Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Plzeň-Bolevec

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Místní část
Okres: Plzeň-město
Nadřazený celek: Plzeň 1
První zpráva: 1883
Od 1883 do 20. let 20. stol. hrál Divadelní odbor Občansko-hospodářské besedy.

1902 – vznikl Dělnický ochotnický kroužek(?) v Bolevci, tento soubor pracoval nepravidelně, proto divadelní činnost převzal tamburašský soubor Svornost, ale zlepšení divadelní činnosti nenastalo – několik divadelních nadšenců přestoupilo do Občansko hospodářské besedy – první organizovaný spolek s divadelní činností v Bolevci.

1918 registrována Kabaretní družina Lucerna.

1920 ustaven Spolek divadelních ochotníků strany sociálně demokratické v Bolevci – od 1921 Dělnický ochotnický spolek v Bolevci. Od 1941 (během německé okupace) pokračovali jako Spolek divadelních ochotníků. Od 40. let 20. stol. (možná i dříve) úzce spolupracoval se ochotníky na Košutce, oba soubory nakonec 1951 (po likvidaci spolků) splynuly v Divadelním souboru Osvětové besedy (viz Dělnická tělocvičná jednota / Lucerna / OB Košutka / dále od 1990 viz Jezírko).

V 1. pol. 20. let 20. stol. zde působil Divadelní soubor Republikánského dorostu V Plzni-Bolevci.

1932 byl založen Dramatický odbor Sokola Bolevec. 1941 okupačními úřady zákázána činnost. 1946 po válce obnovili krátce činnost.

1948 registrováno Družstvo pro postavení Tylova divadla.

1984–1986 působil při Okresním kulturním středisku 1 soubor Nadívadlo.

LOUTKOVÉ DIVADLO
1919 zaznamenáno Loutkové divadlo Dělnické tělocvičné jednoty.

1922 založeno Loutkové divadlo Sokola. 1941 okupačními úřady zákázána činnost. 1946 po válce obnovili krátce činnost.

1925 se hrálo loutkové divadlo v mateřské škole.

Ve školním roce 1927/1928 se hrálo ve škole loutkové divadlo.

1978 založeno Loutkové divadlo Střípek v Plzni-Doubravce (viz). Od roku 1993 soubor působí jako občanské sdružení. Od 1999 hraje ve svém divadélku v prostorách 1. Základní školy v Plzni-Bolevci. Asi od 2015 působily v rámci souboru skupiny Šafrán a Mateřídaška, Šafrányjátr... 2020 Loutkové divadlo Střípek činné.
Bibliografie:
CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 138.

CÍSAŘ, Jan: Půvab loutkového divadla. Recenzce na Třináctery hodiny. Zpravodaj JH 2005, č. 3, s. 4.

DIVADLA svítící do tmy II. Nesoustavné nahlédnutí do historie malých/autorských neprofesionálních scén 80. let 20. století. Praha, NIPOS 2007, s. 272.

ETLÍK, Jaroslav: O Chodovratech – tentokrát trochu jinak. Čs. loutkář 1987, č. 9, s. 202–203.

FAITLOVÁ, Ivana, HARTMANNOVÁ, Martina, JOSEPHOVÁ-LUŇÁKOVÁ, Blanka (rozmlouvala): Rub a líc vyšších pozic aneb Povídání ze Střípku(ů). Loutkář, roč. 2001, č. 6, 20. 12. 2001, s. 263–265, 5 foto. Článek o historii loutkového souboru Střípek. Na základě rozhovoru připojeno několik názorů hlavních osobností tohoto souboru, I. Faitlové a M. Hoffmannové.

(ha) Západočeský kraj. (s) Vyškov. Čs. loutkář 1984, č. 6, s. 128.

HALÍŘOVÁ, Jana: Kraslice 1985. Čs. loutkář 1985, č. 8, s. 174–175.

HAVLÍK, Michal: Z krajských přehlídek – Víkend v Horním Slavkově. Čs. loutkář 1983, č. 7, s. 146–147.

HEIN, B.: Statistický přehled veřejných loutkových divadel v západních Čechách. L 1925, č. 26, s. 71.

(hru) Ze západočeského kraje. Čs. loutkář 1985, č. 1, s. 20.

HRUBÝ, Jaroslav: Pojďte s námi do Mateřské školy. Čs. loutkář 1985, č. 2, s. 36–37.

HULÁK, Jakub: Loutkářská Chrudim rok před šedesátkou a její inscenace. Amatérská scéna 2010, č. 4, s. 18–23.

KOSOVÁ, Petra: Všechno, co o loutkovém divadle Střípek možná nevíte, například že slaví dvacátou sezónu. AS 1998, č. 3, s. 26. Foto: Plzeň: Kérkonošská pohádka.

LAŇOVÁ, Jarmila: Okresní přehlídky amatérských souborů – Západočeský kraj, okres Plzeň-sever. Čs. loutkář 1983, č. 6, s. 130–131.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 169–170.

NĚMEČEK, Pavel: Ze zpravodaje CHRUPAJDA (CHRUdimská PADEsátka) 50. loutkářské Chrudimi. Finist jasný sokol – Střípek Plzeň. Loutkář, roč. 2001, č. 4, 14. 9. 2001, s. 179, 1 foto – převzato ze zpravodaje Chrupajda. Glosa k inscenaci Finist jasný sokol, kterou na Loutkářské Chrudimi představil soubor Střípek Plzeň.

NOSITELÉ Zlatého Tyla. Amatérská scéna 1973, č. 9, s. 10.

NOVÁK Jan: Jubilejní Skupovy Strakonice. Čs. loutkář 1985, č. 6, s.129–130.

OUDES, Jiří: Okresní přehlídky amatérských souborů – Západočeský kraj, okres Plzeň-město. Čs. loutkář 1983, č. 6, s. 129–130.

PAVLOVSKÝ, Petr: První krok k tradici. Divadelní Chodovraty – přehlídka amatérské divadelní tvorby. Čs. loutkář, 1985, č. 8, s. 180–181, 5 obr.

PERLÍK, Jaroslav: Setkání loutkářů Západočeského kraje. Čs. loutkář 1987, č. 10, s. 237.

POLEDNOVÁ, Vlasta: Tři inscenace z Plzeňské líhně. KP Plzeň. (Kapka, 3. ZUŠ Plzeň – Krysař, Střípek: Cikánské princezny, Rámus ZUŠ Nýřany – Věrozvěst). Loutkář 1995, č. 6, s. 129.

RICHTER, Luděk: Loutkářská Chrudim těsně před šedesátkou – I. část – Hlavní program. Loutkář 2010, č. 4, s. 171–176.

SEZNAM LD Sokola, 1929–1930. Rkp. 9 s.

SCHNEIDEROVÁ, Gita: Ochotnické divadelní spolky v Plzni v období první Československé republiky. Diplomová práce. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra historických věd, Plzeň 2014.

SLUNEČKO Petr: Individuální výstupy v Přerově a ve Strakonicích. Čs. loutkář 1985, č. 6, s.130–131.

TEJNOROVÁ, Petra: 57. Loutkářská Chrudim – kapitoly z loutkorybaření. AS 2008, č. 4, s. 32–37.

VOJTÍŠKOVÁ, Zuzana: 3xPRO. Rozhovor s Ivanou Fajtlovou. Zpravodaj JH 2005, č. 3, s. 5.

VOSTÁREK, Karel: Dvaapadesát není pro chlapa i pro festival „žádný věk“. 52. LCH. Amatérská scéna 2003, č. 4, s. 11–17.

(vs) Zapadlí divadelníci? Čs. loutkář 1984, č. 6, s. 130–131.

ZAJÍC, Vladimír: Přineste tři panáky. Recenze na Třináctery hodiny. Zpravodaj JH 2005, č. 3, s. 5.


Divadelní listy 1883, č. 11, s. 103.

Divadlo 1904, č. 12–13, s. 291.
Divadlo, roč. 5, č. 7, s. 179.

Program NP LCH.

Za oponou 1940, č. 2, s. 14.

Zprávy ÚMDOČ 1949, č. 8–9, s. 211.

WEBOVÉ stránky Divadelního spolku Jezírko – https://www.jezirko.info/www/
Archivy:
Plzeň, Archiv města Plzně:
Dělnický ochotnický spolek v Bolevci, inv. č. 259, ka 42,
inv. č. 244, ka 38 (excerpováno).
Spolek divadelních ochotníků strany sociálně demokratické v Bolevci, inv. č. 259, ka 42 (excerpováno),
excp. 23. 7. 2009.

Praha, Národní archiv:
Sokol, ka 183. Kopie kART.
Fond ZU spolky 1916-1920, i. č. 374/21/1918, Kabaretní družina Lucerna.
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/8905/1920, SDO strany Sociálně demokratické.
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/3096/1922, Dělnický OS.
Fond ZU Spolky 1941–1947, i. č. 426/2435/1941, SDO.
Fond ZU Spolky 1948, i. č. 430/114/1948, Dříve Dělnický OS nyní Div. OS.
Fond ZU Spolky 1941–1947, i. č. 426/2435/1941, SDO.
Fond ZU spolky 1948, i. č. 443/114/1948, Družstvo pro postavení Tylova divadla.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Všeodborový archiv Českomoravské konfederace odborových svazů, Praha. Rok 1953 Kart. 143, inv. č. 130/2 Festival LUT.

Videozáznam představení Kérkonošská pohádka na JH 1994 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.

Videozáznam představení Klobásová komedie na JH 1994 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.

Videozáznam představení Cikánské princezny na JH 1995 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.

Videozáznam představení Brum-pohádka na FEMAD 1997 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.

Související Přehlídky

Související Obrázky

Bolevec, sdružené spolky - plakát, 1912


Mapa - Plzeň-Bolevec

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Bolevec, sdružené spolky - plakát, 1912


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.