Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Jistebnice

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Tábor
Nadřazený celek: Jihočeský kraj
První zpráva: 1859
1859 z podnětu jistebnického učitele Františka Řezáče zřízen Čtenářský spolek.
1860 rozšířen název Čtenářského spolku na Čtenářsko-ochotnický spolek (ČOS).
Od 1933 do 1950 jako Spolek divadelních ochotníků.

Od 1951 (po zrušení spolků) přešel soubor k Osvětové besedě (OB).
Od 1967 (1965?) soubor Kulturního domu JZD (OB byla zrušena).
1972 zbouráním Modré hvězdy soubor přišel o zázemí, orientoval se na MJF (malé jevištní formy).
Činný i v 80. letech (poté 1990 založen Ochotnický soubor Forbína Jistebnice).

Ve 20. a 30. letech 20. stol. divadlo hráli žáci Obecné školy Jistebnice.

1976 Dětský divadelní kroužek Základní devítileté školy Jistebnice obnovil tradici dětského divadla, činný i v 80. letech.

1979 postaven Kulturní dům.

1981 zde probíhal okresní divadelní festival.

Od 1990 Ochotnický soubor Forbína Jistebnice, 2015 činný.


Loutkové divadlo
1977 Maňáskový kroužek – loutkový divadelní soubor Základní školy Jistebnice.

V 80. letech loutkové divadlo v mateřské škole.
Bibliografie:
CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 198.

INFORMACE pro MČAD konzultovány s OÚ (Hana Vostřáková).

JISTEBNICE. Besedník 1872, č. 3, s. 48; č. 18, s. 236. NK.

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 138.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 336.

OCHOTNICKÉ hnutí na Táborsku 1983. Soupis divadelních a loutkářských souborů v okrese. Historie souborů. Tábor, OKS, OV SČDO 1983, s. 7–8.

PAMÁTNÍK Čtenářsko-ochotnického spolku v Jistebnici. Jistebnice, 1910. KK.

RICHTER, Luděk: 50 Loutkářských Chrudimí. Praha, DDD a IPOS-ARTAMA 2001, s. 127.

SÍBRT, F.: Památník Spolku divadelních ochotníků v Jistebnici (1860–1935). Jistebnice, SDO 1935. KK.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 215. kART.

WEBOVÉ stránky souboru Forbína – http://www.forbina.cz/ – 16. 7. 2015.

ZAVŘELOVÁ, Marta: Současné amatérské divadelní soubory jižních Čech. České Budějovice, Jihočeské muzeum 1988, s. 121. kART.


Ochotnické divadlo 1911/1912, č. 1, s. 9.
Archivy:
Knihovna ARTAMA:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/8752/1922, SDO (změna).

Tábor, Státní okresní archiv:
B 472/508 Čtenářsko-ochotnický spolek Jistebnice,
časový rozsah: 1860–1935,
ev. jednotky: 2 knihy, podací protokol, 5 kartonů.
Metráž: 0,58 bm (vše je zpracováno a inventarizováno).
Tematický popis: Seznamy knih, podací protokol, spisy (stanovy, zápisy ze schůzí, zprávy o činnosti, účty, rozepsané rkp. úlohy uvedených divadelních her, brožury k 75. výročí spolku).
Archivní pomůcky:
HUBÁČKOVÁ HAPraha, Národní archiv:ČTENÁŘSKO-OCHOTNICKÝ SPOLEK V JISTEBNICI, 1886–1935. Inventář 1997, s. 10, ev. č. 257.
ČTENÁŘSKO-OCHOTNICKÝ SPOLEK JISTEBNICE, 1860–1869. Inventář, 2005, s. 5, ev. č. 1042.
Od založení vedena evidence činnosti, schůzí, vyúčtování, A Pl a korespondence. Od 1988 všechna představení na videozáznamu.


Třeboň, Státní oblastní archiv – digitální archiv:
Kronika obecní Borotín 1915–1950, snímek 184,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=200183&page=1&search=Borotín&sst=0&dates=&searchtype=&searcharch=&allwords=
Třeboň, Státní oblastní archiv – digitální archiv:
Kronika obecní Sezimovo Ústí 1955–1959, snímek 165,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=500&page=1&search=Sezimovo&sst=0&dates=&searchtype=&searcharch=&allwords=

Související Obrázky

Jistebnice, Forbína, Blázinec v 1. poschodí, 1990


Mapa - Jistebnice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':