Databáze českého amatérského divadla

Organizace: Žďár nad Sázavou, Státní okresní archiv

Okresní kulturní středisko Žďár nad Sázavou
Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou
Místa vzniku fondu Nové Veselí; Žďár nad Sázavou
Časový rozsah: (1953)1971-1990(1992)
Metráž: 6,60 bm zpracováno a inventarizováno 0,53 bm nezpracováno
Fond je částečně přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Dům osvěty Ždár n. S. 1954-1957 Okresní dům osvěty Žďár n. S. 1957-1959 Osvětový dům Žďár n. S. 1961-1963 Okresní osvětový dům Žďár n. S. 1964-1971 Okresní kulturní středisko Žďár n. S. 1971-1990 Osvětový dům okresu Žďár n. S. 1991 Dívčí klub Nové Veselí 1979-1992
Tematický popis: Kroniky 1977-1990, zřizovací listiny, statuty, organizační a pracovní řády 1953-1991, zápisy z porad pracovníků 1965-1989 zájmová umělecká činnost (okresní konference 1972, 1986, koncepce a plány rozvoje 1985-1990, zápisy z jednání poradních sborů 1956, 1985-1989, evidence kolektivů 1987-1989, jednotlivé akce) mimoškolní výchova (okresní konference, poradní sbor 1985-1987, výchovné akce a burzy KVČ 1974-1989), seznamy osvětových besed, kulturních domů 1974-1988, pasportizace velké názorné agitace 1985, činnost střediskových pracovišť 1977-1990, rozbory činnosti 1956-1990 (mezerovitě), ediční činnost 1953-1991. Fotografie, diapozitivy z akcí 1958-1991. Neuspořádaná část: negativy fotografií z akcí OKS, materiály z činnosti Dívčího klubu v Novém Veselí 1979-1992.
Archivní pomůcky
ŽILOVÁ M.: OKRESNÍ KULTURNÍ STŘEDISKO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (1953) 1971-1990 (1991). Inventář, 1997, s. 31, ev.č. 362.

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Spolky Nové Město na Moravě – SDO Klicpera, Nové Město na Moravě (dříve Nové Město), 1869-1930. Ev. č. pomůcky 374/2.

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Žďárské spolky – DS Sázavan, Město Žďár (nyní Žďár nad Sázavou), 1863-1946. Ev. č. pomůcky 301/6.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':