Databáze českého amatérského divadla

Texty: Mladá Vožice, Excerpce pro MČAD 1998–2002

MLADÁ VOŽICE o. Tábor
CČAD s. 88
Již v r. 1797 sehráli vožičtí měšťané vánoční hru Narození Páně. Počátky pravidelné ochotnické činnosti začínají v 1865, kdy vznikl Spolek divadelních ochotníků, který jako prvé představení uvedl Klicperův Divotvorný klobouk. Hrálo se na vypůjčeném zámeckém jevišti, později domech čp. 192 a 198. Repertoár tvořily nenáročné veselohry, později hry s vážnější tématikou (1908 - Paličova dcera, Strakonický dudák, 1919 - Žižka z Trocnova aj.). V 1910 bylo vybudováno jeviště U lva, kde se hrávalo až do 1927. V 1910 byl založen druhý soubor Intimní divadlo, které hrálo na jevišti U Kaňků.Od 1930 hrál soubor na svém vlastním jevišti. Za 2. svět. války se činnost rozšířila do okolníchmíst. Za toto období bylo sehráno 40 her. Hostem býval i někdejší člen ND Mistr Jaroslav Hurt (Jiráskův Otec a Barnášův Most nejkrásnější). Osvobození uvítali Jiráskovou Lucernou. K výročí 80 let souboru (1945) uvedli Tylova Strakonického dudáka ve scénické výpravě akad. malíře MistraO. Bubeníčka. V padesátých letech se zřizovatelem souboru stává Osvětová beseda a činnost začíná slábnout. V 1958 hostuje národní umělec Jaroslav Vojta (Vojnarka). Od 1965 činnost stagnuje a soubor se rozpadl. Zničeno bylo materiální vybavení. Zcela znovu začínají divadelní nadšenci 1979 pod názvem Divadelní soubor Vožičan v prostorách SKP ROH. Připravují 1 inscenaci ročně a podnikají zájezdy do okolí. Repertoárově se orientují na českou dramatiku. Od svého založení do 1983 soubor nastudoval 588 her. (Pexa)
Zavřelová s.105: DS Vožičan
Památník spolku divadelních ochotníků v Mladé Vožici 1865-1935 Mladá Vožice, Spol.div.och. 1935 UK KK
JAROŠ, Jaroslav: 100 let mladovožického ochotnického divadla. Faktografickou část zpracoval Jaromír Strnad, Mladá Vožice, komise pro přípravu oslav 100. výr.zal.och.divadla (1965) 19s.fot. kDÚ
Mladá Vožice Besedník 1872 r.1,č.1s.16 NK
ÚMDOČ 1922: S.d.o.
ŠO ÚMDOČ 1933: s.15
OH na Táborsku 1983: s.8-9
Třicet pět let loutkářství v Mladé Vožici 1929-64. Mladá Vožice,
OK STPM 1964. 65 s. MLK
Zavřelová: Loutky s.17: LS Bubeníček
Ochotnické divadlo v místě zahájilo činnost v r. 1865. První představení se konala ny vypůjčeném zámeckém jevišti. V r. 1910 bylo vybudováno jeviště v restauraci U lva, kde se hrálo do r. 1927, od r. 1930 měl soubor vlastní jeviště. Repertoár souboru se orientoval na starší i současnou českou dramatiku doplněnou i řadou literárně - hudebních pásem. V 80. letech soubor připravil 1 inscenaci od roka.
Zavřelová s. 105.
PAMÁTNÍK spolku divadelních ochotníků v Mladé Vožici 1865-1935.
Mladá Vožice, Spolek div.och. 1935 UK KK
JAROŠ, Jaroslav: 100 let mladovožického ochotnického divadla. Faktografickou část zprac.Jaromír Strnad. Mladá Vožice, komise pro přípravu oslav 100.výr.zal.ochotnického divadla /1965/. 19 s., fot. kDÚ
Mladá Vožice. Besedník 1872, r. 1, č. 1, s. 16. NK
ÚMDOČ 1922: S.d.o.
Loutkáři:
TŘICETPĚT let loutkářství v Mladé Vožici 1929-1964. Mladá Vožice, OK STPM 1964. 65 s. MLK
Loutkářský soubor v místě byl založen již v r. 1929 a pracoval převážně pod hlavičkou Sokola, a to až do r. 1971. Na jeho činnost navázal v r. 1976 soubor Bubeníček, nazvaný podle malíře Oty Bubeníčka, svého dlouholetého člena. Některé loutky souboru pochází z dílny J. V. Rýza, člena Skupova divadla a J. Staška, řezbáře ÚLD, který je zhotovil podle návrhů J Cinibuka.
Zavřelová, loutky: s.17.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':