Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Sudoměřice u Bechyně

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Tábor
Nadřazený celek: Jihočeský kraj
První zpráva: 1875
V 70. letech 19. stol. počátky ochotnického divadla v obci.
1874(5) první představení v zájezdím hostinci U Čápů.

Koncem 90. let 19. stol. oslabení činnosti.

"Podmínky, za jakých se v Sudoměřicíchj hrálo od roku 1875 po celých dalších 50 let:
Za jeviště i hlediště sloužil lokál v č. 54 v rozměrech 8 x 6 m. Jeviště mělo rozměry 8 x 2,5 m, takže hloubka hlediště nebyla ani 5,5 m. První řada byla těsně u jeviště. To stálo na kozách, které jediné zbyly z původní jevištní konstrukce. Prkna se na každé představení dlužila z panské pily. Vlastní jeviště mělo: přední oponu, na níž autor namaloval jakýsi hrad, zadní oponu oboustranně malovanou. Na jedné straně zobrazen les, na druhé straně stěna světnice s okny. Tato opona ležela přímo na stěně, takže, když se někdo z herců zapomněl na nesprávné straně, musil po čtyřech podlézt pod jevištěm. ("I to se stalo kněžně v Lucerně a byla to podívaná, jak se, oděná krinolínou, soukala pod jevištěm!") K jevišti ještě příslušely čtyři malé úzké kulisy. Na jedné straně stromoví, na druhé části světnice. Poněvadž malba kulis i zadní opony byla velmi zašlá, opravil ji Alois Šonka, syn hajného, vyučený malíř pokojů (padl v první světové válce). Jako sedadla se vždy požívaly všechny právě nepotřebné židle z přízemního lokálu a nedostávající židle ochotníkům celkem velmi ochotně lidé zapůjčovali. Vespod sedadla se křídou napsalo domovní číslo majitele a podle toho se hned po představení židle vracely. A to při každém představení až do září 1925, kdy byla postavena Sokolovna." (Podle Pamětní knihy sepsané řídícím učitelem Karlem Mikešem, zakladatelem Ochotnického kroužku roku 1908.)

V prvních letech 20. století století divadlo v obci udržovali pouze učitelé a školní děti.

1908 založen Ochotnický kroužek, obnovil ve městě divadelní činnost, hrál v hostinci U Šonků. Během 1. svět. války se odmlčel, po 1918 obnovil činnost jako Čtenářsko-ochotnický spolek. Od 1919 hráli některá představení společně se Sokolem.

Od 1919 zde působil Dramatický odbor Sokola Sudoměřice u Bechyně. Spolupracoval dle dohody také se Čtenářsko-ochotnickým spolkem a obě korporace se o čistý zisk dělily na polovinu. Od 1924–1925 (po postavení sokolovny) hrál už jen Dramatický odbor TJ Sokol Sudoměřice-Černice. Během 2. svět. války byla činnost Sokola zakázána, 1944 ochotníci hráli pod záštitou povoleného Sboru dobrovolných hasičů. Po 1945 obnovili činnost znovu jako Dramatický odbor TJ Sokol, činný do 70. let 20. stol.

1922–1924 hráli sudoměřičtí ochotníci také jako Divadelní soubor Národní jednoty pošumavské.

Od 50. let byl registrován také Dramatický odbor Újezdní osvětové besedy Sudoměřice-Černice, zároveň ale na většině plakátů je uveden Dramatický odbor TJ Sokol Sudoměřice až do 70. let 20. stol.

----

1936 odhalení pamětní desky K. H. Hilarovi (1885–1935, místní rodák, režisér a šéf činohry Městského divadla na Král. Vinohradech a ND, svými režiemi prosazoval v českém divadle expresionismus, překladatel, autor teatrologických prací), Společnost přátel dr. K. H. Hilara v Praze a místní Dramatický odbor Sokola zde uvedli Maryšu, jh. na plakátech uvedena Jiřina Štěpničková, herečka ND v Praze.

1946–1958 soubor Měšťanské školy, poté Osmileté střední školy Sudoměřice.

Od 1982 dětský loutkářský soubor Tatrman (založený Josefem Brůčkem a působící v Sudoměřicích u Bechyně při Osvětové besedě), též rodinné loutkové divadlo, ve kterém hráli Jan, Petr a Josef Brůčkové. Od 1987 název Tatrmani. Od 1991 občanské sdružení Tatrmani, které kromě loutkového i alternativního divadla a divadelních přehlídek organizovalo výtvarné semináře a další aktivity. Pojmenování Tatrmani zároveň patřilo studentskému (žáci Střední průmyslové školy keramické v Bechyni) loutkářskému souboru, který pravidelně (i když se stále jinými studenty) pracoval pod vedením Josefa Brůčka od roku 1993. 2015 občanské sdružení Tatrmani činné.

1985–1988 Dětský divadelní kroužek při Osvětové besedě Sudoměřice u Bechyně.

2006 Na návsi v Sudoměřicích u Bechyně se v létě představí amatérští divadelníci z celé republiky. První ročník celostátní přehlídky Divadlo na návsi připravuje sdružení Tatrmani pro soubory, kterým nebude vadit sehrát představení za ztížených technických podmínek.

Od 2006 Loutkové Sudoměřické Divadlo (LSD).

----------------------------------------

Zahraniční reprezentace
1984 NDR, 1987 Rakousko, SRN, 1989 Francie, Španělsko, 1990 Švýcarsjko, 1992 Itálie, Francie.
Podrobněji a další léta viz Bechyně.
Bibliografie:
BARON, Z.: Týn nad Vltavou. (Div. soutěž v okrese České Budějovice.) Ochotnické divadlo 1958, č. 4, s. 92.

BRŮČEK, Josef: Setkání loutkářů v Sudoměřicích u Bechyně (dílna tvořivého loutkářství s inspirujícími představeními). ČsL 1983, č 8, s. 188.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 337, 340, 354, 403, s.357 obr. v textu., obr. s. 340: Brůček Josef: Klasické romantické drama, Tatrmani Sudoměřice, 1985, obr. s. 341: Josef Brůček podle arménské lidové pohádky O hadu a Šivarovi, Tatrmani Sudoměřice, r. Petr Brůček, v. Josef Brůček, 1989.

CHLEBORÁD, Arnošt: Popis okresu Bechyňského. Bechyně, Okresní záložna hospodářská, 1928, s. 235.

MIKEŠ, Karel, řídící učitel sudoměřické školy: Pamětní kniha. Rkp.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 504-505.

OCHOTNICKÉ hnutí na Táborsku 1983. Historie souborů. OKS, OV SČDO 1983. s.12.-13

RICHTER, Luděk: 50 Loutkářských Chrudimí. Praha, DDD a IPOS-ARTAMA 2001, s. 120-121 (Tatrmani, Josef Brůček)

ŠRÁMEK, Miloslav - PEXA, Tomáš: MČAD pro okres Tábor. Rkp. pro MČAD 1999. kART.

WEBOVÉ stránky souboru Tatrmani – http://www.tatrmani.sudomerice.cz/o-nas/ – 7. 2. 2015, IT.

ZAJÍC, Vladimír: 12 představení XII. ročníku Bechyňského Perlení. AS 2006, č. 1, s. 14–17.

ZÁMEČNÍKOVÁ, Petra: Pražský TAJTRLÍK 2006. Loutkář 2006, č. 3.

ZBOŘILOVÁ, Libuše: Seznam divadelních souborů Jihomoravského kraje. Rkp. 1997. kART. s. 5.
Archivy:
Praha, Národní muzeum, divadelní oddělení, sbírka plakátů:
C 13.360, Pl Společnost přátel dr. K. H. Hilara v Praze, 1936.

Praha, Národní archiv:
Fond ZÚ 1916-1920, i. č. 374/1216/1918, ČOS.

Sudoměřice u Bechyně, OÚ (Obecní úřad):
Kronika Sokola.
MIKEŠ, Karel, řídící učitel sudoměřické školy: Pamětní kniha. Rkp.

Třeboň, Státní oblastní archiv – digitální archiv:
Sudoměřice u Bechyně, obecní kronika 1945–1985, od snímku 45,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=1412&page=1&search=Sudoměřice&sst=1&dates=&searchtype=0&searcharch=&allwords= (IT, 23. 11. 2023).

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Související Obrázky

Brůček, Josef, Sudoměřice u Bechyně, portrét, 2003
Brůček, Josef, Sudoměřice u Bechyně, Tatrmani, 2000
Sudoměřice u Bechyně, kapela, s. a.
Sudoměřice u Bechyně, Ochotnický kroužek, členové před hostincem u Šonků, 1910
Sudoměřice u Bechyně, Sokol a ochotníci v Sudoměřicích u Bechyně i z okolí, Psohlavci – plakát, 1923
Sudoměřice u Bechyně, Sokol, Maryša, odhalení pamětní desky K. H. Hilarovi – plakát, 1936
Sudoměřice u Bechyně, sokolovna, s. a.
Sudoměřice u Bechyně, Spojené vzdělávací korporace, Lucerna – plakát, 1920
Sudoměřice u Bechyně, Tatrmani OB, O hadu a Šivarovi, 1989
Sudoměřice u Bechyně, Tatrmani, občanské sdružení, 1991


Mapa - Sudoměřice u Bechyně

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Sudoměřice u Bechyně, Spojené vzdělávací korporace, Lucerna – plakát, 1920
Sudoměřice u Bechyně, kapela, s. a.
Sudoměřice u Bechyně, sokolovna, s. a.


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.