Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Jablonec nad Nisou

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Jablonec nad Nisou
Nadřazený celek: Liberecký kraj
První zpráva: 1870
1870 v převážně německém prostředí zal. Česká beseda a s ní 1871 počátky českého ODi,
Mlynář a jeho dítě.
Vedle knihovny a společenských besed ODi hl. prostředkem k soustřeďování českého života.
Hrálo se v hostincích Grosswardein, Jaegerhorn, Zur Bastei.
1875 získali sál u Bergmanů, jeviště zvětšeno, převážně Tyl a Klicpera.
Prvními ochotníky úředníci německých firem, mezi návštěvníky i němečtí občané hovořící česky. Shoda národností až do 1881, kdy Němci podníceny národnostní různice. Překážky pro Českou besedu ze strany německého úřednictva,
1881 činnost zastavena.
České divadlo skomíralo pro nedostatek místností až do 1890, kdy se hrálo v Kabeláčově domě.
1891(?) znovu zah.,
1895 další úpadek odchodem funkcionářů.
1900 100. představení, Jedenácté přikázání.
Využití budovy nového divadla (1907) nepřicházelo v úvahu, bylo jen německé.
Hráli ve vinárně B. Seidla v Mozartově ulici, U Bergmanů v Soukenné ulici, Na Staré střelnici pod nemocnicí, Na Baště.

1908 DrO Besedy jako DrO sdružených národních spolků.
1909 ODi v novém Nd (budova České besedy) vlastní jeviště (stavba v podstatě zaplacena z výtěžků představení).
Značná aktivita DS,
1912 např. 28 premiér.
250. premiérou 1913 Lucerna.
Během války 1914-1918 činnost ochromena odvody mužů, ale DS hrál dále.
1916-1918 činnost České besedy úředně zakázána.

1918 vznikem ČSR činnost českých ochotníků dostala významný impulz.

1921 úspěšné provedení V studni, zal. Dělnické divadlo.

1919-1938 DS DTJ Svatopluk Čech, vlastnil divadlo v přírodě.

Hráli též 1920-1938(?) DS NJS J. K. Tyl,

1921-1938 DrO Československé mládeže socialistické,

1921-1938 žáci obecné a měšťanské školy,

1922 DrO Národního domu, člen ÚMDOČ,

1922-1923 DrO Volné myšlenky,

1923-1938 studenti Obchodní akademie,

1924-1938 Sokol,

1925 Česká živnostenská škola pokračovací,

SDDOČ 1930, sídlo obvodu,

1932 národní socialisté,
ÚMŠ,

1932-1938 dorost ŽOS,

1933 DrO Církve československé,

1934 Dorost odboru OPM,

1924 Div. ochotnický spolek Merkur (zal.).

1936 Dívčí škola.

První české představení v div. budově 1936 Zlatá nit, kterou předtím několikrát reprízovali v Nd. V divadle 2x i pro žáky německých škol.

1938 DO Mladé generace Československé živnostensko obchodnické strany středostavovské.

SDO J. K. Tyl, 1938 členem ÚMDOČ, členů 38, 3 představení.

1938-1945 anexe k Německu, činnost všech DS přerušena.

1945 zah. provoz v budově divadla
(od 1948 název Divadlo J. Fučíka) Večerem ruské hudby a poezie DS Mladá Boleslav.
Pravidelně zde hrál místní profes. Svobodný kolektiv (Stroupežnický, Nedbal, Šalda), který se rozpadl se vznikem stálého divadla v Liberci, po něm zde účinkoval až do 50. let profes. soubor operetní, po jeho rozpadu zde často jh. pražská i mimopražská divadla.
Divadlo místem pro koncertní život, pořádaly se zde slavnostní pořady, div. NP, mezikrajové přehlídky amatérské tvorby.

Od 1946 činný také DS J. K. Tyl, uváděl 5-7 premiér ročně, hl. české a sovětské autory,
1948 si vybudoval v získaném hostinci zkušebnu, dvě klubovní místnosti a malé jeviště.

Později zal. soubor mladých při DS Tyl.

Další soubory činné ve 40. letech: DrO Katolické charity,
DrO KSČ.

Přes časté hostování profes. umělců (h. Pešek, r. E. Frejková) DS J. K. Tyl profesionální scénu nesuploval, ale hledal vlastní cestu a tvář. Účastnil se řady festivalů a v 60. a 70. letech patřil k umělecky výrazným amatérským DS v kraji.

V Jablonexu od 1953 ochotnický soubor německých občanů, hrál německy, vedle estrád a koncertů hlavně činohra, mj. Loupežníci, Na dně, večer Hanse Sachse, Vojcek, autoři dále Anzengruber, Hauptmann.

1956 DS Jablonecké bižuterie Děvče z předměstí (Piskáček),
1957 jako DS ZK Jablonecké sklárny,
1958 DS ZK Jablonex Lidé na Dangaardu (Nexö), účast na 4. NP.

1958 DS Sever ZK Autobrzdy Společný byt (Dobričanin), zájezdy.

1958 DS J. K. Tyl OV Odborového svazu zaměstnanců ve školství Jegor Bulyčov a ti druzí, Tři zlí kmotři (Kožík), Dundo Maroje (Držić), jh. Lad. Pešek,
též jh. 1959 v Revizorovi,
účast na kraj. přehlídce v Jablonci.
Hrálo se v Nd, DD, Myslivně, v přírodním divadle mezi Jabloncem a Prosečí.

1960 Divadlélko parafrází.

1966 Malá scéna.

60.-80. léta DDS i recitační soubor LDO LŠU,
ved. Jana Vobrubová, jedna ze zakladatelských osobností moderní české dramatické výchovy, v 1. pol. 60. let se podílela na ustavení LDO LŠU; lektorka seminářů a dílen dramatické výchovy.

1974 Dětský recitační kolektiv 4. ZDŠ .

198x Brčál.

1992 DDS, DS Jablonex, DS J. K. Tyl.

Další DS činné v místě:
Tvořivě-dramatický soubor Ansámbl,
DS Flogiston při SVVŠ,
DS Sever,
Nové divadlo,
Divadlo AB,
DK 652,
DS ZK Kovozpracujících závodů,
Divadlo hudby ZK Plastimat.

V místě div. přehlídky.
Např. 1968-1997 okr. přehlídky dětských recitátorů, div. a loutkářských kolektivů.

1999 Svobodná obecná škola, DDS.

DS Brčál,
2000 Jak se stal Rumcajs loupežníkem.

DS Vichr z hor,

Kočovná divadelní společnost Klekiho Petra.

DS KraKr gymnázia 2000 Posel světla (Svěrák, Smoljak), ved. Krajina, Král.

200x 6. ZŠ Mozartova.

2003 soubor žáků 6. A.

2006 Parau Parau.
xxxxx
Loutkové divadlo
Čilý LS již v prvních poválečných letech.

Stálá LS v Kamenné ulici
zah. 1951, Kouzelný prsten.

1980 zal. Kubíkovo divadélko pod patronátem ZV ROH ONV.
1991 Kubíkovo divadélko přejmenováno na DS loutkářů Vozichet,
postupně přechod k autorskému divadlu,
2000 ved. Jiř. Polanská.

80.-90. léta LS Pružinka, ZK ROH n. p. Autobrzdy.

1993 LS Jablíčko.

1996 zal. LS Vikýř DDM.

1999 zal. DLS DDM,
16 členů, ved. Jiř. Polanská, nejen loutkoherectví, ale i dramatická výchova.

xxxxx

1966 JH - DS Tyl, Robert - Duvivier - Jeanson - Kohout: Marie Octobre
1969 JH - DS Tyl, Jonson: Lišák aneb Komedie bez lásky
1987 NP RSDH - DS Tyl, Šukšin: Ctihodní nebožtíci

xxx

1987 LCH - LS Pružinka, Štíplová: O drakovi, Cyferov: Sloní trápení
1988 LCH - LS Pružinka, Mikulka - Bajgarová: Palačinková Pepinka
1989 LCH - LS Pružinka, Kipling: O kočce, která chodí sama
1991 LCH - Kubíkovo divadélko, Polanská: Hrátky
1993 LCH - Vozichet, Středa - Polanská: Pohádkové sluníčko
1993 LCH - Vozichet, Weissová - Ipser: Kočičí král
1996 LCH - Vozichet, Vančura - Polanská: Kubula a Kuba Kubikula
2001 LCH - Vozichet, Polanská: Taky trochu o kůzlátkách

Zahraniční reprezentace
LS Pružinky: 1990 USA, Detroit, Mezinárodní div. olympiáda.
Bibliografie:
ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993, s. 148.

ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 2003, s. 140.

AS 1965, č. 4, s. 12 - foto Vdova Capetová; 1974, č. 4, 2. s. obálky: 3 foto.

AS 1966, č. 7, s. 23.

BEDNÁŘ, Pavel: Severočeská přehlídka dětského recitačních a divadelních souborů (jak z Libereckého tak Ústeckého kraje), v Městském divadle Nový Bor. Deník dětské scény Trutnov 2002/0.

BIBLIOGRAFIE českého amatérského divadla. Zprac. Jiří Valenta a kol.: Praha, IPOS-ARTAMA 1999, č. 966.

BURIAN, Miroslav:Svaz dělnických divadelních ochotníků československých. DDOČ. Prameny k dějinám českého divadla, sv. 7. Praha, DÚ, spoluvyd. Národní muzeum v Praze 1972 s. 198.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 111, 191, 216, 218, 224, 263.

DOUBA, Adin: V Jablonci včera, dnes a zítra. AS 1971, č. 11, s. 6-7. kART.

HERDOVÁ, Eliška: Divadla v Liberci 2003. Deník dětské scény Trutnov 2003/0.

HILMERA, Jiří: Česká divadelní architektura. Praha, Divadelní ústav 1999, s. 206.

HORNÍKOVÁ, Romana: Dětská scéna ´98 Nový Bor. Regionální přehlídka dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů. AS 1998, č. 2, s. 28-29.

HOZDOVÁ, Dana: O Zlatý člunek města Tanvaldu. AS 1998, č. 3, s. 19.

HRABÁK, Martin: Národní přehlídka ruských a sovětských her. Amatérská scéna 1988, č. 1, s. 4-6, 8 foto.

JAK jasem měl radost (jx). AS 1991, č. 9, s.7.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl I. Divadla,
s. 76;

JEČNÝ, Alfred: 100 let ochotnického divadla v Jablonci nad Nisou. AS 1971, č. 11, s. 2-4. kART.

JEČNÝ, Alfred: 20 let budování souboru. AS 1971, č. 11, s. 4-5.

KOKETKA. Podepsáno I.D. (Igor Dojiva). Recenze. Metodický list pro am. divadlo a umělecký přednes. Ústí n. L., KKS a KV SČDO 1974, č. 3, s.5-6.

KULICHOVÁ, Marie - HRUŠKA, Miloš: 80 let jabloneckého divadla. Jablonec nad Nisou, Kulturní a společenské středisko 1987. 9 s. kART.

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 126-127.

MINSTROVÁ, Zuzana: Regionální ochotníci hrají o postup. MF Dnes 20. 3. 1999.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 306-307.

80. let Scény Libochovice – Libochovické divadelní jaro – 49 ročníků. CD - KART.

PÓDIA z krabičky. Nesoustavné nahlédnutí do historie malých neprofesionálních scén 60. let 20. století. Praha, NIPOS 2005.

PROVAZNÍK, Jaroslav a kol.: Mělnické první čtení. Mělník, OKS 1987.

SMUGALOVÁ, Zuzana: Jablonecké tančení. XX. celostátní přehlídka scénického tance mládeže a dospělých, nazvaná Tanec, tanec...2006. AS 2006, č. 6, s. 35-36.

SOUTĚŽ nejmladších recitátorů. Podepsáno -adv-. Metodický list pro am. divadlo a umělecký přednes. Ústí n. L., KKS a KV SČDO 1974, č.5, s. 14-15.

STOLETÁ tradice ochotnického divadla. Praha, SČDO s. a., s. 19.

STRNAD, Jan: Seznam českých amtérských divadelních souborů v okrese Jablonec nad Nisou. Rkp. pro MČAD 1998. Viz Místa/Okresy/Jablonec nad Nisou/Texty

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 457-461.

ULRYCHOVÁ, Irina: Dětská scéna ´99. Tvořivá dramatika 1999, č. 2.

VENCÁLEK, L.: Posaďte se, pokecáme. AS 1964, č. 7, s. 12-13.

VIK, Miki: Dospělí dětem Nový Bor 12.-14.května 2000. AS 2000, č. 3, s. 15.

VOBRUBOVÁ, Jana (*1925): Soubor životopisných článků (Krista a Jiří Bláhovi, E. Machková) a bibliografie (Jar. Provazník). Tvořivá dramatika 2001, č. 1, s. 61-65.

WOLFOVÁ, Marcela: Počátek formování divadelní práce na Jablonecku v době Rakousko-Uherska, za první republiky a v prvních dvou letech boje o socialistické umění. Maturitní práce. Jablonec nad Nisou 1975, 51 s.

ZÁJMOVÁ umělecká činnost na Jablonecku. Jablonec nad Nisou, OKS 1971. Nestr. SOkA.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za správní rok 1922. Praha, ÚMDOČ 1922.
xxxxx
Loutkové divadlo
BLÁHA, Jiří: Krajská přehlídka Dětské scény 2006 v Liberci. Deník dětské scény Truntov 2006/0.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 343.

DUBSKÁ, Alice zprac. Informace pro MČAD. Rkp. 2000. PC ART.

FILCÍK, Štěpán: Co bylo na letošních krajských přehlídkách k „ochutnání“, tedy k vidění. AS 2004, č. 3, s. 56 - 64.

FILIPI, J.: Jak se začínalo v Liberci, ČsL 1980, s. 16.

HORÁČEK, Lukáš: Krajská přehlídka Dětské scény - Liberec 17. 4. 2004. Deník dětské scény Trutnov 2004/0.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 307.

POLANSKÁ, Jiřina: Loutkářský Vozichet dvacetiletý. Jablonecký měsíčník, listopad 2000, s. 13.

POLEHŇA, Jiří: Objevilo se nové zvíře!? - Loutkář 6/2001 (Internet).

TELECKÁ, Blanka: Začínající mladí loutkáři. Deník Jablonecka 3. 4. 1999.

ZPRÁVY Loutkářského soustředění 1951, č. 2, s. 5.
Archivy:
kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988. (1970-1975 repertoár, účast na přehlídkách, ocenění.)

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/1730/1927, SDO J. K. Tyl (zal.).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/3022/1929, SDO J. K. Tyl (zal.).
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/1389/1945, SDO J. K. Tyl.
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/2275/1946, SDO J. K. Tyl.
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/9242/34, Div. ochotnický spolek Merkur (zal.).
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 412/2231/1938, DO Mladé generace Československé živnostensko obchodnické strany středostavovské.

Sbírka Pl.

Seznam členů. kART.

Státní okresní archiv Jablonec nad Nisou:
Kronika ochotnického spolku J. K. Tyl 1931-1936; Sbírka Pl; Vzpomínky Josefa Johna.

SÚPP (nyní Národní památkový ústav - NPÚ):
Ústřední seznam kulturních památek, ev. č. 11643/5-27: Budova městského divadla, čp. 1900.

Vzpomínky Josefa Johna.

Související Soubory

Související Ročníky přehlídek

Související Obrázky

fa Al. Kraus Jablonec – účet za půjčení kostýmů
Jablonec nad Nisou , divadlo, zbytek staré opony
Jablonec nad Nisou,  Omladině, báseň
Jablonec nad Nisou, 3. národní divadelní přehlídka, 1957, hlavička zpravodaje
Jablonec nad Nisou, 3.národní divadelní přehlídka, 1957 - plakát
Jablonec nad Nisou, budova divadla, hist.
Jablonec nad Nisou, Deutsche Laienspielhruppe beim Betriebsklub, Die Heirat , s. a. - plakát
Jablonec nad Nisou, fragment opony, Městské divadlo
Jablonec nad Nisou, IV. Národní přehlídka LUT - plakát, s. a.
Jablonec nad Nisou, Městské divadlo, arch. Helmer a Fellner, 1906
Jablonec nad Nisou, přírodní divadlo
Jablonec nad Nisou, slavnostní otevření Městského divadla, první český kulturní podnik, Mladá Boleslav, Nové divadlo, Večer ruské poezie a hudby - plakát, 1945
Jablonec nN, divadlo, pokladna
LÖSSL, Jiří –  MIČKAL, Ivo: 5 celostátních přehlídek scénického tance TANEC, TANEC 2012–2016, almanach, 2017
LÖSSL, Jiří –  MIČKAL, Ivo: 5 celostátních přehlídek scénického tance TANEC, TANEC 2012–2016, almanach, 2017
MIČKAL, Ivo, portrét, fotograf LCH, JH aj.
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, úvodní expozice Kouzelný svět divadla, 20, budovy 19. století
Národní divadelní přehlídky, 1957, místa, termíny
Národní dům v Jablonci.
Německé povolení pašijových her s komentářem faráře Verunáče, 1860


Mapa - Jablonec nad Nisou

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Jablonec nad Nisou , divadlo, zbytek staré opony
Jablonec nad Nisou, IV. Národní přehlídka LUT - plakát, s. a.
Jablonec nad Nisou, budova divadla, hist.
Národní dům v Jablonci.
Jablonec nad Nisou, přírodní divadlo
Jablonec nad Nisou, fragment opony, Městské divadlo


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.