Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Josefov

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Místní část
Okres: Náchod
Nadřazený celek: Jaroměř
První zpráva: 1838
1838 První zpráva o ODi v garnizoně Josefov (pův. Ples), veselohra Čech a Němec (Štěpánek),
aktivita též ve 40. letech.
Město až do 1888 statut vojenské pevnosti, civilní složka obyvatelstva dlouho nevelká. 1789 zde tři měsíce - zřejmě německy - hráli i herci zvolna už zanikající pražské Boudy.
V 2. pol. 19. stol. i kvalitní kočovné české společnosti (Pokorného, Pištěka, Ludvíka, Budila), neboť zde zajištěna návštěvnost po rozptýlení toužících vojáků.
Obyvatelé se čile účastnili sbírek na ND.

SDO koncem 60. let. 19. stol., sál v hostinci U slunce
a v hotelu Šrámek.
1877 Hernani (Hugo).
1880 zastoupen na župním sjezdu Matice divadelní v Opočně.

1895 Spolek mládenců.

1872 přední občané zorganizovali velkolepě divadelně koncipovaný maškarní průvod, reagující na německo-francouzskou válku, který inspiroval k podobným akcím ochotníky v sousední Jaroměři. (V kočáru vezen jako vězeň i císař Napoleon III., doprovázený svými zajatými generály, i císař Vilém I., úřady pak akci přísně prošetřovaly.)
1900 opereta Finale coronat operam (Kovařovic).
Na poč. 20. stol. např.
1906 Pan Měsíček, obchodník,
1907 Žně (Šubert),
1910 Vojnarka,
1913 Na letním bytě (Štolba).

Po vzniku Československa ODi DO Sokola Jirásek,
1924 členem ÚMDOČ, příležitostně i jiné organizace.

1919 DrKr bývalých ruských zajatců.
Později např. hra Zač lidský život (Zd. Němeček, 1894-1957, diplomat, prozaik a dramatik, místní rodák, od 1948 v exilu).

Od 1900 se někdy hrávalo i v Důstojnické besedě.
1922 Scéna Důstojnické besedy členem ÚMDOČ.
1943 s velkým úspěchem Prodaná nevěsta, jh. členové pražského ND E. Haken, J. Gleich, O. Kovář aj. Orchestr Vládního vojska dirigoval Boris Masopust.
V tuto dobu intenzivně zváni i přední herci R. Deyl, Z. Štěpánek, M. Glázrová aj.
1947 Rukopis času (Němeček).

1924 Div. jednota jménem Ivana Franka ”Péče o Ukrajince v Josefově”.

Po vzniku Československa hrály
též Dělnická beseda a Mládež církve římsko-katolické.
1926 DrO J. K. Tyl Střelecké jednoty (zal.).
1928 zaznamenána Dělnická beseda.

1949 Josefov sloučen s Jaroměří.
V Domě armády (bývalá Důstojnická beseda) revue Když máj jde k nám, orchestr řídil hudební skladatel Mirko Křičenský. Činnost ochotníků ale záhy ustala.

1958 Sokol.

LOUTKOVÉ DIVADLO
LD pro veřejnost už za 1. svět. v. hráli čeští vojáci.

Od 1903 (1917?) LD Sokola.


Poč. 30. let manželé Preclíkovi při výrobě loutek volně navázali na tradici lidového loutkářství.

1946 LS Junáka,
1948 otevřel dřevěný pavilon, oponu vytvořil a stěny sálku vyzdobil pohádkovými náměty Milan Albich.
LS 120 členů, soběstačný, hrál pravidelně každou neděli, ved. Jos. Krausam, aktivní loutkář, člen KPS.
V 50. letech mezi předními a nejaktivnějšími LS ve východních Čechách.
Udržel se i po zákazu Junáka a 1953 se stal LS ZK Lina 01. Pořádal zájezdy do okolí, v divadle kraj. přehlídky a semináře.
1958 velká výstava loutek a scénických výprav k desetiletí divadla.
Vystaveno na 450 loutek, většinou výrobců Šrůtka a Jiráska z Červeného Kostelce.
Po vzoru Skupy tu byla i velká kapela.
Účast na kraj. a NP, např. 1960 s hrou RK 1 letí na Mars (S. Zbořil).

1953 zal. LS Makarovci ve vojenské nemocnici.

195x, 196x DLS osmileté střední školy.

Od 1955 se členové LS ZK Lina Bubáček, Krausam, Kocman, Sachunská starali i o pionýrský DLS osmileté střední školy v Josefově.
V pol. 60. let J. Krausam onemocněl, činnost LS Lina ustávala,
poč. 70. let zanikl.
Asi okolo pol. 70. let celý areál divadla zbořen.

xxxxx
Jednou jsem jel autem náhodou kolem a na nádvoří areálu byla velká hromada ještě doutnajícího popele ze spálených loutek a kulis. Několik zbytků loutek, ještě trochu zachovalých, jsem si na památku a připomínku pomíjivosti života odnesl domů. Zanedlouho potom byl celý areál zbourán. Dnes je tu kiosek s občerstvením a parkoviště pro návštěvníky josefovské pevnosti. Divadlo se nalézalo vně kasáren, nedaleko vchodu do pevnosti.
Autentická vzpomínka Jana Merty.

xxxxx
1954 LCH - ZK Lina 01, Zbořil: Ptáček Červenáček
1955 LCH - ZK Lina 01, Jirásek: Pan Johanes
1958 LCH - LS osmileté střední školy, Kopenec: O nespokojeném kohoutkovi.
Bibliografie:
ČERNÝ, František: Divadelní tradice východních Čech. Listy katedry historie a Historického klubu, pobočka Hradec Králové, č. 9, 1995.

ČERNÝ, František: Divadelní tradice východních Čech. In: Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století. Boskovice 1999.

ČERNÝ, František zprac. Informace pro MČAD.

DĚJINY českého divadla I.-IV. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968. 1969, II. díl s. 291.

HEJNA, Václav: Vzpomínky ze staré i nové Jaroměře. Jaroměř s. a. (1936).

MERTLÍK, Pavel: Jaroměř na přelomu tisíciletí. Jaroměř 1999.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 337-338.

ŠTĚRBA, Cyril: Z paměti města Josefova. Josefov 1926.

V JOSEFOVĚ provozoval se..., Květy 1838, č. 9.

ZAHRÁDKOVÁ, Zdenka, SOkA Česká Lípa: Informace pro MČAD. Zdroj: excerpce novin a časopisů.

Divadelní listy 1880, č. 16, s. 269-271.
Naše hory, 1919, č.16

Bibliografie - loutky
BIDLO, Vl.: Loutková scéna nového Josefova. ČsL 1954, č. 6, s. 135.

ČEPEK, O.: Školení loutkářů kraje Hradec Králové. ČsL 1955, č. 11, s. 259.

ČERNÝ, František: Dobrý den, paní Preclíková. ČsL 1983, č. 1, s. 12-13.

ČESAL, Miroslav: Praha-Hradec Králové. ČsL 1958, č. 4, s. 74.

ČESAL, M. - HRNČÍŘ, B.: II. národní přehlídka loutkářských souborů. ČsL 1958, č. 6, s. 122.

DUBSKÁ, Alice zprac.Informace pro MČAD. Rkp. 2000. PC ART;

JAROMĚŘSKÁ Lina plní své závazky. ČsL 1955, č. 5, s. 117.

JOSEFOVSKÝ Junák dětem. Podepsáno jhm. LS 1948/49, s. 53.

KNÍŽÁK, Milan: Encyklopedie výtvarníků loutkového divadla… Díl A-L. Nucleus HK 2005

MERTA, Jan, zprac.Informace pro MČAD. Rkp. 2001. PC ART.;
.
MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 337-338.

SVATÝ, Rudolf: Loutková scéna dětem. Rkp. Střední lesnická technická škola v Trutnově. SA Fr. Černý.

TVRDEK, F. - ČESAL, M.: Vsetín - Jaroměř. ČsL 1959, č. 6, s. 123.

VESELÝ, Jindřich: Loutkářství v okrese Dvůr Králové nad Labem. L 1926/27, s. 177.

VLACHÝ, Karel: Loutkářství v Hradeckém kraji. ČsL 1954, č. 4, s. 81.

ZAHÁLKA, J.: Ze zkušeností jaroměřského festivalu. ČsL 1960, č. 6, s. 126.

ZE ŽIVOTA souborů - loutkářský kroužek Makarovci. ČsL 1956, č. 7, s. 163.

Zprávy Loutkářského soustředění 1946, č. 2, s. 2.

Československé divadlo 1928, č. 7, s. 112.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/3725/1924, Div. jednota jménem Ivana Franka ”Péče o ukrajince v Josefově”.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/4273/1926, DrO J. K. Tyl Střelecké jednoty (zal.).
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 412/4145/1938, DrO J. K. Tyl Střelecké jednoty.
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/2798/1941, JDO.
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/8395/1946, JDO.
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/8395/1946, JDO Jirásek.

Praha, Národní muzeum:
DNM_P-10-A-379_159_C 13.171.

Související Obrázky

Josefov, skupina před opevněním, neznámá hra
Valdštejnský tábor


Mapa - Josefov

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':