Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Orlov

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Místní část
Okres: Tábor
Nadřazený celek: Jistebnice
První zpráva: 1923
1923 registrován Spolek divadelních ochotníků.

Během 2. svět. války hrál Dramatický odbor Sboru dobrovolných hasičů až do 1950 (1955?) v hostinci nebo v přírodě.

1976 školní Dětský divadelní kroužek, činný také v 80. letech 20. stol.
Bibliografie:
INFORMACE OÚ pro MČAD dle pamětníků. Rkp. 1998.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 101.

OCHOTNICKÉ hnutí na Táborsku. Tábor, OKS 1983, s. 8.

ROČENKA České zemské hasičské jednoty 1941, s. 97.

ŠRÁMEK, Miloslav – PEXA, Tomáš: MČAD pro okres Tábor. Rkp. pro MČAD 1999, 26 s. kART.
Archivy:
Knihovna ARTAMA:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Praha, Národní archiv:
Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/4095/1923, SDO Tyl.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Mapa - Orlov

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':