Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Sázavan / Sázavan-Havlíček / DK / SDO / ZK ROH ŽĎAS / Divadlo hudby / Žďárské divadlo / JKP / SKP/ Divadelní spolek Žďár, z. s.

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1863
Působení: 186x, 187x, 188x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 196x, 197x, 198x, 199x, 200x, 201x, 202x
1863-1873 první český SDO bez stanov.
Zah. 1864 Vrahové v městě (J. M. Boleslavský dle Chocholouška). Název pro okr. hejtmana nepřijatelný, změněn na Tajemné psaní, celkem asi 37 her.

1865 - 16. 10. - při oslavách jmenin císaře Františka Josefa - "Naši ochotníci, mladičký, ale vemi činný ústav, překvapili nás divadelním představením." - Uvedli hru Jos. Mikuláše Boleslavského: Studenti na svátcích.
1873-1876 obnoven SDO.
1873 schváleny stanovy.
Od zač. se hrálo v hostinci Solo čp. 67 na náměstí.
1874 vyhořel, SDO přišel o jeviště a rekvizity. Do požáru jen 4 hry.
1876-1919 SDO Sázavan.
Po požáru zah. 1876 v hostinci na náměstí čp. 288 hrou Isaak Lövy.
1879 - režisér Fr.(?) Binko kvalitní repertoár uváděl na nákladně postaveném jevišti a divadelních místnostech, což bylo obecenstvem oceňováno, takže se vždy hrálo při plném domě.
1879 - 14. 4. - Ch. Birch-Pfeifferová: Zvoník u Matky Boží.
1876-1896 v Městské dvoraně čp. 71. další hry - Fr. Robert Hocke: Nepravý a přece pravý, F. F. Šamberk: Blázinec v prvním poschodí, Carl Görlitz: První oběd v manželství, Caroline Berton: Ženská politika, cca 4 hry ročně.

1880-1926 spolupráce se Svatoplukem.
1883 spolek Sázavan uvedl Protivu (Schmied, přel. Pešková).
1885 patrně studenti společně se Sázavanem.

1898 aktivita opět ochabla ztrátou místnosti, v hotelu Krajina čp. 156.
1890 k oslavě 25 let trvání spolku Probuzenci.

1902 uv. Al. Jirásek: Vojnarka.

1911 - 15. 1 - J. Mahen: Jánošík, tragedie, - 22. 1. opakováno.

1913 - 24. 8. - Sázavan ve Žďáře uspořádal představení Našich furiantů v přírodě. Vypravil Čeněk Švastal, kapelník František Špinar.

Repertoár Sázavanu prvních 30 let hl. z Divadelní bibliotéky (vyd. Pospíšil) a Divadelního ochotníka (vyd. Mikuláš). Koncem 19. stol. výběr ovlivněn pražskými scénami, hl. ND. V Sázavanu působily osobnosti české kultury, např. div. ředitel Fr. Lacina (1863-1941), h. a r. Josef Svátek, skladatel Fr. Drdla (1868-1944), Em. Binko (1851-1893), uč. a vydavatel prvních českých hudebních čas. na Moravě.

1918-1938 Sázavan uváděl hry starších dramatiků, kteří se už běžně nehráli, Želenský, Skoch ad. Ve spolupráci s Horáckou hudbou často operety.
1919 sloučení spolku Sázavan a Havlíček.

1921 Jinak rozum, jinak srdce (Lutíková-Ptáčková), Přítěž (Viková-Kunětická).

1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.

1940 - Alois Jirásek: Vojnarka, režie V. Filipenský ml.

1951-1957 všichni ochotníci v DS ZK ROH ŽĎAS, od 60. let hráli především pro děti
Mj. Moudrý zlatník
1951 Můj syn
1954 také účinkuje jako Divadlo hudby.
1955 ustavení dramatického souboru Žďárské divadlo, kde se měli sdružit všichni ochotníci.
1956 Pavel Kohout: Dobrá píseň, František Langer: Jiskra v popelu aneb Pocta Shakespearovi.
1957 Úsměvy a kordy.
1958 Makarenko, Stehlík: Začínáme žít.

1960 Podskalák; Hrátky s čertem - účast na Oblastní přehlídce LUT.
Postupné změny v názvu - JKP, SKP, DK ROH ŽĎAS.
Soubor hrál v Národním domě a po jeho přestavbě v městském divadle.
1962 Voskovec a Werich: Balada z hadrů.
1963 Žďárské divadlo ZK ŽĎAS, Skála-Fux-Pantůček: Drak je drak.
1964 výstava 100 let ochotnického divadla ve Žďáře nad Sázavou v dokumentech a fotografiích, pro děti pohádka Zvířátka a loupežníci, Estrádní scéna ŽĎAS program na místní náměty.
Pro děti také
1964 O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku,
1966 Sněhurka a sedm trpaslíků.
1965 Moudrý zlatník, Popelka; pro dospělé Morálka paní Dulské (1966?)
1956-1980 skupina hrající pro děti za 23 let sehrála 58 her v 350 představeních.
Vedoucí a režisér Jan Krška.

1979 - JKP, V. Čort: Pohádka o líných strašidlech. l. cena na II. Znojemském stromě pohádek.

1980 - V. Novák - St. Oubram: Pohádka o Honzovi a víle Verunce. Účast na Znojemském stromě pohádek. Účast na KP divadelních a loutkářských souborů, Třebíč - 2. místo ve své kategorii.
1981 - Jan Jílek: O Šípkové Růžence, r. Jiří Maruš. Účast na Setkání amatérských divadelních souborů Vysočiny, Havlíčkův Brod.
1982 - JKP ROH, Jan Jílek: Šípková Růženka. Účast na KF divadelních souborů hrajících pro děti, Třebíč.
1982 - JKP ROH, Vladimír Čort: Líná strašidla. Účast na KF divadelních souborů hrajících pro děti, Třebíč - cena JKP Třebíč souboru za inscenaci a cena za herecký výkon Jitce Krškové.
1983 - DS JKP, Miroslav Horníček: Dva muži v šachu, r. Hugo Domes j.h., 3. místo v soutěži.
1984 - Jan Makarius: Strašidýlko, r. Karel Blažíček, scéna Ivan Kyncl, kostýmy Jitka Hofmannová. Účast a cena na Znojemském stromě pohádek - Cena Znojemský strom pohádek. Účast na KF divadelních souborů hrajících pro děti, Třebíč.
1986 - DS SKP, P. B. Bertoli: Deníky, r. Hugo Domes, j. h., účast na KP (tuctová bulvární veselohra, v úloze služky Anety vynikla Zuzana Kolářová). Účast na Setkání amatérských divadelních souborů Vysočiny, Havlíčkův Brod.
1988 - Divadelní soubor dospělých Sdruženého klubu pracujících ROH Žďár nad Sázavou, 26 členů, vedoucí Jan Krška.
1988 - Voskovec a Werich: Nebe na zemi, r. Hugo Domes. Účast na KP amatérských divadelních souborů, Blansko.

Účast v okresních soutěžích.
1993 ved. Jan Krška, do 2001.
1994 - DS, Pim, Alfréd a Bílá paní. Účast na Dospělí dětem, Havlíčkův Brod.
1998 - Vladimír Čort: O líných strašidlech. Účast na KP Pohádkový mlejnek, Žďár nad Sázavou - doporučení na NP Popelka Rakovník.

2000 - DS DK, J. Lada, A. Koenigsmark: Byl jednou jeden drak, r. Michael Jurášek j.h., účast OP v Přibyslavi, Dospělí dětem
2001 - Alex Koenigsmark: BYL JEDNOU JEDEN DRAK, r. Michael Jurášek a Jan Krška. Z KP Pohádkový mlejnek nominace na NP do Rakovníka.
2002 - Blažek, Podskalský Illík, Hála: Světáci, r. Jiří Vobecký j.h..
2003 - Saša Lichý: Kouzelná lampa Aladinova, r. Jiří Vobecký j.h. Doporučení na NP Rakovník, Blažek, Podskalský Illík, Hála: Světáci, r. Jiří Vobecký j.h..
2004 - Jiří Suchý, Jiří Šlitr, úprava Zdeňaka Boubelíka: Šest žen Jindřicha VIII., kostými Beata Rajská j.h., r. Jiří Vobecký j.h..
2007 - Voskovec, Werich: Balda z hadrů, r. Jiří Vobecký j. h., spolupracovala skupina historického šermu Flamberk.. Účast Honzlův Humpolec, Divadelní Přibyslav.

2007 - Divadelní spolek Žďár, z.s. (asi 45 členů) se ustavil jako občanské sdružení, které vzniklo dne 22.11.2007 transformací Divadelního souboru Domu kultury v nový nezávislý právní subjekt. Předseda spolku Jan Krška. Divadelní spolek Žďár, o.s. tak navazuje na více než 60 letou tradici existence žďárského amatérského divadelního souboru, který realizoval inscenace desítek her pro děti a dospělé. Divadelní spolek pravidelně uvádí svá představení v Městském divadle Žďár nad Sázavou. Přehled uvedených divadelních představení:
Karel Černý: Šamani, Premiéra 16/6/2009.
Marc Camoletti: Na správné adrese. Premiéra 1/6/2010.
Jana Synková na motivy pohádky Ottfrieda Preuusslera: Začarovaný vůl, r. Jan Hrubec. Premiéra 19/10/2014.
René Fallet: Zelňačka. Premiéra 9/6/2013.
Ladislav Smoljak na motivy hry Josefa Kajetána Tyla: Hymna aneb Urfidlovačka. Premiéra 11/6/2012.
Sborovna, r. Jiří Maruša. Premiéra 10/6/2014.
Podle filmové komedie v úpravě Jiřího Maruše: Horké to někdo rád, r. Martin Blažíček. Premiéra 15/4/2016.
Jan Werich ze sbírky Fimfárum: Rozum a Štěstí, r. MgA. Jan Hrubec.
Robert Thomas: INSPEKTOR MÁ TĚŽKOSTI, r. Martin Blažíček.

2008 - DS, Princ a večernice. Účast na KP Dospělí dětem, Havlíčkův Brod.
2008 - DS DK, Božena Němcová: Princ a Večernice. Účast KP Pohádkový mlejnek, Žďár n. Sáz.
2008 - DS D.K., Jan Werich, Jiří Voskovec: Balada z hadrů, r. Jiří Vobecký j.h. Účast na NP Divadelní Třebíč. Účast KP Třešťské divadelní jaro. Účast na Voskovcova Sázava.
2009 - DS, S. Mikule: Adam a jeho ženy, vedoucí Stanislav Mikule. Účast na KP JID, Jihlava - "DS Žďár nad Sázavou nalezl ve svém vedoucím /Stanislav Mikule/ nadějného dramatizátora a dovedného inscenátora, jenž však by měl svého ADAMA A JEHO ŽENY odlehčit od zátěže povrchní dokonalosti hravostí." (porotce Josef Tejkl)
2009 - na motivy Nezbedných pohádek Josefa Lady nastudoval Alex Koenigsmark: Byl jednou jeden drak, r. Kateřina Nedomová. Účast na KP Pohádkový mlejnek, Žďár nad Sázavou (cena za režii Kateřině Nedomové, za hudbu Janu Bořilovi, za herecký výkon Pavle Kiliánové v roli Princezny Anky, čestná uznání - Marcela Svobodová v roli Čerta Haramáše, Aneta Vnenčáková jako Hraběnka Babáčková a Jiří Maruš jako Pohádkový dědeček Habaděj) - doporučení k účasti na celostátní přehlídce Popelka v Rakovníku. Účast na CP Popelka, Rakovník.

2010 - Alex Koenigsmark: Byl jednou jeden drak, r. Kateřina Omesová. Účast na přehlídce Budějcká Thalie.
2011 - Repertoár: Jan Werich: Rozum a štěstí, Marc Camoletti: Na správné adrese, Karel Černý: Šamani.
2011 - Jan Werich, MVDr. Jan Bořil: Rozum a štěstí, r. Jan Hrubec. Účast na KP Dospělí dětem, Havlíčkův Brod. Účast na KP Pohádkový mlejnek Žďár n. Sáz. Ceny: za inscenaci s doporučením na celostátní přehlídku Popelka Rakovník, Martinu Blažíčkovi za scénu, Janu Bořilovi za původní hudbu, Marii Noskové za roli Štěstí, Radce Novákové za roli Rozumu a Václavu Krupičkovi za roli Ludvy. Čestná uznání: kolektivu souboru za provedení hudební složky, Ivanu Kynclovi za roli Krále, Jaroslavu Bučkovi za roli Ministra a Lucii Partykové za roli Zahradnice. Účast na CP Popelka Rakovník - čestná uznání Radce Novákové za herecký výkon v roli Rozumu a Marii Noskové za herecký výkon v roli Štěstí.
2011 - Žďár, o. s., Marc Camoletti: Na správné adrese. Účast na KP Třešťské divadelní jaro - čestné uznání Zdeňku Rajnoškovi za herecký výkon v postavě Spartaka a - cena Romanu Omesovi za scénografii.
2012 - PhDr. Karel Černý, MVDr. Jan Bořil: Šamani. Účast na KP Třešťské divadelní jaro - Cena za texty písní Karel Černý a Jiří Maruš, čestné uznání za herecký výkon Marie Košťálová a Radka Nováková v roích kontrolorek FÚ, Jiří Maruš v roli elektrikáře a Jan Bořil za hudbu, diváky zvoleno jako nejúspěšnější představení. Účast na Voskovcova Sázava 2011 - cena diváka, cena Středočeského KÚ – Karel Černý za původní dramatický text, čestné uznání Marie Košťálová a Radka Nováková za role kontrolorek a Lubomír Blíženec za roli pacienta.
2013 - DS Žďár, Ladislav Smoljak: Hymna aneb Urfidlovačka, r. Martin Blažíček. Účast na KP Třešťské divadelní jaro - cena Jiří Mareš za herecký výkon v postavě Hudebního historika, Lubor Blíženec za herecký výkon v postavě pražského žida Mareše, Bohouš Salaš za herecký výkon v postavě syna Josefa a soubor za inscenaci a čestné uznání Jaroslavu Bučkovi za herecký výkon v postavě krejčího Jammerwella, Marii Blažíčkové za herecký výkon v postavě Mastílkové a Pavlu Musilovi za herecký výkon v postavě ševce Kajetána - doporučení na CP Divadelní piknik Volyně. Účast na CP Diva­delní Piknik Volyně - cena souboru za herecko-pěvecké ztvárnění postav, Františku Dvořákovi za klavírní doprovod a Jiřímu Marušovi za herecký výkon v roli Hudebního historika - nominace na NP JH. Účast na CP Jiráskův Hronov. Účast na Voskovcova Sázava 2012 - nejlepší mužský pěvecký výkon – sborový zpěv, nejlepší scéna a výprava – Ivan Kyncl, Romana Siebenbürgerová, Jarmila Pešková za scénu a kostýmy.
2013 - podle René Falleta napsali Luis de Funés a Jean Halin: Zelňačka. Uvedeno na OP Divadelní Přibyslav. Účast na Voskovcova Sázava.
2014 - Jaromír Břehový: Sborovna, r. Jan Krška, Jiří Maruš, OP Divadelní Přibyslav.
2015 - DS Žďár, René Fallet, Alexandr Gregar: ZELŇAČKA, r. Jan Krška. Účast na KP Třešťské divadelní jaro - čestné uznání Janu Krškovi za režii a cena Ivanu Kynclovi za výpravu a za herecký výkon v roli Francise Chérasse a Jaroslavu Bučkovi za herecký výkon v roli Clauda Ratiniera a cena souboru za inscenaci - nominace na Piknik Volyně. Účast na CP Diva­delní Piknik Volyně - čestné uznání Ivanu Kynclovi za herecký výkon v roli Hrbatého Francise Chérasse a Jaroslavu Bučkovi za herecký výkon v roli Tvrdohlavého Claudea Ratiniera. Účast na CP FEMAD, Poděbrady.
2015 - DS Žďár, Jaromír Břehový: SBOROVNA. Účast na KP Třešťské divadelní jaro - čestné uznání Ivanu Kynclovi za scénu a Marii Blažíčkové za herecký výkon v roli Rity a cena Marii Noskové za herecký výkon v roli Evy. Účast na Voskovcova Sázava 2016.
2015 - Jana Synková na motivy Ottfrieda Preußlera: Začarovaný vůl, r. Jaroslav Buček. Účast na KP Pohádkový mlejnek, Žďár nad Sázavou - čestné uznání Haně Krškové za scénu a kostýmy, čestná uznání za herecký výkon pro Andreu Bartůňkovou a Alenu Stejskalovou a cena pro Jaroslava Bučka. Účast na KP Dospělí dětem, Havlíčkův Brod. Účast na Voskovcova Sázava.
2016 J. Etlík, J Schmid úprava Jiří Maruš: Horké to někdo rád, režie Martin Blažíček, Divadelní Přibyslav 2016 1
2017 - DS Žďár, s. z., J. Etlík, J Schmid, úprava filmové komedie Jiří Maruš: Horké to někdo rád..., r. Martin Blažíček. Účast na Voskovcova Sázava - cena diváků, cena města Sázavy Jiří Libra za vedení sboru, cena Vosk(n)ovin Vít Schafferhans a Miloslav Straka za nejoriginálnější taneční výstup v rolích Dafne a Osgooda, čestné uznání Adamu Šteidlovi za roli Joe/Josefína, Vítu Schafferhansovi za roli Jerry/Dafnéve a Marcele Svobodové za roli Sugar. Účast na KP Třešťské divadelní jaro - čestné uznání Adamu Šteidlovi za postavy Joe – Josefíny, Vítu Schafferhansovi za postavy Jerry – Dafné, Tamaře Peckové-Homolové za postavu Sue a Marcele Svobodové za postavu Sugar.
2020 - Robert Thomas: Inspektor má těžkosti. Účast na Třešťské divadelní jaro 2020 se nekonala - vzhledem k současné situaci je přehlídka zrušena. Účast na Třešťské divadelní jaro 2022 - čestné uznání souboru za hereckou souhru a cena Tamaře Peckové Homolové za roli Alice.
Bibliografie:
BERAN, Václav: Znojemský strom pohádek. AS 1979, č. 5, s. 19.

HAMŽOVÁ, M.:Z okresu, o němž se nepíše. Amatérská scéna 1966, č. 8. s. 23.

HUMPOLEC - Festival amatérských divadelních představení - Honzlův Humpolec. Internet.

CHALUPOVÁ, Jaroslava: Pohádkový mlejnek zamlel ve Žďáru po čtvrté 14.3.2001. AS 2001, č. 3, s. 34-35.

KRÁTCE o kultuře. (Podepsáno M. S.) Rovnost Brno-venkov, 1962, č. 100. (Excerpovala Jana Vavličová, stud. KDS FF MU Brno.)

Program přehlídky JID 2009.

SCHEJBAL, Milan: Příliš hravá Popelka…. Amatérská scéna 2009, č. 6, s. 14 - 16.

STROTZER, Milan: Ve Žďáru nad Sázavou rozlouskli ladovský oříšek.... Amatérská scéna 2009, č. 2, s. 52 - 53.

TEJKL, Josef: Jihlavská brána do jiné dimenze. Amatérská scéna 2009, č. 2, s. 50 - 51.

ZÁVODSKÝ, Vít: Jihomoravské amatérské podněty. Tvorba 1986, č. 37 (17. 9.), s. 10.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 82.

Adresář ARTAMA 1993
---

Moravská orlice 31. 10. 1865.
Moravská orlice 4. 5. 1879.

Divadelní listy 1883, č. 30, s. 254.
Divadelní listy 1902-3, č. 5, s. 92.

Divadlo roč. 9, 1910-1911, č. 10, s. 271.
Divadlo roč. 12, 1913-1914, č. 1, s. 22.

Jeviště 1921, č. 10, s. 159, č. 12, s. 191.
Amatérská scéna 1964, č. 3, s. 1; č. 5, s. 1.

Žďár nad Sázavou, Divadelní spolek Žďár, z.s. - web souboru - viz www odkazy.
Archivy:
kART: Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Pelhřimov, Státní okresní archiv, Kamenice nad Lipou, Okresní národní výbor, i.č. 316, ka 234

Soukromý archiv Jaroslav Dejl, Třebíč, Mladá scéna, Kronika souboru:
Třebíč, KF divadelních souborů hrajících pro děti 1982, plakát;
KF divadelních souborů hrajících pro děti 1982 - Co ukázala třebíčská přehlídka (noviny Rovnost 6.10.82);
KF divadelních souborů hrajících pro děti 1982 - Divadlo pro děti (noviny Jiskra 29.9.82);
KF divadelních souborů hrajících pro děti 1982 - Co ukáže jedna přehhlídka (AS 83, č. 2);
KF divadelních souborů hrajících pro děti 1982 - Mladá scéna JKP postupuje (noviny Jiskra 13.10.82) - viz Obrázky a viz Alba.

Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou:
1863-1946 Žďárské spolky – DS Sázavan, Město Žďár (nyní Žďár nad Sázavou) . Ev. č. pomůcky 301/6.
---

Archiv St. Olbricht – Slavkov, Brno: excp. Moravská orlice, 1865, 1879. Pro DČAD srpen 2014.

Související Osobnosti

Související Ročníky přehlídek

Související Pojmy

Související www odkazy

Související Obrázky

Bystřice nad Pernštejnem, Okresní přehlídka dětských divadelních souborů a souborů dospělých hrajících pro děti 1982
Bystřice nad Pernštejnem, Okresní přehlídka dětských divadelních souborů a souborů dospělých hrajících pro děti 1983
Bystřice nad Pernštejnem, Okresní přehlídka dětských divadelních souborů a souborů dospělých hrajících pro děti 1984
Bystřice nad Pernštejnem, Okresní přehlídka dětských divadelních souborů a souborů dospělých hrajících pro děti 1985
Bystřice nad Pernštejnem, Okresní přehlídka dětských divadelních souborů a souborů dospělých hrajících pro děti 1985
Bystřice nad Pernštejnem, Okresní přehlídka dětských divadelních souborů a souborů dospělých hrajících pro děti,  1984
Jihlava, Klicpera, dopis ÚMDOČ o zřizování okrsku, 1925
Jihlava, Krajská poradna LUT, Vyhodnocení krajských kol soutěží 1955–1956
Jihlava, Krajská poradna LUT, Vyhodnocení krajských kol soutěží 1955–1956
Nové Město na Moravě, Okresní úřad, Schvalování divadelních produkcí, 1936
Nové Město na Moravě, Okresní úřad, Schvalování divadelních produkcí, 1936
Nové Město na Moravě, Okresní úřad, Schvalování divadelních produkcí, 1936
Nové Město na Moravě, Okresní úřad, Schvalování divadelních produkcí, 1936
Nové Město na Moravě, Okresní úřad, Schvalování divadelních produkcí, 1936
Nové Město na Moravě, Okresní vedení veřejné osvětové služby, Povolování divadelních her, koncertů …, 1943
Nové Město na Moravě, Okresní vedení veřejné osvětové služby, povolování divadelních her, koncertů …, 1943
Nové Město na Moravě, Okresní vedení veřejné osvětové služby, povolování divadelních her, koncertů …, 1944
Nové Město na Moravě, Okresní vedení veřejné osvětové služby, povolování divadelních her, koncertů …, 1944
Polička, 3. Zákrejsova Polička, zahájení 2013
Přibyslav, Divadelní přibyslav 2007 - plakát
Přibyslav, Divadelní Přibyslav 2010 - program
Přibyslav, Divadelní Přibyslav 2010 - program
Třebíč, KF divadelních souborů hrajících pro děti 1982
Třebíč, KF divadelních souborů hrajících pro děti 1982
Třebíč, KF divadelních souborů hrajících pro děti 1982
Třebíč, KF divadelních souborů hrajících pro děti 1982
Vyhodnocení krajského kola LUT divadelních a loutkářských souborů, 1958
Vyhodnocení krajského kola LUT divadelních a loutkářských souborů, 1958
Žďár nad  Sázavou, Sázavan, Byl jednou jeden drak, 2009
Žďár nad Sáz., Žďár, Začarovaný vůl, KP Pohádkový mlejnek Žďár nad Sázavou 2015
Žďár nad Sáz., Žďár, Začarovaný vůl, KP Pohádkový mlejnek Žďár nad Sázavou 2015
Žďár nad Sázavou, Dětský divadelní máj Vysočiny 1986
Žďár nad Sázavou, Divadelní spolek, Byl jednou jeden drak, Popelka 2009
Žďár nad Sázavou, Divadlo pro děti JKP, 10. výročí divadla pro děti - plakát, 1966
Žďár nad Sázavou, Divadlo pro děti, hodnocení souboru, 1980
Žďár nad Sázavou, DK, Byl jednou jeden drak - program, Divadelní Přibyslav 2000
Žďár nad Sázavou, DK, Byl jednou jeden drak, Divadelní Přibyslav 2000
Žďár nad Sázavou, DK, Kouzelná lampa Aladinova - program, Divadelní Přibyslav 2003
Žďár nad Sázavou, DK, Pim, Alfréd a Bílá paní - program, 1992
Žďár nad Sázavou, DK, Světáci - program, 2003
Žďár nad Sázavou, DK, Světáci, 2003
Žďár nad Sázavou, DS D.K., Balada z hadrů, 2008
Žďár nad Sázavou, DS DK, Balada z hadrů - plakát, Divadelní Přibyslav 2007
Žďár nad Sázavou, DS DK, Balada z hadrů, 2008
Žďár nad Sázavou, DS DK, Balada z hadrů, 2008
Žďár nad Sázavou, DS DK, Balada z hadrů, Divadelní Přibyslav 2007
Žďár nad Sázavou, DS DK, Šest žen Jindřicha VIII. - plakát , Divadelní Přibyslav 2004
Žďár nad Sázavou, DS Žďár, Zelňačka, CP Divadelní Piknik Volyně 2015
Žďár nad Sázavou, DS Žďár, Zelňačka, CP Divadelní Piknik Volyně 2015
Žďár nad Sázavou, DS Žďár, Zelňačka, CP Divadelní Piknik Volyně 2015
Žďár nad Sázavou, DS Žďár, Zelňačka, CP Divadelní Piknik Volyně 2015
Žďár nad Sázavou, DS Žďár,o.s, Hymna aneb Urfidlovačka, CP Divadelní Piknik Volyně 2013
Žďár nad Sázavou, DS Žďár,o.s, Hymna aneb Urfidlovačka, CP Divadelní Piknik Volyně 2013
Žďár nad Sázavou, Jan Krška, DS DK, 2008
Žďár nad Sázavou, JKP, Čertimlýn - program, 1978
Žďár nad Sázavou, JKP, Čertovy zlaté vlasy - program, 1975
Žďár nad Sázavou, JKP, Čertovy zlaté vlasy, 1975
Žďár nad Sázavou, JKP, Elce Pelce do pekelce - program, 1972
Žďár nad Sázavou, JKP, Elce Pelce do pekelce, 1972
Žďár nad Sázavou, JKP, hodnocení souboru, 1980
Žďár nad Sázavou, JKP, Hurá do televize - program, 1986
Žďár nad Sázavou, JKP, Hurá do televize, 1986
Žďár nad Sázavou, JKP, Jirka vaří špinifix - program, 1978
Žďár nad Sázavou, JKP, Jirka vaří špinifix, 1978
Žďár nad Sázavou, JKP, Koláč štěstí, 1975
Žďár nad Sázavou, JKP, Krakonošovy pohádky, 1985
Žďár nad Sázavou, JKP, O brejlatý princezně - program, 1977
Žďár nad Sázavou, JKP, O brejlatý princezně - program, 1977
Žďár nad Sázavou, JKP, O Šípkové Růžence, 1981
Žďár nad Sázavou, JKP, O Šípkové Růžence, 1981
Žďár nad Sázavou, JKP, Pohádka o líných strašidlech - program, 1978
Žďár nad Sázavou, JKP, Pohádka o líných strašidlech - program, 1979
Žďár nad Sázavou, JKP, Pohádka o líných strašidlech, 1978
Žďár nad Sázavou, JKP, přehlídka divadelních her - plakát, 1981
Žďár nad Sázavou, JKP, Princezna a šašek - program, 1968
Žďár nad Sázavou, JKP, Strašidýlko - plakát, 1984
Žďár nad Sázavou, JKP, Strašidýlko, 1984
Žďár nad Sázavou, JKP, Sůl nad zlato - program, 1976
Žďár nad Sázavou, JKP, Sůl nad zlato, 1976
Žďár nad Sázavou, JKP, Švec a čert - program, 1973
Žďár nad Sázavou, JKP, Zakletý kačer - program, 1973
Žďár nad Sázavou, JKP, Zakletý kačer, 1973
Žďár nad Sázavou, Oblastní přehlídka LUT 1960 - plakát
Žďár nad Sázavou, Ochotnické divadlo Sázavan, Noc na Karlštějně - program, 1901
Žďár nad Sázavou, Ochotnické divadlo Sázavan, Probuzenci, 1890
Žďár nad Sázavou, Ochotnické divadlo, Tajemní psaní - plakát, 1864
Žďár nad Sázavou, OKS, dramaturgický plán čiinosti 1981-1982
Žďár nad Sázavou, OKS, hodnocení sezony 1985-1986
Žďár nad Sázavou, OKS, hodnocení sezony 1986-1987
Žďár nad Sázavou, OKS, hodnocení sezony 1986-1987
Žďár nad Sázavou, OKS, hodnocení souborů 1987-1988
Žďár nad Sázavou, OKS, hodnocení souborů 1987-1988
Žďár nad Sázavou, OKS, přehled inscenací 1984-1985
Žďár nad Sázavou, OKS, přehled inscenací 1987-1988
Žďár nad Sázavou, OKS, přehled inscenací 1988-1989
Žďár nad Sázavou, OKS, přehled souborů a inscenací 1983-1984
Žďár nad Sázavou, Orel, Kája Mařík v pohádce, 1936
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Albína Budínová
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Balada z hadrů
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Balada z hadrů - program
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Brky pod Polanou
Žďár nad Sázavou, Sázavan, členové 1865
Žďár nad Sázavou, Sázavan, členové 1866
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Deníky, 1986-87
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Děti, dopis ředitele školy, 1943
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Děti, Hastrman, 1943
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Děti, Hastrman, 1943
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Děti, Pohádka o zlatém klíči a živé vodě, 1944
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Drak je drak - program, 1963
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Dva muži v šachu, 1983
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Džungle, 1941
Žďár nad Sázavou, Sázavan, František Süss, 1935
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Galejní otroci - partitura, 1865
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Host, 1961
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Hvězdy nad hradem, 1943
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Jan Roháč, 1961
Žďár nad Sázavou, Sázavan, karikatura členů spolku
Žďár nad Sázavou, Sázavan, kniha členů spolku 1900 - 1923
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Kniha příjmů a vydání 1864 -1895
Žďár nad Sázavou, Sázavan, kniha vypůjčených knih, 1920 - 1941
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Knihovna spolku
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Kontrolor Zajíček, 1942
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Korespondence soulku 1896 -1902
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Korespondence spolku, 1889
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Král Václav IV. - program, 1918
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Král Václav IV. - program, 1918
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Krčálová, Brož, Süss
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Lucerna - program, 1964
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Lucerna, 1964
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Malý Rischelie, 1902
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Marie Krčálová
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Maryša, 1944
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Morálka paní Dulské, 1962
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Naši ... šli tudy, 1949
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Naší furianti, 1941
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Naši furianti, 1963
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Nebe na zemi - program
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Neumírejte prosím, jste v pořadí - program, 1989
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Noc na Karlštějně, 1901
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Noc na Karlštejně, 1909
Žďár nad Sázavou, Sázavan, oprava jeviště Národního domu v letech 1960-61
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Palackého třída 27., 1941
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Památní kniha
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Památní kniha
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Pamětní kniha 1876 - 1946
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Pamětní kniha 1876 - 1946
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Pamětní kniha 1919 - 1932
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Pamětní kniha 1919 - 1932
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Pan Johanes, 1951
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Paní Piperová zasahuje, 1967
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Past na myši, 1961
Žďár nad Sázavou, Sázavan, pokladní kniha 1895 - 1949
Žďár nad Sázavou, Sázavan, pokladní kniha 1895 - 1949
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Poslední muž, 1941
Žďár nad Sázavou, Sázavan, poukázka na 3 zlaté, 1876
Žďár nad Sázavou, Sázavan, pozvánka na oslavu 100. výročí divadla, 1964
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Pražský flamendr, 1950
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Proslov k otevření divadla
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Protokoly ze schůzí 1921 - 1935
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Půlnoční slunce, 1943
Žďár nad Sázavou, Sázavan, režisér  Václav Filipenský ml.
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Rozpočet na zařízení jeviště, 1894
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Sadová třída 13, 1942
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Šamani, 2009
Žďár nad Sázavou, Sázavan, soubor na výletě v Krejdách, 1925
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Srdce na uzdě, 1944
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Stanovy spolku 1876
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Strakonický dudák, 1917
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Strakonický dudák, 1918
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Strakonický dudák, 1918
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Strakonický dudák, 1918
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Stříbrná liška, 1944
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Tanec cikánek (Japonek?)
Žďár nad Sázavou, Sázavan, U bílého koníčka - plakát, 1902
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Udavač - program, 1965
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Udavač, 1965
Žďár nad Sázavou, Sázavan, V městě X v podniku Y - program, 1965
Žďár nad Sázavou, Sázavan, V městě X v podniku Y, 1965
Žďár nad Sázavou, Sázavan, V panském čeledníku, 1905
Žďár nad Sázavou, Sázavan, V panském čeledníku, 1905
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Václav IV.
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Vojnarka, 1955
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Zkrocení zlé ženy, 1914
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Zlaté srdíčko, 1958
Žďár nad Sázavou, Sázavan-Havlíček Město Žďár, sloučení s Dělnickým divadlem, 1949
Žďár nad Sázavou, Sázavan-Havlíček, Bílá nemoc - program, 1937
Žďár nad Sázavou, Sázavan-Havlíček, Bílá nemoc, 1937
Žďár nad Sázavou, Sázavan-Havlíček, Děvče z přístavu, 1947
Žďár nad Sázavou, Sázavan-Havlíček, Lucerna, 1937
Žďár nad Sázavou, Sázavan-Havlíček, M.D. Rettigová, 1930
Žďár nad Sázavou, Sázavan-Havlíček, Maryša, 1934
Žďár nad Sázavou, Sázavan-Havlíček, Na tý louce zelený, 1939
Žďár nad Sázavou, Sázavan-Havlíček, Odtroubeno - program, 1936
Žďár nad Sázavou, Sázavan-Havlíček, Oslavný večer - plakát, 1924
Žďár nad Sázavou, Sázavan-Havlíček, Pasekáři, 1924
Žďár nad Sázavou, Sázavan-Havlíček, Podej štěstí ruku, 1941
Žďár nad Sázavou, Sázavan-Havlíček, Selská princezna - program, 1946
Žďár nad Sázavou, Sázavan-Havlíček, Selská princezna, 1946
Žďár nad Sázavou, Sázavan-Havlíček, Slečna doktorka, 1938
Žďár nad Sázavou, Sázavan-Havlíček, spořitelní knížka
Žďár nad Sázavou, Sázavan-Havlíček, spořitelní knížka
Žďár nad Sázavou, Sázavan-Havlíček, Strž, 1947
Žďár nad Sázavou, Sázavan-Havlíček, Strž, hodnocení komise, 1947
Žďár nad Sázavou, Sázavan-Havlíček, úsměvné vzpomínky z činnosti souboru, 1964
Žďár nad Sázavou, Sázavan-Havlíček, Valná hromada, 1924
Žďár nad Sázavou, Sázavan-Havlíček, Vojnarka, 1940
Žďár nad Sázavou, Sázavan-Havlíček, Zelená se, zelená - program, 1937
Žďár nad Sázavou, Sázavan-Havlíček, Zelená se, zelená, 1937
Žďár nad Sázavou, Sázavan-Havlíček, Zvíkovský rarášek, 1924
Žďár nad Sázavou, SKP, přihláška do krajské soutěže, 1985
Žďár nad Sázavou, Žďár, Horké to někdo rád, Divadelní Přibyslav 2016
Žďár nad Sázavou, Žďár, Hymna aneb Urfidlovačka, OP Divadelní Přibyslav, 2012
Žďár nad Sázavou, Žďár, Rozum a Štěstí, CP Popelka Rakovník 2011
Žďár nad Sázavou, Žďár, Rozum a Štěstí, KP Pohádkový mlejnek 2011
Žďár nad Sázavou, Žďár, Sborovna, Divadelní Přibyslav 2014
Žďár nad Sázavou, Žďár, Sborovna, Divadelní Přibyslav 2014
Žďár nad Sázavou, Žďár, Sborovna, Divadelní Přibyslav 2014
Žďár nad Sázavou, Žďár,o.s, Hymna aneb Urfidlovačka, CP Jiráskův Hronov 2013
Žďár nad Sázavou, Žďár,o.s, Hymna aneb Urfidlovačka, CP Jiráskův Hronov 2013
Žďár nad Sázavou, Žďárské divadlo, Mourdý zlatník, 1965
Žďár nad Sázavou, Žďárské divadlo, Můj syn, 1951
Žďár nad Sázavou, Žďárské divadlo, O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku, 1964
Žďár nad Sázavou, Žďárské divadlo, Podskalák - program, 1960
Žďár nad Sázavou, Žďárské divadlo, Podskalák, 1960
Žďár nad Sázavou, Žďárské divadlo, Sněhurka a sedm trpaslíků - program, 1966
Žďár nad Sázavou, Žďárské divadlo, Sněhurka a sedm trpaslíků, 1966
Žďár nad Sázavou, Žďárské divadlo, Štika v rybníku, 1951
Žďár nad Sázavou, Žďárské divadlo, Úsměvy a kordy, 1957
Žďár nad Sázavou, ZK ROH Žďárské divadlo, Aktovky, 1956
Žďár nad Sázavou, ZK ROH Žďárské divadlo, Dobrá píseň, 1955
Žďár nad Sázavou, ZK ROH Žďárské divadlo, Jiskra v popelu aneb Pocta Shakespearovi, 1956
Žďár nad Sázavou, ZK ROH Žďárské divadlo, Lucerna, 1955
Žďár nad Sázavou, ZK ROH Žďárské divadlo, Pan radní si neví rady, 1956
Žďár nad Sázavou, ZK ROH Žďárské divadlo, Perly panny Serafínky, 1955
Žďár nad Sázavou, ZK ROH Žďas - Divadlo hudby, Manon Lescaut, 1954
Žďár nad Sázavou, ZK ROH Žďas - Divadlo hudby, Manon Lescaut, 1954
Žďár nad Sázavou, ZK ROH Žďas, Divotvorný klobouk, 1959
Žďár nad Sázavou, ZK ROH Žďas, Hrátky s čertem - program, 1960
Žďár nad Sázavou, ZK ROH Žďas, Hrátky s čertem, 1960
Žďár nad Sázavou, ZK ROH Žďas, Hrátky s čertem, 1960
Žďár nad Sázavou, ZK ROH Žďas, Lidé na kře - program, 1959
Žďár nad Sázavou, ZK ROH Žďas, Lidé na kře, 1958
Žďár nad Sázavou, ZK ROH Žďas, Sládci - program, 1959
Žďár nad Sázavou, ZK ROH Žďas, Sládci, 1959
Žďár nad Sázavou, ZK ROH Žďas, Začínáme žít, 1957
Žďár nad Sázavou, ZK ROH, Dějiny na ruby, 1955
Žďár nad Sázavou: Sázavan, Malý Richelieu, s. a.
Znojmo, Znojemský strom pohádek 1987 - zpravodaj č.1


Související Alba

Mapa působení souboru - Sázavan / Sázavan-Havlíček / DK / SDO / ZK ROH ŽĎAS / Divadlo hudby / Žďárské divadlo / JKP / SKP/ Divadelní spolek Žďár, z. s.

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Žďár nad Sázavou, Ochotnické divadlo, Tajemní psaní - plakát, 1864
Žďár nad Sázavou, Sázavan, členové 1865
Žďár nad Sázavou, Sázavan, členové 1866
Žďár nad Sázavou, Ochotnické divadlo Sázavan, Probuzenci, 1890
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Albína Budínová
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Marie Krčálová
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Krčálová, Brož, Süss
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Noc na Karlštějně, 1901
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Malý Rischelie, 1902
Žďár nad Sázavou, Sázavan, V panském čeledníku, 1905
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Noc na Karlštejně, 1909
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Zkrocení zlé ženy, 1914
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Strakonický dudák, 1917
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Strakonický dudák, 1918
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Strakonický dudák, 1918
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Strakonický dudák, 1918
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Král Václav IV. - program, 1918
Žďár nad Sázavou, Sázavan-Havlíček, Zvíkovský rarášek, 1924
Žďár nad Sázavou, Sázavan-Havlíček, M.D. Rettigová, 1930
Žďár nad Sázavou, Sázavan-Havlíček, Maryša, 1934
Žďár nad Sázavou, Sázavan, František Süss, 1935
Žďár nad Sázavou, Orel, Kája Mařík v pohádce, 1936
Žďár nad Sázavou, Sázavan-Havlíček, Bílá nemoc, 1937
Žďár nad Sázavou, Sázavan-Havlíček, Lucerna, 1937
Žďár nad Sázavou, Sázavan-Havlíček, Zelená se, zelená, 1937
Žďár nad Sázavou, Sázavan-Havlíček, Slečna doktorka, 1938
Žďár nad Sázavou, Sázavan-Havlíček, Na tý louce zelený, 1939
Žďár nad Sázavou, Sázavan, režisér  Václav Filipenský ml.
Žďár nad Sázavou, Sázavan-Havlíček, Vojnarka, 1940
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Džungle, 1941
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Naší furianti, 1941
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Palackého třída 27., 1941
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Poslední muž, 1941
Žďár nad Sázavou, Sázavan-Havlíček, Podej štěstí ruku, 1941
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Kontrolor Zajíček, 1942
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Sadová třída 13, 1942
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Děti, Hastrman, 1943
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Děti, Hastrman, 1943
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Hvězdy nad hradem, 1943
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Půlnoční slunce, 1943
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Děti, Pohádka o zlatém klíči a živé vodě, 1944
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Maryša, 1944
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Srdce na uzdě, 1944
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Stříbrná liška, 1944
Žďár nad Sázavou, Sázavan-Havlíček, Selská princezna, 1946
Žďár nad Sázavou, Sázavan-Havlíček, Děvče z přístavu, 1947
Žďár nad Sázavou, Sázavan-Havlíček, Strž, 1947
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Naši ... šli tudy, 1949
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Pražský flamendr, 1950
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Pan Johanes, 1951
Žďár nad Sázavou, Žďárské divadlo, Můj syn, 1951
Žďár nad Sázavou, Žďárské divadlo, Štika v rybníku, 1951
Žďár nad Sázavou, ZK ROH Žďas - Divadlo hudby, Manon Lescaut, 1954
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Vojnarka, 1955
Žďár nad Sázavou, ZK ROH Žďárské divadlo, Dobrá píseň, 1955
Žďár nad Sázavou, ZK ROH Žďárské divadlo, Lucerna, 1955
Žďár nad Sázavou, ZK ROH Žďárské divadlo, Perly panny Serafínky, 1955
Žďár nad Sázavou, ZK ROH, Dějiny na ruby, 1955
Žďár nad Sázavou, ZK ROH Žďárské divadlo, Aktovky, 1956
Žďár nad Sázavou, ZK ROH Žďárské divadlo, Jiskra v popelu aneb Pocta Shakespearovi, 1956
Žďár nad Sázavou, ZK ROH Žďárské divadlo, Pan radní si neví rady, 1956
Žďár nad Sázavou, Žďárské divadlo, Úsměvy a kordy, 1957
Žďár nad Sázavou, ZK ROH Žďas, Začínáme žít, 1957
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Zlaté srdíčko, 1958
Žďár nad Sázavou, ZK ROH Žďas, Lidé na kře, 1958
Žďár nad Sázavou, ZK ROH Žďas, Divotvorný klobouk, 1959
Žďár nad Sázavou, ZK ROH Žďas, Sládci, 1959
Žďár nad Sázavou, Žďárské divadlo, Podskalák, 1960
Žďár nad Sázavou, ZK ROH Žďas, Hrátky s čertem, 1960
Žďár nad Sázavou, ZK ROH Žďas, Hrátky s čertem, 1960
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Host, 1961
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Jan Roháč, 1961
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Past na myši, 1961
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Balada z hadrů
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Morálka paní Dulské, 1962
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Naši furianti, 1963
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Lucerna, 1964
Žďár nad Sázavou, Žďárské divadlo, O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku, 1964
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Udavač, 1965
Žďár nad Sázavou, Sázavan, V městě X v podniku Y, 1965
Žďár nad Sázavou, Žďárské divadlo, Mourdý zlatník, 1965
Žďár nad Sázavou, Žďárské divadlo, Sněhurka a sedm trpaslíků, 1966
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Paní Piperová zasahuje, 1967
Žďár nad Sázavou, JKP, Elce Pelce do pekelce, 1972
Žďár nad Sázavou, JKP, Zakletý kačer, 1973
Žďár nad Sázavou, JKP, Čertovy zlaté vlasy, 1975
Žďár nad Sázavou, JKP, Koláč štěstí, 1975
Žďár nad Sázavou, JKP, Sůl nad zlato, 1976
Žďár nad Sázavou, JKP, Jirka vaří špinifix, 1978
Žďár nad Sázavou, JKP, Pohádka o líných strašidlech, 1978
Žďár nad Sázavou, JKP, O Šípkové Růžence, 1981
Žďár nad Sázavou, JKP, Strašidýlko, 1984
Žďár nad Sázavou, JKP, Hurá do televize, 1986
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Deníky, 1986-87
Žďár nad Sázavou, DS DK, Balada z hadrů, Divadelní Přibyslav 2007
Žďár nad Sázavou, DS D.K., Balada z hadrů, 2008
Žďár nad Sázavou, DS DK, Balada z hadrů, 2008
Žďár nad Sázavou, DS DK, Balada z hadrů, 2008
Žďár nad Sázavou, Jan Krška, DS DK, 2008
Žďár nad Sázavou, Sázavan, Šamani, 2009
Žďár nad  Sázavou, Sázavan, Byl jednou jeden drak, 2009
Žďár nad Sázavou, Divadelní spolek, Byl jednou jeden drak, Popelka 2009
Žďár nad Sázavou, Žďár, Rozum a Štěstí, KP Pohádkový mlejnek 2011
Žďár nad Sázavou, Žďár, Rozum a Štěstí, CP Popelka Rakovník 2011
Žďár nad Sázavou, Žďár, Hymna aneb Urfidlovačka, OP Divadelní Přibyslav, 2012
Žďár nad Sázavou, DS Žďár,o.s, Hymna aneb Urfidlovačka, CP Divadelní Piknik Volyně 2013
Žďár nad Sázavou, DS Žďár,o.s, Hymna aneb Urfidlovačka, CP Divadelní Piknik Volyně 2013
Žďár nad Sázavou, Žďár,o.s, Hymna aneb Urfidlovačka, CP Jiráskův Hronov 2013
Žďár nad Sázavou, Žďár, Sborovna, Divadelní Přibyslav 2014
Žďár nad Sáz., Žďár, Začarovaný vůl, KP Pohádkový mlejnek Žďár nad Sázavou 2015
Žďár nad Sáz., Žďár, Začarovaný vůl, KP Pohádkový mlejnek Žďár nad Sázavou 2015
Žďár nad Sázavou, Žďár, Horké to někdo rád, Divadelní Přibyslav 2016


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.