Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Lysá nad Labem

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Nymburk
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1819
1752 zaznamenána divadelní činnost řádu augustiniánů.
(DĚJINY českého divadla I.–IV. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968, I. s. 350.)
---

1819 Ochotnické divadlo v české řeči na zámecké scéně – uvedena byla hra Jana Nepomuka Štěpánka: Berounské koláče. Představení inicioval plzeňský premonstrátor J. V. Sedláček.

1856 byl založen Spolek divadelních ochotníků Tyl.
7.10.1866 uvedena fraška "Stará místo mladé". Ochotníci.
Národní listy 16.10.1866.
Duben 1870 - Ochotníci provedli Klicperovo drama "Loupež aneb Jindřich z Dubínova". Vynikli: paní Matuchova, 12-ti letá Maixnerová mladší, slečna Maixnerová, slečna Čapková, pan Václav Šulc, Josef Pošva, Emerich Veselý. K tomuto představení pořízeny nové kostýmy. Národní listy 22.4.1870.
29.5.1870 - fraška "Krejčí a švec" od Štolby. Tento kus pro velké obsazení by potřeboval větší místnost než je divadlo lysské. Městský tajemník pan Antonín K. Viták vystoupil poprve na našem divadle jako mistr Knejp. Dále hrály: slečny Čapkova, Maixnerova, pí. Matuchova, pp. Šulc a Pošva. Slečna Stolejdova na první své vystoupení hrála slušně. Národní listy 3.6.1870.

Spolek Tyl úspěšně působil do 1874, poté konec vlivem hospodářských potíží a požáru města – katastrofa pro místní kulturu – všechny spolky zanikly. 1880 mezi prvními spolky byl obnoven Tyl. 1897 se sjednotily spolky Tyl, Čtenářská beseda a Zpěvácký kroužek Dalibor pod společným názvem Beseda, a tak působily až do 1. světové války (přerušení spolkové činnosti). 1923 byl znovu založen SDO Tyl. Po 1951 se soubor stal Dramatickým odborem ZK Kovona. Kolem 1957 se zřizovatelem souboru patrně stala Osvětová beseda. 1959 zaznamenána činnost dětského souboru při souboru Tyl Osvětové besedy. Záznamy o činnosti souboru Tyl po 1959 zatím nemáme.

1924 k 650. výročí města uspořádáno mj. divadelní představení v zámecké zahradě (hrál spolek Tyl, který celou slavnost pořádal).

1930 činný Loutkářský odbor Sokola, během 2. svět. války přerušení, 1945–1946 obnovení.

1935–1936 zde též působil Vzdělávací, kulturní a podpůrný spolek Havlíček.

1941 Soubor mladých.
1947 Junák.
1948 Katolická charita.
1948 registrováno Kulturní sdružení div. ochotníků a Nová scéna – pokrokové kulturní sdružení.

"Celá rodina byla ochotnickým divadlem posedlá, bylo nás pět dětí a nikdo se divadlu nevyhnul. Jako sedmiletá jsem hrála poprvé v Radúzovi a Mahuleně. Jaký vztek jsem měla na sestru, která hrála Mahulenu a já jen Perlu."
(Růžena Merunková, AS 1970, č. 7, s. 16.)

1956 oslavy 100 let ochotnického divadla ve městě.

V 50. letech zaznamenán Dětský divadelní soubor Sluníčko. 
1959 Dětský div. soubor dramatického odboru Tyl Osvětové besedy.

V Lysé nad Labem bylo v zámecké zahradě přírodní divadlo. (Ferbs, 1963 zde komedii Svatba sňatkového podvodníka sehrál DS Tyl Český Brod.)

1976 bylo založeno Hudební divadlo mladých jako součást Klubu mladých SSM. 1984 se přeměnilo na Divadlo AHA! (Amatérské Hudební Autorské!), zřizovatelem bylo Městské kulturní středisko Lysá nad Labem. 1999 skončila amatérská etapa Divadla AHA!, většina členů se profesionalizovala a soubor nadále působil (pod původním názvem) v Praze 9 v divadle Gong.

Po 2000 Základní umělecká škola F. A. Šporka – literárně dramatické oddělení.

2013 na podzim vznikl Divadelní soubor Náplavka, 2019 činný.
Bibliografie:
XXX. jubilejní okresní festival amatérských divadelních souborů Karolinka 1988, Vsetín, OKS 1988.

58. JIRÁSKŮV HRONOV. Hodnocení poroty. Amatérská scéna 1988, č. 10, s. 5, 1 foto.

Autorský dětský muzikál (Král zbojníků) – http://www.amaterskascena.cz/cl-autorsky-detsky-muzikal-111102003035 – 28. 7. 2013.

BAŠTA, Antonín: Štít města Prachatice. Amatérská scéna 1997, č. 2, s. 15.

BEČKA, Marek: 69. hostina amatérských divadelníků. Divadelní noviny 21. 9. 1999.

BERGMAN, Aleš: Taboriho biblické variace. Zpravodaj 65. JH 1995, č. 8, s. 3.

BOLESLAVSKÝ, Mikuláš: Divadelní ochotník II, sv. 6. O důležitosti a potřebě českého divadelního listu. Praha, Slovanské kněhkupectví 1863, s. III.

BROŽ, Josef: Stínohry Jiráskova Hronova. Svobodné slovo 28. 8. 1987.

BUREŠ, Josef: Co všechno přinesl nejprestižnější divadelní festival. 65. ročník Jiráskova Hronova. Týdeník Nymbursko 14. 8. 1995.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998. s. 317, 402, 405. Obr. s. 319: M. Pokorný, P. Moravec: Tragedyje masopustu čili Poslechněte lidé, Divadlo AHA!, Lysá nad Labem, r. M. Pokorný, autor hudby P. Moravec, 1985.
Obr. s. 370: Záběr z inscenace jednoaktových grotesek B. Viana, kterou pod názvem Pravdivé příběhy uvedlo Divadlo AHA! z Lysé nad Labem, r. M. Pokorný, 1997.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 317 a 369, 2 fota.

CÍSAŘ, Jan a HORVÁTH, Karol: Daniela Fischerová: Náhlé neštěstí. Zpravodaj 70. JH 2000, č. 8, s. 5, 1 foto.

CÍSAŘ, Jan: 9. Divadelní Třebíč. Pokus o trochu jiný pohled. Amatérská scéna 2000, č. 3, s. 17.

CÍSAŘ, Jan: Čas prvního bilancování a proměn. Amatérská scéna 1988, č. 5, s. 10, 1 foto.

CÍSAŘ, Jan: Hronovské svítání. Tvorba 9. 9. 1987.

CÍSAŘ, Jan: Modely, představy, návaznosti. Amatérská scéna 1980, č. 2, s. 17.

CÍSAŘ, Jan: Pád a naděje člověčenství. Zpravodaj 67. JH 1997, č. 6, s. 2, 1 foto.

CÍSAŘ, Jan: Povedený či nepovedený? Amatérská scéna 1988, č. 10, s. 5, 1 foto.

CÍSAŘ, Jan: Profilování Třebíče. Amatérská scéna 1999, č. 3, s. 3.

CÍSAŘ, Jan: Prolínání proudů. 55. Jiráskův Hronov. Kulturní rozvoj 1985, č. 17.

CÍSAŘ, Jan: Síla rozehrané situace. Zpravodaj 68. JH 1998, č. 7, s. 4, 1 foto.

CÍSAŘ, Jan: Šedesátý – a co dál...? O obrazožravosti. Amatérská scéna 1990, č. 11, s. 16.

CÍSAŘ, Jan: Šedesátýdevátý aneb O zakoušení radosti. Amatérská scéna 1999, č. 5, s. 10.

CÍSAŘ, Jan: Třebíč konvencionální. Amatérská scéna 1998, č. 3, s. 5, 1 foto.

CÍSAŘ, Jan: Třebíčské radosti a starosti. Amatérská scéna 1997, č. 3, s. 17, 1 foto.

CÍSAŘ, Jan: Třebíčské starosti a radosti. Amatérská scéna 1997, č. 3, s. 19.

ČERVENEC 1952. Oblastní přehlídka lidové umělecké tvořivosti. Plakát.

ČERVENEC 1955. Oblastní přehlídka lidové umělecké tvořivosti. Plakát.

ČERVENEC 1958. Oblastní přehlídka lidové umělecké tvořivosti. Plakát.

DĚJINY českého divadla I.–IV. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968, I. s. 350; 1969, II. s. 181.

DIVADLA svítící do tmy II. Nesoustavné nahlédnutí do historie malých/autorských neprofesionálních scén 80. let 20. století. (Strotzer, Milan: DIVADLO AHA! Lysá nad Labem) Praha, NIPOS 2007, s. 203–209.

ČESANÁ, Růžena: Loutková divadla volného sdružení pěti pražských žup do 30. prosince 1930. Loutkář 1931, č. 4, s. 70.

EXNAROVÁ, Alena: Průvodce po představeních Divadelní Třebíče 2000. Amatérská scéna 2000, č. 3, s. 20, 2 fota.

EXNAROVÁ, Alena: Smysluplný maratón. Amatérská scéna 1989, č. 10, s. 2.

FELZMANN, Rudolf: Co bylo k vidění v hlavním programu 69. Jiráskova Hronova. Amatérská scéna 1999, č. 5, s. 6, 2 fota.

FELZMANN, Rudolf: Dva víkendy v Rakovníku. Amatérská scéna 1990, č. 7, s. 5.

FERBS, Rudolf: Vzpomínky na Divadlo J. K. Tyl v Českém Brodě 1942–1992. Českobrodský zpravodaj 2009, č. 9, příloha č. 2, s. 1 (1963 hrál DS Tyl z Českého Brodu na přírodním divadle v Lysé nad Labem).

HORVÁTH, Karol: Jean Genêt: Služky. OS Divadlo AHA! Lysá n. L. Recenze. Zpravodaj 69. JH 1999, č. 7, s. 2, 1 foto.

HRDINOVÁ, Radmila: Goldbergovské zápolení. Ježeček Kamzíček, první samostatný časopis JH. 1995, č. 6.

KLÍMA, Miloslav: Goldbergovské variace tentokrát z Lysé nad Labem. Zpravodaj 65. JH 1995, č. 8, s. 2, 1 foto.

KODEŠ, Jaroslav: Historie Wintrova Rakovníka – statistické přehledy (včetně rozdělených ročníků – SDH Nymburk). Rkp. leden 2007.

KRET, Anton: Vodní slípka. Zpravodaj 60. JH 1990, č. 3, s. 3.

KŘÍŽ, Vladimír (Šonda): Sbohem Rudo. LISTY města Lysé a okolí 2008, č. 9, s. 13 – http://www.mestolysa.cz/storage/dokumenty/listy/listy0908.pdf – 30. 7. 2013 (též foto).

KŘÍŽ, Vladimír (Šonda): SDO Tyl – 150 let. LISTY města Lysé a okolí 2006, č. 7–8, s. 10–11, též fotografie z představení – http://www.mestolysa.cz/storage/dokumenty/listy/listy0607.pdf – 30. 7. 2013.

KŘÍŽ, Vladimír (Šonda): Slavné slavnosti. LISTY města Lysé a okolí 2005, č. 7–8, s. 11, též foto – http://www.mestolysa.cz/storage/dokumenty/listy/listy0507.pdf – 31. 7. 2013.

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 135.

LANGR, Ladislav: Heslo Pavlíčková pro Databázi ČAD. Rkp. březen 2008.

LAŠTOVKA, Jiří: Profesionální divadlo AHA! Diplomová práce. Praha, DAMU 2004.

LAŠTOVKA, Jiří: Divadlo AHA! je něco, co beru hodně osobně. Rozhovor s Miroslavem Pokorným, režisérem divadla AHA! Amatérská scéna 2007, č. 1, s. 5.

LÁZŇOVSKÁ, Lenka: Jsem pozitivní člověk, říká o sobě šéf Divadla AHA! Miroslav Pokorný. Amatérská scéna 1999, č. 4, s. 23, 1 foto.

LHOTSKÁ, Jiřina: Dětská scéna Stochov 18.–19. 4. 2009. Deník Dětské scény Trutnov 2009, č. 0, s. 4, 5. (Internet http://www.drama.cz/ds/archiv/ds_2009_cislo_0_web.pdf – 27. 7. 2009).

MENČÍK, Ferdinand: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, ČAVU 1895, 169 s.

MEZINÁRODNÍ festival české a slovenské dramatické tvorby – 2001, internet.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 469, 470, foto.

MLADÝMA očima. Zpravodaj 59. JH 1989, č. 4, s. 4.

MRÁZOVÁ, Daria: Svitavy 1986. Živá inspirace. Amatérská scéna 1987, č. 1, s. 3.

PHA: AHA! pořádá festival. Mladá fronta Dnes, Praha Dnes, roč. 12, č. 131, 6. 6. 2001, s. 4. Divadlo AHA! pořádá v Lysé nad Labem festival Divadelní červen 2001. Festivalu se zúčastní i studenti katedry nonverbálního divadla.

POKORNÝ, Jiří: Z festivalového deníčku aneb Jak doutnal spor o Hronov budoucnosti. Amatérská scéna 1990, č. 11, s. 4.

POLÁŠEK, Jiří: Hronovské imprese, exprese a inspirace... Amatérská scéna 1995, č. 5, s. 13.

PROGRAMOVÁ brožura FEMAD Poděbrady 1985, s. 7, 1 foto.

PROGRAMOVÁ brožura Národní přehlídky ruských a sovětských divadelních her ve Svitavách 1986.

PROGRAMOVÁ brožura Popelky Rakovník 2000, s. 22, 1 foto.

PROGRAMOVÉ brožury FEMAD Libice n. C. 1987, 1988, 1989, fota.

PROGRAMOVÉ brožury Jiráskova Hronova 1985, 1987, 1988, 1989, 1990, 1995, 1997, 1999, 2000, fota.

PŘEDSTAVUJEME DS AHA! Lysá n. Labem. Zpravodaj 55. JH 1985, č. 2, s. 1, 1 foto.

PŘEDSTAVUJEME vám soubory. Divadlo AHA! – Lysá nad Labem. Zpravodaj ŠP 1988, č. 1.

RICHTER, Luděk: Hovory na FEMAD. Amatérská scéna 1988, č. 11, s. 4.

RUMIJA FESTRČE: Přehlídka cílevědomosti, tvořivosti a apelativnosti. Amatérská scéna 1985, č. 6, s. 2.

SCHEJBAL, Milan: Jean Genêt: Služky. OS Divadlo AHA! Lysá n. L. Recenze. Zpravodaj 69. JH 1999, č. 6, s. 2, 1 foto.

SCHEJBAL, Milan: Popelčiny nové šaty. Amatérská scéna 2000, č. 6, s. 10, 1 foto.

SLAVÍK, Miroslav: Divadlo AHA! Lysá nad Labem. Kdo je nejhloupější. Kukátko, zpravodaj XIX. národní přehlídky amatérského divadla pro děti Popelka Rakovník, 2000, č. 4, s. 2.

SMÉKALOVÁ, Jana: Ochotnické hudební divadlo. Opera a opereta v letech 1862–1918. Rkp. Kabinet dějin českého divadla DÚ.

STROTZER, Milan: Dnes to byl sukces! aneb Narozeniny v Divadle AHA! v Lysé n. L. Amatérská scéna 1997, č. 6, s. 15, 1 foto.

STROTZER, Milan: Schopnost soudobé reflexe. Amatérská scéna 1987, č. 7, s. 6.

STROTZER, Milan: Stará kobieta wysiaduje (po 21 letech i na českém jevišti). Amatérská scéna 1989, č. 7, s. 20, 1 foto.

STROTZER, Milan: Středočeská přehlídka vyspělých divadelních souborů. Amatérská scéna 1988, č. 6, s. 4–5.

STROTZEROVÁ, Miluše: 10 přehlídek amatérských divadelních souborů okresu Nymburk. Střediskové kulturní zařízení Sadská. 1984, nestr. kART.

STROTZEROVÁ, Miluše: Zase o krok dál. (OP o. Nymburk 1983) AS 1984, č. 3, s. 3.

ŠVEJDA, Martin J.: Narozeniny Divadla AHA!: meta amatérského divadla. Divadelní noviny 1999, č. 6.

TICHÝ, Zdeněk A.: Krize amatérského divadla už je minulostí. MF DNES 12. 8. 1995.

TICHÝ, Zdeněk A.: Zlatý Alois putuje k Divadlu AHA! MF DNES 10. 8. 1998.

TOMÁŠKOVÁ, Veronika a NAVRÁTILOVÁ, Jana: Recenze. Šaskárna. Zpravodaj ŠP 1988.

TRAGEDYJE masopustu čili Poslechněte lidé! Recenze. Zpravodaj 55. JH 1985, č. 3, s. 1.

V DIVADLE cítíte, jak herec smrdí. (Podepsáno zat.) Zpravodaj 70. JH 2000, č. 8, s. 1.

VEDRAL, Jan: Nové pověsti písecké. Amatérská scéna 1988, č. 8, s. 4, 1 foto.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí s. 245–246. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946. kART.

VONDRÁČEK, Jan: Přehledné dějiny českého divadla. Praha, F. Svoboda 1926 (část I a II) s. 189.

ZAJÍC, Vladimír: Daniela Fischerová: Náhlé neštěstí. Divadlo AHA! Lysá nad Labem. Amatérská scéna 2000, č. 2, s. 6, foto.

ZAJÍC, Vladimír: Horký osmašedesátý Jiráskův Hronov. Amatérská scéna 1998, č. 5, s. 5.

ZAJÍC, Vladimír: Průvodce potními divadelními sály 65. jubilejního Jiráskova Hronova. Amatérská scéna 1995, č. 5, s. 4.

ZAJÍC, Vladimír: Sławomir Mrożek: Tango. Amatérská scéna 1999, č. 2, s. 5, 1 foto.

ZAJÍC, Vladimír: Temný blues světa, však srdce plá. Zpravodaj 67. JH 1997, č. 6, s. 2.

ZBORNÍK, František: Divadelní Třebíč 1999 aneb Poznámky světloplachého. Amatérská scéna 1999, č. 3, s. 6, 2 fota.

ZMRZLÝ, Karel: Scénografie Divadelní Třebíče 1999. Amatérská scéna 1999, č. 3, s. 9.


WEBOVÉ STRÁNKY souboru Náplavka – http://divadlo-lysa.cz/ – 1. 11. 2019, IT.

České divadlo 1940, č. 10, s. 192.

Divadelní listy 1881, č. 29, s. 258.
Divadelní listy 1902–3, č. 5, s. 92.

MF Dnes, 29. 01. 1999; 07. 06. 1999.

Ochotnické divadlo 1956, č. 10, s. 281.
Ochotnické divadlo 1959, č. 2, s. 33; č. 8, s. 185; č. 9, s. 208; č. 11, s. 262.

Thalie 1896–7, č. 19–20, s. 233.
Thalie 1897–8, č. 10, s. 79.

Týdeník Nymbursko, 09.06. 1999.

Zprávy ÚMDOČ 1949, č. 8–9, s. 184–5.
Zprávy ÚMDOČ 1950, č. 6–7, s. 141.

Zprávy Loutkářského soustředění 1946, č. 1.
Archivy:
Knihovna Artama (NIPOS) – Archiv MČAD:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988 (celkem 2 evid. karty v kART).

Mladá Boleslav, Státní okresní archiv:
OkÚ Mladá Boleslav kn 348, ka 22 spolkové agendy manipulace 1916–1936.

Nymburk, Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem:
Městské kulturní středisko Lysá nad Labem,1982–1996.
Metráž: 0,22 bm (z toho nic není zpracováno).
Fond není přístupný.

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1702, sg 30/213/234/1893, 1898.
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/7100/1923, OS Tyl (zal.).
Fond ZU Spolky 1948, i. č. 432/1234/1948, Kulturní sdružení div. ochotníků.
Fond ZU Spolky 1948, i. č. 432/2271/1948, Nová scéna – pokrokové kulturní sdružení.

Videozáznam představení Goldbergovské variace na JH 1995 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.

Videozáznam představení Pravdivé příběhy na DT 1997 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.

Videozáznam představení Narozeniny na DT 1998 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.

Videozáznam představení Služky na DT 1999 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.

Videozáznam představení Tango na DT 1999 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.

Videozáznam představení Náhlé neštěstí na DT 2000 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.

Související Pojmy

Související Obrázky

Lysá nad Labem, AHA!, Náhlé neštěstí, 2000
Lysá nad Labem, AHA!, Sen, JH 1987
Lysá nad Labem, AHA!, Služky, 1998
Lysá nad Labem, AHA!, Tango, JH 1999
Lysá nad Labem, AHA!, Tragédyje masopustu čili Poslechněte, lidé! JH 1985
Lysá nad Labem, Hotel U Nádraží s divadelním sálem
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC...,  Jindřich Vodák, výstavní panel, 2017
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC...,  Norbert Chleborád, výstavní panel, 2017
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC...,  Růžena Merunková, výstavní panel, 2017
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., SDO Tyl 1901-1944, Jaroslava Hellerová, výstavní panel, 2017
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., výstavní panel, 2018


Mapa - Lysá nad Labem

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Lysá nad Labem, Hotel U Nádraží s divadelním sálem
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC...,  Růžena Merunková, výstavní panel, 2017
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., SDO Tyl 1901-1944, Jaroslava Hellerová, výstavní panel, 2017
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC...,  Jindřich Vodák, výstavní panel, 2017
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC...,  Norbert Chleborád, výstavní panel, 2017


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.