Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Mladá Vožice

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Tábor
Nadřazený celek: Jihočeský kraj
První zpráva: 1865
1797 hráli měšťané vánoční hru Narození Páně (německy?)
---------------

1865 založen Spolek divadelních ochotníků – počátek pravidelného ochotnického divadla ve městě. Od 1910 jako Intimní divadlo(?). V 50. letech 20. stol. (po zrušení spolků) se ze spolku stal Divadelní soubor Osvětové besedy, činnost začala slábnout, od 1965 stagnovala a soubor se rozpadl. K obnovení činnosti došlo až 1979 (jako DS Vožičan, viz níže).

1897 zaznamenáno představení studujících z Mladé Vožice.

1910 vybudováno jeviště U lva, hrálo se na něm do 1927.

1931 registrován Klub DO(?).
1932 Republikánský dorost.

1979 byl obnoven ochotnický soubor (dříve Osvět. beseda) ve Sdruženém klubu pracujících ROH pod názvem Divadelní soubor Vožičan. Hrál do 1988.

V 80. letech 20. stol. hrál Dětský divadelní soubor Sdruženého klubu pracujících.

2011 byl v restauraci U lva založen Amatérský divadelní soubor Voživot. 2015 činný.


LOUTKOVÉ DIVADLO
1929–1971 loutkářský soubor, převážně sokolský.

1974 Loutkářský soubor Jednotného klubu pracujících.

1976 na něj navázal Loutkářský soubor Bubeníček (nazvaný podle malíře Oty Bubeníčka, dlouholetého člena souboru), činný do 90. let.
Bibliografie:
ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 88.

HOREJC, Vladimír: Loutkáři na Táborsku. 18. loutkářská přehlídka jihočeských souborů v Mladé Vožici, kde domácí soubor Bubeníček slaví 50 let své činnosti. ČsL 1979, č. 6, s. 137.

HOREJC, Vladimír: Přehlídka na Táborsku. Čs. loutkář 1980, č. 4, s. 87.

JAROŠ, Jaroslav: 100 let mladovožického ochotnického divadla. Faktografickou část zpracoval Jaromír Strnad. Mladá Vožice , komise pro přípravu oslav 100. výr. zal. ochotnického divadla (1965), 1965. 19 s., foto. kDÚ.

(ip): Jubilejní přehlídka. Čs loutkář 1981, č. 5, s. 106.

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 139.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 499–500.

MLADÁ VOŽICE. Besedník 1872, roč. 1, č. 1, s. 16. NK.

OCHOTNICKÉ hnutí na Táborsku 1983. Soupis divadelních a loutkářských souborů v okrese. Historie souborů. Tábor, OKS, OV SČDO 1983, s. 8–9, 19. kART.

PAMÁTNÍK spolku divadelních ochotníků v Mladé Vožici 1865–1935. Mladá Vožice, Spolek divadelních ochotníků 1935. UK, KK.

PEXA, Tomáš: MČAD pro okres Tábor. Rkp. pro MČAD 1999.

PILNÝ, Ivan: 14. Skupovy Strakonice. Čs. loutkář 1979, č. 7, s. 157.

POKORNÝ, Jiří: Změna je život. Čs. loutkář 1990, č. 7, s. 149–150.

PROVAZNÍK, Jaroslav: Sezimovo Ústí 84. Čs. loutkář 1984, č. 5, s. 106–107.

PROVAZNÍK, Jaroslav. Sudoměřická přehlídka, Amatérská scéna 1991, č. 8, s. 21.

TŘICET PĚT let loutkářství v Mladé Vožici 1929–1964. Mladá Vožice, OK STPM 1964, 65 s. MLK.

ZAVŘELOVÁ, Marta: Jihočeské loutkové amatérské divadlo. České Budějovice, Jihočeské muzeum 1982, s. 15. kART.

ZAVŘELOVÁ, Marta: Současné amatérské divadelní soubory jižních Čech. České Budějovice, Jihočeské muzeum 1988, 128 s. kART.

České divadlo 1939, č. 10, s. 99.
České divadlo 1940, č. 4, s. 71; č. 5, s. 92; č. 8, s. 160.
České divadlo 1941, č. 1, s. 18.

Československé divadlo 1925, č. 17, s. 272; č. 19, s. 304.

Čs. loutkář 1965, č. 2, s. 38.

Divadelní listy 1881, č. 5, s. 54; č. 29, s. 259; č. 34, s. 302.
Divadelní listy 1883, č. 26, s. 221.

Jeviště 1921, č. 5, s. 79.

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 6, 5. 1. 1912, s. 75; č. 12, 5. 4. 1912, s. 143; č. 12, 5. 4. 1912, s. 153; č. 15, 20. 5. 1912, s. 193; č. 16, 10. 6. 1912, s. 205.

Thalie 1897–8, č. 10, s. 80.
Thalie 1898–9, č. 4, s. 31; č. 5, s. 40, č. 21; s. 168, č. 22, s. 174.
Thalie 1899–1900, č. 4, s. 32, 33.

Zprávy Loutkářského soustředění 1946, č. 4, s. 3.
Archivy:
kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988, (celkem 3 karty).

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 396/7344/1931, Klub DO (změna).

Praha, Státní oblastní archiv:
Informace ONV Votice pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949–1954.

Třeboň, Státní oblastní archiv – digitální archiv:
Obecní kronika Mladá Vožice 1893–1939,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=1057&page=1&search=Vožice&sst=1&dates=&searchtype=0&searcharch=&allwords=

Související Přehlídky

Mapa - Mladá Vožice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':