Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Praha-východ
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1953
1.1.1853 - ochotníci "Štěkavec" od Štěpánka.
2.1.1853 - opakována
Lumír 5.1.1853.

1.1.1854 - ochotníci "Vyhrané panství" fraška ve 3 jednáních od Raimanna a před tím "Die gefährliche Nachbarschaft" veselohra v 1 jednání od Kotzebue. Herci: paní Novotná, slečny Jonová, Jonášová, pánové Franz, Frieda, Jonáš, Panocha. Doprovázel orchestr, pan regenschori Procházka, pan Sedláček a jiní. Lumír 5.1.1854.

1864 - Brandýsští ochotníci divadelní podali nám opět několik zdařilých představení, škoda jen, že mezi sebou si nesvorně počínají. Utvořili se dvě strany z té jediné příčiny, že některým pánům se zachtělo hráti německy. Národní listy 12.12.1864.

1959 Vojenský útvar 3757.

1960 došlo k administrativnímu sloučení do té doby samostatných měst - Brandýse nad Labem a Staré Boleslavi.
Historie ochotnického divadla do té doby je zaznamenána v obou samostatných částech.

Na přelomu 50. a 60. let - přesný rok nezjištěn - se dramatický odbor místní obce Baráčníků ze Staré Boleslavi (v něm bývalí členové JDO Tyl) spojil se skupinou ochotníků Českosl. červeného kříže z Brandýsa a vznikl Tyl, DrO Osvětové besedy (Brandýs nad Labem-Stará Boleslav). Hrál v 60. letech, postupný útlum činnosti.

V 60. letech pokračovala také činnost souboru Brandýských strojíren a sléváren (BSS), existujícího od 1947. V 70. letech se objevuje při Klubu pracujících Labín Divadelní soubor Tyl, v 80. letech užívá název Div. studio Tyl a někdy DIST.
Je možné, že na konci 60. let - kdy podle pramenů došlo k velkému útlumu ochot. div. dospělých - se ochotníci souboru Tyl Osvětové besedy a původního souboru BSS spojili (pozn. zprac.).

1961 v březnu o nedělích bylo uspořádáno školení pro ochotníky z Brandýsa n. L. a Staré Boleslavi, na němž učili Vladimír Halada (DAMU Praha), Miloš Nedbal (1906-1982, herec ND), Vlasta Fabianová (1912-1991, herečka ND), Marie Drakokoupilová (1941, divadelní a filmová herečka).

1964 - 100 let ochotnického divadla.

--------------------------
OCHOTNICKÉ SOUBORY ZALOŽENÉ PO 1960 UVEDENÉ TÉŽ V SAMOSTATNÝCH CELCÍCH BRANDÝS NAD LABEM a STARÁ BOLESLAV:

1960-1965 činný soubor Pedagogického institutu SATURN = Satira – Aktuální Téma - Umělecká Recitace - Noviny.

Počátkem 60. let v ZDŠ kantorsko-žákovský soubor Neutron (MJF - malé jevišt. formy).

1962 Divadelní soubor Mládí (ve Staré Boleslavi).

1976-1980 Studentský divadelní soubor Pedagogické fakulty UK.

1979 zal. Dětský div. soubor Větrník Klubu kultury pracujících Labín Brandýských stroj. a sléváren. Od 1994 Dětské studio Větrník 3. ZŠ Brandýs n. Labem.

V 90. letech zaznamenáno o. s. BAF.

1999 10. ročník celostátní soutěže dětí a mládeže v monologu a dialogu Kandrdásek, pořádal SČDO.

2000 na nádvoří zámku 1. ročník zámecké přehlídky DS z Čech na téma historické hry a pohádky.

2001-2002 činné Bezbariérové divadlo Míry Košťála (ve Staré Boleslavi).

Po 2000 - po celé 1. desetiletí a dále - Literární a dramatické oddělení Základní umělecké školy v Brandýse n. Labem - skupiny s různými názvy vystupovaly a účastnily se přehlídek.
Skupiny: CETKA a spol., NAZABITÍ, KOnec STanice (dívčí soubor), bon LEHÁRO pari, JAU, PUSINKA.

Od 2002 aktivní Divadelní ochotnický spolek Klika.

Od 2007(?) Ochotnický spolek Černý Petr.

Od 2007 festival Divadelní Brandýs. Pořádá Ochot. spolek Černý Petr ve spolupráci s občanským sdružením Samoděj. Představení místních i dalších ochotnických divadelních souborů.

Od 2011 Samodiv, ochotnický spolek občanského sdružení Samoděj.

LOUTKOVÉ DIVADLO
1986 Loutka - loutkářský soubor Pionýrské skupiny 4. ZDŠ v Brandýse n. Labem.

2000 Loutkové divadlo Jiří Chour.
Bibliografie:
BOŠEK, Pavel: Devátý Šrámkův Písek. AS 1965, č. 8, s. 1-2, foto s. 5, 7.

BRABEC, Jindřich: Vzpomínky na SATURN. (Vzpomínky na práci v divadelním a recitačním souboru fakulty v letech 1960-1965.)
Studia paedagogica č. 20. Praha, PdF UK 1996, 40 s.

BRANDÝSKÁ aBeCeDa. Podepsáno SK. AS 1965, č. 7, s. 22.

BRHELOVÁ, Eva. Vyladěná a rozezpívaná Dětská scéna v Trutnově. Amatérská scéna 2010, č. 4, s. 27 - 29.
Program přehlídky DS 2010.

Divadelní Brandýs 2009 - plakát.
Divadelní Brandýs 2009 - program.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968-1983, I. díl, s. 350.

DOLEŽAL, Tom: Otvírání Praha 2010 - Karlínské Spektrum. Deník Dětské scény 11. - 17. 6. 2010.

GALETKOVÁ, Hana: Jaké štěstí býti na Dětské scéně 2008! AS 2008, č. 4, s. 17-21.

HODNOCENÍ KP agitačních skupin Středočeského kraje 88. kART.

INTERNET:
http://www.divadlodialog.cz/darbujana2002/spolky/bdmk.htm
(18. 8. 2011)

JIRSOVÁ, Zuzana: Divadelní přehlídka Otvírání. Deník Dětské scény Trutnov 2008, č. 0, s. 2.

JOSKOVÁ, Zdena: Písecká třináctka. Ochotnické divadlo 1962, č. 9-10, s. 209-211.

KLIKA - divadelní spolek z Brandýsa nad Labem. Informační portál Brandýska, 2011 (viz Texty).

KODEŠ, Jaroslav: Historie Wintrova Rakovníka - statistické přehledy. Rkp. leden 2007. (včetně rozdělených ročníků – SDH Nymburk).

KOTLABA, Radek: Pane, pojďte si hrát aneb Setkali se ve Strašecí. Amatérská scéna 2009, č. 2, s. 21 - 22.

KRASULA, Jozef: V Náchode sa očakávania splnili aneb O inšpirácii, medveďoch a antikvariáte. AS 2007, č. 3, s. 12-14.

LHOTSKÁ, Jiřina: Dětská scéna Stochov 18. - 19. 4. 2009. Deník Dětské scény Trutnov 2009, č. 0, s. 4, 5. (Internet http://www.drama.cz/ds/archiv/ds_2009_cislo_0_web.pdf)

LOYDA, Vladimír: 1864-1964 Sto let českého ochotnického divadla v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi. Brandýs n. L., ZK ROH a Muzeum 1964, 52 s. SA Fr. Černý.

MACHALÍKOVÁ, Jana a HULÁK, Jakub: Dětská scéna Stochov. Deník Dětské scény 11. - 17. 6. 2010.

MIKEŠ, František: 30. Divadelní Bechyně 2001. AS 2001, č. 4, s. 24.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 88-89, 476.

PERNICOVÁ, Ivana a KODEŠ, Jaroslav: Prima setkání 2007 v Novém Strašecí – Jessie a Morgiana. AS 2007, č. 2, s. 45-47.

PÓDIA z krabičky. Nesoustavné nahlédnutí do historie malých neprofesionálních scén 60. let 20. století. Praha, NIPOS 2005, s.172-173.

Program slavnosti Audience u císaře Karla I., Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 2011 a jiné programy kulturních akcí. Internet 2011 - např. http://www.top09.cz/files/soubory/-8.pdf

PRŮŠA, Radomír: Soubor informací o amatérských divadelních souborech v okrese Praha-východ.
Rkp. pro MČAD 1998. kART. Viz Místa/Okresy/Praha-východ/Texty.

PŘEHLÍDKA jednoaktových her v Kolíně. (bč) AS 1988, č. 1, s. 14.

RICHTER, Luděk: Setkání ve Strašecí 2010. Amatérská scéna 2010, č. 2, s. 17 - 19.

TOTHOVÁ, Martina: Prima setkání ve Strašecí v roce 2008. AS 2008, č. 2.

VAVRUCH, Pavel: Hledá se SATURN. AS 1964, č. 2, s. 8-9.

VEDRAL, Jaroslav: Rakovník - Klatovy. Poznámky ze středočeské a západočeské přehlídky. AS 1965, č. 8, s. 12-13.

VEDRAL, Jaroslav: Z kufru pod okap - Plzeň 1962. Ochotnické divadlo 1962, č. 8, s. 175-176.

VĚTRNÍK dětské radosti. Podepsáno (hs). 4x foto. Amatérská scéna 1985, č. 1, s. 10-11.

VODĚRA, Miroslav: Nechte kantory přijít ke študákům. Amatérská scéna 1968, č. 3, s. 8-10.

VODĚRA, Miroslav: Učili nás mistři. OD 1961, č. 6, s. 141.

VONDROVÁ, Gabriela: Osmá bilance. AS 1970, č. 9, s. 17-18.

VODIČKA, Libor: Hnutí divadel MJF - amatérských i profesionálních - v letech 1959-1968 (mimo území města Prahy). Seminární práce. Brno, FF MU 1996, s. 54.

WEBOVÉ stránky přehlídky Divadelní Brandýs:
http://www.divadelnibrandys.cz/
(29. 7. 2011)

WEBOVÉ stránky souboru Černý Petr:
http://www.divadlocernypetr.cz/
(4. 8. 2011)

WEBOVÉ str. souboru Klika:
http://divadloklika.blog.cz/
(11. 9. 2011)

ZAHRÁDKOVÁ, Zdenka: Soubor informací o amatérském divadle pro MČAD. Excerpce severočeských novin v SokA Česká Lípa. Rkp. 1998.

Amatérská scéna 1995, č. 4, s. 5.
Československý loutkář 1951-1992.
Ochotnické divadlo 1959, č. 11, s. 263.
Ochotnické divadlo 1962, č. 8, 2. s. obálky.
Repertoár malé scény 1965, č. 8, s. 48 – foto.
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv:
Hradec Králové, Klicpera, Dokumentace souboru, i. č. 38

Praha, NIPOS, kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

SA Milan Strotzer (foto).

Související Soubory

Související Ročníky přehlídek

Související Obrázky

Brandýs nad Labem, Klika, Kaviár nebo čočka - plakát, 2003
Hradec Králové, Klicpera, Dokumentace souboru, Hynek Frida - Půjčovna divadelních a maškarních obleků


Mapa - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.