Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Přelouč

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Pardubice
Nadřazený celek: Pardubický kraj
První zpráva: 1822
1822 pokus o založení prvního divadla,
1826 patrně první představení,
do 1881 nepravidelně ochotnické divadlo.

Ve prospěch opravy chrámu:
8.3.1863 - "Klobouk" a "Prodaná láska";
22.3.1863 - "Vězení";
6.4.1863 - "Matka a dcera".
Národní listy 5.4.1863

1864 z iniciativy katechety P. F. Rychlíka obnoveny staré dekorace, noví členové souboru
1867 uvedena zpěvohra Sládci

1872-1962 Občanská beseda, hudební a div. program. V DO Besedy jako student zač. h. Fr. Filipovský. H. v div. sále ve spořitelně na náměstí, div. sále ČSM na Přemyslově náměstí.

1881 zal. DO Měšťanské besedy.

1893 zal. DO katolického spolku Svornost.

1901 nová budova záložny, arch. R. Kříženecký, v ní důstojný div. sál.

1916 školní divadlo v záložně, Nanynka z Týnice, r. uč. Siláček.
1918 Soukromá škola dívčí.

1919 - Katolická mládež sehrála o dušičkách 1919 hru "Shledání na hřbitově".
O vánocích předvedla "Budečské jesličky".
Věstník Dorost 15.2.1920.

1922 Sokol.
1924 Ochotnický kroužek Tyl, dříve DTJ, členem ÚMDOČ.
1924 Čsl. národní demokracie.

LD MO NJS.

1934 Barák.
1937 MOK.

V obci rozsáhlá činnost ODi, kromě jmenovaných spolků h. i Jednota českých mládenců pro Přelouč a okolí, Národní vzdělávací jednota Barák (zal. 1898, 1942 30 členů), Dámský odbor NJS, Studentský spolek Ladislav Quis (zrušen 1942), Sokol, Orel, Učňovská beseda, MO Českého srdce. Hry se zpěvy dával Pěvecký spolek Vojmír, OSRD - divadlení odbor.

1942 Hasiči
1943 Střední chlapecká a dívčí škola.
1943 Národní souručenství.
1945 Svaz české mládeže.
1946 obnovil LS Sokola.
1948 Vojenská posádka.

1953 h. LS Pekárny pohostinsky v Břehách.

1960 maňáskový soubor ZK ROH Tesla Přelouč, ved. B. Dejmek.
1963 LS Radost .

1987 Dramatický kroužek Sdruženého klubu ROH Přelouč.

1998 DDS ZUŠ.
Bibliografie:
CÍSAŘ, Jan - MOHYLOVÁ , Věra: Historie divadelní Pardubic a okolí. Pardubice, Východočeské divadlo 2002, s. 29.

ČESKÝ lid 1895, s. 125-128.

DIVADELNÍ HROMADA, 2001, č. 31, s. 28-29.
DIVADELNÍ HROMADA, 1995, č. 13, s. 387.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968-1983, II. díl, s. 291.

HLOUŠKOVÁ, Martina: Místopis OD okresu Pardubice. Rkp. pro MČAD. 43 s. Viz Místa/Okresy/Pardubice/Texty.

HOŘEC, Petr: Chvilky v zákulisí (Filipovský). Praha, Goldstein a Goldstein 1997, s. 16.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl II. Sály, s. 184. kART, KK.

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 133.

LEDR, Josef: Přelouč v nové době. 1860-1925. In: Dějiny města Přelouče nad Labem, s. 419-420, 471. Přelouč 1926.

MORAVCOVÁ, Jana: Jiřina Petrovická a její Střípky. Praha, Erika 1999, s. 11, 12.

NÁRODNÍ divadlo a jeho předchůdci. Slovník umělců. Praha, Academia 1988, s. 100-101, 365-367.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 362.

nesign.. Z Přelouče, Česká Thalia 1, 1867 s. 78, 88


PROVAZNÍK, Jaroslav: Dětské soubory se sešly v Jesličkách. DS ZUŠ. Mrazík.

RON, Vojtěch: O nejstarších teatrálních produkcích. Souhrny informací o jednotlivých místech a odkazy na prameny. Zpracováno pro Místopis. Rkp. 1998. Obsahují též excerpce ze studií jiných badatelů. kART.

TETŘEV, Jan, VOREL, Petr: Divadlo. In Pamětihodnosti města Přelouče, s. 10-11. Přelouč, MÚ 1997, SOkA Pardubice.

TVRZNÍK, Jiří: Šest dýmek Františka Filipovského. Praha, Novinář 1981, s. 18-19, 37.

VČELIŠOVÁ, Alena. O její práci.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946 s. 309, kART.

Zprávy Loutkářského soustředění 1946, č. 12, s. 6.

Československé divadlo 1928, č. 8, s. 128.
Archivy:
Chrudim, Státní okresní archiv:
Soudobá dokumentace, Sbírka plakátů, př.č 927-1178
Chrudim, Okresní úřad, u. č. 958

Pardubice, Státní okresní archiv:
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 136, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 137, 1943
MÚ Přelouč, pamětní kniha města, 1836-1926, 1927-1957.
MNV Přelouč, kroniky města 1958-1959, 1960-1965, 1966-1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982.
Občanská beseda Přelouč: arch. mat. 1872-1963: Stanovy 1872, zápisy ze schůzí 1872-1951 (5 kn).
OkÚ Pardubice, ka 79, 1117: arch. mat. 1892, 1933-1942.
ONV Pardubice, ka 273: arch. mat. 1960, 1961.
MěNV Přelouč, ka 18, 99: arch. mat. 1947, 1956-1958.
ONV Přelouč, ka 287: arch. mat. 1951.
Politická expositura Přelouč, ka 60, 61: arch. mat. 1940, 1941.
Sbírka plakátů.
Rosice nad Labem, Spolek divadelních ochotníků Štolba, Korespondence souboru, kar. 1
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 136, 1942
Přelouč, Občanská beseda, Kniha zápisů 1
Přelouč, Občanská beseda, Kniha zápisů 2
Přelouč, Občanská beseda, Kniha zápisů 3
Přelouč, Občanská beseda, Kniha zápisů 4
Přelouč, Občanská beseda, Kniha zápisů 5
Přelouč, Občanská beseda, Archiv, bal. 1
Přelouč, Občanská beseda, Archiv 1
Sbírka plakátů

Svitavy, Státní okresní archiv se sídlem v Litomyšli, Polička, Spolek divadelních ochotníků, Přehled obcí a spolků, Ka 4/46

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Související Obrázky

Kolín, Volné dramatické sdružení, Bílý lístek - plakát, 1908
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Přelouč, divadelní sál v budově záložny, 1901
Přelouč, ochotníci, skupinové foto, 1900
Přelouč, Sokol, sokolovna
Přelouč, Sokol, sokolovna, 1929


Mapa - Přelouč

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Přelouč, divadelní sál v budově záložny, 1901
Přelouč, ochotníci, skupinové foto, 1900


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.