Databáze českého amatérského divadla

Vzdělávací projekty: 1970 - Studio při KKS Praha

Začátek: 1970
Pořadatel: Skupina ochotníků za podpory Krajského kulturního střediska a příbramského divadla
Studio bylo vytvořeno z řad ochotníků z různých souborů. Smyslem činnosti bylo praktické školení pro účastníky, kteří při něm současně nadále pracovali se svými domácími soubory. Ve Studiu měli získat nové zkušenosti při studiu hry pod vedením profesionálního režiséra.
Zpočátku Studio zkoušelo v prostorách SKNV v Praze. Později našlo vhodnější prostory v divadelním sále MěOB ve Veltrusích, kde se scházelo průměrně jednou za měsíc (sobota a neděle).
Jako první představení nastudovalo Studio tragédii Viktora Dyka Zmoudření Dona Quichota. Premiéra se uskutečnila na sklonku roku 1971 v Kralupech nad Vltavou.

Po roce fungování Studia vznikl návrh statutu:
1. Poslání:
Krajské divadelní studio (dále jen Studio) vzniká jako vyšší forma školení dobrovolných pracovníků v oboru divadla a mluveného slova. Základní formou jeho práce je experimentální spojování teoretické výuky s praxí v procesu studia jevištních textů. Hlavním cílem je, aby dobrovolní účastníci poznali v průběhu jednoho roku zásady tvůrčího přístupu k divadelní práci a přenášeli získané poznatky do svých mateřských souborů. Dalším cílem Studia, sdružujícího zpravidla nejvyspělejší ochotnické kádry i profesionální spolupracovníky, je pomáhat ve spolupráci s Krajským poradním sborem pro divadlo jednotlivým souborům kraje při řešení konkrétních inscenačních problémů ve formě konzultací, návštěv na zkouškách, instruktáží, event. i zprostředkováním scénografických návrhů apod. Představení Studia (předpokládá se zpravidla jedna inscenace pro každou skupinu Studia ročně) má být využito k rozšiřování souborové základny kraje i k dalším kulturně politickým účelům.

2. Zřizovatel:
Za finanční, právní a odbornou stránku Studia zodpovídá Krajské kulturní středisko. Má právo Studiem disponovat, využívat ho v duchu svých úkolů a své rozvojové koncepce. Má právo Studio zrušit, pokud by jeho činnost nesloužila zájmové umělecké činnosti kraje. KKS vede jednání Studia se všemi organizacemi, pokud projednáváním jednotlivých úkolů nepověří přímo výbor Studia. Studio vzniklo z iniciativy KV SČDO, který ho využívá pro své členy a všestranně činnosti Studia napomáhá, zvláště náborem nových členů, bezplatnoupomocí při organizování práce Studia, popularizací jeho činnosti atp.

3. Členství ve Studiu:
Členem Studia se může stát každý člen souboru Středočeského kraje, ve výjimečných případech i krajů dalších. Jeho práce ve Studiu je podmíněna souhlasem mateřského souboru. Člen Studia se svou přihláškou zavazuje plnit jednak všechny povinnosti z členství ve Studiu vyplývající, jednak všechny povinnosti ve svém souboru mateřském. Členem Studia může být člen i nečlen SČDO.

4. Výbor Studia:
V čele Studia je pěti až sedmičlenný výbor, který se skládá z režiséra (zpravidla profesionálního a za tuto činnost smluvně honorovaného), jmenovaného zástupce KKS, tajemníka (zpravidla pracovníka některého OKS) a dalších volených členů Studia. Tento výbor rozhoduje o repertoáru, formách práce, členství uchazečů a zajišťuje ve spolupráci s KKS a KV SČDO chod Studia organizačně i odborně.

5. Další formy činnosti Studia:
Zkoušky Studia jsou přístupné všem zájemcům o ochotnické divadlo. Členové Studia navštěvují pozoruhodná profesionální představení a konají besedy s jejich tvůrci i dalšími divadelními odborníky. Výbor Studia má právo konat i jednotlivá dílčí odborná školení či semináře pro své členy.
Bibliografie: BRÁZDILOVÁ, Marie: Ochotnické setkání v Srní, Amatérská scéna, roč. 8, č. 11, listopad 1971, s. 17.
BENEŠ, Jiří: Zpráva o středočeském studiu, Amatérská scéna, roč. 9., č. 3, březen 1972, s. 9-10.

Související Pojmy

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':