Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Dvůr Králové nad Labem

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Trutnov
Nadřazený celek: Královéhradecký kraj
První zpráva: 1822
Asi 1812-1817 postní hry v domě na náměstí.
---
1822 ochotnická družina.
1845-1848 studenti a několik občanů vytvořili Ochotnické družstvo, o česká představení větší zájem.
1869 zal. JDO.
1852 nebo po 1861, nejpravděpodobněji až 1874 nebo 1884 zal. SDO Hanka (zřejmě návaznost na JDO).
1863 výzva ke sbírkám na postavení divadla, návrh Zítka a Schulze nerealizován,

1867 položení základního kamene Hankova divadla za účasti Palackého, Riegra, Sladkovského. Ředitelem ochotníků zvolen Antonín Tkadlec, režisér František Bíbl. Byly příjmuty stanovy a založena pamětní kniha. Uvedeny hry: Za živa mrtví manželé, Kdo s koho, Blondin, nejslavnější provazolezec, Bednaří, Rytíř Belengarda, Víra, naděj, láska.Účinkovali: Bíblová, Šulcová, Burger, Bíbl, Janke
1868 projekt Hankova divadla navrhl Josef Schulz. (viz obr.)
1873 nový projekt V. Kaury z Prahy.
1874 Hankův dům otevřen historickým obrazem Jaroslav ze Šternberka, vítěz nad Tatary, na námět z Rukopisu královédvorského.
1877 otevřeno divadlo společným úsilím města, záložny a spolku ochotníků. Arch. Kaura (viz obr.)

1880 Ostrouhali (Zalewski) a Z české domácnosti (Pippich).
(Divadelní listy 1880, č.3, s. 46.)

Po 1900 i opery. 1901 zal. Dramatický a vzdělávací spolek Havlíček, ve 30. letech časté operety.

Po 1885 zal. DrO skupiny dělnictva textilního., do 1921 v DD, poté jeviště v hostinci U Matěje. Např. Na dně, ruští autoři.

Zal. Dědrasbor.
1924-1930 pod Proletkultem.
1931 značná část členů zatčena v souvislosti s útokem na fašistické shromáždění na Karlově.

Po volbách 1934 levicové Kulturní souručenství mladých.

Od 1935 kurzy za účasti Spitzera, Kubra, Famíry, Holzbachové, spolupráce s El Carem.

1924 Na sokolském cvičišti Husité (Dvořák) za účasti souborů Hanka, Havlíček, Palcát, studentů a Sokola, r. F. Soukup a B. Söllner.

1924(1925?)-1930 při Církvi československé zal. pěvecký sbor Farský a dramatický a vzdělávací odbor Palcát.

1943 ve skupině Palcát scénograf Květoslav Bubeník.

1949 - Dvůr Králové nad Labem, DS.

196x DDS ZDŠ.

1961 sloučení všech ochotníků do SZK ROH 9. květen n. p. Tiba.

1969-1976 necitlivá rekonstrukce Hankova domu, činnost souboru ochabla, fundus zničen.

Aktivní recitační skupina mladých, vedená M. Nýdrovou, účast na přehlídkách.

Po 1976 pozvolná obnova činnosti, hry pro děti, pro dospělé jen 1977 Pušky paní Carrarové. Aktivita DS skončila několika společnými hrami s ochotníky z Jaroměře po 1980.
2. pol. 90. let 20. stol. opět DS.

1938 JH - SDO Hanka, Čapek: Matka
1939 JH - SDO Hanka, Werner: Noví lidé

Loutkové divadlo
1840-1860 Paulus a Zelinka zal. LD v tzv. Eliščině domě na Tašenberku (1934 zbourán).

LD Sokola od 1913 každou neděli, loutky 40-50 cm.

1920 zal. L. Patera Volnou školu práce, v jejím rámci LS Kašpárkův svět, účinkovali členové DS Havlíček, hrálo se na různých místech (spořitelna, stará tkalcovská škola, tržnice, sokolovna atd.) i v okolí města na přenosném jevišti, každou neděli, hrál do zač. okupace.

Od 1921 1x měsíčně v MŠ na Alšově divadélku, které darovala NJS.

1918-1921 a 1948-1950 Skautské LD, zal. S. Veselý, zpočátku v bytě, od 1920 v tzv. Pilském mlýně, 1921 zničeno.
1948 obnoveno ve skautském domě.

1923-1952 LD Kašpárek Církve československé, v hotelu U Hradeckých, od 1929 v Husově sboru.

1946 LD SRPŠ školy 5. května, 20 členů, 1x za 14 dní.

1949-1964 LD Česká Podhrať (Cvrndorf) pod hlavičkou Dramatického a vzdělávacího kroužku, 1950 věnováno obecné a mateřské škole,

od 1951 pod podnikem Tiba Vorlech s názvem Radost.
1954 Dlouhý, Široký a Bystrozraký a Čert a Káča, zdramatizované členem souboru prof. Šilhánem.

1964 členové přešli do maňáskové scény spořitelny RK (1955-1971).

1971-2000 LD Klíček, vznikl sloučením souborů spořitelny, 5. května a Č. Podhratě, působil v teplárně.
1976 LS Klíček, ved. Zd. Hron, marionety i maňásky, 52 členů a LS SZK 9. května, ved. K.Valášek, maňásky, 7 členů.
1985 jako LS SZK ROH DK Zimní pohádky na okr. přehlídce v Úpici.
1986 LS DK O hodných zvířátkách a zlé koze, maňásky, na okr. přehlídce ve Rtyni,
1989 LS ZK ROH DK okr.přehl., v DK Míček Flíček.
Od 1992 Klíček v Hankově domě, ved. J. Schrabalová.
Bibliografie:
BOLESLAVSKÝ, J. M.: Divadelní almanach 1869, s. 47;

BURIAN, Miroslav: Svaz dělnických divadelních ochotníků československých DDOČ. (Soupis archiváliío SDDOČ uložených v DNM.) Praha, Divadelní ústav a Národní muzeum 1972. s.99.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998. s. 59, 68, 81, 82, 120, 177, 391;
obr. s. 69: Dětská zpěvohra R. Stárka a K. Hejzlara Zakletý hrad, Dvůr Králové nad Labem, 1911;

ČERNÝ, František: Divadelní tradice východních Čech. Listy katedry historie a Historického klubu, pobočka Hradec Králové 1995, č. 9.

Dvůr Králové nad Labem, Historie města ve starých kronikách -
na adrese https://www.mudk.cz/cs/mesto/historie-mesta/kroniky-mesta/historie-mesta-ve-starych-kronikach.html

DĚJINY českého divadla I.-IV. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia, 1969 II. s. 181, 290.; 1977, III. s. 178, 454.

DUBSKÁ, Alice zprac. Informace pro MČAD. Rkp. 2000. PC ART;

FIALA, Rudolf: Dělnické ochotnické divadlo. Rkp. 1983. 4 s. kART.

FIALA, Rudolf: Naše Hankovo divadlo. Dvůr Králové nad Labem, Hankův dům - Spojený závodní klub ROH 1984. 40 s. kDÚ. KK.

FIALA, Rudolf: Ochotnické divadlo v našem městě. Královédvorské listy 1996, č. I-V, 8 s.

FIALA, Rudolf: O práci Palcátu v letech 1939-1945. Rkp. 1995. 4 s. kART.

FIALA, Rudolf: O práci spolku divadelních ochotníků Hanka. In: Historie Hankova domu a divadla. Dvůr Králové nad Labem, Město 2004, s.51-62. kART.

FIALA, Rudolf: Hankův dům a další rukopisné památky ve Dvoře Králové nad Labem. Dvůr Králové nL., Město 2004, 88 s., kART.

HILMERA, Jiří: Česká divadelní architektura. Praha, Divadelní ústav 1999.
s. 33-35, obr. s. 199;

JANKE, F.J.: Hankovo divadlo ve Dvoře Králové. Divadelní listy 1880, č.3, s. 59-60. obr. divadla.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl I. Divadla. S. 50. kART, KK.

J.F.: Z Králové Dvora, Česká Thalia 1, 1867, s. 15

JUBILEJNÍ almanach k oslavě 25letého trvání a činnosti dramatického a vzdělávacího kroužku Čs. socialistů ve Dvoře Králové nad Labem.
1900-1925 Havlíček. Dvůr Králové, nákl. vl. 1925.

KALINA, Martin: Soubor informací o amatérském divadle v okrese Trutnov. Rkp. pro MČAD 1998.
10 s. Viz Místa/Okresy/Trutnov/Texty

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 126.

LETOPISY národních divadel ochotnických v Čechách. Příloha edice divadelních her pro ochotníky Divadelní ochotník 1861-1898, redigoval J. M. Boleslavský, M. Knapp aj. 1867, IV, 2, kDÚ

MERTA, Jan zprac. Informace pro MČAD. Rkp. 2001. kART

MĚSTSKÉ muzeum, ředitelka Jana Holejšovská: Informace pro MČAD o historii loutkového divadla ve Dvoře Králové dle diplomové práce Radky Zoufalé. Rkp. 2000. kART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 201-202.

nesign.. Ze Dvora Králové, Česká Thalia 1, 1867, s. 63-4

NOVÁK, Jan: Fenomén českého loutkářství. Nejstarší amatérské loutkářské soubory. Vyd. KANT Praha, 2016, s. 36.

NÝDROVÁ, Marie: O její práci: Hromada 1992, č. VI, s. 165; 1998, č. 21, s. 20.

OD 1962, č. 6, s. 142.

Ph.. Ze Dvora Králové, Česká Thalia 1, 1867, s. 103

PROGRAM divadelního festivalu “I. Raisův Bělohrad”. Kopie plakátu. kART.

PRVNÍ divadelní týden. 26.4.-4.5.1941. Almanach. Dvůr Králové nad Labem, SDO Hanka, 30 s. M Dvůr KRálové nL. č.i.OA 52/258. Viz Obrázky.

RÝGROVÁ, Zina: Amatérské divadlo jako specifická kulturní aktivita ve volném čase. Se zvláštním zaměřením na okres Trutnov. Diplomová práce. Praha, FF UK, katedra teorie a řízení kultury 1989. 141 s. kART.

SMÉKALOVÁ, Jana: Ochotnické hudební divadlo. Opera a opereta v letech 1862-1918. Rkp. Kabinet dějin českého divadla DÚ.

ŠTĚRBA, Karel: Divadlo ve Dvoře Králové. Královédvorské listy 1928,
č. 21. kART.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931. s. 199-200;
kIPOS, kART.

VESELÝ, J.: Loutkářství v okrese Dvůr Králové nad Labem. L 1926/27, s. 177.

VITÁK, Antonín, Konstantin: Dějiny královského věnného města Dvora Králové nad Labem, Praha 1867, 242 s., o divadle na s. 213 a n. Text viz Přílohy

VLACHÝ, K.: Loutkářství v Hradeckém kraji. ČsL 1954, s. 80.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla. Doba obrozenecká 1771-1824. Praha, Orbis 1956. s. 508.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla. Doba předbřeznová 1824-1846. Praha, Orbis 1957. s. 270.

VONDRÁČEK, Jan: Přehledné dějiny českého divadla. Praha, F. Svoboda 1926 (část I a II) I, s. 191; II, s. 148;

ZOUFALÁ, Radka: Z dějin ochotnického loutkového divadla ve Dvoře Králové nad Labem. Diplomová práce, Ped. fak. UJEP Ústí nad Labem 2000. Viz Texty.
Archivy:
Div. odd. Národního muzea:
C 5148, Pl Dělnický dramatický sbor: Manifestační sjezd dělnických dramatických ochotníků celého severovýchodu, Ďáblice (Schönherr).

M Dvůr Králové nL.:
I.pamětní kniha dram. a vzděl. kroužku Havlíček ve Dvoře Králové nad L. 1900-31. (Převážně zachycuje činnost strany nár. socialistické, minimálně divadelních dokumentů) č.i. 5292-57/92.
II. pamětní kniha 1932-1959. (je specializovaná na divadlo, od 1942 fotodokumentace všech představení), č.i. 5293-58/92.

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1901–1910, i. č. 3293, sg 30/186/30/1908, SDO Hanka.
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/8853/1923, Dramatický a vzdělávací kroužek obce Corndorf u České Podharti (zal.).
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/5591/1924, Dramatický a zábavní spolek Jan Neruda (zal.).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/6365/1932, DrKr Střed (zal.).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/3304/1944, DrKr Střed.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/1533/1944, SDO Hanka (německý zápis).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/3717/1945, Spolek pro postavení divadla.

SÚPP (nyní Národní památkový ústav - NPÚ):
Ústřední seznam kulturních památek, poř. č. 36/5465: Divadelní opona v Hankově domě, čp. 299.

Související Soubory

Související Bibliografie

Související Obrázky

 Dvůr Králové, první divadelní týden 1941 obálka
 Dvůr Králové, SDDOČ, obvodní sjezd, 1927 - plakát
Dětská zpěvohra R. Stárka a K. Hejzlara Zakletý hrad
Dvůr Králové nad Labem, Hankovo divadlo, 1868, nerealizovaný návrh Jos Schulze
Dvůr Králové nad Labem, Hankovo divadlo, 1874 realizovaná podoba
Dvůr Králové nad Labem, Hankovo divadlo, 1874,  Pozvání Slavnostního výboru na otevření, 1
Dvůr Králové nad Labem, Hankovo divadlo, 1874,  Pozvání Slavnostního výboru na otevření, 2
Dvůr Králové nad Labem, Hankův dům, Na motivy básně Jelen z Rukopisu královédvorského, Vladimír Županský, 1904, re. 1980, kulturní památka
Dvůr Králové nad Labem, Hankův dům, Pohled na město a jeho pamětihodnosti; Hynek Fiedler a Václav Hanibal, 1872, re 2001
Dvůr Králové nad Labem, Martincová MIlena, 120 let Hankova domu a divadla, 1994, s.10
Dvůr Králové nad Labem, Martincová Milena, 120 let Hankova domu a divadla, 1994, s.11
Dvůr Králové nad Labem, Martincová Milena, 120 let Hankova domu a divadla, 1994, s.12
Dvůr Králové nad Labem, Martincová Milena, 120 let Hankova domu a divadla, 1994, s.9
Dvůr Králové nad Labem, Sokol, sokolovna
Dvůr Králové nad Labem, Sokol, sokolovna
Dvůr Králové nad Labem, Sokol, sokolovna
Dvůr Králové nad Labem, Valská(?) hospoda (Hankův dům), kresba v kronice města, 1867 (?)
Dvůr Králové nad Laben: Hankovo divadlo, požár  2
Dvůr Králové nad Laben: Hankovo divadlo, vytištěno na šátku k slavnostními znovuotevření budovy,  1976
Dvůr Králové nL, Hankův dům, oprava fasády
Dvůr Králové, alegorický vůz, Lešetínský kovář
Dvůr Králové, Hankův dům, pohlednice
Dvůr Králové, opona , Županský, ev list NPÚ
Dvůr Králové, opona ev. list NPÚ 2
Dvůr Králové, První divadelní týden 1941, s,1
Dvůr Králové, První divadelní týden 1941, s,2
Letopisy, s. 047, Dvůr Králové nad Labem, vývoj do 1868
Letopisy, s. 048, Dvůr Králové nad Labem, vývoj do 1868
Letopisy, s. 049, Dvůr Králové nad Labem, vývoj do 1868
Letopisy, s. 050, Dvůr Králové nad Labem, vývoj do 1868
Letopisy, s. 051, Dvůr Králové nad Labem, vývoj do 1868
Miletín, Muzeum 0/20, Dvůr Králové n. L., Hankův dům, návrh arch. Schulze , 1868
Miletín, Muzeum 0/20, Dvůr Králové n. L., nerealizovaný návrh arch. Josefa Schulze na výzdobu Hankova domu
Miletín, Muzeum 0/20, Dvůr Králové nad Laben: Hankovo divadlo
Miletín, Muzeum 0/20, Dvůr Králové nad Laben: Hankovo divadlo, portál jeviště
Miletín, Muzeum 0/20, Dvůr Králové nad Laben: Hankovo divadlo, stav 2004
Miletín, Muzeum 0/20, Dvůr Králové, Hankův dům, detail fasády s bustou Václava Hanky
Miletín, Muzeum 3/61, Dvůr Králové nad Laben: město zakládajícím členem Sboru ND, diplom
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, úvodní expozice Kouzelný svět divadla, 08, opony Rožďalovice, Jablonec nad Jizerou, Dvůr Králové, Jilemnice, Horní Stakory
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, úvodní expozice Kouzelný svět divadla, 20, budovy 19. století
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, úvodní expozice Kouzelný svět divadla, 24, obrazy domova 2
Putování od maškar...... až k amatérskému divadlu dneška, Jiří Valenta - Martin Taller, s. 063, stavby divadel


Mapa - Dvůr Králové nad Labem

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Miletín, Muzeum 0/20, Dvůr Králové nad Laben: Hankovo divadlo


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.