Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Trutnov

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Trutnov
Nadřazený celek: Královéhradecký kraj
První zpráva: 1877
Koncem 16. stol. zde občané hráli na Hradě divadlo. Ačkoli město nebylo ještě německé, není jisté, zda to nebyla německá iniciativa.

1853 obřadní divadlo, hra tříkrálová, v hospodě.
-----
Česky až v 19. stol.,
1870-1900 Veleslavín, od 1881 Česká beseda. Spolek sídlil v různých trutnovských hostincích, pořádal div. představení, koncerty a přednášky, plesy a taneční zábavy.
1877 Jiříkovo vidění.
1882 Divadelní odbor Řemeslnicko-živnostenské jednoty.

1900 otevřen Národní dům - první skutečné sídlo české menšiny.

1900-1960 český DS Klicpera, vznikl z České besedy, která se po dostavění Národního domu v Trutnově sloučila s DO různých menšinových spolků. Hráli v Nd, v přírodě, v okolních místech. Hostování profes. herců. Herecké kurzy dorostu.

Od konce 19. stol. h. čas od času i dělníci - DTJ a Všeobecně vzdělávací spolek Havlíček.

1914-1918 ODi prakticky zastaveno.

V 30. letech 20. stol. - 1947 LD Sokola, ved. Ant. Šimek.

Po 1945 mj. divadlo v přírodě obnoveno v městských sadech, hráli studenti gymnázia.

1954 v místě maňáskový soubor Domu osvěty a LS ZK železničářů.

1964-1966 působil Dramatický kroužek studentů Střední lesnické techniícké školy.

1971 K. Bejr zal. při ODPM DDS Krakonoš.
1972 ODPM.
1977 obnovilo Amatérské divadelní studio Klicpera, r. Petra Kracika (později profes. r., Divadlo Pod Palmovkou Praha). Spolupráce s profes. r. přinesla jen dílčí úspěchy.

V 80. letech 20. stol. Dětské literární studio Loudálek DK ROH.
1981 zah. Divadlo ze sklípku.
1984 Studio mladých DK ROH.

90. léta Divadlo ze sklípku, DS, soubor TSUNamy.
1992 JEŠTĚPOŘÁDNEVÍMEJAKSEJMENUJEME, LS.
1999-2001 DDS Hec ZUŠ .

Od 2000 CP Dětská scéna, Celostátní přehlídka dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů a Celostátní dílna dětských recitátorů, pořadatelem IPOS-ARTAMA a IDM MŠMT, odborná spolupráce s katedrou výchovné dramatiky DAMU, místní organizátor DK. Navázala na DS v Zábřehu (viz Zábřeh). 2002 31. ročník (celkem).

2001 RS gymnázia.
2001 DS Ampulka.
2002 LS Přátelé Mojmíra Babáčka.
2004 Divadlo za oponou při ZŠ, ved. Jiří Erben.
2005 Gorgony.
2007 Dramatický kroužek při ZŠ Komenského, ved. Kateřina Klimešová.
Bibliografie:
BAŠOVÁ, L.: Historie dvou spolků v Trutnově v 19. a na počátku 20. století ( Ke srovnání německé a české spolkové činnosti). Diplomová práce. Praha, FF UK 1995. 188 s. SOkA Trutnov.

BEIER, Jaromír: O jeho práci. Hromada 1998, č. 21, s. 25.

BOUZA, Erik: Básník Uffo Daniel Horn jako dramatik a herec. (19. 5. 1817-23. 5. 1860 v Trutnově). Krkonoše 1983, č. 6, s. 13-14.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 20, 191, 216.

ČERNÝ, František: Divadelní tradice východních Čech. Listy katedry historie a Historického klubu, pobočka Hradec Králové, č. 9, 1995.

ČsL 1954, s. 232.

DĚJINY českého divadla I.-IV. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968, I, s. 112, 375.

DUBSKÁ, Alice; zprac. Informace pro MČAD. Rkp. 2000. PC ART.

HALÍŘOVÁ, Dáša: O její práci. Hromada 1992, č. VI, s. 166; 1997, č. 20, s. 24.

HULEC, Vladimír: Úpice 2001. DS Hec. Šťastné dny (Vonnegut). Hromada 2001, č. XXXI, s. 17.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl I. Divadla, s. 289-290.

JANEČKOVÁ, Milena: O její práci. Hromada 2000, č. 28, s. 44.

JIRÁSEK, Luděk: Zpracoval informace pro MČAD. kART;

JUST, A.: Procházka Trutnovem. In: 700 let Trutnova 1260-1960. Trutnov 1959, s. 32, 41.

JUST, A., HYBNER, K.: Národní dům. In: Trutnov známý i neznámý. Trutnov 1991, s. 46.

KALINA, Martin: Místopis okresu. Rkp. 1998. kART.

Loutkář 1938/1939, s. 31; Ze života našich souborů

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s.557-558.

RODROVÁ, Alena: O její práci. Hromada 2001, č. 31, s. 44.

RÝGROVÁ, Zina: Amatérské divadlo jako specifická kulturní aktivita ve volném čase. Diplomová práce. Se zvláštním zaměřením na okres Trutnov. Praha, FF UK, katedra teorie a řízení kultury 1989. 141 s. kART.

ŠABACKÝ, J.: Přehled osvětové činnosti na Trutnovsku od roku 1945. Trutnovsko I. Trutnov 1949 . O divadelním spolku Klicpera, s. 101-104.

TANEČEK, ?: Ochotnické divadlo v Trutnově. Trutnovsko I. Trutnov, s. 114.

VÁVRA, Martin: O jeho práci. Hromada 1997, č. 20, s. 24.

Zprávy Loutkářského soustředění 1947, č. 5, s. 5.

Thalie 1898-9, č. 5, s. 39.
Archivy:
Chrudim, Státní okresní archiv, Soudobá dokumentace, i.č LCH 40N

Hradec Králové, Státní okresní archiv:
Hradec Králové, Krajské kultulní středisko, Impuls, Lidová konzervatoř Východočeského kraje, Materiály vzdělávání 1972 - 1979, 1981 - 1987, ka 37, i. č. 120
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, KP divadelních souborů, 1984, Ka 53, i. č. 141

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3305, sg 30/511/2/1901, DOS Klicpera.
Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 367/1667/1912, SDO Klicpera.
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/3359/1935, SDO Klicpera.

Státní okresní archiv Trutnov:
SDO Klicpera, Trutnov, 1900-1934. Ev. č. pomůcky 32/14.
1935-1938. Ev. č. pomůcky 590.

Česká beseda Trutnov, 1870-1927. Ev. č. pomůcky 32/13.

Česká beseda 1870-1927. Ev. č. pomůcky 32/13; SDO Klicpera 1900-1934. Ev. č. pomůcky 32/14; 1935-1938. Ev. č. pomůcky 590.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Související Obrázky

Národní dům na dobové pohlednici Československém pozdravu z Trutnova.
Scenérie divadla v přírodě na Červeném kopci.
Trutnov, kurz divadelního líčení, 2, 1956


Mapa - Trutnov

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.