Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Organizace: Praha, Svaz osvětový

Rok založení: 1906
Rok ukončení činnosti: 1925
Skupina organizací:
Snahy podpořit český kulturní život, který neměl vlastní kulturní orgány a instituce státní ani samosprávné, vedly Národní radu českou k výzvě „Národu českému“ z 21. října 1905. V prohlášení se říká, že „Národní rada česká uvažujíc důkladně o současném stavu našeho národa po stránce hmotné, rozumové i mravní, dospěla k přesvědčení, že nutno nám sjednoceně a organizovaně k tomu působiti, aby lidové vzdělání v národě českoslovanském bylo šířeno a povznášeno. (…) Uváživši nutnou potřebu takového ústředí, které by vylučujíc stránku politickou, výhradně pečovalo jen o šíření a povznesení lidového vzdělání v národě našem, zařídila spolek Svaz osvětový“.

*Slova o „vyloučení stránky politické“ – která se objevují i ve stanovách – byla zřejmě úlitbou vrchnosti, tj. schvalujícímu c.k. ministerstvu vnitra, když přitom navrhovatelům i ministerstvu bylo jistě zřejmé, že samotný návrh na zřízení takovéto české organizace byl velmi politický. Ale v dané situaci bylo pro Vídeň zřejmě výhodnější předstírat, že ta slova bere vážně.

V době výzvy ke spolupráci s novým ústředím měla již NRČ v rukou návrh stanov schválený vídeňským c.k. ministerstvem vnitra 9. srpna 1905. Svaz byl povolen s působností „pro království České, markrabství Moravské, vévodství Slezské a sídelní město Vídeň“. Uváděným účelem organizace bylo: „šířiti a povznášeti lidové vzdělání v národě českoslovanském, stránku politickou vyjímaje.“
Ke spolupráci se záhy přihlásily desítky obcí a kulturních aj. organizací. Ustavující valná hromada se konala 6. ledna 1906. Prvním a poté dlouholetým předsedou svazu se stal univerzitní profesor slovanské filologie František Pastrnek, mj. editor slovanské legendy o sv. Václavovi.
Svaz osvětový byl v prvním období své činnosti rozdělen na
čtyři pracovní odbory: přednáškový, knihovní, umělecký, organizační. (později se vzhledem k rozvíjejícím se aktivitám svazu počet odborů zvyšoval.) Připomeňme, že v tomto prvém období činnost svazu zajišťovali dobrovolníci z řad universitních, středoškolských aj. učitelů, úředníků, politiků, novinářů, spisovatelů aj. – profesionální osvětáři a lidovýchovní pedagogové a teoretici nastoupili až později.

Stanovy svazu uváděly že „svého účelu se spolek bude domáhati:
a) zakládaje a zvelebuje lidové knihovny a čítárny;
b) rozšiřuje a vydávaje dobré knihy a časopisy;
c) pořádaje přednášky a rozhovory;
d) udržuje v patrnosti veškerou činnost na poli lidové osvěty, podávaje výroční zprávy, pořizuje soupisy, vydávaje tiskopisy apod.;
e) zařizuje besídky pro výchovu mládeže obecné škole odrostlé;
f) pořádaje ušlechtilé zábavy, představení divadelní, hudební produkce, vědecké i umělecké výstavy a jinak podporuje uměleckou výchovu lidu;
g) podněcuje a podporuje zakládání a organizování vzdělávacích spolků místních i krajových, a sdružuje tyto k společné práci vzdělávací;
h) pořádaje občasné sjezdy vzdělávacích spolků a jejich členů.“
(Jírový)

1914 Na žádost Osvětového svazu, rodící se organizace významně ovlivňující tzv. lidovýchovu občanů, nastudovalo Národní Divadlo v režii Jaroslava Kvapila francouzskou hru (Eugene Brieux) Utajované zlo ( v hlavních rolích Jaroslav Hurt, Marie Laudová, Karel Želenský, Marie Hübnerová ad.) a vyjelo s ní na zájezdy. (Plakát z Roudnice uvádí: Hru tuto zařadilo Národní divadlo do svého repertoáru na žádost Osvětového svazu pro její velikou cenu uměleckou i ušlechtilou tendenci mravní, nabádající k upřímnějšímu a pevnějšímu mravnímu nazírání a k čistému životu. Na popud Osvětového svazu rozhodla se také správa Národního divadla hostovati s tímto představením na venkově. Viz plakát.
Bibliografie:
JÍROVÝ, Zdeněk: Na obzoru je kulturní výročí aneb Nástin historie NIPOS…Praha, NIPOS 2004. Rkp. 8 s.
Archivy:
Národní archiv:
Archiv IPOS/ Archiv Osvětového ústavu/Svaz Osvětový:
1905-1917, krabice č.1, č.17, 3 s. Protokol o schůzích uměleckého odboru, 1906-1912
1907-1941, krabice č. 36. Výroční zprávy Svazu osvětového 1906-1925. (19 knih)


Svaz osvětový 1905-1917
1906-1912 Zřízení, stanovy, protokol o schůzích uměleckého odboru.
Národní archiv: A IPOS / A zrušených organizací, ka 1.

Související Pojmy

Související Obrázky

Praha, Masarykův lidovýchovný ústav, Blanická 4, budova, 2013
Praha, Masarykův lidovýchovný ústav, Blanická 4, budova, 2013
Praha, Masarykův lidovýchovný ústav, Blanická 4, salve, 2013
Roudnice nad Labem, spolek Hálek spolupořádal představení Národního divadla Utajované zlo, v repertoáru na žádost Osvětového svazu jako zájezdové představení - plakát,  1914


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Praha, Masarykův lidovýchovný ústav, Blanická 4, salve, 2013
Praha, Masarykův lidovýchovný ústav, Blanická 4, budova, 2013
Roudnice nad Labem, spolek Hálek spolupořádal představení Národního divadla Utajované zlo, v repertoáru na žádost Osvětového svazu jako zájezdové představení - plakát,  1914


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.