Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Opony: Plzeň, Divadlo J. K. Tyla, opona, Plzeň vítá uměny na prahu nového divadla, Aug. Němejc, 1902

Autor: Aug. Němejc, ornamenty K. V. Mašek
Vročení: 1902
Motiv: Plzeň vítá uměny na prahu nového divadla
Střed kompozice tvoří skupina alegorie české hudby: ověnčená Musa s harfou, u ní na truhle s rekvizitami sedící Plzeňka a nahé děcko, lidová píseň. Skupina je doplněna košem s květinami a navazuje kompozičně na další skupinu, symbolizující Plzeň a plzeňský lid. Na stupních budovy se sloupy, poněkud v pozadí, stojí děvče v půlaktu s náručí otevřenou k přivítání – Plzeň a po jejím boku Plzeňané, staří i mladí, ve svátečním kroji, v klidných postojích hledí vstříc přicházejícímu průvodu Uměn, nad nímž se v oblacích vznášejí andělíčkové. V čele Uměn, nad nímž se v oblacích vznášejí andělíčkové. V čele Uměn kráčí Tragedie, žena důstojného postoje, ověnčena vavřínem, s heroickým mečem v ruce. Druhou rukou vede za sebou Komedii, muže v půlaktu, dionýsovského typu. Za nimi se faunovsky usmívá Satira, chlapec s lukem, pak následují Lyrické drama a Zpěvohra, líbezné dívky v blankytném rouchu, v doprovodu zpívajících družiček. Průvod uzavírá Komická opera, symbolizovaná postavou plzeňského dudáka Kaňáka, kterého obklopují křepčící Musy. Tato pravá skupina svou dynamičností kontrastuje s klidnou pohodou skupiny levé. Pozadí levé skupiny tvoří architektura, sahající až do horního okraje obrazu, vyvážená na pravé straně skupinou andělíčků a stromem. Obě skupiny kompozičně spojuje motiv Radaně v zadním plánu, ve funkci krajinářského symbolu krajové příslušnosti. Je zároveň oslavou plzeňského kraje a jeho lidu.
(Jan Wenig)

Oponu namaloval plzeňský malíř Augustin Němejc. Nese alegorický výjev Plzeň vítající na prahu nového divadla Uměny (Tragedii, Komedii, Satiru, Lyrické drama a Zpěvohru, jež měly všechny nalézt v novostavbě svůj útulek), který je zasazen do krajinné scenérie se symbolem krajové příslušnosti – hradem Radyní – a doplněn lokálně charakteristickými postavami v lidových krojích – včetně slavného plzeňského dudáka Kaňáka.
Ex: http://www.theatre-architecture.eu/cs/internetove-museum.html?page=3&theatreId=9

„….opona byla v dubnu 1904 autorem opravena, neboť byla při dopravě v nezaschlých partiích poněkud poškozena.
Roku 1924 bylo ji nutno podrobiti důkladnější opravě, neboť stálým teplem v divadle tak vyschla, že místy rozprýskala. Byla sňata o divadelních prázdninách, v malírně vyčištěna a napuštěna a poté autorem opravena. Kromě správky rozprýskaných míst přemaloval autor při této příležitosti celou postavu Plzně, hlavu tragedie, celého amoretta ležícího naznak a hlavu smějící se tanečnice. Dne 30. prosince 1924 byla opona převezena zpět do divadla a dne 1. ledna 1925 bylo jí opět po prvé použito při odpoledním představení. Oprava stála 9.250 K.“
KŘÍŽ, František: Divadlo města Plzně v letech 1902 - 1927, 1927 v Plzni s. 131 - 132
Bibliografie:
KŘÍŽ, František: Divadlo města Plzně v letech 1902 - 1927, 1927 v Plzni s. 131 - 132

VALENTA, Jiří (ed.): Malované opony divadel českých zemí. Praha, NIPOS 2010, s. 44, 45

WENIG, Jan: Výtvarný pohled na budovu plzeňského divadla, in Sborník Vyšší pedagogické školy v Plzni, Pedagogika-Umění II., část o oponě s. 261 - 263. viz Texty

2011 šot o oponě zařazen do cyklu TV2 Toulky za uměním / Malované opony českých divadel, 7. díl, Poklady našich jevišť, režie a kamera Jan Hojtaš, průvodní slovo Jiří Valenta.
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10369954439-malovane-opony-ceskych-divadel/21154215565/

O budově divadla: http://www.theatre-architecture.eu/cs/internetove-museum.html?page=3&theatreId=9
Uložení dokumentace:
Databáze českého amatérského divadla, foto Pavel Křivánek, CD 22573, 22574, 22575,
Výstavy:
Město a divadlo, výstava, Praha, Foibos 2005
Historické užití:
Velké divadlo / Divadlo J. K. Tyla
Současné užití:
Divadlo J. K. Tyla
Majitel/umístění:
Divadlo J. K. Tyla
Fyzický stav:
existuje, funkční
fyzický stav dobrý
Tematická skupina:
Alegorie obecné
Informátoři:
Divadlo J.K.Tyla

Související Organizace

Související Obrázky

Němejc Augustin, obálka knihy, citace z opony
Němejc Augustin, obálka knihy, detail opony
Němejc, Augustin, malíř, portrét
Němejc, Augustin, portrét
Plzeň, Divadlo J. K. Tyla, opona, Plzeň vítá uměny na prahu nového divadla, Aug. Němejc, 1902
Plzeň, Divadlo J. K. Tyla, studie k oponě A. Němejce, tragédie,1891
Plzeň, Divadlo J.K.Tyla, pohlednice
Plzeň, divadlo JKT, portál s oponou
Plzeň, divadlo JKT,Tv natáčí opony, rež, Hojtaš, 2011
Plzeň, divadlo JKT,Tv natáčí opony, rež, Hojtaš, 2011
Plzeň, opony, KŘÍŽ, František: Divadlo města Plzně v letech 1902 - 1927, 1927 v Plzni s. 131 - 132
Plzeň, opony, KŘÍŽ, František: Divadlo města Plzně v letech 1902 - 1927, s. 131 - 132
Plzeň,opona DJKT, portál, foto Pavel Křivánek 1
Plzeň. Němejc, detail z opony, tragédie


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Plzeň, Divadlo J. K. Tyla, opona, Plzeň vítá uměny na prahu nového divadla, Aug. Němejc, 1902
Plzeň,opona DJKT, portál, foto Pavel Křivánek 1
Němejc Augustin, obálka knihy, detail opony
Němejc, Augustin, malíř, portrét


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.