Databáze českého amatérského divadla

Vzdělávací projekty: 1962 - 1963 - Přípravný kurz pro vzdělávání pracovníků okresních poradních a lektorských sborů a okresních porot pro divadlo

Začátek: 1962
Konec: 1963
Pořadatel: Severomoravský krajský poradní sbor ve spolupráci s krajskými divadelními přehlídkami
Forma kuzu: dálkové studium s pěti seminárními konzultacemi
Plánovaný termín: listopad 1962 - duben 1963
Cíl kurzu:
Seznámit frekventanty se základními principy divadelní teorie, potřebnými studijními prameny a problematikou hodnocení ochotnické činnosti. Vytvořit skupiny odborných pracovníků pro systematickou práci v lektorátech základních kurzů LUT v okresech, odborných sekcích poradních sborů a porotách STM.

Plán časového program a náplně kurzu:
I. Úvodní teoretická část - 4. 11. 1962, Přerov
1. Zahájení (Štula)
2. Teoretická část (Kokta) - Umění jako specifická cesta poznání, specif. vlastnosti LUT, um. dílo a jeho funkce v současné společnosti
II. Teorie dramatu - 8. - 9. 12. 1962, Bruntál
1. Seminář k I. části
2. Teorie dramatu (Flíček) - specifičnost dramatu v liter. tvorbě, znaky dramatu
III. Dějiny divadla - 20. 1. 1963, Olomouc
1. Seminář k II. části
2. Dějiny dramatu (Etzler) - Řecké divadlo, renesanční div., měšťanské div., proletářské div. a jejich vliv na vývoj svět. divadla
IV. Hodnocení divadla - 2. - 3. 3. 1963, Hrušov (Div. jaro)
1. Seminář k III. části
2. Hodnocení divadla (J. Jaroš) - hodnocení dramat. přelohy, hodnocení inscenace v syntéze užitých složek div. umění
3. Praktická cvičení
V. Hodnocení ochotnické práce - 13. - 14. 4. 1963, Přerov (Krajský div. festival)
1. Seminář k IV. části
2. Metodika hodnocení (Černý) - metodika hodnocení um. práce a zvláštnosti ochotnické práce v dětském a mláděž. souboru
3. Praktická část
4. Závěrečné pohovory
Lektoři: Lubomír Štula
Zdeněk Kokta
Jiří Flíček
Miroslav Etzler
Jiří Jaroš
Jaroslav Černý
Bibliografie: ŠTULA, Lubomír: Školíme poroty v severomoravském kraji, Ochotnické divadlo, 1962, str. 268.

Související Pojmy

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':