Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Šubert, ochotnická a vzděl. jednota

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1911
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1949
Působení: 191x, 192x, 193x, 194x
1911 založena Ochotnická a vzdělávací jednota Šubert, člen ÚMDOČ.
Zakladatelé: Fr. Židlický, K. Kinšner, K. Petrů.
30 členů.
Mezi čestnými členy od počátku ředitel pražského ND F. A. Šubert, spisovatel a starosta ÚMDOČ Fr. Herman.

V březnu založena ochotnická jednota "Šubrt". V jednotě soustředěny všechny národní spolky. Na valné hromadě zvolen předsedou Vl. Lipovský, učitel.
12.března 1911 - zahájila jednota dramatem "Žně" od F.A.Šubrta. Představení se měl zúčastnit i F.A.Šubrt osobně, ale omluvil se nemocí.
2.dubna 1911 - sehrána veselohra "Únos Sabinek" ve prospěch Sokola.
O velikonocích sehraje jednota frašku "Bujná krev" a v neděli 7.května hru "Karel Havlíček Borovský".
České slovo 9.4.1911.

1911 - F. A. Šubert: Žně, první představení ochotnické jednoty.
Hráli U českého lva.
1911 - Ad. Fr. Šubert: Drama čtyř chudých stěn, režie J. Hromada.
1912 - J. Skružný: Žabec, režie P. Fara.
1912 - 28. 4. - Lad. Stroupežnický: Pan Měsíček, obchodník, režie V. Římovský.
1912 - 12. 10. - E. Jeřábková, M. Tondrová: Láska světákova, r. V. Římovský. - 26. 10. - Nevinní viníci. Dle K. upravil J. Z. Veselý, režie Pavel Fara.

Do 1919 předsedové: A. Polanský, Lipovský, A. Štefl.
1919-1943 předsedou jednoty Dr. Jirkovský.
1919 - Milhac, Millaud, hudba F. Hervé: Mamselle Nitouche, opereta.

1923
Režiśéři PhM. Klapka, J. Petrů, K. Fara a Pavel absolvovali režisérský kurz ÚMDOČ v Praze, poté i kurz pořádaný okrskem.
Od tohoto roku hráli v nově postavené sokolovně.
Člen ÚMDOČ.
Od počátku spolek značně aktivní, velmi dobrá úroveň inscenací.
1925 - R. Jesenská: Devátá louka, Fr. Herman: Dobrodinci, - vše režie PhMr. J. Klapka, Lad. Stroupežnický: Naši furianti.
Kolem 1930 - Joža Poděbradský: Legionář.

1931 předsedou spolku MUDr. Jírovský; uveden Jirásek: Otec, režie Koliha.
1931 117 členů, 79 činných a 38 přispívajících. Do tohoto roku sehráno 154 představení 107 divadelních kusů.

1934
1934 sídlo předsednictva Šamberkova okrsku přeneseno ze Slaného do Zlonic.
Ustaven Zlonický obvod Šamberkova okrsku za předsednictví PhMr. J. Klapky. Obvod se představil společným představením Procházkovy hry Spravedlnost je základ státu, režijně připravil obvodový režisér Krauskopf.
Zlonická jednota Šubert se stala ochranitelkou varnsdorfského Jiráska.

"Jednota Šubert v Zlonicích oslavuje století národní hymny a výročí dne národního osvobození zároveň. V neděli 28. října sehraje v sokolovně Tylovu Fidlovačku. Slavnostní proslov pronese paní B. Horská, dramatická umělkyně. Režii představení má Karel Zelenka, hudbu a zpěvy řídí Ph.Mr. J. Klapka. Začátek o 20. hodině." (Svobodný občan č. 20 z 26. října 1934)
1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.

1939 - J. V. Rosůlek: Mezi námi děvčaty.
1940 - J. Snížek: Příklady táhnou, O. Minářík: Babí léto paní Květy, L. Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic, Fr. Hlavatý: Svatba pod pokličkou, A. Jirásek: Lucerna.

1943 94 členů, z toho 32 činných.
Za 32 let 225 představení, např. Lucerna, Frant Tetauer: Člověk nemá jen sebe, Ze starých časů aj.
Také Miloš Hlávka (1907-1945), dramaturg ND: Výlet do hor, Benátská maškaráda (?), režie O. Nedvědová, jh. Zita Kabátová.

1948 sloučení spolků Šubert a Havlíček - OJ Šubert.

Hodnocení ONV Slaný:
Před sloučením div. spolku Šubert a Havlíček přece zaznamenávaly nějakou činnost, nyní téměř žádnou. Chybí prý vhodný a ochotný režisér.

1949 nastudovány 2 hry - O. Minařík: Zorka, I. Ivanov: Strýček Kosťa, hráno 7x, 5 zájezdů.
(Není jisté, zda hry připravovala ještě jednota Šubert nebo vznikly už pod hlavičkou násled. div. souboru SČSP.)

Po zániku sloučených spolků převzal aktivitu divadelní soubor SČSP (viz).
Bibliografie:
DOBNER, Libor: Ochotnické divadlo na území někdejšího hejtmanství a politického okresu Slaný a části okresu Kladno. kART. Viz Texty.

HLÁVKA, Petr. Soupis divadelních her Miloše Hlávky (1907-1945), dramaturga ND, které byly hrány ochotníky v době protektorátu. Pro DČAD listopad 2016.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 711-712.

NOVOTNÁ, Libuše: Zpracovala informace OÚ pro MČAD. Rkp. 2001. 1 s. kART.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 465.

SVOBODNÝ občan č. 20 z 26. října 1934.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 355. kART.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ, 1934, s. 40.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 82.
-----------------

Divadlo roč. 11, 1912-1913, příl. 2, s. 16; příl. 8, s. 76.

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 2, listopad 1911, s. 26; č. 15, 20. 5. 1912, s. 193.

Československé divadlo 1925, č. 3, 2. s. obálky; č. 8, 2. str. ob., 11, s. 175, č. 14, 2. str. ob.
Československé divadlo 1931, č. 9, s. 141.

České divadlo 1940, č. 4, s. 71, č. 5, s. 92, č. 8, s. 159, 160, č. 9, s. 179.
Archivy:
Státní oblastní archiv:
Informace ONV Slaný pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954. kART.

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1911, i. č. 361/516/1911, Ochotnická a vzdělávací jednota Šubert.
Fond ZU Spolky 1911, i. č. 361/152/1912, Ochotnická a vzdělávací jednota Šubert.
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/503/1918, Ochotnická a vzdělávací jednota Šubert.
Praha, Národní archiv: Fond ZU Spolky 1948, i. č. 435/1800/1948, Ochotnická vzdělávací jednota.

Státní okresní archiv Kladno:
Fond Zlonice: Spolek divadelních ochotníků \"Šubrt\" Zlonice, 1910-1948, 0,66 bm (z toho nic není zpracováno 2007). Fond není přístupný (2007). též Ochotnická a vzdělávací jednota Šubrt ve Zlonicích.
Fond obsahuje velké množství divadelních her tištěných i ručně psaných, dále zápisy ze schůzí, matriku členů, zlomek spisového materiálu a úč.materiál

Související Organizace

Související Obrázky

Zlonice, Šubert, Legionář, kolem roku 1930
Zlonice, Šubert, Mamzelle Nitouche, účinkující, 1919


Mapa působení souboru - Šubert, ochotnická a vzděl. jednota

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Zlonice, Šubert, Mamzelle Nitouche, účinkující, 1919
Zlonice, Šubert, Legionář, kolem roku 1930


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.