Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Spolek divadelních ochotníků / Osvětová beseda

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1865
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1965
Působení: 186x, 187x, 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 196x
1865 založen Spolek divadelních ochotníků (SDO), znamenal počátek pravidelné činnosti ochotnického divadla v místě.
Spolek zahájil hrou V. K. Klicpery: Divotvorný klobouk.
Hrál na vypůjčeném zámeckém jevišti, později v domech čp. 192 a 198.

1867 - J.K. Tyl: Pražský flamendr, ve prospěch pohořelých ve Skutči.
(Dle Ladeckého je rok 1865 počátek ochotnického divadla, Spolek div. ochotníků založen 1876).
Ochotnické divadlo založeno z popudu L. Winternitze, V. Jakubičky, F. Havla, L. Matouška a dalších.
Prvními režiséry byli L. Winternitz, V. Šmíd, B. Mácek, později V. Wanke, ale i malíř Otta Bubeníček.
Významnou osobností spolku byl i hostinský a starosta V. Rosol, který kromě funkce režiséra byl v letech 1894–1918 předsedou spolku.

1880 byl spolek mezi prvními členy Matice divadelní.
1880 – uvedeno 8 představení: Salomon Rosenthal: Debora; František Venkryl: První den po svatbě; Josef Štolba: Bratranec; Ladislav Stroupežnický: Pan Měsíček, obchodník (ve prospěch Národního divadla); Iškariot Husipírko (pseud. Josefa J. Stankovského): V čekárně III. třídy; K. G.: Hašek, Mašek, Pašek; J. K. Tyl: Život za přítele; J. K. Tyl: Láska v nárožním domě; H. J. Byron: Staří – mladí aneb Naši hoši; A. L´Arronge: Dcery pana Zajíčka.
1881 měl spolek 21 aktivních členů (7 žen, 14 mužů) a 21 přispívajících.
1881 – Marie von Ernest: Jen po proudu; Adolphe d´Ennery: Nevinně odsouzen, představení pod širým nebem. Herecké výkony vcelku snaživé, celková souhra však vázla, "což dlužno přičíst na vrub režie." (Divadelní listy 1881/č. 29)
1881 – Roderich Benedix: Něžné příbuzenstvo; Karel Pippich: Z české domácnosti; Antonín H. Sokol (Hans Seebach?): Farizejci; Antonín H. Sokol: Posestrima.
1881 – Adolph L'Arronge: Doktor Kalous, předst. ve prospěch Národního divadla, "provedení kusu bylo v každém ohledu skvělé." (Divadelní listy 1881/č. 34); Pozoruhodné, že recenze na toto představení v DL 1881/č. 34 byla nejrozsáhlejším referátem o ochotnickém představení v tomto ročníku listu vůbec a zabývala se také kulturně-etickými otázkami, např. vztahem občanů k ochotnickému divadlu, jeho podporou morální i finanční atd.
1883 – Gustav von Moser / Franz von Schönthan: Válka v míru.

1893 spolek členem ÚMDOČ.
1898 – Henrik Ibsen: Nora; Antonín Lokay: Vzorný manžel; Václav Hladík: Nový život; Václav Štech: Ohnivá země.
1899 – Božena Viková-Kunětická: Neznámá pevnina; Jan Vávra: Velké panstvo; Jan E. Luncar: Dynamit; Jan B. Kühnl: Překvapení z rozvodu.
1905 - 1. 11. - Otče náš, v prosinci - Flekáč: Čarovná noc.
1908 – J. K. Tyl: Paličova dcera; J. K. Tyl: Strakonický dudák.

1910 bylo vybudováno jeviště U lva, kde se hrávalo až do 1927. Činnost na něm ochotníci slavnostně zahájili hrou Ladislava Stroupežnického: Paní mincmistrová, režíroval Dr. V. Šmíd. - 27. 11. J. Balák: Terna, fraška.

1911 - 26. 12 – Václav Štech: Třetí zvonění.
1912 – J. J. Kolár: Pražský žid, k 100.výročí narození autora; W. Somerset Maugham: Paní Dot; Ladislav Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic. - 27. 10. - V. Krylov: Chytrák nad chytráky, komedie, přel. Pavel Durdík.
1919 – Josef K. Tyl: Žižka z Trocnova aj.
1921 – Jaroslav Maria: Lichoběžník; Wildův večer (Oscar Wilde): Svatá kurtizána, Florencká tragédie.
1925 – Fráňa Šrámek: Soud; František F. Šamberk: Jedenácté přikázání.

Od 1930 hrál soubor na svém vlastním jevišti.

Za 2. svět. války se činnost rozšířila do okolních míst.
1939 – Josef K. Tyl: Jiříkovo vidění; Julius Zeyer: Radúz a Mahulena.
1940 – Frank Tetauer: Diagnosa; František F. Šamberk: Éra Kubánkova; Ladislav Stroupežnický: Mikuláš Dačický z Heslova.
1941 – Karel Piskoř: Velké pokušení.
Za toto období bylo sehráno 40 her. Hostem býval i někdejší člen ND Mistr Jaroslav Hurt (Jiráskův Otec a Barnášův Most nejkrásnější).

1945 osvobození uvítali Jiráskovou Lucernou.
K výročí 80 let souboru (1945) uvedli Tylova Strakonického dudáka ve scénické výpravě akad. malíře O. Bubeníčka.
1949 – John Steinbeck: Měsíc zapadá.

V 50. letech (po zrušení spolků) se zřizovatelem souboru stala Osvětová beseda a činnost začala slábnout.
1958 v Jiráskově hře Vojnarka hostoval národní umělec Jaroslav Vojta.

Od 1965 činnost stagnovala a soubor se rozpadl. Zničeno bylo materiální vybavení.


1979 začali ochotníci znovu hrát pod názvem Vožičan, zřizovatelem byl Sdružený klub pracujících ROH (viz).
Bibliografie:
DĚJINY českého divadla. III. díl. Praha, Academia 1977, s. 585.

JAROŠ, Jaroslav: 100 let mladovožického ochotnického divadla. Faktografickou část zpracoval Jaromír Strnad, Mladá Vožice, komise pro přípravu oslav 100. výr. zal. och. divadla (1965) 19 s., foto. kDÚ.

MLADÁ VOŽICE. Besedník 1872, roč. 1, č. 1, s. 16. NK.

PAMÁTNÍK spolku divadelních ochotníků v Mladé Vožici 1865–1935 Mladá Vožice, Spol. div. och. 1935. UK KK.

PEXA, Tomáš: MČAD pro okres Tábor. Rkp. pro MČAD 1999.

ZAVŘELOVÁ, Marta: Současné amatérské divadelní soubory jižních Čech. České Budějovice, Jihočeské muzeum 1988, 128 s. kART.

Česká Thalia 1867, roč. I, č. 16, s. 152.

České divadlo 1939, č. 10, s. 99.
České divadlo 1940, č. 4, s. 71; č. 5, s. 92; č. 8, s. 160.
České divadlo 1941, č. 1, s. 18.

Československé divadlo 1925, č. 17, s. 272; č. 19, s. 304.

Divadelní listy 1881, č. 5, s. 54; č. 29, s. 259; č. 34, s. 302.
Divadelní listy 1883, č. 26, s. 221.

Divadlo 1905/06, č. 3., s. 80.
Divadlo, roč. 4, 1905-1906, č. 6, s. 147.
Divadlo, roč. 9, 1910-1911, č. 4, s. 114.
Divadlo roč. 11, 1912-1913, příl. 3, s. 25.

Jeviště 1921, č. 5, s. 79.

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 6, 5. 1. 1912, s. 75; č. 12, 5. 4. 1912, s. 143; č. 12, 5. 4. 1912, s. 153; č. 15, 20. 5. 1912, s. 193; č. 16, 10. 6. 1912, s. 205.

Thalie 1898–9, č. 4, s. 31; č. 5, s. 40, č. 21; s. 168, č. 22, s. 174.
Thalie 1899–1900, č. 4, s. 32, 33; č. 21, s. 168.
Archivy:
Praha, Státní oblastní archiv:
Informace ONV Votice pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949–1954.

Třeboň, Státní oblastní archiv – digitální archiv:
Obecní kronika Mladá Vožice 1893–1939,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=1057&page=1&search=Vožice&sst=1&dates=&searchtype=0&searcharch=&allwords=

Související Organizace

Mapa působení souboru - Spolek divadelních ochotníků / Osvětová beseda

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':