Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Dělnická tělocvičná jednota / Lucerna, SDO / OB Košutka / Divadelní amatérský soubor Lucerna / dále od 1990 viz Jezírko

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1915
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1990
Působení: 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 196x, 197x, 198x, 199x
1912 (dle záznammů v Archivu města Plzně), podle jiných 1915 (1916) se na Košutce sešlo několik zájemců o divadlo, aby založili při místní Dělnické tělocvičné jednotě v rámci České besedy divadelní ochotnický spolek.
Byli to hlavně manželé Nádeníkovi, manželé Opolzerovi, Josef Bíba, pan Puchta, paní Svobodová a paní Hodačová.

První představení souboru – Karel Balák: Srdíčko z lásky, hrálo se v lochotínském pavilónku.

Divadelníci se scházeli u Kouřimů a hrálo se i v přírodě.
Když byl při restauraci U Pavlů vybudován sál s jevištěm, získali ochotníci své stálé zázemí.
O scénické provedení a stavbu kulis se staral Ondřej Kail, který byl žákem profesora Skupy, a o techniku Josef Morava.
Spolek uváděl pravidelně několik her do roka.

Od 1923 přidali i představení pro děti, celkem uvedli 11 her.

Z repertoáru:
1924 – Jan Baptist Kühnl: Následky dostaveníčka;
1929 – Toňa Labuťa, hudba Emilian Starý: Děti revoluce (opereta), režie Klimeš, hl. role Škarda, Korelusová, Franková. Představení mělo četnou návštěvu a bylo úspěšné.
Uváděli hry Josefa Kajetána Tyla, Václava Klimenta Klicpery, Aloise Jiráska a mnoha dalších obrozeneckých autorů.

1940 byl režisérem spolku Bedřich Škarda.

Z repertoáru:
František X. Svoboda: Poslední muž. Režie Václav Hanzlíček, prof. Kohouta hrál František Kašpar, Kohoutovou L. Opolzerová.
Hrálo se nepřetržitě
do 1943, kdy byl při náletu zničen jak hostinec, tak i veškerý majetek spolku.

Soubor pak navázal úzkou spolupráci s divadelními ochotníky v Bolevci, kteří založili svůj spolek 1920 – viz Plzeň-Bolevec, Sociální demokracie / Dělnický ochotnický spolek / Spolek div. ochotníků.
Společná práce s boleveckými ochotníky přetrvávala a oba spolky se spojily (patrně už v té době pod názvem Lucerna).

Hrálo se v sále Lidového domu, kde bylo místo pro 400 diváků.

1945 se z iniciativy mládeže začal stavět nový kulturní dům i s jevištěm a divadelními šatnami a tento kulturní dům se stal stálým sídlem divadelních ochotníků na Košutce, kteří se společně se Svazem české mládeže zasloužili o jeho výstavbu brigádnickou prací.

1946 bylo uvedeno první představení na vlastní scéně – Alois Jirásek: Lucerna.
Předsedou byl zvolen Karel Netrval, režiséry Josef Rais a Jaroslav Sladký.
1946 se aktivně jako herec i člen výboru zapojil do souboru Bedřich Horáček, který v něm působil i 1973.
Šlo o jednoho z předních plzeňských amatérských herců té doby (1973 získal odznak Zlatý Tyl).

1947 měl spolek 3 odbory – divadelní, loutkový, pěvecký.

1950 předsedou Čeněk Blanda, úředník.

1951 vznikl Divadelní soubor Osvětové besedy – převedením souboru likvidovaného Ochotnického divadelního spolku.

1953 Divadelní soubor OB navržen k výběru na Festival LUT v Praze.

1976 (po zbourání Lidového domu v Bolevci) pokračovali pod názvem Divadelní amatérský soubor Lucerna.
Hrálo se v kulturním domě Na Košutce.

Za dlouhou dobu trvání souboru se vystřídalo několik vedoucích a režisérů – Jaroslav Nocar, Škarda, Josef Rais, Truxa, Sladký, Bedřich Horáček, Naxera, Kučera; z hostujících František Juřička, Václav Kuchyňka a Václav Beránek.
DAS Lucerna hrál na Košutce Na Jezírku a předvedl svým divákům tisíce divadelních představení různých žánrů od her lidových až po operetky a hry se zpěvy – přes komedie až k antickému dramatu. Z řad spolku vyšli i někteří profesionální herci, např. plzeňským divákům dobře známý Antonín Hajšman.

1990 košutečtí divadelníci museli kulturní dům, který si svépomocí postavili, opustit a uvolnit ho pro firmu Baccardi, která ho získala ve výběrovém řízení. Firma přetvořila interiér na velkou diskotéku, kde již pro divadlo nebylo místo.
Soubor hledal své nové působiště, které nalezl v Lidovém domě v Černicích. Stal se spolkem a název "Jezírko" připomíná , kde jeho historie počala.

Dále viz pokračování souboru – Plzeň: Jezírko (1993 soubor změnil sídlo a přijal název Jezírko).
Bibliografie:
NOSITELÉ Zlatého Tyla. Amatérská scéna 1973, č. 9, s. 10.

Webové stránky Divadelního spolku Jezírko – O souboru – https://www.jezirko.info/www/soubor/

Divadelní ochotník 1929, č. 4, s. 65.
Archivy:
Plzeň, Archiv města Plzně:
inv. č. 244, ka 38 (excerpováno).

Všeodborový archiv Českomoravské konfederace odborových svazů, Praha. Rok 1953 Kart. 143, inv. č. 130/2 Festival LUT.

Související Texty

Související www odkazy

Související Obrázky

Plzeň, Divadelní odbor osvětové besedy, Mordová rokle, 1956
Plzeň, Divadelní odbor osvětové besedy, Velká tavba, 1956
Plzeň, Osvětová beseda, Šípková Růženka
Plzeň, Osvětová beseda, Šípková Růženka
Plzeň, Osvětová beseda, Šípková Růženka


Mapa působení souboru - Dělnická tělocvičná jednota / Lucerna, SDO / OB Košutka / Divadelní amatérský soubor Lucerna / dále od 1990 viz Jezírko

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':