Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Hlinsko

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Chrudim, okres
Nadřazený celek: Pardubický kraj
První zpráva: 1780
Kolem 1780 na náměstí biblické příběhy (pašije).

1786-1792 postavena radnice s div. sálem.

Před 1800 i světské hry.
Ochotníci se seskupovali k jednotlivým představením, nacvičili hru, provedli ji a zase se rozešli. Při nové příležitosti všichni, nebo někteří z nich spolu s novými provedli jinou.

V 1. pol. 19. stol. Berounské koláče, Loupežníci na Chlumu, Masné krámy. Také hra se zpěvy místního purkmistra Matyáše Rybičky (rukopis 1874 shořel).

1839 první sdružení ochotníků.
Hráli U zeleného stromu, Čech a Němec, Štěkavec, Trufaldino, nejúspěšnější Hrabě Beňovský.

1843 spor s magistrátem kvůli Vyzvědači (J. N. Lhota).

1854 skupina ochotníků postavila jeviště U zeleného stromu, předvedli Žižkův meč.
Po odchodu studentů do škol přestali hrát, až 1855 během prázdnin úspěch zopakovali.
1855 zde hostovala Zöllnerova společnost s Tylem. Jeho hry oblíbené a často hrané.
Téhož roku několik her studenti.
1856 se nehrálo, v následujících letech 3-9x, repertoár zčásti klasický, zčásti zábavní.
1857 hráli občané. Repertoár převážně obrozenský.
Činnost do 1860 ochabla, chyběly ženy. V dalších letech ochotníci vypomáhali při hostování společností (Divotvorný klobouk). Hrálo se U černého orla, v Panském domě, U zlatého lva.

1861 Dělnická jednota.
1866 Spolek Pokrok zal. (1867?), schválen 1868.
1867 uvedena Jeřábkova Veselohra. Ředitelem divadelních ochotníků opět jmenovám Karel Adámek, L. Stirský režisérem, Arn. Veselský pokladníkem a František Březina jednatelem
1868 uvedeny hry Zakletý princ, opereta Rinaldo Rinaldini, veselohra První den po svatbě.
1869 Čtenářská beseda.

1873 Obecná škola.

1893 zal. Katolický spolek Svornost, později Katolická jednota.
1898 divadlo hrál také spolek Svantovít.
1898 Národní dělnická vzdělávací beseda Havlíček.

1909 zah. DrO Sokola.

1913 Rybářský svaz.
1914-1918 se hrálo méně.
1915 studenti zal. Dkr, spolupracující s Pokrokem.
1918 zah. DrO Sokola a LS Sokola.

1921 Dělnická tělocvičná jednota.
1921 Strana lidová - Katolická mládež.
1923 Obec legionářská.
1923 Klub cyklistů.
1924 zahájil loutkářský soubor Sokola.
1928 Obecná škola chlapecká.
1928 Měšťanská škola chlapecká.
1929-1930 zal. 50-60 mladých SDO Komedie.

1932 Okresní osvětový sbor.
1932 jako protiváhu Komedie zal. Jar. Kozel Kladenský ochotnické sdružení Malá scéna.
1938-1939 se oba soubory spojily.
1938-1945 činnost ochotníků omezována, posledním představením Fidlovačka.

1945 pro ODi složité podmínky.
1946 Orel.
1948 se spojily loutkářské soubory Sokola, Orla a DTJ do jednoho celku, vytvořen LS Kara Hlinsko.

1954 DS ZK Plyšan.
1954 modernizováno zařízení v sokolovně, hrály zde ale spíše Východočeské divadlo Pardubice, MOD Kolín, Vesnické divadlo Praha a ochotníci z okolí (Botana Skuteč).

DS OV KSČ.
DS NF.

1962 zal. JKP. Součástí Jednotného klubu pracujících se stalo i sjednocené loutkové divadlo
Ochotníci jeho součástí,
1966 oslava 100 let od založení prvního divadelního spolku Pokrok v místě. Za tu dobu odehráno přes 850 představení,
od 1969 (?) jako OS SČDO.

DDS Kašpárkova léčivá stolička, Kašpárek dvorním lékařem.


1972 v JKP zah. Divadlo hudby s koncertními a hudebně-literárními programy ve spolupráci s Kulturní službou Supraphonu.
Soubory JKP koncem 70. let výrazná aktivita.
Klub pořadatelem NP div. monologů a dialogů Pohárek SČDO.

1978 v Komorním divadle požár, 4 roky z provozu. (V tu dobu hrálo pouze LD.)

DS zah. v Komorním divadle 1982 Dalskabáty, hříšná ves.
1983-1990 např. Nebe na zemi, Si pořádně zařádit, Vila paní Randárové, Tři v tom, Věc Makropulos, Loupežnická historie, Jako pralidé, Hrátky s čertem.
1993 DS Nedáme se.
1998 soutěž divadelních monologů a dialogů Orelský doušek, 40 převážně mladých soutěžících.

199x, 2001 - ZŠ Ležáků.

2000 zal. DS D.N.U.(Divadlo nízké úrovně)
xx

60. léta 20. stol. LD,
1964 uvedlo řadu pohádek.

1978-1982 po požáru Komorního divadla pouze LD Korzo.

Od 1984 (i 2001) LS Panenka při SKP.

2014 Duha.
Bibliografie:
ADÁMEK, K.: Lid na Hlinecku. Hlinsko, 1897, s. 240.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 59, 60, 82, 86, 89, 99, 245, 376.

DĚJINY českého divadla III. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968, s. 176; obr. s. 469, 466: Prospekt k dekoraci krajiny pro ochotnické jeviště. A. Slavíček. Olej na plátně ve foyeru Komorního divadla v Hlinsku.

Dílny moderních jevišť Pepa Máca. Nabídkový katalog. Újezd u Brna,vl.n.,s.a., s.55-57.

DIVADLA svítící do tmy. (Malé scény 70. let 20. století.) Praha, NIPOS 2006, s. 171.

EIS, Zdeněk: Ochotnické divadlo v Hlinsku (5 pokračování). Statistika OS a loutkového divadla 1983-1990, MěKD Hlinečan. kART.

FILIPOVÁ, Věra: O její práci: Hromada 1992, č. VI, s.165.

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 128.

LETOPISY národních divadel ochotnických v Čechách. 1863, díl II, sv. 5, s. 61-68 (Leopold Stírský);

MERTA, Jan: INFORMACE pro MČAD. Rkp. 2001. PC ART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 223-224.

OCHOTNICKÉ divadlo na Hlinecku. Kontakt 1983, č. 10. nestr.

nesign.: Z Hlinska, Česká Thalia 1, 1867, s. 167

STIRSKÝ, L.: Ochotnické divadlo v Hlinsku. Praha, 1863. DNM: T 4312.

ŠRÁMEK, Karel: Soupis repertoáru hlineckého spolku Pokrok. Strojopis. Nestr. (M Hlinsko).

ŠRÁMEK, Karel: 100 let ochotnického divadla v Hlinsku. Přednáška. Strojopis. 1966. (M Hlinsko).

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 278-280.

V HLINSKU opět ožilo ochotnické divadlo, mladí herci poprvé na domácích prknech. Podepsáno myk. Hlinecké noviny 2000, listopad, s. 5.

VONDRÁČEK, Jan: DĚJINY českého divadla. 2. Doba předbřeznová. 1824-1846. Praha, Orbis 1957, s. 148, 273.

ZPRÁVY o činnosti Jednot čs. Orla v jednotlivých župách. Zprac. Petr Hlaváček. Archiv Ústředí Orla, Brno, rok 1946.Amatérská scéna 1967, č. 1, s. 24.
Divadlo roč. 5, 1906, č. 1, s. 31.
Thalie 1898-9, č. 20, s. 159.
Archivy:
Hlinsko, Městské MaG:
Soupis repertoáru hlineckého spolku Pokrok.

Hlinsko, Orlovna (Komorní divadlo):
Dekorace Antonína Slavíčka Kameničky, 1904. Majetek M Chrudim.

Chrudim, Regionální muzeum, Arch. č. 7260

Chrudim, Státní okresní archiv:
Soudobá dokumentace, Sbírka plakátů, př.č 927-1178
Hlinsko, Svantovít, př. č. 2UNK
Chrudim, Okresní úřad, i. č. 16604
Chrudim, Okresní úřad, u. č. 955
Chrudim, Okresní úřad, u. č. 956
Chrudim, Okresní úřad, u. č. 957
Chrudim, Okresní úřad, u. č. 958
Chrudim, Okresní úřad, u. č. 959
Okresní úřad I, 1916 - 1917, i. č. 11339
Chrudim, Okresní úřad, u. č. 960
Chrudim, Okresní úřad, u. č. 813, i.č. 9596
Chrudim, Okresní úřad, Hlinsko, Dělnická jednota:
Hlinsko, Dělnická jednota, Zápisy ze schůzí, 1881-1888, nezpracováno
Hlinsko, Dělnická jednota, Zápisy ze schůzí, 1888-1895, nezpracováno
Hlinsko, Dělnická jednota, Zápisy ze schůzí, 1895-1907, nezpracováno
Hlinsko, Dělnická jednota, Zápisy ze schůzí, 1907-1912, nezpracováno
Hlinsko, Dělnická jednota, Zápisy ze schůzí, 1913-1923, nezpracováno
Hlinsko, Dělnická jednota, Rozejití spolku, 1922-1924, nezpracováno
Hlinsko, Dělnická jednota, Kniha příjmů a výdajů, 1881-1894, nezpracováno
Hlinsko, Dělnická jednota, spolkové stanovy, 1881, nezpracováno
Chrudim, Okresní úřad, Hlinsko, DTJ, Zápisy ze schůzí, 1921-1936, nezpracováno

Praha, Div. odd. Národního muzea:
C 12.964, Pl DS Pokrok, 1874.

kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988. Celkem 2 karty).

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/2552/1923, SDO Pokrok (zánik).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/2824/1928, Spolek pro postavení divadla v Hlinsku (zal.).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/516/1929, Spolek pro postavení divadla v Hlinsku (ověření a stanovy).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/7423/1929, SDO Komedia (zal.).
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 412/135/1939, SDO Komedia.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/1889/1943, SDO Komedia.
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/6933/1932, SDO Malá scéna (zal.).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/557/1942, SDO.

Související Soubory

Související Obrázky

Antonín Slavíček: Prospekt k dekoraci krajiny pro ochotnické jeviště
Hlinsko, prospekt náves, A. Slavíček, 1904,.
Letopisy, s. 051, Hlinsko, vývoj do 1868
Letopisy, s. 052, Hlinsko, vývoj do 1868
Letopisy, s. 053, Hlinsko, vývoj do 1868
Letopisy, s. 054, Hlinsko, vývoj do 1868


Mapa - Hlinsko

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.