Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Vzdělávací projekty: 1961-1964 - Stálé ochotnické studio při Okresním domě osvěty a Divadle Oldřicha Stibora v Olomouci

Začátek: 1.9.1961
Pořadatel: Okresní dům osvěty Olomouc
Divadlo Oldřicha Stibora Olomouc
Okresní dům osvěty a Divadlo Oldřicha Stibora v Olomouci připravily k 1. 9. 1961 otevření Stálého ochotnického studia v Olomouci.

NÁVRH STANOV STÁLÉHO OCHOTNICKÉHO STUDIA

I.
Stálé ochotnické studio (dále jen Studio) při OD a DOS v Olomouci slouží ideovému a praktickému růstu ochotnických pracovníků a vytváří novou hlubší formu spolupráce profesionálních divadelních umělců s ochotníky.

II.
1. Studio zřizuje společně Okresní dům osvěty a Divadlo O. Stibora v součinnosti s Okresní odborovou radou v Olomouci.
2. Práce ve Studiu se mohou účastnit aktivní ochotníci, kteří budou doporučeni Okresním poradním sborem pro divadlo v Olomouci.

III.
Cílem práce členů Studia je získat základní poznatky o divadle, jeho teorii, dějinách, uměleckých složkách, jeho estetice a divadelní kritice. Tyto
teoretické poznatky budou uplatněny v praktické divadelní práci, která je základem činnosti Studia.

IV.
Studio připraví ročně nejméně jednu inscenaci. V dramaturgickém výběru se zaměří zejména na hry pro děti a mládež.

V.
Studio vedle vlastní praktické a teoretické práce se buď jako celek nebo jako jednotlivci bude podílet na drobných uměleckých úkolech DOS v Olomouci. Tato práce bude součástí činnosti Studia.

VI. Hmotné a organizační zabezpečení Studia zajistí OD v Olomouci. DOS v Olomouci zajistí umělecké vedení a technicko-materiální pomoc podle osnov práce Studia.

VII.
1. Nábor a výběr členů Studia provádí z pověření zřizovatelů OPS-d v Olomouci tak, aby členy Studia se stali pokrokoví ochotníci, u nichž je dána
záruka řádné a pravidelné práce ve Studiu a kteří uplatní získané praktické i teoretické zkušenosti v další ochotnické práci.
2. Členství ve Studiu je dobrovolné a je ctí každého ochotníka. Z členství nevyplývají žádné materiální výhody.
3. Základní podmínkou členství ve Studiu je současná nepřerušená práce člena ve vlastním ochotnickém souboru.
4. Práce ve Studiu se mohou účastnit i nečlenové po doporučení OPS-d v Olomouci, zejména z důvodů školení apod.

VIII.
Povinností člena Studia je řádně a pravidelně pracovat podle osnov práce, dodržovat kázeň, k níž se člen při přijetí do Studia dobrovolně zaváže.
Členové Studia se scházejí ke své práci průměrně jednou za čtrnáct dnů podle přesně stanoveného plánu.

IX.
Práce Studia je řízena samosprávou, která je složena ze zástupců Divadla Oldřicha Stibora, Okresního domu osvěty a Okresního poradního sboru pro divadlo v Olomoucí a tří zástupců členů Studia.
Samospráva je šestičlenná a volí si ze svého středu předsedu a tajemníka, kteří řídí práci samosprávy.

X.
Samospráva zejména dbá o řádný chod Studia, odstraňuje organizační závady, jedná se zřizovateli, pečuje o evidenci členů Studia, sleduje jejich kázeň a aktivitu, doporučuje OPS-d v Olomouci vyloučení členů, kteří neplní základní povinnosti, a konečně dbá o archivaci práce Studia.

XI.
Pro jednotlivé druhy divadelní práce (dramaturgie, režie, herectví, výtvarnictví, hudba, tanec, kritika atd.) mohou zřizovatelé k návrhu samosprávy nebo OPS-d v Olomouci zřídit jednotlivé sekce, které budou úzce vzájemně spolupracovat ve smyslu a k naplnění osnov práce Studia.
Sekce umožní hlubší specializaci v určitém oboru.
Sekce se vytváří kolem odborníka toho kterého oboru, který sekci také vede.

XII.
Studio naváže pracovní styk s kolektivy soutěžícími o titul Brigáda socialistické práce, a to prostřednictvím členů Studia u kolektivů v jejich mateřských závodech a prostřednictvím OD s kolektivy v zemědělství.

XIII.
Studio zahájí svou činnost dnem 1. září 1961. Organizačně zahájení provozu zajistí OD v Olomouci.

XIV.
Zřizovatelé si vyhrazují právo na návrh OPS-d v Olomouci nebo samosprávy Studia pozměnit či doplnit stanovy. Také k tomuto návrhu je přiložena obsáhlejší důvodová zpráva a návrh učební osnovy až do konce sezóny (do května 1962). V Olomouci se bude vyučovat vždycky v neděli, a to od 8 do 12 hodin. Tak např. na jednu neděli je plánován takovýto program: Základy pohybové výchovy (1 hodina), teoretická přednáška (Složky divadelního výrazu) a hlasová výchova (2 hodiny). Na jinou neděli: Základy pohybové výchovy (1 hod.), recitace (1 hod.), hlasová výchova (1 hod.), příprava na rozkrytí textu divadelní hry (půl hod.). Až v druhé etapě práce se počítá se společným nácvikem hry.
Základem osnov Studia je především praktická činnost, při které se má vhodně využít teoretických zásad, které utvářejí praktickou uměleckou práci. Tento nenásilný a nepřetěžující význam učebních osnov má podpořit plný zájem posluchačů Studia a připravit je na náročnější formy práce Studia v příští sezóně (dějiny divadla, specializace režijní, herecká atd.). Šéfrežisérem Studia je herec Divadla O. Stibora K. Marek, dlouholetý spolupracovník LUT, režisérem konsultantem V. Spilka, o teoretickou část pečuje dramaturg J. Flíček, který rovněž vypracoval předložený návrh spolu s šéfrežisérem činohry divadla Jiřím Svobodou, členem Ústředního poradního sboru pro divadlo.

---------

Premiéra první inscenace Studia proběhla 30. května 1962. Jednalo se o hru Saši Lichého Fripiri.

V listopadu 1964 získalo Studio nový statut, podle něhož bylo zřizovatelem pouze Divadlo Oldřicha Stibora a vznikl tak amatérský soubor v pravém slova smyslu.


BLÍŽE O ČINNOSTI STUDIA viz heslo souboru: Amatérské studio Divadla Oldřicha Stibora.
Lektoři: Kamil Marek
Vratislav Spilka
Jiří Flíček
Posluchači: Členy Studia byli amatéři převážně z Olomouce, ale také z Uničova, Zábřehu, Mohelnice, Přerova, Velké Bystřice, Tážal, Hranic, Šumperka, Dolan, Osová atd.
Osobnosti: Kamil Marek
Vratislav Spilka
Jiří Flíček
Jiří Svoboda
Pavel Dostál
Richard Pogoda
Hana Maciuchová
Zdeněk Kokta
Bibliografie: CIRNFUS, Bohuš: Ochotnická studia / Návrh stanov ochotnického studia při OD a DOS v Olomouci. Ochotnické divadlo 1961, č. 11, str. 245-246.

KOKTA, Zdeněk: Stálé ochotnické studio v Olomouci a perspektivy ochotnického hnutí. Ochotnické divadlo 1961, č. 12, str. 276-277.

KOKTA, Zdeněk: 10 let Studia amatérského divadla při Divadle Oldřicha Stibora v Olomouci, AS 1972, roč. 9, č. 3, s. 2-4.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.