Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Benátky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Svitavy
Nadřazený celek: Pardubický kraj
První zpráva: 1867
1867 Ochotnický spolek založil učitel Vostřebal.

1892 založena Hospodářsko-ochotnická beseda, oba spolky se spojily v její DO. Člen ÚMDOČ. Hrála ještě za 2. svět. války.
(Již mezi lety 1884-1900 registrace spolku - jako SDO - pod Vostřebalovým jménem, patrně ale bylo výhodnější pokračovat jako beseda, 1901 reg. jako Ochotnicko-hospodářská jednota.)
1899 Vostřebal aktivní.

1943 SDO, po 1951 zřejmě DS OB.
1960 ukončení činnosti.

1974-1988 působil DDS ZŠ.
1990 činnost obnovena po třicetileté přestávce - DS Vostřebal se přihlásil k tradici, 1-2 představení ročně. Převážně pohádky.

Divadelní aktivity jsou podrobně dokumentovány do roku 2010. Viz Přílohy.
Bibliografie:
INFORMACE pro MČAD zprac. Milada Jiskrová. Rkp. 1999. 1 s. kART.

KAREŠ, Jiří: Soubor informací o amatérském divadle ze 17 míst okresu Svitavy. Rkp. pro MČAD 1998. 17 s. kART.

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 140.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 57.

STROTZER, Milan (ed.) Malované opony divadel českých zemí II. Praha, NIPOS 2017. Komentář: Jakub Synecký, s.20.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 149.


Dotazník ÚLK. kART.

Thalie 1899-1900, č. 20, s. 159.
Archivy:
kART: Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884–1900, i. č. 1697, sg 30/169/131, SDO Vostřebal v Benátkách.
Fond ČM 1901–1910, i. č. 3288, sg 30/57/17/1901, Ochotnicko hospodářská jednota.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/4017/1943, SDO (německý zápis).

Související Obrázky

Benátky, opona, Setkání s hudbou, autor učitel Antonín Vostřebal, 1867
Benátky, pomník učiteli a zakladateli ochotnického divadla Antonínu Vostřebalovi


Mapa - Benátky

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Benátky, opona, Setkání s hudbou, autor učitel Antonín Vostřebal, 1867
Benátky, pomník učiteli a zakladateli ochotnického divadla Antonínu Vostřebalovi