Databáze českého amatérského divadla

Vzdělávací projekty: 1968 - Okresní divadelní studio při Osvětovém domě, Mladá Boleslav

Pořadatel: Osvětový dům v Mladé Boleslavi
Divadlo J. Průchy
Okresní divadelní studio v Mladé Boleslavi se začalo formovat v únoru 1968 z iniciativy dramaturga Vlastimila Říhy. V té době byl také vytvořen návrh statutu nově vznikajícího studia, který definoval jeho cíle, způsob organizace i fungování.

Dle navrhovaného statutu mělo Okresní divadelní studio pracovat jako součást okresního přípravného výboru Sdružení amatérských divadelníků a být složkou Osvětového domu. Patronem studia se mělo stát divadlo J. Průchy, které by poskytovalo zdarma lektory, režiséry, možnost bezplatných zkoušek na scéně i realizaci představení za režijní výlohy.
Cílem studia bylo vychovávat vyspělé amatérské divadelníky při nastudování konkrétní inscenace.
Členem studia se mohl stát jakýkoli člen amatérského divadelního souboru v okrese (pokud by byl vedením souboru doporučen). Každý člen by mohl i nadále zůstat členem mateřského souboru. Členství ve studiu mělo být trvalé nebo na jednu sezónu.
V čele studia měl stát umělecký vedoucí a volený výbor. Okresní výbor sdružení měl schvalovat plán činnosti studia a také jeho členy.
Hospodaření studia mělo být součástí rozpočtu Osvětového domu (ten by hradil jeho členům cestovné na akce a náklady spojené s přípravou inscenace).
Bibliografie: BENEŠ, Jiří: P. F. Novému studiu, Amatérská scéna, roč. 5, č. 5, květen 1968, s. 18.

Související Pojmy

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':