Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Čtenářsko-ochotnický spolek / Spolek div. ochotníků

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1859
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1950
Působení: 186x, 187x, 188x, 189x, 190x,191x, 192x, 193x, 194x , 1950
Nejprve schůzky v domácnostech
1859 z podnětu jistebnického učitele Františka Řezáče zřízen Čtenářský spolek.
1860 rozšířen název Čtenářského spolku na Čtenářsko-ochotnický spolek (ČOS),
počet členů 35, předseda L. Funk, pořádal tzv. besedy.
Založen z iniciativy Ant. Drakovského, Alfonse Šťastného, Frant. Veselého, Al. Laudy a Alexandra Funka, kteří také tvořili jeho vedení.
1861 první představení patrně Isidor a Olga, uvádí se též fraška Dvě postele v jednom pokoji.
Spolek měl vážné ekonomické potíže, navíc
1861 požár veškerého vybavení.
Hrál zprvu v sále tančírny J. Jelínka nejprve oddechové frašky (Dvě postele v jednom pokoji),
1863 první samostatné divadelní představení, později díla hodnotnější (Tyl. Klicpera, Kolár, Stroupežnický, Šubert, Šamberk, Jirásek, Suchovo-Kobylin, Sardou, Gogol).

Od 1868 název Čtenářsko-ochotnický spolek, sládek Trajer přenechal spolku zdarma k užívání místnosti ve svém hostinci U modré hvězdy (do 1972).
Jádro spolku tvořili především drobní řemeslníci a zemědělci. V hostinci U modré hvězdy (do 1972). Dlouholetým předsedou a režisérem Alf. Šťastný.
1871 14 představení
Repertoár nejprve lehké oddechové frašky, ale v dalších letech zajímavý a náročný, Lakomec, Pražský žid, Paličova dcera aj.
Vedle běžných klasických her celý Jirásek a také soudobí moderní autoři.
1883 uvedena společně se studenty Svatojánská pouť (Šamberk) ve prospěch spolkové knihovny.
1893 po požáru starého, nové vlastní jeviště, hrálo se na něm až do 1940.
Mnohé kulturní akce společně se Sokolem a Hasičskou jednotou.
1896 uv. Na valdštejnské šachtě (Stroupežnický).
1897 uv. Dva světy.
1898 oslava 35.(?) výročí vzniku ČOJ, 64 členů, do této doby spolek vystoupil 170x (z toho 140 div. představení, dále akademie, zábavní večery, merendy apod.). Z divadelních představení nejúspěšnější Jan Výrava, Farizejci. Předsedou spolku A. Šťastný, režiséry Jos. Janderka a Karel Vacek. Dále uv. Otec, Zlý jelen, Pražský žid, Jan Výrava.
1899
Počátkem 20. století nastoupila nová generace J. Šitta, J. Popelka, J. Lasák, J. Maděra, F. Síbrt a J. Jambor.
Členem též akad. malíř R. Lauda, který již jako student pro spolek zhotovoval dekorace, plakáty a pozvánky; advokát E. Pravda, dr. E. Parisek.
1904 uv. Černý kříž v lese.
1911 - B. Viková-Kunětická: Representantka domu, Mervart dle Hálka: Na statku a v chaloupce, 5. 11. Jos. Štolba: Ach, ta láska!, novinka, dobře režírováno. Též Jiráskovo drama Otec.
1912 režiséry Janderka, Fiala a Lauda.

Po 1918 se činnost zvýšila.
1922 členem ÚMDOČ.
1925 Vojtěch Žák, výtečník (Stroupežnický).
Když začali ekonomicky prosperovat, podporovali jiné kulturní instituce a osvětové spolky.
Ve 20. letech novými členy J, Vrábek, J. Jambor, M. Vrábková, J. Kulík.
1930 k 70. výročí Mahen: Jánošík, režie J. Kubík, na přírodním jevišti.
1932 Čapek, RUR, r. J. Kubík, zároveň nejaktivnější člen souboru. V říjnu oslava jubilea - 300. hry uvedené za dobu trvání spolku.

Od 1933 jako Spolek divadelních ochotníků.
Mj. Na valdštejnské šachtě, Maryša, Exulant, Lucerna…
1937, 1938 členem ÚMDOČ, 37 členů, vlastní jeviště, 5 představení.
1939 Loupežník.
1938-1945 hry s vlasteneckou tematikou, Jan Výrava, Strakonický dudák, Kolébka, Samota, Strakonický dudák, aj.
Přicházeli i noví členové V. Votruba, L. Třeštík, J. Šťovíček, J. Dohnal, J. Vrábková, V. Khodl, J. Koroušková, později H. Verštát, H. Urbánková.
1940 jeviště výrazně modernizováno. Nová scéna vybavena nejen novými dekoracemi, ale také dvěma horizonty. Uv. Zavadilka vdává dceru (Lužanská).
1943 35 členů, z toho 18 činných, do tohoto roku 345 představení.
Mezi zasloužilé členy patřili též Konstantin Weinzettl, K. Parízek, Josef Janderka.

1946 – Karel Čapek: Matka, Bílá nemoc. Později pak Nedbal: Polská krev, Moliére: Zdravý nemocný.
1950 – Miroslava Tomanová: Zvon mého města. Zájezd do Borotína.
Po 1951 soubor začleněn do nově založené OB, viz.
Bibliografie:
OCHOTNICKÉ hnutí na Táborsku. Tábor, OKS 1983, s. 7-8.

PAMÁTNÍK čtenářsko-ochotnického spolku v Jistebnici. Jistebnice, 1910. KK.

SÍBRT, F.: Památník Spolku divadelních ochotníků v Jistebnici
(1860-1935). Jistebnice, SDO 1935. KK.

ZAVŘELOVÁ, Marta: Současné amatérské divadelní soubory jižních Čech. České Budějovice, Jihočeské muzeum 1988, s. 121. kART.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ, 1932, s. 34.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 71.


Divadelní listy 1883, č. 26, s. 222.
Thalie 1896-7, č. 2, s. 27.
Thalie 1897-8, č. 8, s. 63.
Thalie 1898-9, č. 5, s. 40, č. 6, s. 47, č. 7, s. 55, č. 8, s. 63, č. 11-12, s. 95, č. 15, s. 120.
Thalie 1899-1900, č. 2, s. 13-14.
Divadlo 1904, č. 12-13, s. 291.

Ochotnické divadlo 1911/1912, č. 1, s. 9; č. 7, 20. 1. 1912, s. 85.

Československé divadlo 1925, č. 14, 2. str. ob.
České divadlo 1939, č. 10, s. 99.
České divadlo 1940, č. 4, s. 72.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/8752/1922, SDO (změna).

Státní okresní archiv Tábor:
B 472/ 508 Čtenářsko - ochotnický spolek Jistebnice
časový rozsah: 1860 – 1935
ev. jednotky: 2 knihy, podací protokol, 5 kartonů
Metráž: 0,58 bm (vše je zpracováno a inventarizováno)
Tematický popis: Seznamy knih, podací protokol, spisy (stanovy, zápisy ze schůzí, zprávy o činnosti, účty, rozepsané rkp. úlohy uvedených divadelních her, brožury k 75. výročí spolku.
Archivní pomůcky
HUBÁČKOVÁ HANA: ČTENÁŘSKO-OCHOTNICKÝ SPOLEK V JISTEBNICI, 1886 - 1935. Inventář, 1997, s. 10, ev.č. 257.
ČTENÁŘSKO-OCHOTNICKÝ SPOLEK JISTEBNICE, 1860 - 1869. Inventář, 2005, s. 5, ev.č. 1042.

Třeboň, Státní oblastní archiv – digitální archiv:
Kronika obecní Borotín 1915–1950, snímek 184,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=200183&page=1&search=Borotín&sst=0&dates=&searchtype=&searcharch=&allwords=

Mapa působení souboru - Čtenářsko-ochotnický spolek / Spolek div. ochotníků

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':