Podskalský: Žena v trysku století, r. Josef Opletal.
Bibliografie:
Česká Thalie 1869, roč. III, č. 2, 15. 1. 1869, s. 14.

Divadelní listy 1881, č. 29, s. 258, č. 42, s. 366.
Divadelní listy 1883, č. 8, s. 71, č. 10, s. 90, č. 11, s. 103, č. 14, s. 126, č. 15, s. 133, č. 26, s. 222, č. 28, s. 338.
nesign.: Ze Skutče, Česká Thália 1, 1867, s. 29, 94.

Thalie 1897-8, č. 6, s. 47, č. 14-15, s. 118, č. 16-17, s. 136, č. 19-20, s. 159.
Thalie 1898-9, č. 6, s. 46, č. 8, s. 63, č. 20, s. 159.
Thalie 1899-1900, č. 1, s. 6; č. 2, s. 14, č. 5, s. 43, č. 7, s. 59, č. 8, s. 67, č. 15-16, s. 132, č. 18-19, s. 148.
Divadelní listy 1902-3, č. 6, s. 108, č. 15, s. 270.
Divadelní listy 1900, č. 11, s. 243.

Divadlo roč. 4, 1905-1906, číslo 9, strana 212.
Divadlo, roč. 4, 1905-1906, č. 7, s. 166.
Ochotnické divadlo 1961, č. 8, s. 190.

TOPEK, Fr.: Ze Skutče, Pražské noviny, 29. 4.1847Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 7, 20. 1. 1912, s. 84.

Československé divadlo 1925, č. 17, s. 272.
Československé divadlo 1928, č. 10, s. 160.
České divadlo 1940, č. 4, s. 72, č. 8, s. 159, 160, č. 9, s. 170, 179.
České divadlo 1941, č. 4, s. 75.
Archivy:
Chrudim, Regionální muzeum, Arch. č. 6976

Chrudim, Státní okresní archiv, Soudobá dokumentace, Sbírka plakátů, př.č 927-1178

Pardubice, Státní okresní archiv, Rosice nad Labem, Spolek divadelních ochotníků Štolba, Korespondence souboru, kar. 1

Skuteč, Městské muzeum:
Název fondu (sbírky): Spolek ochotnického divadla Skuteč
Časový rozsah: 1842-1985
Metráž: 0,45 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Spolek ochotnického divadla Skuteč.
Tematický popis: Stanovy spolku, budova, seznam hraných divadelních her, plakáty, pozvánky, spolek pro zřízení Masarykova domu, družstvo Naděje, korespondence, jednatelské zprávy.
Archivní pomůcky: nejsou

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1707, sg 30/251/97, Družstvo div. ochotníků 1896, 1897.

Související Bibliografie

Související Obrázky

Chrudim, Kronika Jana Urbánka, 1934 - 1950
Chrudim, Nerudův okrsek, Naši furianti - plakát, 1941
Chrudim, Nerudův okrsek, oběžník, 1942
Chrudim, Nerudův okrsek, oběžník, 1942
Chrudim, Nerudův okrsek, seznam souborů přihlášených do okrskového kola, 1939
Chrudim, Nerudův okrsek, seznam souborů přihlášených do okrskového kola, 1939
Horka, Čech, novinový článek, 1939
Hroubovice, Klicpera, Kniha plakátů, Skuteč, DDO, Slunečný den - plakát, 1942
Letopisy, s. 106, Skuteč, vývoj do 1868
Letopisy, s. 107, Skuteč, vývoj do 1868
Letopisy, s. 108, Skuteč, vývoj do 1868
Letopisy, s. 109, Skuteč, vývoj do 1868
Letopisy, s. 110, Skuteč, vývoj do 1868
Luže, Okresní přehlídka divadelních souborů - plakát, 1963
Mlynář a jeho dítě.
Rosice nad Labem, Štolba, Korespondence souboru
Skuteč, Družstvo divadelních ochotníků, skupina členů
Skuteč, Družstvo divadelních ochotníků, skupina divadelních ochotníků, 1895
Skuteč, Družstvo divadelních ochotníků, Slunečný den - plakát, 1942
Skuteč, SDO, Vojnarka, 1940
Skuteč, SKP, Žena v trysku století - plakát, 1987
Vysoké Mýto, Chrudim, kniha zápisů okrsku Emanuela Veselského, 1913 - 1920


Mapa působení souboru - SDO / Družstvo div. ochotníků / Dramatický soubor divadelních ochotníků / Botana

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Skuteč, Družstvo divadelních ochotníků, skupina členů
Skuteč, Družstvo divadelních ochotníků, skupina divadelních ochotníků, 1895
Skuteč, SDO, Vojnarka, 1940
Chrudim, Nerudův okrsek, Naši furianti - plakát, 1941