Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Texty: Ottova encyklopedie nové doby, heslo Osvětový svaz

Osvětový svaz, hl. československý lidovýchovný spolek (od r. 1925 Masarykův lidovýchovný ústav) vznikl r. 1906 na popud Národní rady české (a za souhlasu politických stran českých) jako všenárodní lidovýchovné ústředí, určiv sobě úkol „šířiti a povznášeti lidové vzdělání v národě československém, stránku politickou vyjímaje”. Sdružil v sobě významné vzděl. spolky a vybudovával také zvláštní svazy zemské, okresní a osvětové sbory; většina českých okresů měla své vzdělávací sbory již před rokem 1914, po státním převratě jich počet ovšem ještě vzrostl. Činnost Svazu osvětového sledovala již od počátku teoreticky i prakticky všechny složky kulturního života důležité pro lidovou výchovu (přednášky, knihovnictví, umělecký život a j.), některé z nich byly pak na základě zkušeností získaných v Svazu osvětovém pojaty do zákonem vymezené státní péče osvětové a to zákonem o kursech občanské výchovy z r. 1919 a zákonem o veřejných knihovnách obecních z téhož roku. Podle zákona o kursech občanské výchovy změnily se dosavadní odboč. Svazu osvětového v * osvětové sbory (v. t.) podléhající pak ovšem ministerstvu školství a národní osvěty. Nové pracovní poměry vedly r. 1925 z podnětu prvního presidenta čsl. republiky k přeměně Svazu osvětového na Masarykův lidovýchovný ústav, dotovaný částkou 4 milionů Kč, přikázanou mu z Národního fondu Masarykova. Účel M. L. Ú. byl novými stanovami tentokráte vymezen slovy, že „spolek chce vzdělávati a vychovávati lid československý, aby byla zvýšena jeho mravní a kulturní úroveň v duchu zakladatele ústavu presidenta T. G. Masaryka”. Organisačně stal se M. L. Ú. také syndikátem čelných čsl. lidových. institucí, především Československé obce sokolské, Dělnické akademie, Matice slovenské, Svobodného učení selského a Ústřední školy dělnické (kmenoví členové) a mnoha dalších, jakožto členů přidružených. Dosavadní činnost Svazu osvětového je Masarykovým lidovýchovným ústavem, jeho pokračovatelem, dobudována jako podklad pro činnost lidovýchovně studijní. Rozsáhlá práce M. L. Ú. je t. č. rozdělena na tyto odbory: divadelní, hudební, kinematografický, literární, loutkařský, přednáškový, rekreační, rozhlasový, studijní, umělecko-výtvarný a hospodářský (pro vnitřní správu ústavu). Mnohé z odborů jsou činny vydavatelsky (příručky, seznamy knih, přednašečů a pod.) spravují také některé důležité přímé lidovýchovné podniky M. L. Ú. (expedice knih, půjčovna a výrobna filmů, péče o školní kinematografii, Husova škola pro vyšší vzdělání a národní výchovu a j.) a zřizují, je-li nutna specialisace práce, zvláštní sekce (na př. „Sekce pro divadlo mládeže”, „Sekce přátel literatury pro mládež”). Míš.
Ottova encyklopedie nové doby, heslo Osvětový svaz

Související Organizace

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.