Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Hořelice

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Část
Okres: Praha-západ
Nadřazený celek: Rudná
První zpráva: 1885
1885 v obci ustaven Spolek divadelních ochotníků.

1919 založen Divadelní spolek Pokrok pro Hořelici a okolí, hrál i po celou dobu 2. svět. války až do 1951.
(1951 se sloučily obce Dušníky a Hořelice do obce Rudná, divadlo na čas v útlumu a cca od 1955 soubor hrál jako Dramatický odbor ZK ROH Čs. státního statku v Rudné. Později hrál jako Divadlo lidové tvořivosti OB v Rudné a nakonec jako Divadelní soubor Pokrok místního sboru Českosl. požární ochrany - vše viz Rudná.)

1924 Sportovní klub Čechie.

1949 hrály soubory Obce baráčníků, ČSM, Hasičů.

Podle kroniky obce většina spolků hrála divadlo, v Hořelici i Dušníkách bylo několik sálů a řada nadšených ochotníků.

LOUTKOVÉ DIVADLO
Loutkové a maňáskové divadlo hráli v restauraci Na Staré mladí členové Sokola (patrně v době 1. republiky).
Bibliografie:
JONÁŠ, Karel zprac. Informace pro MČAD. Rkp. 2001. 7 s. kART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 248.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1922. Praha, ÚMDOČ 1923. Seznam členů.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1699, sg 30/194/20, SDO 1885.
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/615/1919, DS Pokrok.

Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV Praha-západ pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954. kART.

Státní okresní archiv Kladno č. 630.

Státní okresní archiv Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích
Název: Divadelní spolek Pokrok Hořelice
Značka: Pokrok Hořelice
Číslo listu NAD: 1373
Datace: 1940 - 1966
Tématický popis: album plakátů a pozvánek s fotografiemi z představení
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':