Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Žďár nad Sázavou

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Žďár nad Sázavou
Nadřazený celek: Vysočina
První zpráva: 1863
Do roku 1952 existovaly dvě samostatné obce: Město Žďár a Zámek Žďár. Jejich spojením vzniklo město Žďár nad Sázavou.
-------
V 1. pol. 18. stol., za opata Václava Vejmluvy, klášterní a školní divadlo v cisterciáckém klášteře. Hráli venku v otevřeném prostoru i v klášteře, kde např. při oslavách bylo postaveno jeviště pro divadelní představení. Z příležitostných her se vyvinulo barokní divadlo.
(Podrobněji viz Obrázky - citace Bartušek, také viz Bibliografie - DČD I.)
----------------------------------------------------------

1863-1873 první český Spolek divadelních ochotníků - bez stanov.
1873 schváleny stanovy. Od zač. se hrálo v hostinci Solo čp. 67 na náměstí.
1876-1919 SDO Sázavan.
V Sázavanu působily osobnosti české kultury, např. div. ředitel Fr. Lacina (1863-1941), h. a r. Josef Svátek, skladatel Fr. Drdla (1868-1944), Em. Binko (1851-1893), uč. a vydavatel prvních českých hudebních čas. na Moravě.
1919 sloučení spolku Sázavan a Havlíček.
Ve spolupráci s Horáckou hudbou často operety.
1951-1957 všichni ochotníci v DS ZK ROH ŽĎAS.
V 90. letech-2001 DS DK, ved. J. Krška.

1865-196x hrály školní děti.

1873 také studenti (akademici).
1885 patrně studenti společně se Sázavanem.
Po 1918 hrál Sokol občas společně se studenty.

1880 zal. Hudební odbor čtenářského spolku Svatopluk.
Od počátku spolupracoval se Sázavanem.

1898 Řemeslnická beseda.
1907 uzavřela dohodu o spolupráci s Havlíčkem.

1901 město pro žďárské spolky postavilo Národní dům, dnešní Městské divadlo, zah. Nocí na Karlštejně.

1903-1913 Vzdělávací a div. spolek Havlíček.
1919 sloučení ve spolek Sázavan-Havlíček.

1903-192x LS Sokola.
1903-1938 DS Sokola.
1905 studenti podle zpráv poprvé hráli LD.
1906-1929 Sociálně-demokratická strana.
1908 hráli divadlo žďárští učni.
1908 Veřejná knihovna a čítárna (školní mládež a řemeslnický dorost).

1910 Stolová společnost Baráčníků, v hotelu U labutě.

V období 1876-1919 sehráno asi 165 her včetně aktovek.

Další činnost přerušila 1. světová válka.
Nehrálo se v letech 1914-1917.

Ve 20. letech a 30. letech ODi též Studentský spolek Svatopluk.

1920 zakoupil OOS LD od akademického malíře Aloise Podlouckého.
1920-1922 Váleční poškozenci.
1921-1936 ODi i Jednota čs. obce legionářské.
1922 LS žáků měšťanské školy.
1925-26 LD Orla.
1925 zal. Dramatický kroužek Lidové jednoty.
1925-1948 DrO Orla pod názvem Lidové divadlo.
1926 hrál živnostenský dorost.
1926-1928 zal. Spolek pro postavení katolického (Lidového) domu.
1926 Masarykova liga proti tuberkulose.
1927-1937 Národně socialistická strana.
1927-1938 OOS založil hudební školu.
1927 MSRD.

1930-1951 Dělnické divadlo (KSČ).
1933-1934 Církev československá.
1936 Československá mládež socialistická.
1937 ČSČK s obecnou školou.

1943 Kuratorium pro výchovu mládeže, LS.
1947-1948 Skautský spolek Junák.
1947 Strana lidová.
1949 V Ld nájemcem ČSM.

1956-1966 Dětská div. scéna ZK ŽĎAS, spolupráce se Žďárským symfonickým orchestrem.
1959 Jednota.

1964 výstava 100 let ochotnického divadla ve Žďáře nad Sázavou v dokumentech a fotografiích. Soubor hrál v Nd a po jeho přestavbě v městském divadle.

Od 70. let přehlídka DDS Máj Vysočiny.

1984 PIMPILIM.
1988 Dětský loutkový soubor 4. základní školy Žďár nad Sázavou.
1988 Loutkářský soubor Sdruženého klubu pracujících Žďár nad Sázavou.

V 90. letech úpěšný DRS a DDS Modrý pták ZUŠ, ved. J. Křenková.
V 90. letech Divadelní společnost DADLO.
90. léta 20. stol. LS DK(?) Dadlo.

2005 ZUŠ, Gen.


1993 DDL Prachatice, FEMAD, JH - Modrý pták, Pěkný - Křenková: Havrane z kamene
1995 DSÚ - DDS ZUŠ, Sandburg - Křenková: Pohádka o Bláže Bláhové a kouzlu Zlatohlavého cvrčka
1998 Popelka - DS DK, Čort: Pohádka o líných strašidlech

1962 WP - Recitační soubor ZDŠ
1999 WP - Modrý pták, Charms: Daniil Charms ??
2002 WP - Modrý pták, Arp – Tardieu - Scheerbart: Jsou dva různé
Zahraniční reprezentace
ZUŠ Žďár nad Sázavou: 1994 Lingen (SRN), Světový festival dětského divadla.
Bibliografie:
BARTUŠEK, Antonín: Zámecká a školní divadla v českých zemích. Výzkumný úkol Scénografického ústavu č. 13-63, Praha 1963; Společnost přátel Českého Krumlova 2010, ed. Jiří Bláha, s. 209-211.

BIBLIOGRAFIE českého amatérského divadla, č. 1008, Národní přehlídka dětských divadelních souborů; Zprac. Jiří Valenta a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1999. 216 s., 2027 záznamů.

BURIAN, Miroslav: Svaz dělnických divadelních ochotníků československých DDOČ. (Soupis archiválií v DNM.) Praha SDDOČ uložených, Divadelní ústav a Národní muzeum 1972. s. 161,172.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 106, 264, 363, 405; obr. s. 363: PĚKNÝ, Tomáš, KŘENKOVÁ, Jana: Havrane z kamene, soubor Modrý pták, ZUŠ Žďár nad Sázavou insc. se představila také na Světovém festivalu dětského divadla v SRN, 1995.

DĚJINY českého divadla I.-IV. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968, Díl I., s. 350.

DĚJINY Žďáru nad Sázavou III.díl, 1784 - 1974. Muzejní spolek Brno a MNV Žďár nad Sázavou, 1974, s. 98, 104,154-157, 216-217.

DIVADLO a divadelnictví na Moravě 3. Knihy a články 1988-1992, soupis premiér a recenzí. Zprac. Ivana Planá. Olomouc, Brno, SVK 1993, s. 20., kART.

DIVADLO a divadelnictví na Moravě 4. Knihy a články 1993-1997, soupis premiér a recenzí. Zprac. Ivana Planá. Olomouc, Brno, SVK 1998., s. 126., (Společnost DADLO, 1994). kART.

FILKA, Ivo: Zpracoval místopis okresu. Rkp. 1998-2002. PC ART;

FILKA, I. : Ochotnické divadlo ve Žďáře nad Sázavou. Rkp. 1994.

HENYCHOVÁ, Laďka: Informace o historii divadelních souborů ve Žďáru nad Sázavou. Rkp. 14 s. kART.

HLAVÁČEK,Petr; Rkp. 2001. 1 s. kART.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl II, s. 203. Sály. kART, KK.

Katolický týdeník 17/1998, 26.4.1998.

MAHRLA-DVORSKÝ, J.: Něco o divadle, jeho vzniku a důležitosti. Žďárský obzor 1900, s. 19, 44, 57.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 724-726.

RIPPEROVÁ, Marie; Rkp. 1999. kART;

SEZNAM LD Sokola, 1929–1930. Rkp. 9 s. Národní archiv: Sokol, ka 183. Kopie kART.

SVOBODA, J. F.: Vlastivěda moravská. Žďárský okres. Brno 1937, s. 167.

VONDRÁČEK, Jan: Přehledné dějiny českého divadla. Praha, F. Svoboda 1930 (část III), s. 188.

ZBOŘILOVÁ, Libuše: Seznam divadelních souborů Jihomoravského kraje. Rkp. 1997. 13 s. kART.

ZPRÁVY o činnosti Jednot čs. Orla v jednotlivých župách. Zprac. Petr Hlaváček. Archiv Ústředí Orla, Brno. rok. 1946.
Archivy:
Praha, Národní muzeum, DNM: C 16.721, Pl, SDO Sázavan, 1890.

Pelhřimov, Státní okresní archiv, Kamenice nad Lipou, Okresní národní výbor, i.č. 316, ka 234

Soukromý archiv I. Filka.

Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou:
Fond Spolek divadelních ochotníků Sázavan, Řemeslnická beseda, OkÚ ZR 1850-1945, i. č. 495 Spolkový katastr; Žďárské spolky - DS Sázavan 1863-1946. Ev. č. pomůcky 301/6.

Související Soubory

Související Ročníky přehlídek

Související www odkazy

Související Obrázky

 Horníčkovy Dva muže v šachu režíroval profesionální režisér Hugo Domes
Národní dům s divadelním sálem postavilo město pro žďárské kulturní spolky.
Nové Město na Moravě, Okresní osvětová rada, přehled kulturních místností, 1948
Nové Město na Moravě, Okresní osvětová rada, přehled kulturních místností, 1948
Proscenium Národního domu.
Žár 19.06.1964
Žďár nad Sázavou, 100 let ochotnického divadla - plakát, 1964
Žďár nad Sázavou, Adresář ochotníkú žďárského divadla, 1964
Žďár nad Sázavou, Cisterciácké klášterní a školní divadlo
Žďár nad Sázavou, Cisterciácké klášterní a školní divadlo
Žďár nad Sázavou, Cisterciácké klášterní a školní divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 211
Žďár nad Sázavou, Město Žďár, hlášení o divadelním sále, 1948
Žďár nad Sázavou, opona inspirovaná rukopisnými padělky, Lumír s lyrou, autor neznámý, před 1877, čb foto, M Žďár nad Sáz.
Žďár nad Sázavou, opona, foto čb
Žďár nad Sázavou, Pašije 2004 - plakát
Žďár nad Sázavou, Pašije 2004, celkový pohled
Žďár nad Sázavou, Pašije 2004, komparz
Žďár nad Sázavou, Pašije 2004, postavy z inscenace
Žďár nad Sázavou, Pohádkový mlejnek 2011, budova divadla
Žďár nad Sázavou, Pohádkový mlejnek 2011, budova divadla
Žďár nad Sázavou, Pohádkový mlejnek 2011, budova divadla
Žďár nad Sázavou, Pohádkový mlejnek 2011, budova divadla
Žďár nad Sázavou, RM, Sláva a pád Rakouska, rukopis hry, 1918
Žďár nad Sázavou, RM, Sláva a pád Rakouska, rukopis hry, 1918
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Národní dům, 1902
Žďár nad Sázavou, Sázavan-Havlíček, Oslavný večer - plakát, 1924
Žďár nad Sázavou, Zámek Žďár, hlášení o divadelním sále, 1948


Mapa - Žďár nad Sázavou

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Národní dům s divadelním sálem postavilo město pro žďárské kulturní spolky.
Proscenium Národního domu.
Žďár nad Sázavou, Sázavan-Havlíček, Oslavný večer - plakát, 1924
Žďár nad Sázavou, 100 let ochotnického divadla - plakát, 1964
Žďár nad Sázavou, Pašije 2004, celkový pohled
Žďár nad Sázavou, Pašije 2004, postavy z inscenace


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.