Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Horní Ředice

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Pardubice
Nadřazený celek: Pardubický kraj
První zpráva: 1907
1907 založen Kroužek divadelních ochotníků.
1932 oslavil Lucernou 25 let trvání.

1933 Republikánský dorost.
1935 JPT.
1936 Hasiči.
1938 hrála Mládež NS.
1938 Spolek divadelních ochotníků.

Po 1945 krátce DS Sokol
a mládež Lidové strany,
1946 DO ČSM.
1949 div. sál v hostinci, jeviště Kulturního družstva.

1953 se hrálo naposled, později již jen hostující soubory.

2007 Hornoředické ochotnické divadlo
Bibliografie:
HALBRŠTÁTOVÁ, Eva a kol.: Horní Ředice - dějiny obce od poloviny 19. století. Pardubice, VČM 1996, s. 19-20. SOkA Pardubice.

HLOUŠKOVÁ, Martina: Místopis OD okresu Pardubice. Rkp. pro MČAD. 43 s. Viz Místa/Okresy/Pardubice/Texty.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl II. Sály, s.
174.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 244.

STROTZER, Milan (ed.): Malované opony divadel českých zemí II. Praha, NIPOS 2017. Komentář Jiří Bláha, s. 71.
Archivy:
Pardubice, Státní okresní archiv:
OÚ Horní Ředice, pamětní kniha obce, 1928-1939, kronika obce, 1940-1961.
OkÚ Pardubice, ka 722.
arch. mat. 1933-1938. Sbírka Pl.
Rosice nad Labem, Spolek divadelních ochotníků Štolba, Korespondence souboru, kar. 1
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 130, 1935
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 131, 1936
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 132, 1937
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 133, 1938
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 135, 1940
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 136, 1942
Sbírka plakátů

Související Obrázky

Horní Ředice, hostinec Anny Hájkové před požárem, ještě bez dostavěné části sálu, před 1930
Horní Ředice, opona s portálem, draperie, ve středovém oválu atributy zemědělství snop, obilí, pluh, 1933
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943


Mapa - Horní Ředice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Horní Ředice, hostinec Anny Hájkové před požárem, ještě bez dostavěné části sálu, před 1930
Horní Ředice, opona s portálem, draperie, ve středovém oválu atributy zemědělství snop, obilí, pluh, 1933