Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Zlonice

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Kladno
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1870
1870 založena Ochotnická jednota Horoslav.

V 70. letech 19. stol. hráli i studenti.

1887-1902 Divadelní odbor pěveckého spolku Hlahol.

6.12.1891 dávali zdejší ochotníci dvě jednoaktovky "Sběratelka starožitností" a "Jen ne písemně". Při první veselohře ochuravěla slečna Heverochová. Mnozí pomýšleli na odřeknutí představení. Rázným zakročením pana režiséra H. Straky, převzala hodinu před představením roli slečna Hlaváčková. Prostranný sál hotelu Bendlova byl téměř přeplněn.
Světlo 18.12.1891.

26.11.1893 slavili na našem jevišti jubileum 30 letého působení na divadle manželé Kinšnerovi. Hráti začali v Turnově a u nás. Pak působili ve Vídni. Pan Kinšner založil ve Vídni s předními vlastenci první spolek Pokrok. Pak přesídlili do naší obce. K oslavě byl zvolen titul "Sedlák křivopřísežník".
Světlo 1.12.1893.

Po 1900 Zábavní odbor Sokola.

1900-1905 Místní organizace Ústřední matice školské.

1904 Loutkové divadlo ve prospěch Spolku Ludmila pro stravování chudé mládeže školní.

1911-1949 Ochotnická a vzděl. jednota Šubert.

1934-1940 Jednota proletářské tělovýchovy.

Před 2. svět. válkou i po ní občasná loutková představení v sokolovně (patrně Sokol).

1937-1948 Spolek divadelních ochotníků Havlíček.
(původně Spolek dělnických div. ochotníků)

1937 ve Zlonicích celkem 10 představení, 1938 - 10, 1939 - 18, 1940 - 16 a 1941 - 10 předst.


1945-1951 Divadelní soubor SČM.

Po 1949 - po zániku spolků Šubert a Havlíček působil do 1963 div. soubor SČSP.

Od 1950 do 70. let loutková scéna Radost.

Od 2004 školní soubor.
Bibliografie:
BURIAN, Miroslav: Svaz dělnických divadelních ochotníků československých DDOČ. (Soupis archiváliío v DNM.) Praha SDDOČ uložených, Divadelní ústav a Národní muzeum 1972., s. 198;

DIVADLA v království Českém r. 1905. Zprávy Zemského statistického úřadu království Českého XIV/1. Praha 1910, s. 184-190.

DOBNER, Libor a SEHNALOVÁ, Mojslava, OLIVERIUS, Miroslav, KRAJNÍK, St.: Zpracovali místopis okresu. Rkp. 1998-2000. kART. Informace pro MČAD o ochotnickém divadle na Slánsku. Rkp. 1998.

HANUŠ, Jaroslav: Divadlo na slanském okrese. Slanský obzor 1934, s. 97-98; 1937, s. 37; 1938, s. 54; 1939, s. 80; 1940, s. 81; 1941, s. 39.

KUKLOVÁ, Zdenka: Informace pro MČAD, Rkp. 2000, 1 s.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 711-712.

NOVOTNÁ, Libuše: Zpracovala informace OÚ pro MČAD. Rkp. 2001. 1 s. kART.

SVOBODNÝ občan č. 20 z 26. října 1934.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931,s. 464-465; kNIPOS, kART.

VE SLUŽBÁCH Thalie II, České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 355. kART.

ZLONICE 1705-1905, Památník. Zlonice, městské zastupitelstvo 1905, s. 145-153.

České divadlo 1940, č. 8, s. 160.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1911, i. č. 361/516/1911, Ochotnická a vzdělávací jednota Šubert.
Fond ZU Spolky 1911, i. č. 361/152/1912, Ochotnická a vzdělávací jednota Šubert.
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/503/1918, Ochotnická a vzdělávací jednota Šubert.
Praha, Národní archiv: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 435/1800/1948, Ochotnická vzdělávací jednota.

Státní oblastní archiv:
Informace ONV Slaný pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954. kART

Státní okresní archiv Kladno:
Fond Zlonice: Spolek divadelních ochotníků Havlíček Zlonice, 1937-1948
Fond není přístupný (2007). Původně: Spolek dělnických divadelních ochotníků Havlíček ve Zlonicích
Fond obsahuje pouze kroniku a pokladní knihu s doklady.

Fond Zlonice: Spolek divadelních ochotníků "Šubrt" Zlonice, 1910-1948, 0,66 bm (z toho nic není zpracováno 2007). Fond není přístupný (2007). též Ochotnická a vzdělávací jednota Šubrt ve Zlonicích.
Fond obsahuje velké množství divadelních her tištěných i ručně psaných, dále zápisy ze schůzí, matriku členů, zlomek spisového materiálu a úč.materiál.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Související Obrázky

Zlonice, Divadelníci, s. a.
Zlonice, DTJ, Tamburaši, 1912
Zlonice, Sokol, sokolovna, 1928
Zlonice, Sokol, sokolovna, 2010
Zlonice, Sokol, sokolovna, 2010


Mapa - Zlonice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Zlonice, DTJ, Tamburaši, 1912
Zlonice, Divadelníci, s. a.


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.