Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Tyl, SDO / Beseda / DrO ZK Kovona / Osvětová beseda

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1856
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1963
Působení: 185x, 186x, 188x, 189x, 190x, 195x, 196x
1856 byl založen Spolek divadelních ochotníků Tyl.
Jeho členy byli ctitelé J. K. Tyla, inteligence, studenti.
Zahájili Moliérovou hrou Lakomec, kterou řídil krejčí Jan Féra, obětavý ochotník značných hereckých a režisérských schopností, který dovedl vybudovat na tu dobu velmi kvalitní ochotnický soubor
7.10.1866 uvedena fraška "Stará místo mladé". Ochotníci.
Národní listy 16.10.1866..
Duben 1870 - Ochotníci provedli Klicperovo drama "Loupež aneb Jindřich z Dubínova". Vynikli: paní Matuchova, 12-ti letá Maixnerová mladší, slečna Maixnerová, slečna Čapková, pan Václav Šulc, Josef Pošva, Emerich Veselý. K tomuto představení pořízeny nové kostýmy. Národní listy 22.4.1870.
29.5.1870 - fraška "Krejčí a švec" od Štolby. Tento kus pro velké obsazení by potřeboval větší místnost než je divadlo lysské. Městský tajemník pan Antonín K. Viták vystoupil poprve na našem divadle jako mistr Knejp. Dále hrály: slečny Čapkova, Maixnerova, pí. Matuchova, pp. Šulc a Pošva. Slečna Stolejdova na první své vystoupení hrála slušně. Národní listy 3.6.1870.

Do 1874 se spolek úspěšně vyvíjel, poté měl hospodářské potíže a katastrofou pro místní kulturu byl požár města. Všechny spolky zanikly.

1880 nastalo ekonomické oživení a nová činnost spolků, mezi prvními obnoven Tyl.
1881 ve spolupráci s místními studenty uskutečnili představení Paličovy dcery (J. K. Tyl) ve prospěch znovuzřízení Národního divadla. Po představení byla tombola, jejíž výtěžek byl rovněž určen na obnovu ND. Poznámka z dobového tisku: "Ku představení tomu se zdejší tak zvaná honorace, k níž přináležejí vlastenci, jen aby to na nich nebylo mnoho znát, a již mezi sebou nejvíce jen samospasitelnou němčinou se baví, - k uspokojení občanstva se nedostavila."

1891 Karel Sabina: V studni,
1896 F. F. Šamberk: Kulatý svět.

1897 se sjednotily spolky Tyl, Čtenářská beseda a Zpěvácký kroužek Dalibor pod společným názvem Beseda, a tak působily až do 1. světové války. V té době uskutečnily množství div. představení, přednášek ad.

1900 F. V. Klenka: opereta Pylades bez Oresta,
1902 Otto Faster: Krásná Lída.

Během 1. světové války činnost Besedy ustala.

1922 Popelka.
Až 1923 byl znovu založen SDO Tyl, v čele Jan Jahoda, Fr. Valenta, K. Šulc, Al. Kmošek, J. Ryšavý a Fr. Vybíral.
Od té doby nastal rozmach spolku – díky schopným režisérům uváděny hodnotné hry.

Spolek Tyl převzal též pořádání 8 týdnů trvajících oslav 650. výročí založení města.
Do oslav se ochotníci vřadili cyklem her, který byl vyvrcholením práce spolku.
Pro představení uváděná v nádherné zámecké zahradě namaloval člen spolku Jos. Hlaváček nové dekorace, celou režii slavností převzal PhMr. Chleborád, který také řídil cyklus pro ně nastudovaných her. Se značným ohlasem byly sehrány hry:
Ladislav Stroupežnický: Paní mincmistrová,
Ladislav Stroupežnický: Zvíkovský rarášek,
F. X. Svoboda: Čekanky,
V. a A. Mrštíkové: Maryša.

Od 1924 do 1943 odehráli 120 her autorů starších i moderních, např. A. F. Šubert: Probuzenci, J. J. Kolár: Pražský Žid, J. K. Tyl: Strakonický dudák, Emil Vachek: Lišák Stavinoha, J. K. Tyl: Jiříkovo vidění, Vilém Werner: Lidé na kře, Frank Tetauer: Člověk nemá jen sebe, Ladislav Stroupežnický: Naši furianti a jiné kvalitní hry.
1924 Josef Skružný: Žabec.
1926 Josef Kajetán Tyl: Strakonický dudák.


1930 předsedou spolku Oplatka
193x Josef Kubík: Loretánské zvonky (Tři panenky z Lorety), Alois Jirásek: M. D. Rettigová, Andula hraje divadlo, Alois Jirásek: Pan Johanes, Josef Štolba: Na letním bytě.
1935 Josef Kubík: Brandejsští dragouni, r. Kmošek.
1936 Jurij Winger: Na výměnku.

1940 Fr. Tetauer: Život není sen, inscenace připravena do soutěže ÚMDOČ o postup na XI. Jiráskův Hronov, Božena Němcová: Divá Bára, K. Kořínek, Ladislav Stroupežnický: Naši furianti, r. Jarka Petrýdes.
1941 P. J. Vojáček: Dramatická scéna o založení města Lysá nad Labem, r. Chleborád, Ladislav Stroupežnický: Paní Mincmistrová, r. František Komers, Ladislav Stroupežnický: Zvíkovský rarášek, r. František Komers, Mrštíkové: Maryša, r. Norbert Chleborád, František Xaver Svoboda: Čekanky, r. Norbert Chleborád, A. J. Urban: Sluneční paseka, r. J. Petrýdes.
1943 Tyl sdružoval 136 členů, z nich byli 34 účinkující.
Patřil k ochotnickým souborům, které svým věhlasem přesáhly rámec kraje.

Ke konci 2. svět. války založil režisér Severa při spolku Tyl Studio mladých, ve kterém pracoval s mladými herci, učil je a režíroval na malém pódiu loutkového divadla v jídelně Vichrovy továrny. Sehráli např. Benátskou maškarádu nebo komedii Franka Tetauera Úsměvy a kordy.
1943 - Jaroslav Vrchlický: Noc na Karlštejně, r. Norbert Chleborád, Jaroslav Kvapil: Princezna Pampeliška, Vzpoura v zemi radosti, Jiří Verner: Souboj talárů: Souboj talárů.
1944 - H. Weiss, F. Woedtke: Jak to povíme dětem, Miroslava Tomanová: Zvon mého města, r. Václav Makovec,
1944 - Studio mladých Frank Tetauer: Úsměvy a kordy, r. Rudolf Severa
1945 - Studio mladých SČM scénické pásmo Nový život, Viktor Dyk: Ondřej a drak, Paul Vandenberghe: Hoši, dívky a psi, J. K. Tyl: na motivy Strakonického dudáka Pohádka dnešní doby, r. Vladimír Heller, Josef Merunka.
1946 W. S. Maugham překlad Jílovská: Posvátný plamen, r. Norbert Chleborád.
1946 - Studio mladých - A. Jaroslav Urban: Stvoření lásky, r. Vladimír Heller.
1947 Čeněk Habart: Tajemný dub, r. Hela Švarcová, Karel Čapek: Loupežník, Miroslav Stehlík: Mladá, Zdeněk Štěpánek: Kamaráde, r. Norbert Chleborád, Josef Štolba: Na letním bytě, režie Jar. Petrýdes, hráno na krásné letní scéně v zámeckém parku; Karel Poláček: Otec svého syna, r. V. Makovec,
1947 Karel Čapek: Ze života hmyzu, režie Vladimír Heller, tance nacvičila Helena Stachová-Hellerová. Celkem sehráno 10 divadelních představení.
1948 spolu se studenty III. Maškarní merenda, spolek má 78 členů, sehráno 5 divadelních her.
1948 Svatopluk Čech: Výlet pana Broučka do XV. století, r. Rudolf Severa.
1949 Alois Jirásek: Kolébka.

V hotelu Král měli ochotníci v dokonale akustickém sále k dispozici jeviště s provazištěm, kruhovým horizontem, třemi oponami, propadly a prostorem pro orchestr. 
Často zde s ochotníky účinkovali profesionálové, např. Eduard Kohout aj.¨

1950 byl spolek členem Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ.
William Shakespeare: Večer tříkrálový, režie PhMr. Norbert Chleborád., hl. role Vladimír Kříž. Účast v soutěži Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ (jako člen Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ) – 38. místo soutěže, Alois Jirásek: Skaláci, Studio mladých Špalíček, S. Stambergová-Krotilová: Lípa, r. H. Švorcová, Julius Zeyer: Radúz a Mahulena, Oscar Wilde: Jak je důležité míti Filipa.

Po zrušení spolků 1951 se soubor stal Dramatickým odborem ZK Kovona.

1952 – J. K. Tyl: Fidlovačka, aneb, Žádný hněv a žádná rvačka. Účast na ObP Červenec 1952, Lysá nad Labem.
1952 – Lotar Suchý: Hrstka věrných, Norbert Chleborád. Účast na II. Podlipanských hrách, Poděbrady.
1953 – např. J. K. Tyl: Tvrdohlavá žena; J. K. Tyl: Fidlovačka, aneb, Žádný hněv a žádná rvačka; A. N. Ostrovskij: Vlci a ovce; Julius Zeyer: Radúz a Mahulena; Zdzisław Skowroński: Svátek pana ředitele.
1955 – Molière: Jeho Urozenost pan měšťák. Účast na ObP Červenec 1955, Lysá nad Labem, František Ferdinand Šamberk: Podskalák, r. . Chleborád, František S. Procházka: Popelka, r. H. Švarcová, František Adolf Šubert: Jan Výrava, r. Norbert Chleborád. Účast na ObP červenec Lysá nad Labem, F. F. Šamberk: Jedenácté přikázání, r. Norbert Chleborád, A. P. Čechov: Medvěd, r. V. Makovec,
.
1955 - v prosinci - Morálka paní Dulské, na počest 50. výročí ochotnického výročí paní Hellerové; 24. a 25. 4. - Alexandr Fredo: Dámy a husaři, r. J. Hudeček, scéna J. Rubeš, hráli v sále hotelu U nádraží.
1956 – oslavy 100 let ochotnického divadla.
1956 – Zdizislaw Skowroňski: Svátek pana ředitele, r. Václav Makovec, Josef Kajetán Tyl: Tvrdohlavá žena, r. Norbert Chleborád, M. Kosnarová: Zakletý dům, r. H. Švarcová, Kolotoč - pásmo písní, veršů a tanců.
1957 – Carlo Goldoni: Poprask na Laguně. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
1958 – Dragutin Dobričanin: Společný byt, s oběma účast na Pojizerských hrách.
1958 byl Tyl na oblastní přehlídce Vodákův červenec zapsán jako soubor Osvětové besedy.
Zúčastnil se jí s hrou Františka Langra: Obrácení Ferdyše Pištory.
1959 – Alfred Radok: Vesnice žen; Karel Stanislav: Dům na rozcestí (účast v soutěži – konkrétně neuvedena).
195x – Josef Kajetán Tyl: Paličova dcera, Alfréd Radok: Podivuhodné příhody pana Pimpipána, William Shakespeare: Veselé paničky windsorské, – Carlo Goldoni: Loď do Smyrny, Molière: Skapinova šibalství.

V repertoáru Tyla byla též Šamberkova hra Podskalák, Shakespearův Večer tříkrálový, od Matěje Bora Noc v Hlubokém, dramatizace Jiráskových Psohlavců.

1959 Dětský divadelní soubor Dramatického odboru Tyl Osvětové besedy uvedl pohádku Josefa Čapka O princezně Zubejdě Solimánské.
Významní režiséři spolku: František Zadák, Norbert Chleborád, ředitel Komers, Václav Makovec, František Klajzner, Vlasta Tuzarová, Vladimír Heller, Jaroslav Petrýdes, Rudolf Severa, režisérky dětských představení paní Švarcová a Beranová.

1961 sobor jako ZK ROH Kovona.
1961 Z. Dufek, L. Kopečná: Hrom do sudu, r. V. Ivanov.
1962 Zdeňka Horynová: Zkoušky čerta Belínka, Bohuslav Březovský: Nebezpečný věk, r. Norbert Chleborád.
1963 Svatopluk Kadlec: Žena nejsou housle, r. Norbert Chleborád.

Ze spolku Tyl vyšla profesionální herečka Růžena Merunková ("Celá rodina byla ochotnickým divadlem posedlá, bylo nás pět dětí a nikdo se divadlu nevyhnul. Jako sedmiletá jsem hrála poprvé v Radúzovi a Mahuleně. Jaký vztek jsem měla na sestru, která hrála Mahulenu a já jen Perlu." - Růžena Merunková, Amatérská scéna 1970, č. 7, s. 16.)
Bibliografie:
BOLESLAVSKÝ, Mikuláš: Divadelní ochotník II, sv. 6. O důležitosti a potřebě českého divadelního listu. Praha, Slovanské kněhkupectví 1863, s. III.

ČERVENEC 1952. Oblastní přehlídka lidové umělecké tvořivosti. Plakát.

ČERVENEC 1955. Oblastní přehlídka lidové umělecké tvořivosti. Plakát.

ČERVENEC 1958. Oblastní přehlídka lidové umělecké tvořivosti. Plakát.

DĚJINY českého divadla I.–IV. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968, I. s. 350; 1969, II. s. 181.

KŘÍŽ, Vladimír (Šonda): Sbohem Rudo. LISTY města Lysé a okolí 2008, č. 9, s. 13 – http://www.mestolysa.cz/storage/dokumenty/listy/listy0908.pdf – 30. 7. 2013 (též foto).

KŘÍŽ, Vladimír (Šonda): SDO Tyl – 150 let. LISTY města Lysé a okolí 2006, č. 7–8, s. 10–11, též fotografie z představení – http://www.mestolysa.cz/storage/dokumenty/listy/listy0607.pdf – 30. 7. 2013.

KŘÍŽ, Vladimír (Šonda): Slavné slavnosti. LISTY města Lysé a okolí 2005, č. 7–8, s. 11, též foto – http://www.mestolysa.cz/storage/dokumenty/listy/listy0507.pdf – 31. 7. 2013.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 469, 470.

ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů s. 1. - plakát, 1950 - viz Obrázky.
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů s. 2. - plakát, 1950 - viz Obrázky.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí s. 245- 246. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946.

České divadlo 1940, č. 10, s. 192.

Divadelní listy 1881, č. 29, s. 258.
Divadelní listy 1902-3, č. 5, s. 92.

Ochotnické divadlo 1956, č. 10, s. 281.
Ochotnické divadlo 1959, č. 2, s. 33; č. 8, s. 185; č. 9, s. 208; č. 11, s. 262.

Thalie 1896-7, č. 19-20, s. 233.
Thalie 1897-8, č. 10, s. 79.

Zprávy ÚMDOČ 1949, č. 8-9, s. 184-5.
Zprávy ÚMDOČ 1950, č. 6-7, s. 141.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/7100/1923, OS Tyl (zal.).

Související Organizace

Související Obrázky

1 - Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, Tyl, Večer tříkrálový - program, 1950
Lysá nad Labem, Tyl, Večer tříkrálový - program, 1950
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC...,  Norbert Chleborád, výstavní panel, 2017
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC...,  Růžena Merunková, výstavní panel, 2017
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC...,  Tyl, Popelka - plakát, 1955
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., 2017
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., 50 a 60. léta, Tyl DS ZK Kovona, výstavní panel 2018, od 1945
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., Čekanky, 1941, výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., Dámy a husaři, 1955, výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., Divadelní červenec 1959, výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., foto spolku nedatováno, výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., Jeho urozenost pan měšťák, 1955, výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., Jeho urozenost pan měšťák, 1955, výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., Kniha vydání 1920, výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., Kniha vydání, rok 1917, výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., Kudy kam? 1955, výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., letní scéna 1947 a 1950, výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., Loď do Smyrny, 195x, výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., Logo spolku Tyl, nedatováno, výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., Loretánské zvonky, s. a., výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., Morálka paní Dulské, 1955, výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., Na letním bytě, 30. léta, výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., Organizační vývoj Tyla od 1924, výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., Pan Johanes, výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., Popelka, 1922, výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., Sdělení o opětné činnosti spolku, 1924, výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., Stanovy spolku, 1893, výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., Vedení účtů, 1921, výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., Volby výboru spolku Tyl, 1930, výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., Zakletý dům 1956, výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., Zápis z účetní knihy, 1919, výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., Žena nejsou housle, 1963, výstavní panel, 2018
Poděbrady, II. Podlipanské hry – program, 1952
Poděbrady, II. Podlipanské hry – program, titulní strana, 1952
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů – výsledky soutěže, s. 1, 1950
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů – výsledky soutěže, s. 2, 1950


Mapa působení souboru - Tyl, SDO / Beseda / DrO ZK Kovona / Osvětová beseda

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., Stanovy spolku, 1893, výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., Organizační vývoj Tyla od 1924, výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., foto spolku nedatováno, výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., 2017


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.