Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Pokrok

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1866
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 192x
Působení: 186x, 187x, 188x, 189x, 190x, 191x, 192x
Spolek Pokrok zal. 1866 (1867?), schválen 1868.
1866 noví ochotníci postavili U zlatého lva nové divadlo včetně šatny a knihovny, staré od Zeleného stromu prodali do Nasavrk. Vše proti mínění vedení obce. 1874 Mravenci (Kolár).

1867 byl opět jmenovám ředitelem divadelních ochotnků Karel Adámek, L. Stirský režisérem, Arn. Veselský pokladníkem a František Březina jednatelem. Byly uvedeny hry: Převržená slánka, Manžel bez ženy, Proces, Diblík, Cesty veřejného mínění, Dobytí Mezopotamie,
1867 - 10. 6. Benedix: Proces, Albini: Útěk do Afriky - v úloze Elišky sl. Sekvardová, těžký úkol po sl. Filomeně Knappové ("naší nejvýtečnější a nejlepší herečce"), před tím sehrán dramatický žert L. Stirského: Přede hrou!
Jeřábek: Veselohra
1867 - 14. 7. V. K. Klicpera: Veselohra na mostě, Kališ: Doktor Žvanil, fraška. Hráli: Marie Knappová, Fil. Knappová, Sekvardová, Bureš, Adámek, Březina, Jašek. Ve prospěch pohořelých ve Mšeně.

1868 uvedeny hry Zakletý princ, veselohra První den po svatbě a komická opereta Rinaldo Rinaldini - hudbu upravil člen divadla František Sekera. Orchestr řídil učitel Kodlečka, veselohra První den po svatbě, Ferdinand Břetislav Mikovec: Záhuba rodu Přemyslovského.

Činnost Pokroku pravidelná do požáru 1874.
1872 Věno, Alexander Wilhelmi: Jeden z nás se musí oženit!, Klobouk, Shakespeare: Hamlet.
1873 Emanuel Bozděch: BaronGoertz, Jan Aleksander Fredo: Před snídaní, Mélesville: Spanilá mlynářka, Josef Jiří Stankovský: Dědoušek, Josef Wenzig: Koruna, Viktor Hugo: Ruy Blas.
1874 Victorien Sardou: Bodří venkované.
1875 na novém jevišti zah. Othello. Náročný repertoár, Tyl, Schiller, Shakespeare, Hugo. (Hrál i spisovatel Boh. Adámek, autor Salomeny, která vyhrála konkurz pro zahájení činoherních představení ND.)
Zakoupili část garderoby z likvidované vídeňské dvorní opery. Pořádali společenské akce, zúčastnili se položení základního kamene k ND, 575 občanů na premiéře Salomeny v ND 1884.
1876 Kolár: Mravenci, Pražský žid, Friedrich Kaiser: Nebožtík strýc, Shakespeare: Mnoho povyku pro nic, Emanuel Bozděch: Státníkova zkouška, Jan Aleksander Fredo: Jediná dcera.
Po požáru města 1876 nové jeviště, hrál se Othello. Umělecká úroveň v mnoha směrech opět výjimečná. Po roce sál změněn na tkalcovnu.

Teprve 1890 Závětí obnovili činnost U zlatého lva, zde až do 1918.
1891 Karel Tůma: Svědomí, aneb, Žertva na Balkáně, Thedore de Banville: Gringoire, Velké potomstvo, Ladislav Stroupežnický: Pan Měsíček.
1892 Danny Vlček: Směr Kolín - Praha a zpět, Jan Vávra: Konkursy pana notáře, Svatojánský dvůr, Jan Aleksander Fredro: jediná dcera, J. Stankovský: Dědoušek, V. K. Klicpera: Rohovín Čtverrohý.
1893 Roman Branstaedtter: Rembrandt, neboli, Návrat syna marnotratného, O. Ludvig: Dědičný polesný, Gustav von Moser: Hypochondr, J. Kolár: Mravenci, Z dvorní etikety, Ladislav Stroupežnický: V ochraně Napoleona I., Nevěsta.
1894 Gustav Freytag: Novináři.
1895-1907 65 her náročného českého repertoáru a 14 cizích autorů.
Po celou dobu spolupráce s pěveckým spolkem Svantovít.
1895 uv. celkem 7 her, z toho 6 pův. Alois Jirásek: Otec, Josef Wenzig: Koruny, Závěť lukavického pána (Vrchlický), Josef Štolba: Peníze, spolek účinkoval při akcích pěveckého spolku Svantovít, na Národopisné výstavě v Praze; aktivní ochotníci 22 mužů, 6 žen.
1896 N. V. Gogol: Revisor, V. Štech: Zlatý déšť, Selské námluvy (Raymann), Zlaté péro (K. Tůma), Maloměstské tradice (Štech). S podporou spolku hrály i "cestující společnosti". Celkem v sezoně uvedeno 7 her, většina domácích, téměř všechny se reprízovaly.
1897 ředitel B. Adámek.
1897 G. A. Chruščev: Dravci, Jan Ladecký: Dva světy, Karel Pippich: Z české domácnosti, Mezi umělci, Josef Štolba: Vodní družstvo, Gavriil Aleksandrovič Chruščov-Sokolnikov: Dravci.
1898 J. K. Tyl: Paličova dcera, F. F. Šamberk: Josef Kajetán Tyl, V. K. Klicpera: Rohovín Čtverrohý, V. Štech: Ohnivá země.
1899 F. F. Šamberk: Palackého třída č. 27, Josef Ruth: Písmákova dcera, Ladislav Stroupežnický: Vojtěch Žák, výtečník., Telegram (G. Pfleger Moravský).

1900 Josef Štolba: Závěť, Ladislav Stroupežnický: Naši furianti, Slepý (Leger).
1901 František Xaver Svoboda: Čekanky, Alois Jirásek: Otec, Václav Klimet Klicpera: Veselohra na mostě, Jan Neruda: Prodaná láska, Josef Štolba: All Right.
1902 Josef Šmaha: Tiché jubileum, El. Pešková: Jen mimochodem, F. X. Svoboda: Lapený Samsónek, Poutač, Václav Štech: Maloměstské tradice, František Xaver Svoboda: Poupě, Václav Šlechta: Z maloměstské tradice.
1902 vzhledem k častým vystoupením kočovných společností na ochotnickém jevišti ( spol. E. Zöllnerové, O. Červíčka aj.) byl Pokrok nucen omezit počet svých představení.
1903 Josef Štolba: Vodní družstvo, František Ladislav Menhart: Ve stínu guillotiny, F. X. Svoboda: Rozveselené rodiny, F. X. Svoboda: Rozklad.
1904 J. Vávra: Pod krovem otcovským.
1905 Božena Viková-Kunětická: Cop, F. F. Šamberk: Palackého třída č. 27.
1906 - 8. 9. - na počest 60. narozenin dramatika J. Štolby sehrál jeho veselohru Na letním bytě, M. A. Šimáček: Jiný vzduch, Lewer: Martin Luba.
1907 Josef Štolba: Závěť, Václav Štech: Třetí zvonění.
1908 oslavy 40 let spolku.
1908 Václav Štech: Deskový statekm Karel Leger: V zakletém zámku, Václav Štech: Maloměstské tradice.
1909 F. Salten: Hrábě, K. Leger: Zima.

1910 František Xaver Svoboda: Olga Rubešová, Lucyan Rydel: Na vždy.
1911 Henrik Ibsen: Nora, G. B. Shaw: Pekelník.
1912 W. Somerset Maugham: Paní Dot, Alexej Sergejevič Suvorin: Taťána Repina, A. P. Čechov: Ivanov.
1913 Václav Štech: Habada a Jordán, Václav Krofta: Vějíř.
1914 Henri Nathausen, překlad K. Dušek: Průlom.
1916 Jaroslav Balák: Terna, Václav Štech: Deskový statek, M. Halbe: Proud, Ferdinand Oliva: Památka z válečného lazaretu.
1917 Josef Skružný: To byla noc, Josef Hlavatý: Bílá myška, V. Skoch: Naše babička, Břetislav Ludvik: Prapor spolku Milion, Josef Skružný: Ferdinand spí.
1918 Josef Štolba: Zlatá rybka.
Bibliografie:
ŠRÁMEK, Karel: Soupis repertoáru hlineckého spolku Pokrok. Strojopis. Nestr. (M Hlinsko).

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 223-224.

nesign.: Z Hlinska, Česká Thalia 1, 1867 s. 103, č. 14 134-5, 136; 167, 183

-ý: Z Hlinska, Česká Thalia 2, 1868 s, 95

Thalie 1896-7, č. 2, s. 29, č. 11-12, s. 150, č. 19-20, s. 234, č. 21, s. 247.
Thalie 1897-8, č. 5, s. 39, č. 11-12, s. 94, č. 13, s. 104, č. 19-20, s. 160, č. 22, s. 176.
Thalie 1898-9, č. 5, s. 39, č. 7, s. 55, č. 22, s. 174.
Thalie 1899-1900, č. 4, s. 33, č. 13-14, s. 114,115, č. 21, s. 168.

Divadelní listy 1900, č. 3, s. 57, č. 15, s. 326, č. 18, s. 407.

Divadelní listy 1902-3, č. 5, s. 92, č. 6, s. 107, č. 12, s. 216, č. 17, s. 310.

Divadlo roč. 5, 1906, č. 1, s. 31.
Archivy:
Hlinsko, Městské MaG:
Soupis repertoáru hlineckého spolku Pokrok.

Chrudim, Státní okresní archiv:
Chrudim, Okresní úřad, u. č. 955
Chrudim, Okresní úřad, u. č. 956
Okresní úřad I, 1916 - 1917, i. č. 11339
Chrudim, Okresní úřad, u. č. 813, i.č. 9596

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/2552/1923, SDO Pokrok (zánik).

Praha, Div. odd. Národního muzea:
C 12.964, Pl DS Pokrok, 1874.

Související Obrázky

Hlinsko, Pokrok, Baron Goertz, 1873
Hlinsko, Pokrok, Bílá myška, 1917
Hlinsko, Pokrok, Bodří venkované, 1874
Hlinsko, Pokrok, Bodří venkované, 1874
Hlinsko, Pokrok, Bodří venkované, 1874
Hlinsko, Pokrok, Čekanky, 1901
Hlinsko, Pokrok, Deskový statek, 1916
Hlinsko, Pokrok, divadelní představení, 1916
Hlinsko, Pokrok, Dravci, 1897
Hlinsko, Pokrok, Dva světy, 1897
Hlinsko, Pokrok, Dva světy, 1897
Hlinsko, Pokrok, Ferdinand spí, 1917
Hlinsko, Pokrok, Habada a Jordán, 1913
Hlinsko, Pokrok, Habada a Jordán, 1913
Hlinsko, Pokrok, Hamlet, 1872
Hlinsko, Pokrok, Koruna, 1873
Hlinsko, Pokrok, Malá úslužnosť, 1876
Hlinsko, Pokrok, Mnoho povyku pro nic, 1876
Hlinsko, Pokrok, Mnoho povyku pro nic, 1876
Hlinsko, Pokrok, Mnoho povyku pro nic, 1876
Hlinsko, Pokrok, Mravenci - plakát,  1876
Hlinsko, Pokrok, Naše babička, 1917
Hlinsko, Pokrok, Naši furianti, 1900
Hlinsko, Pokrok, Nebožtík strýc, 1876
Hlinsko, Pokrok, Otec, 1901
Hlinsko, Pokrok, Památka z válečného lazaretu, 1916
Hlinsko, Pokrok, Poupě - Z maloměstské tradice, 1902
Hlinsko, Pokrok, Prapor spolku Milion, 1917
Hlinsko, Pokrok, Pražský žid - plakát, 1876
Hlinsko, Pokrok, Proud, 1916
Hlinsko, Pokrok, Proud, 1916
Hlinsko, Pokrok, Průlom, 1914
Hlinsko, Pokrok, Státníkova zkouška - Jediná dcera, 1876
Hlinsko, Pokrok, Terna, 1916
Hlinsko, Pokrok, Terna, 1916
Hlinsko, Pokrok, texty básní
Hlinsko, Pokrok, texty básní
Hlinsko, Pokrok, texty básní
Hlinsko, Pokrok, Tiché jubileum, 1902
Hlinsko, Pokrok, To byla noc - Bílá myška, 1917
Hlinsko, Pokrok, valná hromada, 1897
Hlinsko, Pokrok, valná hromada, 1899
Hlinsko, Pokrok, valná hromada, 1901
Hlinsko, Pokrok, Vějíř, 1913
Hlinsko, Pokrok, Věno - Jeden z nás se musí oženit - Klobouk, 1872
Hlinsko, Pokrok, Veselohra na mostě - Prodaná láska - All Right, 1901
Hlinsko, Pokrok, Vodní družstvo, 1897
Hlinsko, Pokrok, Vodní družstvo, 1897
Hlinsko, Pokrok, žádost o povolení představení, 1891
Hlinsko, Pokrok, žádost o povolení představení, 1891
Hlinsko, Pokrok, žádost o povolení představení, 1891
Hlinsko, Pokrok, žádost o povolení představení, 1891
Hlinsko, Pokrok, žádost o povolení představení, 1892
Hlinsko, Pokrok, žádost o povolení představení, 1892
Hlinsko, Pokrok, žádost o povolení představení, 1892
Hlinsko, Pokrok, žádost o povolení představení, 1893
Hlinsko, Pokrok, Záhuba rodu Přemyslovského, 1868
Hlinsko, Pokrok, Závěť, 1900
Hlinsko, Pokrok, Zlatá rybka, 1918
Hlinsko, Pokrok,Ruy Blas, 1873
Letopisy, s. 051, Hlinsko, vývoj do 1868
Letopisy, s. 052, Hlinsko, vývoj do 1868
Letopisy, s. 053, Hlinsko, vývoj do 1868
Letopisy, s. 054, Hlinsko, vývoj do 1868


Mapa působení souboru - Pokrok

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Hlinsko, Pokrok, Mravenci - plakát,  1876
Hlinsko, Pokrok, Pražský žid - plakát, 1876
Hlinsko, Pokrok, žádost o povolení představení, 1891
Hlinsko, Pokrok, žádost o povolení představení, 1892
Hlinsko, Pokrok, žádost o povolení představení, 1893
Hlinsko, Pokrok, Průlom, 1914
Hlinsko, Pokrok, Deskový statek, 1916
Hlinsko, Pokrok, Terna, 1916
Hlinsko, Pokrok, Terna, 1916
Hlinsko, Pokrok, To byla noc - Bílá myška, 1917
Hlinsko, Pokrok, Zlatá rybka, 1918